Alphabétiquement     [«   »]
τεταγμένον 1
τετρημένον 1
τεχνίτου 1
τῇ 18
τηκομένης 1
τὴν 77
τηρεῖν 1
Fréquences     [«    »]
18 εἰ
16 ἡμῖν
16 οἱ
18 τῇ
19 τε
20 τὰς
21
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

τῇ


Chapitre
[6]   διηνεκῶς; ~Ἅ γε μικράν τινα  τῇ   γεύσει μόνον ἐναποθέμενα κατὰ τὴν
[4]   βαρέα καὶ δυσχερῆ καὶ προσηλωμένα  τῇ   γῇ, καὶ οὐ πεφυκότα τοῖς
[3]   κατὰ τῶν ἐπηρεαζόντων βοήθειαν, καὶ  τῇ   λύρᾳ προσάγων μεθ´ ἡδονῆς, Καὶ
[2]   αἰσχύνης ἐλεύθερα, καὶ τοὺς ἐπὶ  τῇ   νίκῃ στεφάνους λαβεῖν, ἐγρηγορότας περιάγειν
[12]   Ἂν γὰρ ἀκατάσειστοι μείνητε, καὶ  τῇ   πίστει φανήσεσθε δοκιμώτεροι, καθάπερ χρυσὸς
[10]   καὶ νικῶμεν ἐκεῖνον, ὡς ἴστε,  τῇ   πονηρίᾳ τὸν πλούσιον. Οὐδὲ γὰρ
[2]   τέρψιν οὐδὲν ἡγησάμενοι βλαβερὸν, ἐγκεκρυμμένον  τῇ   πρώτῃ γεύσει τὸ τοῦ δόλου
[14]   οὐδενὶ τούτων τιναχθῆναι δυνάμενον, αὐτῇ  τῇ   σαρκὶ τὸ τῆς πείρας προσῆγε
[5]   ὁρᾷ, μόνον ἐκείνοις τὸν ἐπὶ  τῇ   συλλογῇ μόχθον καὶ τὸ τῆς
[15]   τοῖς ἀγῶσι μόχθον ἑαυτῷ καὶ  τῇ   συνοικούσῃ μηκύνειν. δὲ, ἐπὶ
[8]   διηνεκὲς, πολλὰ τῇ τρυφῇ καὶ  τῇ   ταύτης πλάνῃ μεμφόμενος, ὑφ´ ἧς
[3]   τῆς γῆς ἐρεισθεῖσαν δευτέραν ἀποδεικνύντες  τῇ   ταχείᾳ μεταθέσει τῆς ἄλλης, ῥᾳδίως
[8]   ὥστε συνέχειν μόνον αὐτὸ, καὶ  τῇ   τῆς ψυχῆς ὑπηρεσίᾳ διὰ μετρίας
[8]   καὶ σκότος οἰκήσει διηνεκὲς, πολλὰ  τῇ   τρυφῇ καὶ τῇ ταύτης πλάνῃ
[9]   κατέδησεν, μύσος ἀσελγείας προσῆψε  τῇ   φύσει δυσέκνιπτον, τῶν ἄλλων
[6]   ψυχῆς, οὐχὶ πρόδηλος πάντη ζημία  τῇ   φύσει, καὶ βλάβη περιφανὴς, καὶ
[7]   ἂν, ὅταν ἐξ ἐπιμελείας συνυφανθῶσι  τῇ   φύσει· καὶ οὔτε ἐπὶ γῆς
[12]   βίου λοιπὸν ἀφορμὴν, ἀλλὰ μόνῃ  τῇ   ψυχῇ καὶ τῷ σώματι διαφυγόντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009