Alphabétiquement     [«   »]
μεμόρηται 1
μεμόρητο 1
μέν 7
μὲν 99
μενέαιν 1
μενέαινεν 2
μενεαίνετε 1
Fréquences     [«    »]
61 ἐπὶ
68 οἱ
41 τ
99 μὲν
108 τε
139 δὲ
197 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

μὲν


Chant, vers
[1, 600]   ἐσάχρι Μυρίνης. ~τοῖσιν δ' αὐτῆμαρ  μὲν   ἄεν καὶ ἐπι κνέφας οὖρος
[1, 150]   οἱ μήτρως αὐτὴν ὁδόν, εὖ  μὲν   ἄκοντι, ~εὖ δὲ καὶ ἐν
[1, 50]   δ' ἐπ' Αἰακίδαι μετεκίαθον: οὐ  μὲν   ἅμ' ἄμφω, ~οὐδ' ὁμόθεν: νόσφιν
[1, 450]   ὕβρις ἀπείη. ~ἔνθ' αὖτ' Αἰσονίδης  μὲν   ἀμήχανος εἰν ἑοῖ αὐτῷ ~πορφύρεσκεν
[1, 700]   μάρναντο καὶ υἱέες Ἠλεκτρύωνος: ~οἱ  μὲν   ἀμυνόμενοι, ἀτὰρ οἵγ' ἐθέλοντες ἀμέρσαι,
[1, 800]   ἔμβαλεν ἄτην. ~δὴ γὰρ κουριδίας  μὲν   ἀπέστυγον, ἐκ δὲ μελάθρων, ~ᾗ
[1, 600]   παροιχομένῳ λυκάβαντι. ~δὴ γὰρ κουριδίας  μὲν   ἀπηνήναντο γυναῖκας ~ἀνέρες ἐχθήραντες, ἔχον
[1, 0]   ὄρεος Φυλληίου ἀγχόθι ναίων, ~ἔνθα  μὲν   Ἀπιδανός τε μέγας καὶ δῖος
[1, 1100]   θεοπροπίας ἀγόρευεν. ~αἶψα δὲ κουρότεροι  μὲν   ἀπὸ σταθμῶν ἐλάσαντες ~ἔνθεν ἐς
[1, 900]   ἑκάστῳ χεῖρες ὑπέρβιοι ἠερέθονται, ~αἱ  μὲν   ἀπὸ στιβαρῶν ὤμων δύο, ταὶ
[1, 650]   μίμνει, ~εὖτ' ἂν δὴ γεραραὶ  μὲν   ἀποφθινύθωσι γυναῖκες, ~κουρότεραι δ' ἄγονοι
[1, 150]   θῆσσα γυνὴ τέκε: τὸν  μὲν   ἄρ' Οἰνεὺς ~ἤδη γηραλέον κοσμήτορα
[1, 250]   καὶ ἄλγεα μυρία θείη. ~Αἱ  μὲν   ἄρ' ὧς ἀγόρευον ἐπὶ προμολῇσι
[1, 200]   ἄρ' Αἰσονίδῃ συμμήστορες ἠγερέθοντο. ~τοὺς  μὲν   ἀριστῆας Μινύας περιναιετάοντες ~κίκλησκον μάλα
[1, 1150]   ἆξεν ἐρετμόν. ἀτὰρ τρύφος ἄλλο  μὲν   αὐτὸς ~ἄμφω χερσὶν ἔχων πέσε
[1, 400]   κοῦροι δὲ θεοπροπίης ἀίοντες ~νόστῳ  μὲν   γήθησαν, ἄχος δ' ἕλεν Ἴδμονος
[1, 1150]   περιναιέται ἄνδρες ὀπίσσω. ~καὶ τότε  μὲν   δαῖτ' ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν
[1, 350]   καὶ τοῖα λιλαιομένοις ἀγόρευεν: ~Εἰ  μὲν   δή μοι κῦδος ἐπιτρωπᾶτε μέλεσθαι,
[1, 400]   ἀπηλεγέως νόον ἔκφατο Λητοΐδαο: ~Ὑμῖν  μὲν   δὴ μοῖρα θεῶν χρειώ τε
[1, 700]   τοῖον ὑποβλήδην ἔπος ηὔδα: ~Εἰ  μὲν   δὴ πάσῃσιν ἐφανδάνει ἥδε μενοινή,
[1, 0]   ~θελγομένας φόρμιγγι κατήγαγε Πιερίηθεν. ~Ὀρφέα  μὲν   δὴ τοῖον ἑῶν ἐπαρωγὸν ἀέθλων
[1, 800]   ληιάδεσσι δορικτήταις παρίαυον, ~σχέτλιοι.  μὲν   δηρὸν ἐτέτλαμεν, εἴ κέ ποτ'
[1, 650]   τελλομένου ἔτεος στάχυν ἀμήσονται; ~ἦ  μὲν   ἐγών, εἰ καί με τὰ
[1, 1100]   ἔντροφον ὕλῃ, ~πρόχνυ γεράνδρυον: τὸ  μὲν   ἔκταμον, ὄφρα πέλοιτο ~δαίμονος οὐρείης
[1, 50]   Κάνηθος ~πέμπεν Ἀβαντιάδης λελιημένον: οὐ  μὲν   ἔμελλεν ~νοστήσειν Κήρινθον ὑπότροπος. αισα
[1, 50]   Φῶκον ἀδελφεὸν ἐξενάριξαν ~ἀφραδίῃ. Τελαμὼν  μὲν   ἐν Ἀτθίδι νάσσατο νήσῳ: ~Πηλεὺς
[1, 1000]   δ' ἐπαρηγόνες ἄλλοι ~ἔκταθεν: Ἡρακλέης  μὲν   ἐνήρατο Τηλεκλῆα ~ἠδὲ Μεγαβρόντην: Σφόδριν
[1, 100]   Ἐρυμάνθιον ἂμ μέγα τῖφος, ~τὸν  μὲν   ἐνὶ πρώτῃσι Μυκηναίων ἀγορῇσιν ~δεσμοῖς
[1, 0]   κιὼν διὰ ποσσὶν Ἀναύρου ~ἄλλο  μὲν   ἐξεσάωσεν ὑπ' ἰλύος, ἄλλο δ'
[1, 200]   ἐδάμασσε περὶ νεφέεσσι καλύψας. ~τὼ  μὲν   ἐπ' ἀκροτάτοισι ποδῶν ἑκάτερθεν ἐρεμνὰς
[1, 50]   κίε νισσομένοισιν ~Αἰθαλίδης: καὶ τὸν  μὲν   ἐπ' Ἀμφρυσσοῖο ῥοῇσιν ~Μυρμιδόνος κούρη
[1, 250]   καλυψάμενος γοάασκεν. ~αὐτὰρ τῶν  μὲν   ἔπειτα κατεπρήυνεν ἀνίας ~θαρσύνων, δμώεσσι
[1, 1150]   ἦεν ἰδέσθαι. ~ῥίμφα δ' ὀιστοδόκην  μὲν   ἐπὶ χθονὶ θῆκε φαρέτρην ~αὐτοῖσιν
[1, 950]   ἅπαντα ~εὐρείης πεύθοντο Προποντίδος: οὐ  μὲν   ἐπιπρὸ ~ἠείδει καταλέξαι ἐελδομένοισι δαῆναι.
[1, 700]   νέον βάλλοντο δομαίους ~ἱέμενοι. Ζῆθος  μὲν   ἐπωμαδὸν ἠέρταζεν ~οὔρεος ἠλιβάτοιο κάρη,
[1, 700]   ἔρευθος. ~δὴ γάρ τοι μέσση  μὲν   ἐρευθήεσσ' ἐτέτυκτο, ~ἄκρα δὲ πορφυρέη
[1, 250]   ἀνίας ~ὧδε λίην, ἐπεὶ οὐ  μὲν   ἐρητύσεις κακότητος ~δάκρυσιν, ἀλλ' ἔτι
[1, 0]   Πολύφημος ἵκανεν ~Εἰλατίδης, ὃς πρὶν  μὲν   ἐρισθενέων Λαπιθάων, ~ὁππότε Κενταύροις Λαπίθαι
[1, 1000]   λιμένος πολιοῖο τέταντο ~ἑξείης, ἄλλοι  μὲν   ἐς ἁλμυρὸν ἀθρόοι ὕδωρ ~δύπτοντες
[1, 600]   ~αἴ κε φύγῃ. καὶ τὸν  μὲν   ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο ~πρόσθεν, ἀτὰρ
[1, 700]   πολλὰ διακριδὸν εὖ ἐπέπαστο. ~Ἐν  μὲν   ἔσαν Κύκλωπες ἐπ' ἀφθίτῳ ἥμενοι
[1, 150]   ~υἷε δύω Ἀλεοῦ: τρίτατός γε  μὲν   ἕσπετ' ἰοῦσιν ~Ἀγκαῖος, τὸν μέν
[1, 50]   μιν προέηκε πατὴρ ἑός: οὐ  μὲν   ἔτ' ἄλλους ~γήραος υἷας ἔχεν
[1, 900]   κρυόεσσαν ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλοιντο. ~τῶν  μὲν   ἔτ' οὐ προτέρω μυθήσομαι: ἀλλὰ
[1, 1150]   ὄρος προχοάς τε Κίοιο. ~τοὺς  μὲν   ἐυξείνως Μυσοὶ φιλότητι κιόντας ~δειδέχατ'
[1, 250]   πάλαι θρεπτήρια πέσσω. ~νῦν γε  μὲν   τὸ πάροιθεν Ἀχαιιάδεσσιν ἀγητὴ
[1, 150]   ἄμφω γνωτὸς προγενέστερος. ἀλλ'  μὲν   ἤδη ~γηράσκοντ' Ἀλεὸν λίπετ' ἂμ
[1, 350]   πρίν, ἐρητύοιτο κέλευθα. ~νῦν γε  μὲν   ἤδη Φοῖβον ἀρεσσάμενοι θυέεσσιν ~δαῖτ'
[1, 900]   ~Ἴμβρον ἔχον καθύπερθε: νέον γε  μὲν   ἠελίοιο ~δυομένου Χερόνησον ἐπὶ προύχουσαν
[1, 650]   ~ἤματος ἀνομένοιο διὰ κνέφας: οὐδὲ  μὲν   ἠοῖ ~πείσματα νηὸς ἔλυσαν ἐπὶ
[1, 200]   Ὠλενίοιο, ~Λέρνου ἐπίκλησιν, γενεήν γε  μὲν   Ἡφαίστοιο: ~τούνεκ' ἔην πόδα σιφλός:
[1, 1050]   ἐναίσιμον ὄσσαν ἀκούσας. ~καὶ τὴν  μὲν   θεὸς αὖτις ἀπέτραπεν, ἷζε δ'
[1, 1250]   οἴστρῳ: ~ὧς ὅγε μαιμώων ὁτὲ  μὲν   θοὰ γούνατ' ἔπαλλεν ~συνεχέως, ὁτὲ
[1, 900]   διὰ βένθεα πόντου ~ἱέμενοι τῇ  μὲν   Θρῃκῶν χθόνα, τῇ δὲ περαίην
[1, 100]   ~Ναύβολος αὖ Λέρνου: Λέρνον γε  μὲν   ἴδμεν ἐόντα ~Προίτου Ναυπλιάδαο: Ποσειδάωνι
[1, 150]   τε, ~Λαοκόων Οἰνῆος ἀδελφεός, οὐ  μὲν   ἰῆς γε ~μητέρος: ἀλλά
[1, 1000]   δ' ἔθεεν λαίφεσσι πανήμερος: οὐ  μὲν   ἰούσης ~νυκτὸς ἔτι ῥιπὴ μένεν
[1, 0]   ὡς τὸ πάρος περ. ~Οὐδὲ  μὲν   Ἴφικλος Φυλάκῃ ἔνι δηρὸν ἔλειπτο,
[1, 900]   ῥέεθρα ~εἰσέβαλον: πέλαγος δὲ τὸ  μὲν   καθύπερθε λέλειπτο ~ἦρι, τὸ δ'
[1, 1200]   φορεύμενον, αὐτίκα δ' ἥγε ~λαιὸν  μὲν   καθύπερθεν ἐπ' αὐχένος ἄνθετο πῆχυν
[1, 1100]   δ' ἐοικότα σήματ' ἔγεντο. ~δένδρεα  μὲν   καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ
[1, 500]   τε βίῃ καὶ χερσὶν  μὲν   Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆς, ~ἡ δὲ
[1, 300]   δύνατο, προθέοντος ὁμίλου: ~ἀλλ'  μὲν   λίπετ' αὖθι παρακλιδόν, οἷα γεραιὴ
[1, 650]   ἀνωίστως ἐφικάνει. ~εἰ δὲ τὸ  μὲν   μακάρων τις ἀποτρέποι, ἄλλα δ'
[1, 1300]   ~τὼ δὲ Διὸς βουλῇσιν,  μὲν   Μυσοῖσι βαλέσθαι ~μέλλεν ἐπώνυμον ἄστυ
[1, 1200]   ἀμφὶ γεωμόρου ἀντιόωντα. ~ἤτοι  μὲν   νειοῖο γύας τέμνεσκεν ἀρότρῳ ~Θειοδάμας
[1, 950]   Περκωσίου ἐκγεγαυῖα, ~Κλείτη ἐυπλόκαμος, τὴν  μὲν   νέον ἐξέτι πατρὸς ~θεσπεσίοις ἕδνοισιν
[1, 300]   γ' ἀριστήων ἐπαρωγῇ. ~ἀλλὰ σὺ  μὲν   νῦν αὖθι μετ' ἀμφιπόλοισιν ἕκηλος
[1, 650]   ἔσσεται, εἴ κε δαεῖεν. ~ἡμετέρη  μὲν   νῦν τοίη παρενήνοθε μῆτις: ~ὑμέων
[1, 1150]   ἐγγυάλιξαν. ~ἔνθα δ' ἔπειθ' οἱ  μὲν   ξύλα κάγκανα, τοὶ δὲ λεχαίην
[1, 100]   οἱ δῆμος ἐυκλείης ἀγάσαιτο. ~οὐ  μὲν   ὅγ' ἦεν Ἄβαντος ἐτήτυμον, ἀλλά
[1, 750]   καὶ ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν, ~δημότεραι  μὲν   ὄπισθεν ἐπεκλονέοντο γυναῖκες, ~γηθόσυναι ξείνῳ:
[1, 100]   Σιφαέα κάλλιπε δῆμον ~Θεσπιέων, ἐσθλὸς  μὲν   ὀρινόμενον προδαῆναι ~κῦμ' ἁλὸς εὐρείης,
[1, 300]   Αἴσονος υἱὸς ἐυφρονέων μετέειπεν: ~Ἄλλα  μὲν   ὅσσα τε νηὶ ἐφοπλίσσασθαι ἔοικεν
[1, 900]   ὄργια κεῖνα ~δαίμονες ἐνναέται, τὰ  μὲν   οὐ θέμις ἄμμιν ἀείδειν. ~Κεῖθεν
[1, 1050]   σῆμα καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι. ~οὐδὲ  μὲν   οὐδ' ἄλοχος Κλείτη φθιμένοιο λέλειπτο
[1, 200]   δονέοντο μετὰ πνοιῇσιν ἔθειραι. ~Οὐδὲ  μὲν   οὐδ' αὐτοῖο πάις μενέαινεν Ἄκαστος
[1, 250]   ~ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης: τὸ  μὲν   οὐδ' ὅσον, οὐδ' ἐν ὀνείρῳ
[1, 100]   σταθμοῖσιν ἐν Ἰφίκλοιο Μελάμπους. ~Οὐδὲ  μὲν   οὐδὲ βίην κρατερόφρονος Ἡρακλῆος ~πευθόμεθ'
[1, 800]   ~σοίγ' αὐτῇ καὶ νῆσος: ἔγωγε  μὲν   οὐκ ἀθερίζων ~χάζομαι, ἀλλά με
[1, 0]   μετ' ἀνδράσι νόστον ὀλέσσῃ. ~Νῆα  μὲν   οὖν οἱ πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ
[1, 900]   υἱὸς ἀγαιόμενος προσέειπεν: ~Ὑψιπύλη, τὰ  μὲν   οὕτω ἐναίσιμα πάντα γένοιτο ~ἐκ
[1, 750]   δίφροι πεπονήατο δηριόωντες. ~καὶ τὸν  μὲν   προπάροιθε Πέλοψ ἴθυνε, τινάσσων ~ἡνία,
[1, 300]   τε κιόντι. ~Ἠ, καὶ  μὲν   προτέρωσε δόμων ἐξῶρτο νέεσθαι. ~οἷος
[1, 350]   τὰ ἕκαστα περιφραδέως ἀλέγυναν, ~κληῖδας  μὲν   πρῶτα πάλῳ διεμοιρήσαντο, ~ἄνδρ' ἐντυναμένω
[1, 150]   παῖδε Ποσειδάωνος ἵκοντο: ~ἤτοι  μὲν   πτολίεθρον ἀγαυοῦ Μιλήτοιο ~νοσφισθεὶς Ἐργῖνος,
[1, 700]   κανόνεσσι δάε ζυγὰ μετρήσασθαι. ~τῆς  μὲν   ῥηίτερόν κεν ἐς ἠέλιον ἀνιόντα
[1, 400]   ὑπέρβιος, Ἡρακλέης τε. ~ἤτοι  μὲν   ῥοπάλῳ μέσσον κάρη ἀμφὶ μέτωπα
[1, 300]   νόον ἰθύοντας. ~δέρμα δ'  μὲν   ταύροιο ποδηνεκὲς ἀμφέχετ' ὤμους ~Ἄργος
[1, 50]   δ' Ἴρου Ἀκτορίδαο: ~ἤτοι  μὲν   Τελέοντος ἐυκλειὴς Ἐρυβώτης, ~Ἴρου δ'
[1, 50]   καὶ ἀλκήεις Ἐρυβώτης, ~υἷες  μὲν   Τελέοντος, δ' Ἴρου Ἀκτορίδαο:
[1, 1200]   δίκης ἀλέγοντες ἔναιον. ~ἀλλὰ τὰ  μὲν   τηλοῦ κεν ἀποπλάγξειεν ἀοιδῆς. ~αἶψα
[1, 900]   καλέουσιν ὄρος περιναιετάοντες: ~καὶ τὸ  μὲν   ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι ἐνναίουσιν
[1, 1200]   λάχον καὶ ἐναύλους, ~αἵγε  μὲν   ὑλήωροι ἀπόπροθεν ἐστιχόωντο, ~ἡ δὲ
[1, 750]   πύργων ~ἧσθ' αὔτως; ἐπεὶ οὐ  μὲν   ὑπ' ἀνδράσι ναίεται ἄστυ, ~ἀλλὰ
[1, 850]   ἀκήρατος ἀνδράσι Λῆμνος. ~Ἔνθ'  μὲν   Ὑψιπύλης βασιλήιον ἐς δόμον ὦρτο
[1, 500]   κῦδος ὀπάζει. ~Ἠ, καὶ  μὲν   φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν αὐδῇ.
[1, 1000]   τοὶ δ' ἔμπαλιν, αἰγιαλοῖο ~κράατα  μὲν   ψαμάθοισι, πόδας δ' εἰς βένθος
[1, 1300]   ὑπὸ πνοιῇ βορέαο. ~καὶ τὰ  μὲν   ὧς ἤμελλε μετὰ χρόνον ἐκτελέεσθαι.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005