Alphabétiquement     [«   »]
ΤΑΣ 1
τὰς 22
ταύρων 1
ταῦτα 11
Ταῦτα 1
ταύτας 1
ταύτῃ 1
Fréquences     [«    »]
11 οὕτω
11 πρὸ
11 σὺ
11 ταῦτα
11 φησὶν
12 αὐτῶν
12 Θεοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

ταῦτα


>
Livre, Chap.
[4, 3]   λέγω, ἐπειδὴ παρὰ τὸν προσήκοντα  ταῦτα   γίνεται καιρόν. Ἦν ποτε καιρὸς,
[4, 2]   ἔδωκε τὴν ἐσχάτην, τοῖς μετὰ  ταῦτα   δι´ ὧν ἔπαθε παραινῶν, ἅπερ
[4, 3]   γνῶτε, εἰ γέγονε τοιαῦτα. Ποῖα  ταῦτα;   Εἰ ἀλλάξονται ἔθνη θεοὺς αὐτῶν,
[4, 5]   νόμον σαφῶς ἐπιστάμενοι οὐκ ἐπιτρέποντα  ταῦτα   ἕξω ποιεῖν, ἔλεγον· Πῶς ᾄσομεν
[4, 6]   παρὰ τὴν ἀρχήν; Εἰ γὰρ  ταῦτα   ἐπεζήτει, καὶ τοὺς παλαιοὺς πάντας
[4, 6]   παρατηροῦντες. ~Καὶ τίνος ἕνεκεν. φησὶ,  ταῦτα   ἐπέταξεν Θεὸς, εἰ μὴ
[4, 5]   διὰ τὸν Θεὸν ἀποθνήσκομεν. Καὶ  ταῦτα   ἐποίουν, καὶ τοσαύτην ἀρετὴν ἐπεδείκνυντο,
[4, 5]   τινες ἦσαν καὶ ἀνευλαβεῖς οἱ  ταῦτα   λέγοντες καὶ ποιοῦντες, ἴσως ἄν
[4, 6]   ὀφθῆναί μοι. Τίς γὰρ ἐξεζήτησε  ταῦτα   πάντα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν;
[4, 6]   φωνῆς λεγούσης, ὅτι οὐκ ἐξεζήτει  ταῦτα   παρ´ ὑμῶν παρὰ τὴν ἀρχήν;
[4, 3]   καιρόν. Ἦν ποτε καιρὸς, ὅτε  ταῦτα   φυλάττεσθαι ἔδει, ἀλλὰ νῦν οὐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009