Alphabétiquement     [«   »]
τοιοῦτος 9
τοιοῦτός 2
τοιούτου 1
τοιούτους 3
τοιούτῳ 3
τοιούτων 6
τοῖς 87
Fréquences     [«    »]
3 τινός
3 τοιάδε
3 τοιαύτη
3 τοιούτους
3 τοιούτῳ
3 τούς
3 τρόπος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

τοιούτους


Pages
[492]   οὐ δυνατόν· ~ὅθεν ψέγουσιν τοὺς  τοιούτους   δι' αἰσχύνην, ἀποκρυπτόμενοι τὴν αὑτῶν
[522]   τι οἴει ~ἂν ἀναβοῆσαι τοὺς  τοιούτους   δικαστάς; οὐ μέγα; ~(Καλλίκλης) ἴσως·
[514]   τε δημοσιεύειν ἐπιχειρεῖν καὶ ἄλλους  τοιούτους   παρακαλεῖν; οὐκ ~ἀνόητόν σοι δοκεῖ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005