Alphabétiquement     [«   »]
ἔχοι 4
ἔχοιμ 1
ἔχομεν 1
ἔχον 6
ἔχοντα 13
ἔχοντέ 1
ἔχοντες 3
Fréquences     [«    »]
6 ἐρεῖν
6 ἐρῶν
6 ἐστὶν
6 ἔχον
6 ζῷον
6 ἡγούμενος
6 ἡμεῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

ἔχον


Pages
[246]   τι ζῷον, ἔχον μὲν ψυχήν,  ἔχον   δὲ σῶμα, τὸν ἀεὶ ~δὲ
[270]   τί ~πέφυκεν εἰς τὸ δρᾶν  ἔχον   τίνα εἰς τὸ παθεῖν
[245]   καὶ ὑπ᾽ ~ἄλλου κινούμενον, παῦλαν  ἔχον   κινήσεως, παῦλαν ἔχει ζωῆς. μόνον
[246]   ~νοήσαντες (θεόν, ἀθάνατόν τι ζῷον,  ἔχον   μὲν ψυχήν, ἔχον δὲ σῶμα,
[245]   εἰ δ᾽ ἔστιν τοῦτο οὕτως  ἔχον,   ~μὴ ἄλλο τι εἶναι τὸ
[260]   ~τὸ τῶν ἡμέρων ζῴων μέγιστα  ἔχον   ὦτα ~(Φαῖδρος) γελοῖόν γ᾽ ἄν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007