Alphabétiquement     [«   »]
καθ 2
κάθησο 1
καθύπερθεν 1
καὶ 171
καί 7
Καὶ 2
Καινεΐδαο 1
Fréquences     [«    »]
94 δὲ
69 τ
133 τε
171 καὶ
184 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

καὶ


Livre, vers
[2, 800-849]   καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο ~καὶ Σηστὸν  καὶ   Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην,
[2, 350-399]   ~Αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ  καὶ   Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον ~τοιοῦτοι δέκα
[2, 750-799]   παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης ~δίσκοισιν τέρποντο  καὶ   αἰγανέῃσιν ἱέντες ~τόξοισίν θ᾽ ἵπποι
[2, 600-649]   Νήριτον εἰνοσίφυλλον ~καὶ Κροκύλει᾽ ἐνέμοντο  καὶ   Αἰγίλιπα τρηχεῖαν, ~οἵ τε Ζάκυνθον
[2, 700-749]   ~τοὺς δ᾽ ἐκ Πηλίου ὦσε  καὶ   Αἰθίκεσσι πέλασσεν· ~οὐκ οἶος, ἅμα
[2, 550-599]   ἐμβασίλευεν, ~οἵ θ᾽ Ὑπερησίην τε  καὶ   αἰπεινὴν Γονόεσσαν ~Πελλήνην τ᾽ εἶχον
[2, 600-649]   Μύρσινος ἐσχατόωσα ~πέτρη τ᾽ Ὠλενίη  καὶ   Ἀλήσιον ἐντὸς ἐέργει, ~τῶν αὖ
[2, 0-49]   μακρὸν Ὄλυμπον ~Ζηνὶ φόως ἐρέουσα  καὶ   ἄλλοις ἀθανάτοισιν· ~αὐτὰρ κηρύκεσσι
[2, 150-199]   δειδίσσεσθαι, ~ἀλλ᾽ αὐτός τε κάθησο  καὶ   ἄλλους ἵδρυε λαούς· ~οὐ γάρ
[2, 850-877]   ποταμῷ, ὅθι περ Τρῶας κεράϊζε  καὶ   ἄλλους. ~Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε
[2, 200-249]   τε μύθῳ· ~δαιμόνι᾽ ἀτρέμας ἧσο  καὶ   ἄλλων μῦθον ἄκουε, ~οἳ σέο
[2, 550-599]   κόλπον ἐχούσας, ~Τροιζῆν᾽ Ἠϊόνας τε  καὶ   ἀμπελόεντ᾽ Ἐπίδαυρον, ~οἵ τ᾽ ἔχον
[2, 550-599]   ἀμφενέμοντο ~Αἰγιαλόν τ᾽ ἀνὰ πάντα  καὶ   ἀμφ᾽ Ἑλίκην εὐρεῖαν, ~τῶν ἑκατὸν
[2, 400-449]   πάσαντο, ~μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τἆλλα  καὶ   ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν, ~ὤπτησάν τε
[2, 550-599]   καὶ ἐΰκτιτον Αἰπὺ ~καὶ Κυπαρισσήεντα  καὶ   Ἀμφιγένειαν ἔναιον ~καὶ Πτελεὸν καὶ
[2, 700-749]   κάτα γαῖα μέλαινα. ~Τοῦ δὲ  καὶ   ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο ~καὶ
[2, 800-849]   αἰπύ, ~τῶν ἦρχ᾽ Ἄδρηστός τε  καὶ   Ἄμφιος λινοθώρηξ ~υἷε δύω Μέροπος
[2, 200-249]   φέρτεροί εἰσι, σὺ δ᾽ ἀπτόλεμος  καὶ   ἄναλκις ~οὔτέ ποτ᾽ ἐν πολέμῳ
[2, 550-599]   γένετ᾽ ἀνὴρ ~κοσμῆσαι ἵππους τε  καὶ   ἀνέρας ἀσπιδιώτας· ~Νέστωρ οἶος ἔριζεν·
[2, 0-49]   ~Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε  καὶ   ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ ~εὗδον παννύχιοι, Δία
[2, 450-499]   ἀνθεμόεντι ~μυρίοι, ὅσσά τε φύλλα  καὶ   ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ. ~Ἠΰτε μυιάων
[2, 650-699]   ~ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι  καὶ   ἀνθρώποισιν ἀνάσσει, ~καί σφιν θεσπέσιον
[2, 650-699]   Καλύδνας, ~τῶν αὖ Φείδιππός τε  καὶ   Ἄντιφος ἡγησάσθην ~Θεσσαλοῦ υἷε δύω
[2, 850-877]   μάχεσθαι. ~Μῄοσιν αὖ Μέσθλης τε  καὶ   Ἄντιφος ἡγησάσθην ~υἷε Ταλαιμένεος τὼ
[2, 350-399]   Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη  καὶ   Ἄπολλον ~τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες
[2, 100-149]   Ἀγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι, ~πολλῇσιν νήσοισι  καὶ   Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν. ~Τῷ
[2, 650-699]   τρίχα κοσμηθέντες ~Λίνδον Ἰηλυσόν τε  καὶ   ἀργινόεντα Κάμειρον. ~Τῶν μὲν Τληπόλεμος
[2, 600-649]   τε τειχιόεσσαν, ~Λύκτον Μίλητόν τε  καὶ   ἀργινόεντα Λύκαστον ~Φαιστόν τε Ρύτιόν
[2, 700-749]   γενεῇ· δ᾽ ἅμα πρότερος  καὶ   ἀρείων ~ἥρως Πρωτεσίλαος ἀρήϊος· οὐδέ
[2, 550-599]   ~Οἳ δὲ Πύλον τ᾽ ἐνέμοντο  καὶ   Ἀρήνην ἐρατεινὴν ~καὶ Θρύον Ἀλφειοῖο
[2, 550-599]   ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι  καὶ   ἄριστοι ~λαοὶ ἕποντ᾽ ἐν δ᾽
[2, 800-849]   ἅμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι  καὶ   ἄριστοι ~λαοὶ θωρήσσοντο μεμαότες ἐγχείῃσι.
[2, 550-599]   νηῷ· ~ἔνθα δέ μιν ταύροισι  καὶ   ἀρνειοῖς ἱλάονται ~κοῦροι Ἀθηναίων περιτελλομένων
[2, 850-877]   ἄλλους. ~Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε  καὶ   Ἀσκάνιος θεοειδὴς ~τῆλ᾽ ἐξ Ἀσκανίης·
[2, 550-599]   τε Μέσσην, ~Βρυσειάς τ᾽ ἐνέμοντο  καὶ   Αὐγειὰς ἐρατεινάς, ~οἵ τ᾽ ἄρ᾽
[2, 500-549]   τε ~Βῆσσάν τε Σκάρφην τε  καὶ   Αὐγειὰς ἐρατεινὰς ~Τάρφην τε Θρόνιον
[2, 450-499]   τε, ~οἵ θ᾽ Ὑρίην ἐνέμοντο  καὶ   Αὐλίδα πετρήεσσαν ~Σχοῖνόν τε Σκῶλόν
[2, 300-349]   οὗτος κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο  καὶ   αὐτὴν ~ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη
[2, 300-349]   ἐπεὶ κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο  καὶ   αὐτήν, ~τὸν μὲν ἀρίζηλον θῆκεν
[2, 350-399]   οὐκ ἀλαπάξεις, ~ἦ ἀνδρῶν κακότητι  καὶ   ἀφραδίῃ πολέμοιο. ~Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος
[2, 650-699]   ~Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες  καὶ   Ἀχαιοί, ~τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν
[2, 500-549]   λινοθώρηξ, ~ἐγχείῃ δ᾽ ἐκέκαστο Πανέλληνας  καὶ   Ἀχαιούς· ~οἳ Κῦνόν τ᾽ ἐνέμοντ᾽
[2, 250-299]   ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ. ~Οἳ δὲ  καὶ   ἀχνύμενοί περ ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ
[2, 250-299]   καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι·  ~καὶ   γάρ τίς θ᾽ ἕνα μῆνα
[2, 850-877]   δαΐφρων. ~Σαρπηδὼν δ᾽ ἦρχεν Λυκίων  καὶ   Γλαῦκος ἀμύμων ~τηλόθεν ἐκ Λυκίης,
[2, 700-749]   ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα λίμνην ~Βοίβην  καὶ   Γλαφύρας καὶ ἐϋκτιμένην Ἰαωλκόν, ~τῶν
[2, 700-749]   ἕποντο. ~Οἳ δ᾽ Ἄργισσαν ἔχον  καὶ   Γυρτώνην ἐνέμοντο, ~Ὄρθην Ἠλώνην τε
[2, 0-49]   τε στοναχάς τε ~Τρωσί τε  καὶ   Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας. ~Ἔγρετο
[2, 500-549]   τε πετρήεσσαν ~Κρῖσάν τε ζαθέην  καὶ   Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα, ~οἵ τ᾽
[2, 350-399]   νῆας, ~κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας,  καὶ   δεῖπνον ἕλοντο. ~Ἄλλος δ᾽ ἄλλῳ
[2, 300-349]   τ᾽ ἀνδρῶν ~σπονδαί τ᾽ ἄκρητοι  καὶ   δεξιαί, ᾗς ἐπέπιθμεν· ~αὔτως γὰρ
[2, 100-149]   δὴ βεβάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοί,  ~καὶ   δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ
[2, 800-849]   ~Οἳ δ᾽ Ἀδρήστειάν τ᾽ εἶχον  καὶ   δῆμον Ἀπαισοῦ ~καὶ Πιτύειαν ἔχον
[2, 800-849]   ~καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον  καὶ   δῖαν Ἀρίσβην, ~τῶν αὖθ᾽ Ὑρτακίδης
[2, 300-349]   ~πρὶν Ἄργος δ᾽ ἰέναι πρὶν  καὶ   Διὸς αἰγιόχοιο ~γνώμεναι εἴ τε
[2, 700-749]   καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο  ~καὶ   δόμος ἡμιτελής· τὸν δ᾽ ἔκτανε
[2, 300-349]   ~τούσδε δ᾽ ἔα φθινύθειν ἕνα  καὶ   δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν ~νόσφιν
[2, 550-599]   ἔναιον ~καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος  καὶ   Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι ~ἀντόμεναι
[2, 400-449]   ~αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν  καὶ   ἔδειραν, ~μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά
[2, 400-449]   δαιτὸς ἐΐσης. ~Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος  καὶ   ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, ~τοῖς
[2, 500-549]   δὲ ἑκάστῃ ~κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν  καὶ   εἴκοσι βαῖνον. ~Οἳ δ᾽ Ἀσπληδόνα
[2, 700-749]   δ᾽ ἐκ Κύφου ἦγε δύω  καὶ   εἴκοσι νῆας· ~τῷ δ᾽ Ἐνιῆνες
[2, 450-499]   ~οἵ τ᾽ ἀμφ᾽ Ἅρμ᾽ ἐνέμοντο  καὶ   Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς, ~οἵ τ᾽
[2, 600-649]   θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν ~θεσπεσίην ἀφέλοντο  καὶ   ἐκλέλαθον κιθαριστύν· ~τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε
[2, 650-699]   Ἑλλάδα καλλιγύναικα, ~Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο  καὶ   Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί, ~τῶν αὖ
[2, 550-599]   καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον ~καὶ Πτελεὸν  καὶ   Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε
[2, 250-299]   ~ἀσχαλάαν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν· ἀλλὰ  καὶ   ἔμπης ~αἰσχρόν τοι δηρόν τε
[2, 750-799]   ἀρχὸν ἀρηΐφιλον ποθέοντες ~φοίτων ἔνθα  καὶ   ἔνθα κατὰ στρατὸν οὐδὲ μάχοντο.
[2, 450-499]   λειμῶνι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα ~ἔνθα  καὶ   ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσι ~κλαγγηδὸν
[2, 800-849]   ~ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε περίδρομος ἔνθα  καὶ   ἔνθα, ~τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν
[2, 450-499]   ~ὣς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα  καὶ   ἔνθα ~ὑσμίνην δ᾽ ἰέναι, μετὰ
[2, 850-877]   γενέθλη. ~Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε  καὶ   Ἔννομος οἰωνιστής· ~ἀλλ᾽ οὐκ οἰωνοῖσιν
[2, 150-199]   χαλκοχιτώνων. ~Ὅν τινα μὲν βασιλῆα  καὶ   ἔξοχον ἄνδρα κιχείη ~τὸν δ᾽
[2, 450-499]   ἤματι κείνῳ ~ἐκπρεπέ᾽ ἐν πολλοῖσι  καὶ   ἔξοχον ἡρώεσσιν. ~Ἔσπετε νῦν μοι
[2, 400-449]   ~μὴ πρὶν ἐπ᾽ ἠέλιον δῦναι  καὶ   ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν ~πρίν με
[2, 650-699]   Θήβης, ~κὰδ δὲ Μύνητ᾽ ἔβαλεν  καὶ   Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους, ~υἱέας Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο
[2, 850-877]   ὑψηλοὺς Ἐρυθίνους. ~Αὐτὰρ Ἁλιζώνων Ὀδίος  καὶ   Ἐπίστροφος ἦρχον ~τηλόθεν ἐξ Ἀλύβης,
[2, 500-549]   νέες ἐστιχόωντο. ~Αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος  καὶ   Ἐπίστροφος ἦρχον ~υἷες Ἰφίτου μεγαθύμου
[2, 250-299]   ὕστατοι υἷες Ἀχαιῶν ~μῦθον ἀκούσειαν  καὶ   ἐπιφρασσαίατο βουλήν· ~ὅ σφιν ἐὺ
[2, 450-499]   ἀμφ᾽ Ἅρμ᾽ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον  καὶ   Ἐρυθράς, ~οἵ τ᾽ Ἐλεῶν᾽ εἶχον
[2, 100-149]   ~Αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ᾽ ἐστὶ  καὶ   ἐσσομένοισι πυθέσθαι ~μὰψ οὕτω τοιόνδε
[2, 400-449]   οὐλοχύτας προβάλοντο, ~αὐέρυσαν μὲν πρῶτα  καὶ   ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, ~μηρούς τ᾽
[2, 700-749]   Βοιβηΐδα λίμνην ~Βοίβην καὶ Γλαφύρας  καὶ   ἐϋκτιμένην Ἰαωλκόν, ~τῶν ἦρχ᾽ Ἀδμήτοιο
[2, 550-599]   ἐρατεινὴν ~καὶ Θρύον Ἀλφειοῖο πόρον  καὶ   ἐΰκτιτον Αἰπὺ ~καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ
[2, 450-499]   τ᾽ Ἐτεωνόν, ~Θέσπειαν Γραῖάν τε  καὶ   εὐρύχορον Μυκαλησσόν, ~οἵ τ᾽ ἀμφ᾽
[2, 600-649]   ~Οἳ δ᾽ ἄρα Βουπράσιόν τε  καὶ   Ἤλιδα δῖαν ἔναιον ~ὅσσον ἐφ᾽
[2, 600-649]   πολύμηλον ~Ρίπην τε Στρατίην τε  καὶ   ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην ~καὶ Τεγέην εἶχον
[2, 600-649]   Ἐπειοί. ~Τῶν μὲν ἄρ᾽ Ἀμφίμαχος  καὶ   Θάλπιος ἡγησάσθην ~υἷες μὲν
[2, 700-749]   ἀρίστη. ~Οἳ δ᾽ ἄρα Μηθώνην  καὶ   Θαυμακίην ἐνέμοντο ~καὶ Μελίβοιαν ἔχον
[2, 350-399]   γὰρ μαχέονται. ~Γνώσεαι δ᾽ εἰ  καὶ   θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις, ~ἦ
[2, 550-599]   τ᾽ ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν  ~καὶ   Θρύον Ἀλφειοῖο πόρον καὶ ἐΰκτιτον
[2, 150-199]   ~ἅπτετ᾽ ἐπεί μιν ἄχος κραδίην  καὶ   θυμὸν ἵκανεν· ~ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη
[2, 500-549]   Ὀρχομενὸν Μινύειον, ~τῶν ἦρχ᾽ Ἀσκάλαφος  καὶ   Ἰάλμενος υἷες Ἄρηος ~οὓς τέκεν
[2, 400-449]   ἀριστῆας Παναχαιῶν, ~Νέστορα μὲν πρώτιστα  καὶ   Ἰδομενῆα ἄνακτα, ~αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Αἴαντε
[2, 700-749]   πτολιπόρθῳ. ~Οἳ δ᾽ εἶχον Τρίκκην  καὶ   Ἰθώμην κλωμακόεσσαν, ~οἵ τ᾽ ἔχον
[2, 450-499]   ~σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε  καὶ   ἵππων. ~Ἔσταν δ᾽ ἐν λειμῶνι
[2, 100-149]   ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο  καὶ   κατένευσεν ~Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι,
[2, 450-499]   μετὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων ~ὄμματα  καὶ   κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ, ~Ἄρεϊ
[2, 350-399]   ὠκυπόροισιν ἔβαινον ~Ἀργεῖοι Τρώεσσι φόνον  καὶ   κῆρα φέροντες ~ἀστράπτων ἐπιδέξι᾽ ἐναίσιμα
[2, 450-499]   τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο  καὶ   κλισιάων ~ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον·
[2, 50-99]   τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο  καὶ   κλισιάων ~ἠϊόνος προπάροιθε βαθείης ἐστιχόωντο
[2, 200-249]   δὲ ~αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο  καὶ   κλισιάων ~ἠχῇ, ὡς ὅτε κῦμα
[2, 450-499]   ἴδμεν· ~οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν  καὶ   κοίρανοι ἦσαν· ~πληθὺν δ᾽ οὐκ
[2, 750-799]   ἕποντο. ~Οὗτοι ἄρ᾽ ἡγεμόνες Δαναῶν  καὶ   κοίρανοι ἦσαν· ~τίς τὰρ τῶν
[2, 600-649]   Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον  ~καὶ   Κροκύλει᾽ ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν,
[2, 550-599]   Ἀλφειοῖο πόρον καὶ ἐΰκτιτον Αἰπὺ  ~καὶ   Κυπαρισσήεντα καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον ~καὶ
[2, 650-699]   εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε  ~καὶ   Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε
[2, 450-499]   τε προπάσας. ~Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως  καὶ   Λήϊτος ἦρχον ~Ἀρκεσίλαός τε Προθοήνωρ
[2, 100-149]   πολίων κατέλυσε κάρηνα ~ἠδ᾽ ἔτι  καὶ   λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ
[2, 600-649]   ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην ~καὶ Τεγέην εἶχον  καὶ   Μαντινέην ἐρατεινὴν ~Στύμφηλόν τ᾽ εἶχον
[2, 250-299]   κενεόν τε νέεσθαι. ~Τλῆτε φίλοι,  καὶ   μείνατ᾽ ἐπὶ χρόνον ὄφρα δαῶμεν
[2, 700-749]   ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο  ~καὶ   Μελίβοιαν ἔχον καὶ Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν,
[2, 300-349]   ἐπαινήσαντες Ὀδυσσῆος θείοιο· ~τοῖσι δὲ  καὶ   μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· ~ὦ
[2, 250-299]   ~ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο  καὶ   μετέειπεν· ~Ἀτρεΐδη νῦν δή σε
[2, 50-99]   ~ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο  καὶ   μετέειπεν· ~ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες
[2, 850-877]   τὼ Γυγαίη τέκε λίμνη, ~οἳ  καὶ   Μῄονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας.
[2, 600-649]   δῖαν ἔναιον ~ὅσσον ἐφ᾽ Ὑρμίνη  καὶ   Μύρσινος ἐσχατόωσα ~πέτρη τ᾽ Ὠλενίη
[2, 400-449]   αἰειγενετάων ~εὐχόμενος θάνατόν τε φυγεῖν  καὶ   μῶλον Ἄρηος. ~Αὐτὰρ βοῦν
[2, 850-877]   κάρηνα· ~τῶν μὲν ἄρ᾽ Ἀμφίμαχος  καὶ   Νάστης ἡγησάσθην, ~Νάστης Ἀμφίμαχός τε
[2, 350-399]   ~ὅς με μετ᾽ ἀπρήκτους ἔριδας  καὶ   νείκεα βάλλει. ~Καὶ γὰρ ἐγὼν
[2, 100-149]   δέ που ἡμέτεραί τ᾽ ἄλοχοι  καὶ   νήπια τέκνα ~εἵατ᾽ ἐνὶ μεγάροις
[2, 600-649]   μεγαθύμους, ~οἵ ῥ᾽ Ἰθάκην εἶχον  καὶ   Νήριτον εἰνοσίφυλλον ~καὶ Κροκύλει᾽ ἐνέμοντο
[2, 50-99]   ἄλλος ἔνισπε ~ψεῦδός κεν φαῖμεν  καὶ   νοσφιζοίμεθα μᾶλλον· ~νῦν δ᾽ ἴδεν
[2, 200-249]   προσαμύνομεν ἦε καὶ οὐκί· ~ὃς  καὶ   νῦν Ἀχιλῆα ἕο μέγ᾽ ἀμείνονα
[2, 700-749]   Θαυμακίην ἐνέμοντο ~καὶ Μελίβοιαν ἔχον  καὶ   Ὀλιζῶνα τρηχεῖαν, ~τῶν δὲ Φιλοκτήτης
[2, 300-349]   ἔργα. ~Πῇ δὴ συνθεσίαι τε  καὶ   ὅρκια βήσεται ἥμιν; ~ἐν πυρὶ
[2, 600-649]   ἀγχιμαχηταί, ~οἳ Φενεόν τ᾽ ἐνέμοντο  καὶ   Ὀρχομενὸν πολύμηλον ~Ρίπην τε Στρατίην
[2, 100-149]   ἔασιν, ~οἵ με μέγα πλάζουσι  καὶ   οὐκ εἰῶσ᾽ ἐθέλοντα ~Ἰλίου ἐκπέρσαι
[2, 300-349]   ~ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἦε  καὶ   οὐκί. ~Εὖ γὰρ δὴ τόδε
[2, 200-249]   τί οἱ χἠμεῖς προσαμύνομεν ἦε  καὶ   οὐκί· ~ὃς καὶ νῦν Ἀχιλῆα
[2, 300-349]   τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε  καὶ   οὐκί. ~Φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι
[2, 400-449]   ὡς ἐπονεῖτο. ~Βοῦν δὲ περιστήσαντο  καὶ   οὐλοχύτας ἀνέλοντο· ~τοῖσιν δ᾽ εὐχόμενος
[2, 400-449]   ὄφελλεν. ~Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ εὔξαντο  καὶ   οὐλοχύτας προβάλοντο, ~αὐέρυσαν μὲν πρῶτα
[2, 500-549]   ~Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα  καὶ   Πανοπῆα, ~οἵ τ᾽ Ἀνεμώρειαν καὶ
[2, 600-649]   Μαντινέην ἐρατεινὴν ~Στύμφηλόν τ᾽ εἶχον  καὶ   Παρρασίην ἐνέμοντο, ~τῶν ἦρχ᾽ Ἀγκαίοιο
[2, 800-849]   Τευταμίδαο. ~Αὐτὰρ Θρήϊκας ἦγ᾽ Ἀκάμας  καὶ   Πείροος ἥρως ~ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος
[2, 500-549]   τ᾽ Ἐλεῶν᾽ εἶχον ἠδ᾽ Ὕλην  καὶ   Πετεῶνα, ~Ὠκαλέην Μεδεῶνά τ᾽ ἐϋκτίμενον
[2, 750-799]   Τενθρηδόνος υἱός, ~οἳ περὶ Πηνειὸν  καὶ   Πήλιον εἰνοσίφυλλον ~ναίεσκον· τῶν μὲν
[2, 800-849]   τ᾽ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ  ~καὶ   Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος
[2, 500-549]   τε Θίσβην, ~οἵ τε Κορώνειαν  καὶ   ποιήενθ᾽ Ἁλίαρτον, ~οἵ τε Πλάταιαν
[2, 250-299]   οἶκον δὲ νέεσθαι. ~Ἦ μὴν  καὶ   πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι· ~καὶ
[2, 350-399]   μελαίνης, ~ὄφρα πρόσθ᾽ ἄλλων θάνατον  καὶ   πότμον ἐπίσπῃ. ~Ἀλλὰ ἄναξ αὐτός
[2, 800-849]   θανάτοιο. ~Οἳ δ᾽ ἄρα Περκώτην  καὶ   Πράκτιον ἀμφενέμοντο ~καὶ Σηστὸν καὶ
[2, 300-349]   ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι· ~χθιζά τε  καὶ   πρωΐζ᾽ ὅτ᾽ ἐς Αὐλίδα νῆες
[2, 550-599]   ~καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον  ~καὶ   Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον,
[2, 650-699]   ἔμελλεν. ~Οἳ δ᾽ εἶχον Φυλάκην  καὶ   Πύρασον ἀνθεμόεντα ~Δήμητρος τέμενος, Ἴτωνά
[2, 850-877]   ἀγροτεράων, ~οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον  καὶ   Σήσαμον ἀμφενέμοντο ~ἀμφί τε Παρθένιον
[2, 800-849]   ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο  ~καὶ   Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ
[2, 550-599]   αὖθ᾽ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης  ~καὶ   Σθένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός·
[2, 550-599]   τ᾽ ἐνέμοντο Ἀραιθυρέην τ᾽ ἐρατεινὴν  ~καὶ   Σικυῶν᾽ ὅθ᾽ ἄρ᾽ Ἄδρηστος πρῶτ᾽
[2, 100-149]   ~καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν  καὶ   σπάρτα λέλυνται· ~αἳ δέ που
[2, 400-449]   ~Αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη  καὶ   σπλάγχνα πάσαντο, ~μίστυλλόν τ᾽ ἄρα
[2, 600-649]   Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν Ἐνίσπην  ~καὶ   Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινὴν
[2, 650-699]   ἐξείλετο πολλὰ μογήσας ~Λυρνησσὸν διαπορθήσας  καὶ   τείχεα Θήβης, ~κὰδ δὲ Μύνητ᾽
[2, 250-299]   ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ  καὶ   τετελεσμένον ἔσται· ~εἴ κ᾽ ἔτι
[2, 800-849]   δῆμον Ἀπαισοῦ ~καὶ Πιτύειαν ἔχον  καὶ   Τηρείης ὄρος αἰπύ, ~τῶν ἦρχ᾽
[2, 800-849]   Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς ~Πάνδαρος,  καὶ   τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν. ~Οἳ
[2, 0-49]   ἄνδρα ~ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται  καὶ   τόσσα μέμηλε· ~νῦν δ᾽ ἐμέθεν
[2, 50-99]   ἄνδρα, ~ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται  καὶ   τόσσα μέμηλε· ~νῦν δ᾽ ἐμέθεν
[2, 150-199]   ~κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ  καὶ   Τρωσὶ λίποιεν ~Ἀργείην Ἑλένην, ἧς
[2, 150-199]   ~κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ  καὶ   Τρωσὶ λίποιτε ~Ἀργείην Ἑλένην, ἧς
[2, 300-349]   νῆες Ἀχαιῶν ~ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμῳ  καὶ   Τρωσὶ φέρουσαι, ~ἡμεῖς δ᾽ ἀμφὶ
[2, 400-449]   ἄνακτα, ~αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Αἴαντε δύω  καὶ   Τυδέος υἱόν, ~ἕκτον δ᾽ αὖτ᾽
[2, 500-549]   καὶ Πανοπῆα, ~οἵ τ᾽ Ἀνεμώρειαν  καὶ   Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο, ~οἵ τ᾽ ἄρα
[2, 250-299]   ἅμα θ᾽ οἳ πρῶτοί τε  καὶ   ὕστατοι υἷες Ἀχαιῶν ~μῦθον ἀκούσειαν
[2, 850-877]   ἔναιον ~Κρῶμνάν τ᾽ Αἰγιαλόν τε  καὶ   ὑψηλοὺς Ἐρυθίνους. ~Αὐτὰρ Ἁλιζώνων Ὀδίος
[2, 50-99]   ἔπεσιν πειρήσομαι, θέμις ἐστί,  ~καὶ   φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκλήϊσι κελεύσω·
[2, 850-877]   τε Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα, ~ὃς  καὶ   χρυσὸν ἔχων πόλεμον δ᾽ ἴεν
[2, 200-249]   ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν. ~Ἦ ἔτι  καὶ   χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις
[2, 600-649]   Ἀνδραίμονος υἱός, ~οἳ Πλευρῶν᾽ ἐνέμοντο  καὶ   Ὤλενον ἠδὲ Πυλήνην ~Χαλκίδα τ᾽
[2, 250-299]   ἔφη, σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ  καὶ   ὤμω ~πλῆξεν· δ᾽ ἰδνώθη,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005