Alphabétiquement     [«   »]
ψυχορραγεῖ 1
ψυχορραγοῦσαν 1
ψυχρὰν 1
ὦ 38
2
ὧδ´ 1
ὧι 5
Fréquences     [«    »]
36 μ´
35 μὲν
34 ς´
38 ὦ
39 ἀλλ´
46 ΧΟΡΟΣ
48 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)


Vers
[700]   ~(ΧΟΡΟΣ) ἰὼ ἰώ. σχετλία τόλμης,  ~ὦ   γενναία καὶ μέγ´ ἀρίστη, ~χαῖρε·
[1050]   δεῖ μ´ ἔχειν. σὺ δ´,     γύναι, ~ἥτις ποτ´ εἶ σύ,
[350]   ἡμεῖς οἱ προθνήισκοντες σέθεν. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)     δαῖμον, οἵας συζύγου μ´ ἀποστερεῖς.
[500]   ἔξω δωμάτων πορεύεται. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) χαῖρ´,     Διὸς παῖ Περσέως τ´ ἀφ´
[250]   γε τήνδε μοι ναυκληρίαν ~ἔλεξας.     δύσδαιμον, οἷα πάσχομεν. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) ἄγει
[1100]   λύπης δ´ εὐτυχῶν μεθίστασο. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)     θεοί, τί λέξω; θαῦμ´ ἀνέλπιστον
[650]   εἶτ´ ἐμὴν ἀψυχίαν ~λέγεις, γυναικός,     κάκισθ´, ἡσσημένος, ~ἣ τοῦ καλοῦ
[700]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) σημεῖα τῆς σῆς γ´,     κάκιστ´, ἀψυχίας. ~(ΦΕΡΗΣ) οὔτοι πρὸς
[850]   ἑτέρα ~πιέζει φανεῖσα θνατῶν. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)     μακρὰ πένθη λῦπαί τε φίλων
[400]   καὶ ~παρατόνους χέρας. ~ὑπάκουσον ἄκουσον,     μᾶτερ, ἀντιάζω. ~ἐγώ ς´ ἐγώ,
[450]   νερτέραι τε κώπαι. ~σὺ γάρ,     μόνα φίλα γυναικῶν, ~σὺ
[650]   ἅλις γὰρ παροῦσα συμφορά·  ~ὦ   παῖ, πατρὸς δὲ μὴ παροξύνηις
[650]   δὲ μὴ παροξύνηις φρένας. ~(ΦΕΡΗΣ)     παῖ, τίν´ αὐχεῖς, πότερα Λυδὸν
[200]   ~φόνιον δ´ ἀπόπαυσον Ἅιδαν. ~παπαῖ  ~ὦ   παῖ Φέρητος, οἷ´ ἔπραξας ~δάμαρτος
[50]   πύλας. ~εἰ γὰρ μετακοίμιος ἄτας,  ~ὦ   Παιάν, φανείης. ~οὔ τἂν φθιμένας
[350]   τῆσδε· καὶ γὰρ ἀξία. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ)     παῖδες, αὐτοὶ δὴ τάδ´ εἰσηκούσατε
[400]   σὺ σύγκασί μοι συνέτλας κούρα.  ~ὦ   πάτερ, ~ἀνόνατ´ ἀνόνατ´ ἐνύμφευσας οὐδὲ
[350]   δὴ κάτω ~βέβακεν, οὐκέτ´ ἔστιν,     ~πάτερ, ὑφ´ ἁλίωι, ~προλιποῦσα δ´
[400]   τέθνηκεν ἀντ´ ἐμοῦ μόνη. ~(ΧΟΡΟΣ)     Πελίου θύγατερ, ~χαίρουσά μοι εἰν
[800]   κατόψηι ξεστὸν ἐκ προαστίου. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)     πολλὰ τλᾶσα καρδία καὶ χεὶρ
[550]   ἀπωθεῖν οὐδ´ ἀτιμάζειν ξένους. ~(ΧΟΡΟΣ)     πολύξεινος καὶ ἐλευθέρου ἀνδρὸς ἀεί
[1000]   δ´ ἔστι μάκαιρα δαίμων· ~χαῖρ´,     πότνι´, εὖ δὲ δοίης. ~τοῖαί
[200]   δὴ καὶ πόσις πορεύεται. ~βόασον     στέναξον Φεραία ~χθὼν τὰν
[800]   σε τῶνδ´ ἀπώσασθαι δόμων. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)     σχέτλι´, οἵας ἤμπλακες ξυναόρου. ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ)
[400]   λείπομαι φίλας ~μονόστολός τε ματρός·     ~σχέτλια δὴ παθὼν ~ἐγὼ ἔργ´,
[900]   ὢν ~βιότου τε πόρσω. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)     σχῆμα δόμων, πῶς εἰσέλθω, ~πῶς
[250]   ~πατρίας Ἰωλκοῦ. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἔπαιρε σαυτήν,     τάλαινα, μὴ προδῶις· ~λίσσου δὲ
[350]   ἀνάγκη, σοῦ γ´ ἀπεστερημένοις. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ)     τέκν´, ὅτε ζῆν χρῆν μ´,
[350]   δῆθ´ ἑκοῦσά γ´· ἀλλὰ χαίρετ´,     τέκνα. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) βλέψον πρὸς αὐτούς,
[250]   ~οὐκέτι μάτηρ σφῶιν ἔστιν. ~χαίροντες,     τέκνα, τόδε φάος ὁρῶιτον. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[300]   καὶ προσερρήθη πάλιν} ~σὺ δ´,     τέκνον μοι, πῶς κορευθήσηι καλῶς;
[100]   ὧι σφε συνθάψει πόσις. ~(ΧΟΡΟΣ)     τλῆμον, οἵας οἷος ὢν ἁμαρτάνεις.
[1050]   ἐκ δ´ ὀμμάτων ~πηγαὶ κατερρώγασιν.     τλήμων ἐγώ, ~ὡς ἄρτι πένθους
[600]   ~γυναιξίν, ἔργον τλᾶσα γενναῖον τόδε.  ~ὦ   τόνδε μὲν σώσας´, ἀναστήσασα δὲ
[1100]   μὴ γένοιτό τις θεῶν. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)     τοῦ μεγίστου Ζηνὸς εὐγενὲς τέκνον,
[200]   πόσις πορεύεται. ~βόασον στέναξον     Φεραία ~χθὼν τὰν ἀρίσταν ~γυναῖκα
[450]   κώπαι. ~σὺ γάρ, μόνα     φίλα γυναικῶν, ~σὺ τὸν αὑτᾶς
[1100]   γὰρ πᾶν ὅσονπερ ἤθελες. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)     φιλτάτης γυναικὸς ὄμμα καὶ δέμας,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009