Alphabétiquement     [«   »]
Ἄλκηστις 3
Ἀλκμήνη 1
Ἀλκμήνης 2
ἀλλ´ 39
ἄλλ´ 1
ἀλλὰ 14
ἀλλά 1
Fréquences     [«    »]
36 μ´
35 μὲν
38
39 ἀλλ´
46 ΧΟΡΟΣ
48 οὐκ
58 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

ἀλλ´


Vers
[750]   ~οἶμαι μὲν οὔ· πόθεν γάρ;  ἀλλ´   ἄκουέ μου. ~βροτοῖς ἅπασι κατθανεῖν
[1000]   ~ἔκρυψ´ ἐμῆς γυναικὸς ἀθλίους τύχας.  ~ἀλλ´   ἄλγος ἄλγει τοῦτ´ ἂν ἦν
[250]   ~μὴ πρὸς παίδων οὓς ὀρφανιεῖς,  ~ἀλλ´   ἄνα, τόλμα. ~σοῦ γὰρ φθιμένης
[250]   μοι μὴ θανεῖν, ὑπὲρ σέθεν,  ~ἀλλ´   ἄνδρα τε σχεῖν Θεσσαλῶν ὃν
[450]   πῦρ πνέουσι μυκτήρων ἄπο. ~(ΧΟΡΟΣ)  ἀλλ´   ἄνδρας ἀρταμοῦσι λαιψηραῖς γνάθοις. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)
[300]   τρίτην μοι μηνὸς ἔρχεται κακόν,  ~ἀλλ´   αὐτίκ´ ἐν τοῖς οὐκέτ´ οὖσι
[550]   ξενοδοκεῖν; τί μῶρος εἶ; ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)  ἀλλ´   εἰ δόμων σφε καὶ πόλεως
[750]   ~τὰ προστυχόντα ξένια, συμφορὰν μαθών,  ~ἀλλ´,   εἴ τι μὴ φέροιμεν, ὤτρυνεν
[200]   ~ἀκτῖνα κύκλον θ´ ἡλίου προσόψεται}  ~ἀλλ´   εἶμι καὶ σὴν ἀγγελῶ παρουσίαν·
[450]   ἐν δόμοισι παῖς Φέρητος, Ἡράκλεις.  ~ἀλλ´   εἰπὲ χρεία τίς σε Θεσσαλῶν
[1100]   ~ἀφαγνίσηται καὶ τρίτον μόληι φάος.  ~ἀλλ´   εἴσαγ´ εἴσω τήνδε· καὶ δίκαιος
[400]   εἰδὼς δ´ αὔτ´ ἐτειρόμην πάλαι.  ~ἀλλ´,   ἐκφορὰν γὰρ τοῦδε θήσομαι νεκροῦ,
[900]   ἀξιόθρηνος ~ὤλετ´ ἐν δόμοισιν ~μονόπαις·  ἀλλ´   ἔμπας ~ἔφερε κακὸν ἅλις, ἄτεκνος
[1050]   μολεῖν. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) μή νυν ὑπέρβαλλ´  ἀλλ´   ἐναισίμως φέρε. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ῥᾶιον παραινεῖν
[800]   δακρυρροοῦν ~κουράν τε καὶ πρόσωπον·  ἀλλ´   ἔπειθέ με ~λέγων θυραῖον κῆδος
[1050]   ἀεὶ στένειν; ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἔγνωκα καὐτός,  ἀλλ´   ἔρως τις ἐξάγει. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τὸ
[1100]   μὴν ἁνδάνοντά μοι ποιεῖς. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)  ἀλλ´   ἔσθ´ ὅθ´ ἡμᾶς αἰνέσεις· πιθοῦ
[300]   πένθος οὐκ ἐτήσιον τὸ σὸν  ~ἀλλ´   ἔστ´ ἂν αἰὼν οὑμὸς ἀντέχηι,
[900]   πότμον ἦλθεν ἀπειροκάκωι ~τόδ´ ἄλγος·  ἀλλ´   ἔσωσας ~βίοτον καὶ ψυχάν. ~ἔθανε
[150]   τεκοῦς´ ἀπόλλυμαι ~θανεῖν ἀώρους παῖδας,  ἀλλ´   εὐδαίμονας ~ἐν γῆι πατρώιαι τερπνὸν
[1150]   δ´ ἐπείγεσθαί με δεῖ. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)  ἀλλ´   εὐτυχοίης, νόστιμον δ´ ἔλθοις δρόμον.
[50]   νόμον τίθης. ~(ΑΠΟΛΛΩΝ) πῶς εἶπας;  ἀλλ´   καὶ σοφὸς λέληθας ὤν;
[800]   ἂν ἠχθόμην ς´ ὁρῶν. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)  ἀλλ´   πέπονθα δείν´ ὑπὸ ξένων
[100]   ~οὐδ´ ἔστι κακῶν ἄκος οὐδέν.  ~ἀλλ´   ἥδ´ ὀπαδῶν ἐκ δόμων τις
[800]   πάντες, οὐ κείνη μόνη. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)  ἀλλ´   ἠισθόμην μὲν ὄμμ´ ἰδὼν δακρυρροοῦν
[950]   ζῶνθ´, ὃς οὐκ ἔτλη θανεῖν  ~ἀλλ´   ἣν ἔγημεν ἀντιδοὺς ἀψυχίαι ~πέφευγεν
[1100]   ψυχαγωγὸν τόνδ´ ἐποιήσω ξένον. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)  ἀλλ´   ἣν ἔθαπτον εἰσορῶ δάμαρτ´ ἐμήν;
[500]   ξένος. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) τεθνᾶσιν οἱ θανόντες·  ἀλλ´   ἴθ´ ἐς δόμους. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) αἰσχρόν
[350]   ἔχειν· ~ψυχρὰν μέν, οἶμαι, τέρψιν,  ἀλλ´   ὅμως βάρος ~ψυχῆς ἀπαντλοίην ἄν.
[650]   ~χρόνον, τὸ δὲ ζῆν σμικρὸν  ἀλλ´   ὅμως γλυκύ. ~σὺ γοῦν ἀναιδῶς
[200]   ~δεινὰ μέν, φίλοι, δεινά γ´,  ἀλλ´   ὅμως ~θεοῖσιν εὐξόμεσθα· ~θεῶν γὰρ
[700]   γὰρ ἠισθόμην ἐρῶντά σε. ~(ΦΕΡΗΣ)  ἀλλ´   οὐ σὺ νεκρὸν ἀντὶ σοῦ
[450]   δεσπόσαι ς´ ἄνευ μάχης. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)  ἀλλ´   οὐδ´ ἀπειπεῖν μὴν πόνους οἷόν
[0]   με τοῦδε δευτέρου νεκροῦ; ~(ΑΠΟΛΛΩΝ)  ἀλλ´   οὐδ´ ἐκεῖνον πρὸς βίαν ς´
[100]   ὅστις ~χρηστὸς ἀπ´ ἀρχῆς νενόμισται.  ~ἀλλ´   οὐδὲ ναυκληρίαν ~ἔσθ´ ὅποι τις
[50]   μελάθρων; ~τί σεσίγηται δόμος Ἀδμήτου;  ~ἀλλ´   οὐδὲ φίλων πέλας ἔστ´ οὐδείς,
[350]   ἐς φῶς σὸν καταστῆσαι βίον.  ~ἀλλ´   οὖν ἐκεῖσε προσδόκα μ´, ὅταν
[500]   ~ἀγῶνα πώλοις δεσπότηι τε συμβαλῶν.  ~ἀλλ´   οὔτις ἔστιν ὃς τὸν Ἀλκμήνης
[1000]   παρεῖναι κέρδος ἦν τόδ´ εὐκλεές.  ~ἀλλ´,   ὥσπερ εἶπον, σοὶ μέλειν γυναῖκα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009