Alphabétiquement     [«   »]
δεῦρό 1
δεῦρο 1
δέχθαι 2
δὴ 29
δή 9
δῆθεν 1
δήια 1
Fréquences     [«    »]
27 ἐνὶ
26 μιν
28 περ
29 δὴ
29 ἔτι
35 δέ
35
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

δὴ


Chant, vers
[1, 800]   τέ σφιν θυμοφθόρον ἔμβαλεν ἄτην.  ~δὴ   γὰρ κουριδίας μὲν ἀπέστυγον, ἐκ
[1, 600]   γυναικῶν ~νηλειῶς δέδμητο παροιχομένῳ λυκάβαντι.  ~δὴ   γὰρ κουριδίας μὲν ἀπηνήναντο γυναῖκας
[1, 1200]   ~ὀτραλέως κατὰ κόσμον ἐπαρτίσσειεν ἰόντι.  ~δὴ   γάρ μιν τοίοισιν ἐν ἤθεσιν
[1, 950]   μέθυ δευουένοισιν ~μῆλά θ' ὁμοῦ:  δὴ   γάρ οἱ ἔην φάτις, εὖτ'
[1, 950]   αὐτοὶ ~πέτρας ἀμφιρρῶγας ἀερτάζοντες ἔβαλλον.  ~δὴ   γάρ που κἀκεῖνα θεὰ τρέφεν
[1, 1350]   Θειοδάμαντος, ἐυκτιμένης τε μέλονται ~Τρηχῖνος.  δὴ   γάρ ῥα κατ' αὐτόθι νάσσατο
[1, 700]   βάλοις, κεῖνο μεταβλέψειας ἔρευθος.  ~δὴ   γάρ τοι μέσση μὲν ἐρευθήεσσ'
[1, 650]   ὑπέρτερα πήματα μίμνει, ~εὖτ' ἂν  δὴ   γεραραὶ μὲν ἀποφθινύθωσι γυναῖκες, ~κουρότεραι
[1, 100]   τε βιοῖο. ~Τῷ δ' ἐπὶ  δὴ   θείοιο κίεν Δαναοῖο γενέθλη, ~Ναύπλιος.
[1, 600]   περιφείσατο πατρὸς ~Ὑψιπύλεια Θόαντος,  δὴ   κατὰ δῆμον ἄνασσεν: ~λάρνακι δ'
[1, 1050]   δυστήνοιο περικλεὲς οὔνομα νύμφης. ~αἰνότατον  δὴ   κεῖνο Δολιονίῃσι γυναιξὶν ~ἀνδράσι τ'
[1, 550]   δειδίσκετο πατρί. ~Οἱ δ' ὅτε  δὴ   λιμένος περιηγέα κάλλιπον ἀκτὴν ~φραδμοσύνῃ
[1, 650]   ἐπέφραδεν Ὑψιπύλεια. ~καί ῥ' ὅτε  δὴ   μάλα πᾶσαι ὁμιλαδὸν ἠγερέθοντο, ~αὐτίκ'
[1, 650]   ~Ὠ φιλαι, εἰ δ' ἄγε  δὴ   μενοεικέα δῶρα πόρωμεν ~ἀνδράσιν, οἷά
[1, 1150]   ὑπὸ δείελον ἠερέθονται, ~τειρόμενοι καὶ  δὴ   μετελώφεον: αὐτὰρ τούσγε ~πασσυδίῃ
[1, 400]   νόον ἔκφατο Λητοΐδαο: ~Ὑμῖν μὲν  δὴ   μοῖρα θεῶν χρειώ τε περῆσαι
[1, 1150]   ότα δούρατα νηός. ~ἀλλ' ὅτε  δὴ   Μυσῶν λελιημένοι ἠπείροιο ~Ῥυνδακίδας προχοὰς
[1, 600]   ἀλλὰ γὰρ ἔμπης ~ἦ θαμὰ  δὴ   πάπταινον ἐπὶ πλατὺν ὄμμασι πόντον
[1, 650]   τάδε φράζεσθαι ἄνωγα. ~νῦν γὰρ  δὴ   παρὰ ποσσὶν ἐπήβολός ἐστ' ἀλεωρή,
[1, 700]   ὑποβλήδην ἔπος ηὔδα: ~Εἰ μὲν  δὴ   πάσῃσιν ἐφανδάνει ἥδε μενοινή, ~ἤδη
[1, 750]   ἤιεν ἥρως. ~καί ῥ' ὅτε  δὴ   πυλέων τε καὶ ἄστεος ἐντὸς
[1, 650]   φίλη τροφὸς ὦρτο Πολυξώ, ~γήραι  δὴ   ῥικνοῖσιν ἐπισκάζουσα πόδεσσιν, ~βάκτρῳ ἐρειδομένη,
[1, 900]   ζαθέην τε παρήμειβον Πιτύειαν. ~καὶ  δὴ   τοίγ' ἐπὶ νυκτὶ διάνδιχα νηὸς
[1, 0]   φόρμιγγι κατήγαγε Πιερίηθεν. ~Ὀρφέα μὲν  δὴ   τοῖον ἑῶν ἐπαρωγὸν ἀέθλων ~Αἰσονίδης
[1, 500]   ~εὔδιοι ἐκλύζοντο τινασσομένης ἁλὸς ἄκραι,  ~δὴ   τότ' ἀνέγρετο Τῖφυς: ἄφαρ δ'
[1, 1150]   ~τυτθὸν ὑπὲκ Φρυγίης παρεμέτρεον εἰσορόωντες,  ~δὴ   τότ' ἀνοχλίζων τετρηχότος οἴδματος ὁλκοὺς
[1, 200]   χρέος ἄνδρας ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλεσθαι,  ~δὴ   τότ' ἴσαν μετὰ νῆα δι'
[1, 1000]   δή σφιν ἀταρβὴς ἔπλετ' ἄεθλος,  ~δὴ   τότε πείσματα νηὸς ἐπὶ πνοιῇς
[1, 150]   ~Βῆ δὲ καὶ Αὐγείης, ὃν  δὴ   φάτις Ἠελίοιο ~ἔμμεναι: Ἠλείοισι δ'
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005