Alphabétiquement     [«   »]
γάμων 1
γάνυται 2
γάρ 16
γὰρ 39
γαστρί 1
γε 13
γεγαυῖαν 1
Fréquences     [«    »]
35 δέ
38 ἐν
35
39 γὰρ
41 τ
61 ἐπὶ
68 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

γὰρ


Chant, vers
[1, 1150]   δ' ἕζετο σιγῇ ~παπταίνων: χεῖρες  γὰρ   ἀήθεον ἠρεμέουσαι. ~Ἠμος δ' ἀγρόθεν
[1, 1150]   ὀρόθυνεν, ~ὅστις ἀπολλήξειε πανύστατος. ἀμφὶ  γὰρ   αἰθὴρ ~νήνεμος ἐστόρεσεν δίνας, κατὰ
[1, 50]   ἅμ' ἄμφω, ~οὐδ' ὁμόθεν: νόσφιν  γὰρ   ἀλευάμενοι κατένασθεν ~Αἰγίνης, ὅτε Φῶκον
[1, 950]   θῆρα λοχώμενοι ἔνδον ἐόντα. ~ἀλλὰ  γὰρ   αὖθι λέλειπτο σὺν ἀνδράσιν ὁπλοτέροισιν
[1, 1200]   μετανίσσεται, οὐδ' ἐπέκυρσεν ~ποίμνῃσιν: πρὸ  γὰρ   αὐτοὶ ἐνὶ σταθμοῖσι νομῆες ~ἔλσαν:
[1, 750]   μενέαινεν ἕπεσθαι ~τὴν ὁδόν: ἀλλὰ  γὰρ   αὐτὸς ἑκὼν ἀπερήτυε κούρην, ~δεῖσεν
[1, 1050]   ἐκ Διὸς ἦμαρ ἐπήλυθεν: οὐδὲ  γὰρ   αὐτῶν ~ἔτλη τις πάσσασθαι ἐδητύος,
[1, 800]   σ' οἴω ~γαῖαν ὀνόσσεσθαι: περὶ  γὰρ   βαθυλήιος ἄλλων ~νήσων, Αἰγαίῃ ὅσαι
[1, 650]   πάγχυ τάδε φράζεσθαι ἄνωγα. ~νῦν  γὰρ   δὴ παρὰ ποσσὶν ἐπήβολός ἐστ'
[1, 500]   ~βροντῇ τε στεροπῇ τε: τὰ  γὰρ   Διὶ κῦδος ὀπάζει. ~Ἠ, καὶ
[1, 1050]   λήξουσι δ' ἄελλαι ~ζαχρηεῖς: τοίην  γὰρ   ἐγὼ νέον ὄσσαν ἄκουσα ~ἀλκυόνος
[1, 300]   ἐμοὶ τόδε κῦδος ὀπαζέτω. οὐ  γὰρ   ἔγωγε ~πείσομαι: ὥστε καὶ ἄλλον
[1, 100]   κίεν Δαναοῖο γενέθλη, ~Ναύπλιος.  γὰρ   ἔην Κλυτονήου Ναυβολίδαο: ~Ναύβολος αὖ
[1, 900]   μέγα θαῦμα περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι. ~ἓξ  γὰρ   ἑκάστῳ χεῖρες ὑπέρβιοι ἠερέθονται, ~αἱ
[1, 50]   Ἑκηβόλος: οὐδ' ἀπόνητο ~δωτίνης: αὐτῷ  γὰρ   ἑκὼν ἐρίδηνε δοτῆρι. ~Τοῖσι δ'
[1, 600]   αἰεὶ τὸ πάροιθεν ὁμίλεον. ἀλλὰ  γὰρ   ἔμπης ~ἦ θαμὰ δὴ πάπταινον
[1, 400]   καὶ πείραθ' ὁδοῖο ~σημανέειν, αὐτὸς  γὰρ   ἐπαίτιος ἔπλευ ἀέθλων: ~αὐτὸς νῦν
[1, 150]   τέκεν: οὐδ' ἀπίθησεν ~λισσομένοις: Ζηνὸς  γὰρ   ἐπάξια μήδετο λέκτρων. ~Οἵ τ'
[1, 650]   ἷζον ἰοῦσαι ~εἰς ἀγορήν: αὐτὴ  γὰρ   ἐπέφραδεν Ὑψιπύλεια. ~καί ῥ' ὅτε
[1, 850]   σφέα δώματ' ἄγεσκον ~ῥηιδίως. Κύπρις  γὰρ   ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσεν ~Ἡφαίστοιο
[1, 300]   ἐπιπνεύσουσιν ἀῆται. ~ἀλλά, φίλοι, ξυνὸς  γὰρ   ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω, ~ξυναὶ
[1, 950]   ~Γηγενέες σίνοντο, Ποσειδάωνος ἀρωγῇ: ~τοῦ  γὰρ   ἔσαν τὰ πρῶτα Δολίονες ἐκγεγαῶτες.
[1, 300]   τε νηὶ ἐφοπλίσσασθαι ἔοικεν ~πάντα  γὰρ   εὖ κατὰ κόσμον ἐπαρτέα κεῖται
[1, 50]   δ' οὐ πατρὸς ἀμείνων. ~Καινέα  γὰρ   ζῶόν περ ἔτι κλείουσιν ἀοιδοὶ
[1, 50]   ἔμελλεν ~νοστήσειν Κήρινθον ὑπότροπος. αισα  γὰρ   ἦεν ~αὐτὸν ὁμῶς Μόψον τε
[1, 1200]   Πολύφημος, ἰὼν προτέρωσε κελεύθου, ~δέκτο  γὰρ   Ἡρακλῆα πελώριον, ὁππόθ' ἵκοιτο. ~βῆ
[1, 1000]   ψαμάθοισιν έλυσθεὶς ~μοῖραν ἀνέπλησεν. τὴν  γὰρ   θέμις οὔποτ' ἀλύξαι ~θνητοῖσιν: πάντῃ
[1, 100]   μετὰ δ' ἤλυθεν ἐλδομένοισιν. ~αὐτὴ  γὰρ   καὶ νῆα θοὴν κάμε: σὺν
[1, 800]   σφιν θυμοφθόρον ἔμβαλεν ἄτην. ~δὴ  γὰρ   κουριδίας μὲν ἀπέστυγον, ἐκ δὲ
[1, 600]   ~νηλειῶς δέδμητο παροιχομένῳ λυκάβαντι. ~δὴ  γὰρ   κουριδίας μὲν ἀπηνήναντο γυναῖκας ~ἀνέρες
[1, 750]   ξεινήιον ἐγγυάλιξεν, ~πρόφρων ἀντομένη: περὶ  γὰρ   μενέαινεν ἕπεσθαι ~τὴν ὁδόν: ἀλλὰ
[1, 250]   ταρχύσαο χερσίν, ~τέκνον ἐμόν: τὸ  γὰρ   οἶον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ
[1, 0]   δηρὸν ἔλειπτο, ~μήτρως Αἰσονίδαο: κασιγνήτην  γὰρ   ὄπυιεν ~Αἴσων Ἀλκιμέδην Φυλακηίδα: τῆς
[1, 850]   ἔκυρσαν ἕκαστος, ~Ἡρακλῆος ἄνευθεν,  γὰρ   παρὰ νηὶ λέλειπτο ~αὐτὸς ἑκὼν
[1, 1300]   μιν δίζεσθαι ἔρυκον. ~ἄθλων  γὰρ   Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας ~Τήνῳ
[1, 0]   κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ. ~Τοίην  γὰρ   Πελίης φάτιν ἔκλυεν, ὥς μιν
[1, 1200]   ἤνωγε παρασχέμεν οὐκ ἐθέλοντα. ~ἵετο  γὰρ   πρόφασιν πολέμου Δρυόπεσσι βαλέσθαι ~λευγαλέην,
[1, 1050]   τὰ ἕκαστα πιφαυσκομένη πεπότηται. ~ἐκ  γὰρ   τῆς ἄνεμοί τε θάλασσά τε
[1, 1250]   τοι ἄχος πάμπρωτος ἐνίψω. ~οὐ  γὰρ   Ὕλας κρήνηνδε κιὼν σόος αὖτις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005