Alphabétiquement     [«   »]
δαπέδοιο 1
Δαρδανίην 1
δὲ 139
δέ 35
δε 1
δεδαημένον 1
δεδαημένος 1
Fréquences     [«    »]
29 δὴ
29 ἔτι
28 περ
35 δέ
35
38 ἐν
39 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

δέ


Chant, vers
[1, 300]   Ἡρακλῆα ~ἥμενον ἐν μέσσοισι: μιῇ  δέ   πάντες ἀυτῇ ~σημαίνειν ἐπέτελλον:
[1, 450]   κεν ἁλῴης. ~Χώετ' ἐνιπτάζων: προτέρω  δέ   κε νεῖκος ἐτύχθη, ~εἰ μὴ
[1, 800]   ~τῶ ὑμεῖς στρωφᾶσθ' ἐπιδήμιοι: εἰ  δέ   κεν αὖθι ~ναιετάειν ἐθέλοις, καί
[1, 350]   κατόλισθε δ' ἔσω ἁλός: οἱ  δέ   μιν αὖθι ~ἂψ ἀνασειράζοντες ἔχον
[1, 1250]   ~γυμνὸν ἐπαΐσσων παλάμῃ ξίφος: εὖ  δέ   μιν ἔγνω ~σπερχόμενον μετὰ νῆα
[1, 500]   ~Δικταῖον ναίεσκεν ὑπὸ σπέος: οἱ  δέ   μιν οὔπω ~γηγενέες Κύκλωπες ἐκαρτύναντο
[1, 900]   ἰσθμὸς ~χέρσῳ ἐπιπρηνὴς καταειμένος: ἐν  δέ   οἱ ἀκταὶ ~ἀμφίδυμοι, κεῖνται δ'
[1, 150]   Πύλῳ ἐξεγένοντο ~Νηλῆος θείοιο: Ποσειδάων  δέ   οἱ ἀλκὴν ~δῶκεν ἀπειρεσίην ἠδ'
[1, 100]   καὶ νῆα θοὴν κάμε: σὺν  δέ   οἱ Ἄργος ~τεῦξεν Ἀρεστορίδης κείνης
[1, 1300]   ἀλίαστον ἐφέσσατο νειόθι δύψας: ~ἀμφὶ  δέ   οἱ δίνῃσι κυκώμενον ἄφρεεν ὕδωρ
[1, 1200]   δὲ χῶρον ~φοίτα κεκληγώς: μελέη  δέ   οἱ ἔπλετο φωνή. ~αἶψα δ'
[1, 750]   Πέλοψ ἴθυνε, τινάσσων ~ἡνία, σὺν  δέ   οἱ ἔσκε παραιβάτις Ἱπποδάμεια: ~τὸν
[1, 200]   Ἴφιτος Ὀρνυτίδαο ~Ναυβόλου ἐκγεγαώς: ξεῖνος  δέ   οἱ ἔσκε πάροιθεν, ~ἦμος ἔβη
[1, 350]   δ' ἀμφὶς ἐρετμὰ κατήρτυον: ἐν  δέ   οἱ ἱστὸν ~λαίφεά τ' εὐποίητα
[1, 1250]   ἐς Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε: τὼ  δέ   οἱ ὄσσε ~ὄστλιγγες μαλεροῖο πυρὸς
[1, 850]   ἠρήσατο χεῖρας ἑλοῦσα ~Αἰσονίδεω, τὰ  δέ   οἱ ῥέε δάκρυα χήτει ἰόντος:
[1, 500]   τε σθένος Ἡρακλῆος ~ἵζανον: ἄγχι  δέ   οἱ ῥόπαλον θέτο, καί οἱ
[1, 700]   ~Ἄρεος ὀχμάζουσα θοὸν σάκος: ἐκ  δέ   οἱ ὤμου ~πῆχυν ἔπι σκαιὸν
[1, 1200]   καλέουσιν ~Πηγὰς ἀγχίγυοι περιναιέται. οἱ  δέ   που ἄρτι ~νυμφάων ἵσταντο χοροί:
[1, 1100]   τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται. ~ἡ  δέ   που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε
[1, 250]   δ' ἑκάστην ~δῦνεν ἄχος: σὺν  δέ   σφι πατὴρ ὀλοῷ ὑπὸ γήραι
[1, 350]   στιβαρῇ στενάχοντο φάλαγγες ~τριβόμεναι περὶ  δέ   σφιν ἀιδνὴ κήκιε λιγνὺς ~βριθοσύνῃ,
[1, 850]   ἀγορῆθεν ἐπαρτίζοντο νέεσθαι ~σπερχόμενοι. ταὶ  δέ   σφιν ἐπέδραμον, εὖτ' ἐδάησαν. ~ὡς
[1, 1250]   τούσγ' ἐνόησαν ἀιδρείῃσι λιπόντες. ~ἐν  δέ   σφιν κρατερὸν νεῖκος πέσεν, ἐν
[1, 450]   πρόπαρ αἰγιαλοῖο ~κέκλινθ' ἑξείης: παρὰ  δέ   σφισι μυρί' ἔκειτο ~εἴδατα, καὶ
[1, 900]   χερσὶν έρετμὰ ~ἐνσχερὼ ἑζόμενοι: πρυμνήσια  δέ   σφισιν Ἄργος ~λῦσεν ὑπὲκ πέτρης
[1, 550]   κεκορημένα ποίης ~εἰς αὖλιν,  δέ   τ' εἶσι πάρος σύριγ γι
[1, 250]   νέον πολέεσσιν ὀνείδεσιν ἐστυφέλιξεν, ~τῇ  δέ   τ' ὀδυρομένῃ δέδεται κέαρ ἔνδοθεν
[1, 750]   ὄμματα θέλγει ~καλὸν ἐρευθόμενος, γάνυται  δέ   τε ἠιθέοιο ~παρθένος ἱμείρουσα μετ'
[1, 250]   ἀρήια τεύχε' ἀείρειν ~πέφραδεν: οἱ  δέ   τε σῖγα κατηφέες ἠείροντο. ~μήτηρ
[1, 1150]   γούνατ' ἔκαμψεν ~αὐσταλέος κονίῃσι, περιτριβέας  δέ   τε χεῖρας ~εἰσορόων κακὰ πολλὰ
[1, 1100]   καὶ πεδίον Νηπήιον Ἀδρηστείης. ~ἔσκε  δέ   τι στιβαρὸν στύπος ἀμπέλου ἔντροφον
[1, 900]   ~δίνῃ πορφύροντα διήνυσαν Ἑλλήσποντον. ~Ἔστι  δέ   τις αἰπεῖα Προποντίδος ἔνδοθι νῆσος
[1, 1300]   ~ἀλλ' ἑτάρου περὶ φωτός. ἔολπα  δέ   τοι σὲ καὶ ἄλλῳ ~ἀμφ'
[1, 400]   ~Ἀκτίου Ἐμβασίοιό τ' ἐπώνυμον: ὦκα  δέ   τοίγε ~φιτροὺς ἀζαλέης στόρεσαν καθύπερθεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005