HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre I

Chapitre 33

  Chapitre 33

[1,33] XXXIII. 1. Ταύτην δὲ Ἀρκάδες μυθολογοῦσι Πάλλαντος εἶναι θυγατέρα τοῦ Λυκάονος· τιμὰς δὲ παρ´ ἀνθρώπων ἃς ἔχει νῦν Ἀθηνᾶς βουλήσει λαβεῖν, γενομένην τῆς θεοῦ σύντροφον. Δοθῆναι γὰρ εὐθὺς ἀπὸ γονῆς τὴν Ἀθηνᾶν Πάλλαντι ὑπὸ Διὸς καὶ παρ´ ἐκείνῳ τέως εἰς ὥραν ἀφίκετο τραφῆναι. Ἱδρύσαντο δὲ καὶ Δήμητρος ἱερὸν καὶ τὰς θυσίας αὐτῇ διὰ γυναικῶν τε καὶ νηφαλίους ἔθυσαν, ὡς Ἕλλησι νόμος, ὧν οὐδὲν καθ´ ἡμᾶς ἤλλαξε χρόνος. 2. Ἀπέδειξαν δὲ καὶ Ποσειδῶνι τέμενος Ἱππίῳ καὶ τὴν ἑορτὴν Ἱπποκράτεια μὲν ὑπ´ Ἀρκάδων, Κωνσουάλια δὲ ὑπὸ Ῥωμαίων λεγόμενα κατεστήσαντο, ἐν παρὰ Ῥωμαίοις ἐξ ἔθους ἐλινύουσιν ἔργων ἵπποι καὶ ὀρεῖς καὶ στέφονται τὰς κεφαλὰς ἄνθεσι. 3. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τεμένη καὶ βωμοὺς καὶ βρέτη θεῶν καθωσίωσαν, ἁγισμούς τε καὶ θυσίας κατεστήσαντο πατρίους, αἳ μέχρι τῶν κατ´ ἐμὲ χρόνων τὸν αὐτὸν ἐγίνοντο τρόπον. Οὐ θαυμάσαιμι δ´ ἂν εἰ καὶ παρεῖνταί τινες διαφυγοῦσαι τὴν τῶν ἐπιγινομένων μνήμην ὑπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου· ἀλλ´ ἀποχρῶσί γε αἱ νῦν ἔτι γινόμεναι τεκμήρια εἶναι τῶν Ἀρκαδικῶν ποτε νομίμων· λεχθήσεται δὲ περὶ αὐτῶν ἐπὶ πλεῖον ἐν ἑτέροις. 4. Λέγονται δὲ καὶ γραμμάτων Ἑλληνικῶν χρῆσιν εἰς Ἰταλίαν πρῶτοι διακομίσαι νεωστὶ φανεῖσαν Ἀρκάδες καὶ μουσικὴν τὴν δι´ ὀργάνων, δὴ λύραι τε καὶ τρίγωνα καὶ αὐλοὶ καλοῦνται, τῶν προτέρων ὅτι μὴ σύριγξι ποιμενικαῖς οὐδενὶ ἄλλῳ μουσικῆς τεχνήματι χρωμένων, νόμους τε θέσθαι καὶ τὴν δίαιταν ἐκ τοῦ θηριώδους ἐπὶ πλεῖστον εἰς ἡμερότητα μεταγαγεῖν τέχνας τε καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ ἄλλα πολλά τινα ὠφελήματα εἰς τὸ κοινὸν καταθεῖναι, καὶ διὰ ταῦτα πολλῆς ἐπιμελείας τυγχάνειν πρὸς τῶν ὑποδεξαμένων. Τοῦτο δεύτερον ἔθνος Ἑλληνικὸν μετὰ Πελασγοὺς ἀφικόμενον εἰς Ἰταλίαν κοινὴν ἔσχε μετὰ τὴν τῶν Ἀβοριγίνων οἴκησιν ἐν τῷ κρατίστῳ τῆς Ῥώμης ἱδρυσάμενον χωρίῳ. [1,33] XXXIII. 1. Les Arcadiens ont une légende qui prétend que cette déesse était la fille de Pallas, le fils de Lycaon, et qu'elle a reçu les honneurs que les hommes lui rendent aujourd’hui grâce à Athéna, avec qui elle avait été élevée. Ils disent qu’Athéna, dès sa naissance, fut confiée à Pallas par Zeus et qu’elle fut élevée par lui jusqu'à son adolescence. Ils construisirent aussi un temple à Cérès, à qui ils offrirent des sacrifices sans vin, sacrifices accomplis par des femmes, selon la coutume des Grecs : aucun de ces rites n’a changé à notre époque. 2. Et ils attribuèrent une enceinte à Neptune équestre et instituèrent les fêtes appelées par les Arcadiens Hippocrateia et par les Romains Consualia, pendant lesquelles il est de coutume que les chevaux et les mules arrêtent de travailler et aient leurs têtes couronnées de fleurs. 3. Ils consacrèrent aussi beaucoup d'autres enceintes, autels et statues des dieux et instituèrent des purifications et des sacrifices selon les coutumes de leur propre pays, qui continuèrent à être exécutées jusqu’à mon époque de la façon identique. Pourtant je ne devrais pas être étonné que certaines de ces cérémonies, en raison de leur grande ancienneté, soient oubliées par la postérité et négligées; mais celles qui sont encore pratiquées sont des preuves suffisantes qu'elles proviennent des coutumes jadis en usage parmi les Arcadiens : j’en parlerai plus longuement ailleurs. 4. On dit aussi que les Arcadiens furent les premiers à introduire en l'Italie l'utilisation des lettres grecques, récemment apparues chez eux, et aussi la musique exécutée sur des instruments tels que des lyres, des trigones et des flûtes; alors que leurs prédécesseurs n'utilisaient aucune autre instrument de musique que les syrinx bucoliques. On dit aussi qu’ils ont établi des lois , qu’ils transformèrent la vie quotidienne des hommes, les faisant passer de la bestialité à la civilisation, et qu’ils apportèrent aussi les arts et des coutumes et beaucoup d'autres des choses favorisant le bien public, et c’est pourquoi ils furent traités avec beaucoup de considération par ceux qui les avaient reçus. 5. C'était la deuxième nation grecque après les Pélasges à venir en Italie et elle partagea la résidence des Aborigènes, en s'établissant dans la meilleure partie de Rome.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/09/2005