Alphabétiquement     [«   »]
σχίζῃσιν 1
σχοίατ 1
Σχοῖνόν 1
τ 69
τὰ 5
τά 1
τάδε 1
Fréquences     [«    »]
35 ἐν
39 μὲν
37 τῶν
69 τ
94 δὲ
133 τε
171 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

τ


Livre, vers
[2, 600-649]   καὶ Ὤλενον ἠδὲ Πυλήνην ~Χαλκίδα  τ᾽   ἀγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν· ~οὐ
[2, 50-99]   ~εἶδός τε μέγεθός τε φυήν  τ᾽   ἄγχιστα ἐῴκει· ~στῆ δ᾽ ἄρ᾽
[2, 850-877]   ποταμὸν κλυτὰ δώματ᾽ ἔναιον ~Κρῶμνάν  τ᾽   Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς Ἐρυθίνους.
[2, 250-299]   ~χλαῖνάν τ᾽ ἠδὲ χιτῶνα, τά  τ᾽   αἰδῶ ἀμφικαλύπτει, ~αὐτὸν δὲ κλαίοντα
[2, 850-877]   ἀκριτόφυλλον ~Μαιάνδρου τε ῥοὰς Μυκάλης  τ᾽   αἰπεινὰ κάρηνα· ~τῶν μὲν ἄρ᾽
[2, 450-499]   διαρραῖσαι μεμαῶτες. ~Τοὺς δ᾽ ὥς  τ᾽   αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες
[2, 500-549]   Ἱστίαιαν ~Κήρινθόν τ᾽ ἔφαλον Δίου  τ᾽   αἰπὺ πτολίεθρον, ~οἵ τε Κάρυστον
[2, 800-849]   γε δύω Ἀντήνορος υἷε ~Ἀρχέλοχός  τ᾽   Ἀκάμας τε μάχης εὖ εἰδότε
[2, 300-349]   γενοίατο μήδεά τ᾽ ἀνδρῶν ~σπονδαί  τ᾽   ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιθμεν·
[2, 350-399]   αὐτός τ᾽ εὖ μήδεο πείθεό  τ᾽   ἄλλῳ· ~οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος
[2, 650-699]   τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον, ~οἵ  τ᾽   Ἄλον οἵ τ᾽ Ἀλόπην οἵ
[2, 650-699]   ἔναιον, ~οἵ τ᾽ Ἄλον οἵ  τ᾽   Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο,
[2, 100-149]   λέλυνται· ~αἳ δέ που ἡμέτεραί  τ᾽   ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα ~εἵατ᾽
[2, 450-499]   τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν, ~οἵ  τ᾽   ἀμφ᾽ Ἅρμ᾽ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον
[2, 750-799]   Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί᾽ ἔθεντο, ~οἵ  τ᾽   ἀμφ᾽ ἱμερτὸν Τιταρησσὸν ἔργα νέμοντο
[2, 750-799]   Διὶ ὣς τερπικεραύνῳ ~χωομένῳ ὅτε  τ᾽   ἀμφὶ Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσσῃ ~εἰν
[2, 550-599]   εἶχον ἠδ᾽ Αἴγιον ἀμφενέμοντο ~Αἰγιαλόν  τ᾽   ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ᾽ Ἑλίκην
[2, 650-699]   ἐΐσας ~Νιρεὺς Ἀγλαΐης υἱὸς Χαρόποιό  τ᾽   ἄνακτος ~Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ
[2, 150-199]   Ζεύς. ~Ὃν δ᾽ αὖ δήμου  τ᾽   ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ᾽ ἐφεύροι,
[2, 300-349]   δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά  τ᾽   ἀνδρῶν ~σπονδαί τ᾽ ἄκρητοι καὶ
[2, 500-549]   καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα, ~οἵ  τ᾽   Ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο, ~οἵ
[2, 650-699]   Ἴτωνά τε μητέρα μήλων, ~ἀγχίαλόν  τ᾽   Ἀντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην, ~τῶν
[2, 550-599]   ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς, ~οἵ  τ᾽   ἄρ᾽ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος τ᾽
[2, 500-549]   Ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο, ~οἵ  τ᾽   ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον
[2, 400-449]   κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο, ~μίστυλλόν  τ᾽   ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν
[2, 650-699]   Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευε ~Μηριόνης  τ᾽   ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ· ~τοῖσι δ᾽
[2, 200-249]   ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι, ~ἥν  τ᾽   αὐτὸς ἀπονόσφι κατίσχεαι; οὐ μὲν
[2, 500-549]   ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες ~Χαλκίδα  τ᾽   Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ᾽ Ἱστίαιαν
[2, 600-649]   δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν, ~οἳ Κνωσόν  τ᾽   εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν, ~Λύκτον
[2, 550-599]   τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν ~Πελλήνην  τ᾽   εἶχον ἠδ᾽ Αἴγιον ἀμφενέμοντο ~Αἰγιαλόν
[2, 800-849]   αὐτὸς ἔδωκεν. ~Οἳ δ᾽ Ἀδρήστειάν  τ᾽   εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ ~καὶ
[2, 600-649]   εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινὴν ~Στύμφηλόν  τ᾽   εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο, ~τῶν
[2, 650-699]   λαός. ~Οἳ δ᾽ ἄρα Νίσυρόν  τ᾽   εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε
[2, 550-599]   ἵσταντο φάλαγγες. ~Οἳ δ᾽ Ἄργός  τ᾽   εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν ~Ἑρμιόνην
[2, 650-699]   οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο, ~οἵ  τ᾽   εἶχον Φθίην ἠδ᾽ Ἑλλάδα καλλιγύναικα,
[2, 500-549]   καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς, ~οἵ  τ᾽   Ἐλεῶν᾽ εἶχον ἠδ᾽ Ὕλην καὶ
[2, 500-549]   Πανέλληνας καὶ Ἀχαιούς· ~οἳ Κῦνόν  τ᾽   ἐνέμοντ᾽ Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε
[2, 550-599]   Κόρινθον ἐϋκτιμένας τε Κλεωνάς, ~Ὀρνειάς  τ᾽   ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην τ᾽ ἐρατεινὴν ~καὶ
[2, 550-599]   στοναχάς τε. ~Οἳ δὲ Πύλον  τ᾽   ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν ~καὶ
[2, 550-599]   τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην, ~Βρυσειάς  τ᾽   ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς, ~οἵ
[2, 600-649]   ἵν᾽ ἀνέρες ἀγχιμαχηταί, ~οἳ Φενεόν  τ᾽   ἐνέμοντο καὶ Ὀρχομενὸν πολύμηλον ~Ρίπην
[2, 50-99]   ἐπ᾽ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν· ~αἳ μέν  τ᾽   ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἳ δέ
[2, 200-249]   ἄρ᾽ Ἀχαιοὶ ~ἐκπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν  τ᾽   ἐνὶ θυμῷ. ~Αὐτὰρ μακρὰ
[2, 250-299]   μυρί᾽ Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε ~βουλάς  τ᾽   ἐξάρχων ἀγαθὰς πόλεμόν τε κορύσσων·
[2, 150-199]   ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν, ~οὐρούς  τ᾽   ἐξεκάθαιρον· ἀϋτὴ δ᾽ οὐρανὸν ἷκεν
[2, 400-449]   καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, ~μηρούς  τ᾽   ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν
[2, 0-49]   εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα ~ᾧ λαοί  τ᾽   ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε· ~νῦν
[2, 50-99]   εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα, ~ᾧ λαοί  τ᾽   ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε· ~νῦν
[2, 550-599]   Κλεωνάς, ~Ὀρνειάς τ᾽ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην  τ᾽   ἐρατεινὴν ~καὶ Σικυῶν᾽ ὅθ᾽ ἄρ᾽
[2, 500-549]   Μίδειαν ~Νῖσάν τε ζαθέην Ἀνθηδόνα  τ᾽   ἐσχατόωσαν· ~τῶν μὲν πεντήκοντα νέες
[2, 450-499]   ~Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε πολύκνημόν  τ᾽   Ἐτεωνόν, ~Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ
[2, 350-399]   πότμον ἐπίσπῃ. ~Ἀλλὰ ἄναξ αὐτός  τ᾽   εὖ μήδεο πείθεό τ᾽ ἄλλῳ·
[2, 500-549]   Ὕλην καὶ Πετεῶνα, ~Ὠκαλέην Μεδεῶνά  τ᾽   ἐϋκτίμενον πτολίεθρον, ~Κώπας Εὔτρησίν τε
[2, 100-149]   θαλάσσης ~πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν  τ᾽   Εὖρός τε Νότος τε ~ὤρορ᾽
[2, 500-549]   τε πολυστάφυλόν θ᾽ Ἱστίαιαν ~Κήρινθόν  τ᾽   ἔφαλον Δίου τ᾽ αἰπὺ πτολίεθρον,
[2, 550-599]   τ᾽ ἄρ᾽ Ἀμύκλας εἶχον Ἕλος  τ᾽   ἔφαλον πτολίεθρον, ~οἵ τε Λάαν
[2, 150-199]   δήμου τ᾽ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά  τ᾽   ἐφεύροι, ~τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ
[2, 550-599]   τε καὶ ἀμπελόεντ᾽ Ἐπίδαυρον, ~οἵ  τ᾽   ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε κοῦροι
[2, 700-749]   οἵ τε κρήνην Ὑπέρειαν, ~οἵ  τ᾽   ἔχον Ἀστέριον Τιτάνοιό τε λευκὰ
[2, 700-749]   Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν, ~οἵ  τ᾽   ἔχον Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος,
[2, 200-249]   δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω ~σκῆπτρόν  τ᾽   ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσι.
[2, 250-299]   μὲν φίλα εἵματα δύσω, ~χλαῖνάν  τ᾽   ἠδὲ χιτῶνα, τά τ᾽ αἰδῶ
[2, 100-149]   λήϊον ἐλθὼν ~λάβρος ἐπαιγίζων, ἐπί  τ᾽   ἠμύει ἀσταχύεσσιν, ~ὣς τῶν πᾶσ᾽
[2, 600-649]   ἠδ᾽ οἳ Σάμον ἀμφενέμοντο, ~οἵ  τ᾽   ἤπειρον ἔχον ἠδ᾽ ἀντιπέραι᾽ ἐνέμοντο·
[2, 800-849]   ~τῶν ἦρχ᾽ Ἱππόθοός τε Πύλαιός  τ᾽   ὄζος Ἄρηος, ~υἷε δύω Λήθοιο
[2, 700-749]   ἐνέμοντο, ~Ὄρθην Ἠλώνην τε πόλιν  τ᾽   Ὀλοοσσόνα λευκήν, ~τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε
[2, 450-499]   οὐρανὸν ἷκε. ~Τῶν δ᾽ ὥς  τ᾽   ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλὰ ~χηνῶν
[2, 850-877]   βαρβαροφώνων, ~οἳ Μίλητον ἔχον Φθιρῶν  τ᾽   ὄρος ἀκριτόφυλλον ~Μαιάνδρου τε ῥοὰς
[2, 600-649]   Ὑρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα ~πέτρη  τ᾽   Ὠλενίη καὶ Ἀλήσιον ἐντὸς ἐέργει,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005