HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Histoire des animaux, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ι  =  507 formes différentes pour 2017 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[4, 10]   μυκτῆρος ὅμοιον σάλπιγγι τετραχυσμένῃ. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Ι'   Περὶ δ´ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως
[4, 4]   αἱ λεπάδες· ὡσαύτως δὲ καὶ  αἱ   αἱμορροΐδες καὶ πᾶν (τὸ τοιοῦτον
[4, 7]   ἁπλοῦν εἱλιγμένον, ὥσπερ  αἱ   ἀκρίδες. (Ὁ δὲ τέττιξ μόνον
[4, 9]   τρῖψις τοῦ ἔσω πνεύματός ἐστιν.  Αἱ   δ´ ἀκρίδες τοῖς πηδαλίοις τρίβουσαι
[4, 9]   μᾶλλον, οἷον ἀλεκτρυόνες καὶ ὄρτυγες,  αἱ   δὲ θήλειαι οὐκ ᾄδουσιν. Τὰ
[4, 6]   μὲν ἐλάττους καὶ ἐδώδιμοι μᾶλλον,  αἱ   δὲ μεγάλαι καὶ σκληραί, οἷαι
[4, 2]   πλάγιον, ὥσπερ καὶ τῶν ἐντόμων,  αἱ   δὲ χηλαί, ὅσα ἔχει χηλάς,
[4, 9]   τόπους καὶ αἱ φωναὶ καὶ  αἱ   διάλεκτοι. μὲν οὖν φωνὴ
[4, 5]   οὗτοι πελάγιοι καὶ σπάνιοι. Ἔτι  αἱ   ἐχινομῆτραι καλούμεναι, μεγέθει πάντων μέγισται.
[4, 9]   πέτεσθαι, ῥοιζοῦσι, καὶ αἱ χελιδόνες  αἱ   θαλάττιαι ὁμοίως· καὶ γὰρ αὗται
[4, 2]   (δ´ ἐντός, εἰς προεντίκτουσιν  αἱ   θήλειαι, δασέα τέτταρα. Καθ´ ἕκαστον
[4, 11]   ἐστι, πλὴν ἡμίονος, τούτων δ´  αἱ   θήλειαι μακροβιώτεραι καὶ μείζους· (ἐν
[4, 11]   ὀρνίθων τῶν πλῆκτρα ἐχόντων ἐνίων  αἱ   θήλειαι ὅλως πλῆκτρα οὐκ ἔχουσιν·
[4, 11]   ἔχουσιν· (ὁμοίως δὲ καὶ χαυλιόδοντας  αἱ   θήλειαι οὐκ ἔχουσι τῶν ὑῶν.
[4, 2]   πλακωδέστερα, εἰς καὶ ἐκτίκτουσιν  αἱ   θήλειαι. (Πόδας δ´ οἱ μὲν
[4, 11]   οἱ δὲ βόες βαρύτερον φθέγγονται  αἱ   θήλειαι τῶν ἀρρένων. (Τὰ δὲ
[4, 11]   Ὅτι δὲ μακροβιώτεροι τῶν (ἰχθύων  αἱ   θήλεις τῶν ἀρρένων, δῆλον ἐκ
[4, 1]   καὶ πτερωτοὶ καὶ ἄπτεροι, καὶ  αἱ   καλούμεναι πυγολαμπίδες. ῶν μὲν οὖν
[4, 4]   καὶ μύες καὶ κόγχαι ἔνιαι  αἱ   καλούμεναι ὑπό τινων γάλακες, τὰ
[4, 2]   ἔχουσι καὶ οἱ κάραβοι καὶ  αἱ   καρίδες καὶ οἱ (καρκίνοι· καὶ
[4, 2]   δ´ οὕτω τὸ ᾠὸν καὶ  αἱ   καρίδες καὶ τὰς ἑλίκας. Ἰδίᾳ
[4, 11]   τῶν ἀρρένων καὶ γονυκροτώτερα, καὶ  αἱ   κνῆμαι λεπτότεραι· τοὺς δὲ πόδας
[4, 1]   νέουσιν. Ἐπὶ δὲ τῶν ποδῶν  αἱ   κοτυληδόνες ἅπασιν εἰσίν. μὲν
[4, 1]   ῥάχις τὸ λεῖον, οὗ πρόσω  αἱ   κοτυληδόνες εἰσίν) ταύτῃ δὴ τῇ
[4, 2]   καρίδων αἵ τε κυφαὶ καὶ  αἱ   κράγγονες καὶ τὸ μικρὸν γένος
[4, 4]   οἱ δὲ νηρεῖται προσέχονται καθάπερ  αἱ   λεπάδες· ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ
[4, 3]   ἀλλήλων, οἷον οἱ Ἡρακλεωτικοὶ καὶ  αἱ   μαῖαι. Ὑποκάτω δὲ τὸ στόμα
[4, 8]   πτερωτὰ καὶ τὰ ἄπτερα, οἷον  αἱ   μέλιτται καὶ οἱ κνῖπες τοῦ
[4, 7]   μὲν ἔχει ἐν αὑτοῖς, οἷον  αἱ   μέλιτται καὶ οἱ σφῆκες, τὰ
[4, 9]   Καὶ αἱ μυῖαι δὲ καὶ  αἱ   (μέλιτται καὶ τἆλλα πάντα, τῇ
[4, 7]   μυῖαι, τὰ δὲ τετράπτερα, ὥσπερ  αἱ   μέλιτται· οὐθὲν δ´ ἐστὶν ὀπισθόκεντρον
[4, 6]   δὲ τῶν ἀκαληφῶν ἐστι δύο,  αἱ   μὲν ἐλάττους καὶ ἐδώδιμοι μᾶλλον,
[4, 2]   ταῖς χηλαῖς. Τῶν δὲ καρίδων  αἱ   μὲν κυφαὶ πέντε μὲν ἐφ´
[4, 4]   ἴσην οὐδ´ ὁμοίως φανεράν, ἀλλ´  αἱ   μὲν λεπάδες κάτω ἐν τῷ
[4, 9]   τῇ τρίψει τοῦ πνεύματος. Καὶ  αἱ   μυῖαι δὲ καὶ αἱ (μέλιτται
[4, 7]   τὰ μὲν δίπτερα αὐτῶν, ὥσπερ  αἱ   μυῖαι, τὰ δὲ τετράπτερα, ὥσπερ
[4, 4]   δὲ καὶ προβοσκίδας, ὥσπερ καὶ  αἱ   μυῖαι· τοῦτο δ´ ἐστὶ (γλωττοειδές.
[4, 7]   ἔξω ὀλίγων τινῶν, ἐπεὶ καὶ  αἱ   μυῖαι τούτῳ θιγγάνουσαι αἱματίζουσι καὶ
[4, 8]   δ´ ἐλάττους εἰσίν. Εἰσὶ δ´  αἱ   πλεῖσται, καὶ παρ´ ἃς οὐδεμία
[4, 4]   (ἔχει πρὸς τὰ ὄστρακα ὥσπερ  αἱ   πορφύραι καὶ οἱ κήρυκες, ἀλλ´
[4, 4]   καὶ οἱ κήρυκες τοῦτο καὶ  αἱ   πορφύραι στιφρόν, καὶ ὥσπερ οἱ
[4, 8]   θυμιωμένου τοῦ στύρακος. (Ἔτι δ´  αἱ   σηπίαι καὶ οἱ πολύποδες καὶ
[4, 1]   ἔχουσιν αἵ τε σηπίαι καὶ  αἱ   τευθίδες (καὶ οἱ τεῦθοι δύο
[4, 9]   δὲ κατὰ τοὺς τόπους καὶ  αἱ   φωναὶ καὶ αἱ διάλεκτοι.
[4, 11]   καὶ τὸ τῶν ἐρυθρίνων καὶ  αἱ   χάνναι· πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα
[4, 9]   καλοῦσι πέτεσθαι, ῥοιζοῦσι, καὶ  αἱ   χελιδόνες αἱ θαλάττιαι ὁμοίως· καὶ
[4, 9]   τὰ δὲ σιγμὸν μικρόν, ὥσπερ  αἱ   χελῶναι. δὲ βάτραχος ἰδίαν
[4, 2]   τούτων (ἐστὶν ἀπὸ τῶν κοτυληδόνων,  αἵ   εἰσιν ὑποκάτω τῶν ἐσχάτων ποδῶν.
[4, 2]   τῶν καρκίνων, τῶν μὲν καρίδων  αἵ   τε κυφαὶ καὶ αἱ κράγγονες
[4, 4]   γένος, τὰ δ´ ἀρράβδωτα, οἷον  αἵ   τε πίνναι καὶ κόγχων τι
[4, 4]   καὶ τῶν ἐν τῇ (θαλάττῃ  αἵ   τε πορφύραι καὶ οἱ κήρυκες
[4, 1]   γένους πολυπόδων. Ἰδίᾳ δ´ ἔχουσιν  αἵ   τε σηπίαι καὶ αἱ τευθίδες
[4, 7]   τῶν ὀμμάτων ἔχει ἔνια, οἷον  αἵ   τε ψυχαὶ καὶ οἱ κάραβοι.
[4, 8]   οὕτω μὲν προσέχονται ὥστε μὴ  ἀποσπᾶσθαι   ἀλλ´ ὑπομένειν τεμνόμενοι· ἐὰν δέ
[4, 4]   προσπέφυκε τοῖς ὀστράκοις, ὥστε βίᾳ  (ἀποσπᾶσθαι,   τοῖς δὲ στρομβώδεσιν ἀπολέλυται μᾶλλον.
[4, 10]   ἐκ τῶν τοιῶνδε μᾶλλον ἔστι  τεκμήρασθαι   ὅτι καθεύδουσιν· πολλάκις γὰρ ἔστιν
[4, 8]   ἐν σπηλαίοις, οὓς ἐπειδὰν βούλωνται  προκαλέσασθαι   εἰς τὴν θήραν οἱ ἁλιεῖς,
[4, 7]   ὄρχεων πτερύγια (ἔχειν δύο, καὶ  λαβέσθαι   ποτὲ τοῦ πολυαγκίστρου τῷ ἄκρῳ.
[4, 4]   δὲ διαλέλυται, ὥστε συγκλείεσθαι καὶ  ἀνοίγεσθαι.   Τὰ δὲ δίθυρα μέν ἐστιν,
[4, 4]   συμπέφυκε τῇ δὲ διαλέλυται, ὥστε  συγκλείεσθαι   καὶ ἀνοίγεσθαι. Τὰ δὲ δίθυρα
[4, 10]   ἡσυχάζοντας καὶ τὰ λευκὰ ὑποφαίνοντας  ἁλίσκεσθαι.   Καθεύδουσι δὲ τῆς νυκτὸς μᾶλλον
[4, 11]   ἀρρένων, δῆλον ἐκ τοῦ παλαιότερα  ἁλίσκεσθαι   τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων. Ἔστι
[4, 8]   τὰς εἰρεσίας τῶν τριήρων, ὥστε  λαμβάνεσθαι   ῥᾳδίως ἐν ταῖς θαλάμαις· καὶ
[4, 10]   οὕτω καθεύδει ἐνίοτε ὥστε καὶ  λαμβάνεσθαι   τῇ χειρί. Δελφὶς δὲ καὶ
[4, 8]   ὀξέα. Τὸ δὲ τῇ ἁφῇ  αἰσθάνεσθαι,   (ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται, πᾶσιν
[4, 10]   ἰδεῖν ἐνύπνιον, καὶ μετὰ ταῦτα  γενέσθαι   περὶ τὸ σῶμα μεταβολὴν τοῖς
[4, 8]   πάντες ἀλλ´ ἰδίοις, διαγινώσκοντες τῷ  ὀσφραίνεσθαι·   (ἔνια γὰρ δελεάζεται τοῖς δυσώδεσιν,
[4, 8]   τοῦ αὑτῶν δὴ αἵματος τάχιστα  ὀσφραίνεσθαί   φασιν αὐτούς· (δῆλον δὲ ποιοῦσι
[4, 9]   ἐκ τῆς ἐπιτάσεως ὥσπερ λύχνοι  φαίνεσθαι   οἱ ὀφθαλμοί· γὰρ ὀχεία
[4, 4]   κτείς (ἔνιοι γὰρ καὶ  πέτεσθαι   λέγουσι τοὺς κτένας, ἐπεὶ καὶ
[4, 9]   ἀπερειδόμενοι τῷ ὑγρῷ, καλοῦσι  πέτεσθαι,   ῥοιζοῦσι, καὶ αἱ χελιδόνες αἱ
[4, 8]   μὴ προσφάτου δελέατος οὐκ ἐθέλουσιν  ἅπτεσθαι   οἱ πλεῖστοι τῶν ἰχθύων, τοῖς
[4, 9]   καὶ τῆς φωνῆς, ἀλλ´ ἐνδεχόμενον  πλάττεσθαι.   Καὶ οἱ ἄνθρωποι φωνὴν μὲν
[4, 8]   τε σωλῆνες, ἄν τις ψοφήσῃ,  καταδύεσθαι,   καὶ φεύγειν κατωτέρω, (ὅταν αἴσθωνται
[4, 4]   αὐτὸ καθ´ αὑτό, τῷ δ´  εἰσδύεσθαι   καὶ ζῆν ἐν ὀστράκῳ ὅμοιον
[4, 1]   δὲ πόδες βραχεῖς, ὥστε μὴ  πορεύεσθαι   ἐπ´ αὐτοῖς. Αὐτῶν δὲ πρὸς
[4, 9]   ὄρτυξ, τὰ δὲ πρὸ τοῦ  μάχεσθαι   προκαλούμενα οἷον πέρδικες〉 νικῶντα,
[4, 7]   καλουμένους ἀχέτας ὑπὸ τὸ διάζωμα  διῃρῆσθαι   καὶ ἔχειν ὑμένα φανερόν, τὰ
[4, 10]   ἡμέρας οὕτως ὥστε βαλλόντων μὴ  κινεῖσθαι.   Τὰ δὲ πλεῖστα καθεύδουσι τῆς
[4, 6]   (θίγῃ, διασπῶνται ταχέως καὶ ὅλαι  ἀφαιρεῖσθαι   οὐ δύνανται, πονοῦσαί τε ταῖς
[4, 3]   οἷον οἱ Ἡρακλεωτικοὶ καὶ αἱ  μαῖαι.   Ὑποκάτω δὲ τὸ στόμα τῶν
[4, 11]   δέ τινες ἰχθύες οἳ καλοῦνται  ἐπιτραγίαι,   γίνονται δὲ τοιοῦτοι τῶν ποταμίων
[4, 9]   εἰσὶ γὰρ ἑκάστοις τῶν ζῴων  ἴδιαι   φωναὶ πρὸς τὴν ὁμιλίαν καὶ
[4, 2]   ἐντός, εἰς προεντίκτουσιν αἱ  θήλειαι,   δασέα τέτταρα. Καθ´ ἕκαστον δὲ
[4, 11]   πλὴν ἡμίονος, τούτων δ´ αἱ  θήλειαι   μακροβιώτεραι καὶ μείζους· (ἐν δὲ
[4, 11]   τῶν πλῆκτρα ἐχόντων ἐνίων αἱ  θήλειαι   ὅλως πλῆκτρα οὐκ ἔχουσιν· (ὁμοίως
[4, 9]   ἀλεκτρυόνες καὶ ὄρτυγες, αἱ δὲ  θήλειαι   οὐκ ᾄδουσιν. Τὰ δὲ ζῳοτόκα
[4, 11]   (ὁμοίως δὲ καὶ χαυλιόδοντας αἱ  θήλειαι   οὐκ ἔχουσι τῶν ὑῶν. Ἐν
[4, 2]   εἰς καὶ ἐκτίκτουσιν αἱ  θήλειαι.   (Πόδας δ´ οἱ μὲν κάραβοι
[4, 11]   δὲ βόες βαρύτερον φθέγγονται αἱ  θήλειαι   τῶν ἀρρένων. (Τὰ δὲ πρὸς
[4, 4]   τῶν ζῴων, οἷον οἵ τε  κοχλίαι   (καὶ οἱ κόχλοι καὶ πάντα
[4, 4]   κεφαλῆς, οἷον οἵ τε χερσαῖοι  κοχλίαι   καὶ τὰ καλούμενα ὑπό τινων
[4, 4]   σωλὴν καὶ μύες καὶ κόγχαι  ἔνιαι   αἱ καλούμεναι ὑπό τινων γάλακες,
[4, 1]   μέγεθος. Γίνονται δὲ καὶ σηπίαι  ἔνιαι   διπήχεις, καὶ πολυπόδων πλεκτάναι τηλικαῦται
[4, 6]   αἱ δὲ μεγάλαι καὶ σκληραί,  οἷαι   γίνονται καὶ περὶ Χαλκίδα. Τοῦ
[4, 1]   τὸ μέγεθος. Γίνονται δὲ καὶ  σηπίαι   ἔνιαι διπήχεις, καὶ πολυπόδων πλεκτάναι
[4, 1]   Ἰδίᾳ δ´ ἔχουσιν αἵ τε  σηπίαι   καὶ αἱ τευθίδες (καὶ οἱ
[4, 8]   τοῦ στύρακος. (Ἔτι δ´ αἱ  σηπίαι   καὶ οἱ πολύποδες καὶ οἱ
[4, 9]   ῥοιζοῦσι, καὶ αἱ χελιδόνες αἱ  θαλάττιαι   ὁμοίως· καὶ γὰρ αὗται πέτονται
[4, 9]   τρίψει τοῦ πνεύματος. Καὶ αἱ  μυῖαι   δὲ καὶ αἱ (μέλιτται καὶ
[4, 7]   μὲν δίπτερα αὐτῶν, ὥσπερ αἱ  μυῖαι,   τὰ δὲ τετράπτερα, ὥσπερ αἱ
[4, 4]   καὶ προβοσκίδας, ὥσπερ καὶ αἱ  μυῖαι·   τοῦτο δ´ ἐστὶ (γλωττοειδές. Ἔχουσι
[4, 7]   ὀλίγων τινῶν, ἐπεὶ καὶ αἱ  μυῖαι   τούτῳ θιγγάνουσαι αἱματίζουσι καὶ οἱ
[4, 5]   μαλακίοις· (ἀλλὰ τῷ χρώματι διαφέρει,  καὶ   ἄβρωτά ἐστιν ἐν πᾶσι τὰ
[4, 7]   γλωττοειδές, τοῦτο μακρὸν καὶ συμφυὲς  καὶ   ἀδιάσχιστον, δι´ οὗ τῇ δρόσῳ
[4, 9]   τὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσιν, οἷον  καὶ   ἀηδὼν ᾄδει καὶ ἄρρην
[4, 9]   ὀρνίθων ᾀδόντων. Ἤδη δ´ ὦπται  καὶ   ἀηδὼν νεοττὸν προδιδάσκουσα, ὡς οὐχ
[4, 4]   καθάπερ αἱ λεπάδες· ὡσαύτως δὲ  καὶ   αἱ αἱμορροΐδες καὶ πᾶν (τὸ
[4, 9]   τοὺς τόπους καὶ αἱ φωναὶ  καὶ   αἱ διάλεκτοι. μὲν οὖν
[4, 1]   εἰσι καὶ πτερωτοὶ καὶ ἄπτεροι,  καὶ   αἱ καλούμεναι πυγολαμπίδες. ῶν μὲν
[4, 2]   πάντα ἔχουσι καὶ οἱ κάραβοι  καὶ   αἱ καρίδες καὶ οἱ (καρκίνοι·
[4, 2]   (Ἔχουσι δ´ οὕτω τὸ ᾠὸν  καὶ   αἱ καρίδες καὶ τὰς ἑλίκας.
[4, 11]   θήλεα τῶν ἀρρένων καὶ γονυκροτώτερα,  καὶ   αἱ κνῆμαι λεπτότεραι· τοὺς δὲ
[4, 2]   μὲν καρίδων αἵ τε κυφαὶ  καὶ   αἱ κράγγονες καὶ τὸ μικρὸν
[4, 3]   ἐγγὺς ἀλλήλων, οἷον οἱ Ἡρακλεωτικοὶ  καὶ   αἱ μαῖαι. Ὑποκάτω δὲ τὸ
[4, 9]   πνεύματος. Καὶ αἱ μυῖαι δὲ  καὶ   αἱ (μέλιτται καὶ τἆλλα πάντα,
[4, 9]   γένος τῇ τρίψει τοῦ πνεύματος.  Καὶ   αἱ μυῖαι δὲ καὶ αἱ
[4, 4]   Ἔχουσι δὲ καὶ προβοσκίδας, ὥσπερ  καὶ   αἱ μυῖαι· τοῦτο δ´ ἐστὶ
[4, 7]   ἔχει, ἔξω ὀλίγων τινῶν, ἐπεὶ  καὶ   αἱ μυῖαι τούτῳ θιγγάνουσαι αἱματίζουσι
[4, 4]   δὲ καὶ οἱ κήρυκες τοῦτο  καὶ   αἱ πορφύραι στιφρόν, καὶ ὥσπερ
[4, 1]   δ´ ἔχουσιν αἵ τε σηπίαι  καὶ   αἱ τευθίδες (καὶ οἱ τεῦθοι
[4, 9]   Διαφέρουσι δὲ κατὰ τοὺς τόπους  καὶ   αἱ φωναὶ καὶ αἱ διάλεκτοι.
[4, 11]   γένος καὶ τὸ τῶν ἐρυθρίνων  καὶ   αἱ χάνναι· πάντα γὰρ τὰ
[4, 9]   ὑγρῷ, καλοῦσι πέτεσθαι, ῥοιζοῦσι,  καὶ   αἱ χελιδόνες αἱ θαλάττιαι ὁμοίως·
[4, 9]   πνευματῶδες ὥσπερ ὅταν ἄνθρωπος ἐκπνέῃ  καὶ   αἰάζῃ, μετὰ δὲ τοῦ μυκτῆρος
[4, 10]   καὶ βόες, ἔτι δὲ πρόβατα  καὶ   αἶγες καὶ πᾶν τὸ τῶν
[4, 2]   καὶ ἐν τούτῳ σάρκα ἐρυθρὰν  καὶ   αἱματώδη τὴν χρόαν, τῇ δ´
[4, 10]   ἐστὶ φανερόν· ἡσυχάζουσί τε γὰρ  καὶ   ἀκινητίζουσιν ἐπιδήλως. Μάλιστα δ´ ἐπὶ
[4, 8]   χυμῶν ἅψει. Περὶ δ´ ὄψεως  καὶ   ἀκοῆς βέβαιον μὲν οὐδέν ἐστιν
[4, 8]   φθεγγόμενοι ἀλλὰ σιωπῶντες ὡς ὀσφραινομένων  καὶ   ἀκουόντων· ἐὰν δὲ φθέγγωνται, φασὶν
[4, 8]   μέχρι τῶν βραγχίων. Ὅτι δὲ  καὶ   ἀκούουσι καὶ ὀσφραίνονται, φανερόν· (τούς
[4, 2]   τῶν ὀφθαλμῶν μεγάλας καὶ τραχείας,  καὶ   ἄλλα κεράτια μικρὰ ὑποκάτω λεῖα.
[4, 7]   ἐρυθρά, πτερύγια δ´ ἔχοντα πυκνά·  καὶ   ἄλλα ὅμοια αἰδοίῳ ἀνδρὸς τό
[4, 3]   καὶ μίκρ´ ἄττα προμήκη λευκά,  (καὶ   ἄλλα πυρρὰ διαπεπασμένα. Διαφέρει δ´
[4, 2]   λεπτότερα πολὺ κάραβος,  καὶ   ἄλλα τέτταρα τὴν μὲν μορφὴν
[4, 2]   τῶν καράβων τῷ ἔχειν χηλὰς  καὶ   ἄλλας τινὰς διαφορὰς οὐ πολλάς.
[4, 2]   Ἓν δὲ τὸ τῶν καρίδων,  καὶ   ἄλλο τὸ τῶν καρκίνων. (Γένη
[4, 9]   οὐ διαλέγεται. Ψοφεῖν δ´ ἔστι  καὶ   ἄλλοις μορίοις. Τὰ μὲν οὖν
[4, 1]   τὸ εἶδος ὅμοιοι ταῖς βολιταίναις.  Καὶ   ἄλλος ἐν ὀστράκῳ οἷον κοχλίας,
[4, 4]   δύο πόδας δικρόους, οἷς προσάγεται,  καὶ   ἄλλους ἐφ´ ἑκάτερα δύο, καὶ
[4, 9]   τοῖς γεννήσασιν, ἂν ἀπότροφα γένωνται  καὶ   ἄλλων ἀκούσωσιν ὀρνίθων ᾀδόντων. Ἤδη
[4, 11]   αὐτὸν τρόπον. Καὶ ἀνευρότερον δὲ  καὶ   ἀναρθρότερον τὸ θῆλυ μᾶλλον, καὶ
[4, 10]   πέντε· ἤδη δὲ γεγόνασι  καὶ   ἄνδρες καὶ γυναῖκες οἳ ὅλως
[4, 10]   χρονίσῃ ἐπὶ τῆς γῆς, κατεσθίουσιν·  καὶ   ἀνέλκουσι πολλάκις οἱ ἁλιεῖς περὶ
[4, 11]   πάντων ἔχει τὸν αὐτὸν τρόπον.  Καὶ   ἀνευρότερον δὲ καὶ ἀναρθρότερον τὸ
[4, 7]   ὄνομα οὐδέν, οἷον ἐπὶ μελίττῃ  καὶ   ἀνθρήνῃ καὶ σφηκὶ καὶ πᾶσι
[4, 4]   τῇ δὲ διαλέλυται, ὥστε συγκλείεσθαι  καὶ   ἀνοίγεσθαι. Τὰ δὲ δίθυρα μέν
[4, 1]   τὸ τῶν ἐντόμων, πολλὰ  καὶ   ἀνόμοια περιείληφεν εἴδη ζῴων. Ἔστι
[4, 1]   θηλείαις δύο τε ταῦτ´ ἐστὶ  καὶ   ἄνω. (Ἀμφοτέροις δ´ ὑπὸ ταῦτα
[4, 2]   σιαγὼν ὀδόντας ἔχων καὶ κάτωθεν  καὶ   ἄνωθεν, πλὴν μὲν δεξιὸς
[4, 1]   ᾠὸν μὲν πολύπους ἓν  καὶ   ἀνώμαλον ἔξωθεν καὶ μέγα ἴσχει·
[4, 2]   ποτάμιοι· οἱ δ´ ἄλλοι ἐλάττους  καὶ   ἀνωνυμώτεροι. Περὶ δὲ τὴν Φοινίκην
[4, 4]   τε στόμαχος καὶ τὸ ἔντερον,  καὶ   ἅπαν ἁπλοῦν μέχρι τῆς ἐξόδου.
[4, 7]   ἔντερον τοῖς μὲν πλείστοις εὐθὺ  καὶ   ἁπλοῦν μέχρι τῆς ἐξόδου ἐστίν,
[4, 7]   Ἔνια δ´ ἔχει καὶ κοιλίαν,  καὶ   ἀπὸ ταύτης τὸ λοιπὸν ἔντερον
[4, 6]   τι προσπέσῃ αὐτῇ ἐδώδιμον, κατεσθίει.  Καὶ   ἀπολύεται δὲ γένος τι αὐτῶν,
[4, 9]   τὸ πρῶτον, καὶ ἔστιν ἀτελής,  καὶ   ἀπολύεται ὀψιαίτερον, ὥστε ψελλίζουσι καὶ
[4, 1]   ἐστιν αὐτῶν. Ἔστι δ´ ἔντομα  καὶ   ἄπτερα, οἷον ἴουλος καὶ σκολόπενδρα,
[4, 1]   οἷον μύρμηκές εἰσι καὶ πτερωτοὶ  καὶ   ἄπτεροι, καὶ αἱ καλούμεναι πυγολαμπίδες.
[4, 1]   γένος αὐτῶν ἐστι καὶ (πτερωτὸν  καὶ   ἄπτερον, οἷον μύρμηκές εἰσι καὶ
[4, 9]   φωνή· ἔχει γὰρ καὶ πλεύμονα  καὶ   ἀρτηρίαν, ἀλλὰ τὴν γλῶτταν οὐκ
[4, 9]   οἱ ὄφεις, τὰ δὲ λεπτὴν  καὶ   ἀσθενῆ φωνήν, τὰ δὲ σιγμὸν
[4, 11]   ἐστίν, οἷον ὄφεις καὶ φαλάγγια  καὶ   ἀσκαλαβῶται καὶ βάτραχοι. Καὶ ἐπὶ
[4, 7]   τε καὶ ἰσοπαχῆ· ἕτερα δὲ  καὶ   ἀσπίσιν ὅμοια, τὸ μὲν χρῶμα
[4, 1]   (ἔχει τὸν πόρον τῷ ἐντέρῳ,  καὶ   ἀφίησι κατὰ ταὐτὸν τόν τε
[4, 11]   δὲ τοιοῦτοι τῶν ποταμίων κυπρῖνος  καὶ   βάλαγρος· (οὐκ ἔχουσι δ´ οἱ
[4, 8]   ἐχῖνος, τῶν δ´ ἀκινήτων τήθυα  καὶ   βάλανοι. (Περὶ μὲν οὖν τῶν
[4, 8]   ἀκοὴν ἔχουσι χαλεπὸς καὶ μέγας  καὶ   βαρὺς φαίνεται πᾶσιν. συμβαίνει
[4, 9]   μὲν οὖν φωνὴ ὀξύτητι  (καὶ   βαρύτητι μάλιστα ἐπίδηλος, τὸ δ´
[4, 11]   ὄφεις καὶ φαλάγγια καὶ ἀσκαλαβῶται  καὶ   βάτραχοι. Καὶ ἐπὶ τῶν ἰχθύων
[4, 5]   ἐν ταῖς χελώναις καὶ φρύναις  καὶ   βατράχοις καὶ ἐν τοῖς στρομβώδεσι
[4, 10]   ἀλλὰ καὶ ἵπποι καὶ κύνες  καὶ   βόες, ἔτι δὲ πρόβατα καὶ
[4, 8]   ταῖς γαλήναις καὶ εὐδίαις ἐπιπολάζοντας,  καὶ   βουληθῶσιν ἰδεῖν τὰ μεγέθη καὶ
[4, 2]   δ´ ἐπάνω τοὺς ὀφθαλμοὺς μικροὺς  καὶ   βραχεῖς, οὐχ ὥσπερ κάραβος
[4, 8]   λαμβάνεσθαι ῥᾳδίως ἐν ταῖς θαλάμαις·  καὶ   γὰρ ἂν μικρὸς
[4, 9]   αἱ χελιδόνες αἱ θαλάττιαι ὁμοίως·  καὶ   γὰρ αὗται πέτονται μετέωροι, οὐχ
[4, 4]   καὶ τὸ λευκὸν τοῖς κόχλοις·  καὶ   γὰρ ἐκείνοις τοῦτο ὅμοιον ὑπάρχει.
[4, 5]   τοιοῦτόν ἐστιν τὸ ἀνάλογον·  καὶ   γὰρ ἐν ταῖς χελώναις καὶ
[4, 7]   ἀποτμηθὲν ἐπ´ ἀμφότερα τὰ ἔσχατα·  καὶ   γὰρ ἐπὶ τὴν τομὴν πορεύεται
[4, 5]   ὁμοίως ἐν μείζοσι καὶ ἐλάττοσιν·  καὶ   γὰρ εὐθὺς ἔτι μικροὶ ὄντες
[4, 2]   τὸν ἄρρενα οὐδεμία διαφορὰ φαίνεται·  καὶ   γὰρ ἄρρην καὶ
[4, 2]   αἱ καρίδες καὶ οἱ (καρκίνοι·  καὶ   γὰρ ὀδόντας δύο ἔχουσιν οἱ
[4, 2]   ὀδόντας τε πάντ´ ἔχει δύο  (καὶ   γὰρ οἱ κάραβοι τοὺς πρώτους
[4, 9]   ὀρθῶς ἔχει φάναι, ψοφεῖν δέ.  Καὶ   γὰρ οἱ κτένες ὅταν φέρωνται
[4, 8]   ἔντομα ἔχει πάσας τὰς αἰσθήσεις·  καὶ   γὰρ ὄψιν ἔχει καὶ ὄσφρησιν
[4, 4]   οἷον τὰ λιμνόστρεα καὶ πίννα  καὶ   γένη κόγχων ἔνια καὶ κήρυκες·
[4, 11]   φυτοῖς τὸ μὲν τίκτον ἐστὶ  καὶ   γεννῶν, τὸ δ´ ὀχεῦον οὐκ
[4, 7]   τὰ ὀστρακόδερμα ἔχει πάντα)  καὶ   γεύεται καὶ εἰς αὐτὸ τὴν
[4, 8]   Τὰ δ´ ὀστρακόδερμα ὄσφρησιν μὲν  καὶ   γεῦσιν ἔχει, φανερὸν δ´ ἐκ
[4, 8]   γὰρ ὄψιν ἔχει καὶ ὄσφρησιν  καὶ   γεῦσιν. Τά τε γὰρ ἔντομα
[4, 4]   τὴν φύσιν ὅμοιον τοῖς καραβοειδέσι,  καὶ   γίνεται αὐτὸ καθ´ αὑτό, τῷ
[4, 11]   (δὲ τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων  καὶ   γονυκροτώτερα, καὶ αἱ κνῆμαι λεπτότεραι·
[4, 10]   ἤδη δὲ γεγόνασι καὶ ἄνδρες  καὶ   γυναῖκες οἳ ὅλως οὐδὲν πώποτε
[4, 10]   ἀναπνέουσιν ἠρέμα κινοῦντες τὰς πτέρυγας·  καὶ   δελφῖνός γε καὶ ῥέγχοντος ἤδη
[4, 6]   τοῦ ὀστράκου φέροντας, ἀφίησι  καὶ   δέχεται τὴν τροφὴν καὶ τὸ
[4, 6]   οὐ ῥᾳδίους ἰδεῖν, ἀφίησι  καὶ   δέχεται τὸ ὑγρόν· περίττωμα γὰρ
[4, 1]   μύτις κεῖται ὑπὸ τὸ στόμα,  καὶ   διὰ ταύτης τείνει στόμαχος·
[4, 1]   ἔχει ἄρρην τῆς θηλείας,  καὶ   διαποίκιλα ῥάβδοις, καὶ τὸ ὀρροπύγιον
[4, 7]   Ἔστι δ´ αὐτῶν πλείω εἴδη,  καὶ   (διαφέρουσι μεγέθει τε καὶ μικρότητι
[4, 6]   (Ἔσω δὲ κοῖλον ἐφ´ ἑκάτερα,  καὶ   διείργει μικρόν τι συνεχές· ἐν
[4, 4]   δὲ διαφέρει οὐδὲ τὰ μονόθυρα  (καὶ   δίθυρα, συγκλειστὰ δέ· διαφορὰν γὰρ
[4, 4]   οἱ ἐλάττους. Τὰ δὲ μονόθυρα  καὶ   δίθυρα τῇ μὲν ὁμοίως ἔχει
[4, 4]   δὲ σαρκῶδες τοῖς μὲν μονοθύροις  καὶ   διθύροις προσπέφυκε τοῖς ὀστράκοις, ὥστε
[4, 4]   τοῦ θώρακος μαλακὸν ἅπαν ἐστὶ  καὶ   διοιγόμενον ὠχρὸν ἔνδοθεν. Ἀπὸ δὲ
[4, 11]   καὶ πίονες, ἔντερον μικρὸν ἔχουσι,  καὶ   δοκοῦσιν ἄριστοι οὗτοι εἶναι. Ἔτι
[4, 6]   θέρους ἀπόλλυνται· γίνονται γὰρ μαδαραί,  καὶ   ἐάν τις (θίγῃ, διασπῶνται ταχέως
[4, 3]   διεστῶτας, ἔνιοι δ´ ἐν μέσῳ  καὶ   ἐγγὺς ἀλλήλων, οἷον οἱ Ἡρακλεωτικοὶ
[4, 10]   (πεζὰ καὶ ἔναιμα πάντα καθεύδει  καὶ   ἐγρήγορεν, φανερὸν ποιοῦσι κατὰ τὴν
[4, 10]   μὲν οὖν αἰσθήσεως καὶ ὕπνου  καὶ   ἐγρηγόρσεως τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.
[4, 10]   ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι' Περὶ δ´ ὕπνου  καὶ   ἐγρηγόρσεως τῶν ζῴων, ὅτι μὲν
[4, 8]   ὡς χαίροντες ἐν τῇ γεύσει  καὶ   ἐδωδῇ τοῖς τοιούτοις δελέασιν. (Τῆς
[4, 5]   τὰ καλούμενα ᾠὰ μεγάλα ἐγγίνεται  καὶ   ἐδώδιμα, ὁμοίως ἐν μείζοσι καὶ
[4, 6]   στιφρὰν ἔχουσι (διὸ καὶ θηρεύονται  καὶ   ἐδώδιμοί εἰσι) τοῦ δὲ θέρους
[4, 6]   ἐστι δύο, αἱ μὲν ἐλάττους  καὶ   ἐδώδιμοι μᾶλλον, αἱ δὲ μεγάλαι
[4, 3]   ἐστιν ἀδιόριστον, ἔτι δὲ κεφαλή,  καὶ   (εἴ τι ἄλλο μόριον. Ἔχουσι
[4, 7]   ἔχει πάντα) καὶ γεύεται  καὶ   εἰς αὐτὸ τὴν τροφὴν ἀνασπᾷ.
[4, 2]   κινεῖται καὶ ἐκτὸς καὶ ἐντὸς  καὶ   εἰς (τὸ πλάγιον· ὁμοίως δὲ
[4, 4]   πέτεσθαι λέγουσι τοὺς κτένας, ἐπεὶ  καὶ   ἐκ τοῦ ὀργάνου θηρεύονται
[4, 3]   ἀναίμων οὐδέν, ἀλλὰ κοινὸν τούτοις  καὶ   ἐκείνοις πᾶσι κοιλία καὶ στόμαχος
[4, 2]   τοῖς ὑπτίοις πλακωδέστερα, εἰς  καὶ   ἐκτίκτουσιν αἱ θήλειαι. (Πόδας δ´
[4, 2]   καλούμενον διῄρηται μὲν ἔξωθεν πενταχῇ,  καὶ   ἕκτον ἐστὶ τὸ πλατὺ τὸ
[4, 8]   αὐτούς· (δῆλον δὲ ποιοῦσι φεύγοντες  καὶ   ἐκτοπίζοντες μακράν, ὅταν αἷμα γένηται
[4, 2]   μὲν οὖν μόρια ὅσα ἐντὸς  καὶ   ἐκτὸς ἔχουσι, ταῦτά ἐστιν. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
[4, 2]   τούτων ἐστὶ σκληρόφθαλμα, καὶ κινεῖται  καὶ   ἐκτὸς καὶ ἐντὸς καὶ εἰς
[4, 5]   καὶ ἐδώδιμα, ὁμοίως ἐν μείζοσι  καὶ   ἐλάττοσιν· καὶ γὰρ εὐθὺς ἔτι
[4, 8]   περιπαττομένων λείων ἐκλείπουσι τὰς μυρμηκίας,  καὶ   ἐλαφείου κέρατος θυμιωμένου τὰ πλεῖστα
[4, 11]   οἱ μὲν φάσκοντες (ὅτι τριχώδη  καὶ   ἑλμινθώδη προσπεφυκότ´ ἔχουσαί ποτέ τινες
[4, 3]   δὲ τὸ στόμα τῶν ὀφθαλμῶν,  καὶ   ἐν αὐτῷ ὀδόντας δύο ὥσπερ
[4, 4]   μᾶλλον ἐπὶ τούτῳ. Λαμβάνεται δὲ  καὶ   ἐν ταῖς κόγχαις τοιοῦτον, ὧν
[4, 4]   στιφρά, ὅμοια μαστοῖς, οἷα ἐγγίνεται  καὶ   ἐν ταῖς σηπίαις, πλὴν στιφρὰ
[4, 4]   μέλανα καὶ τραχέα συνεχῆ, οἷα  καὶ   ἐν ταῖς χελώναις, πλὴν ἧττον
[4, 4]   μικρότητα αὐτῶν ἄδηλα, τὰ δὲ  καὶ   ἐν τεθνεῶσιν μὴ κινουμένοις
[4, 1]   καὶ περιπεσόντος τοῦ ὀστρέου ἁλίσσκεται  (καὶ   ἐν τῇ γῇ ἀποθνήσκει. Εἰσὶ
[4, 7]   Ἔστι δ´ ἔνια ζῷα περιττὰ  καὶ   ἐν τῇ θαλάττῃ, διὰ
[4, 4]   ὧν ἐστιν πρόσφυσις παραπλησία,  καὶ   ἐν τοῖς ἄλλοις. Τοῦτον δὲ
[4, 11]   ἄρρεν, καὶ ἐν τοῖς πεζοῖς  καὶ   ἐν τοῖς δίποσι καὶ τετράποσι
[4, 11]   μὲν θῆλυ τὸ δ´ ἄρρεν,  καὶ   ἐν τοῖς πεζοῖς καὶ ἐν
[4, 4]   ἀστακοῖς τοῖς μικροῖς, οἳ γίνονται  καὶ   ἐν τοῖς ποταμοῖς· διαφέρουσι δ´
[4, 5]   χελώναις καὶ φρύναις καὶ βατράχοις  καὶ   ἐν τοῖς στρομβώδεσι καὶ τοῖς
[4, 11]   τὰ δ´ ἄλλ´ ἄφορα, οὕτω  καὶ   ἐν τούτοις. Ἐν δὲ τοῖς
[4, 2]   τῶν ἐσχάτων ποδῶν. Ἔχει δὲ  καὶ   ἐν τούτῳ σάρκα ἐρυθρὰν καὶ
[4, 4]   Τὸ δ´ ἐντὸς σαρκῶδές ἐστι,  καὶ   ἐν τούτῳ τὸ στόμα. Τὸν
[4, 2]   κάραβοι τοὺς πρώτους δύο ἔχουσι)  καὶ   ἐν τῷ στόματι σαρκωδέστερον ἀντὶ
[4, 10]   ζῴων, ὅτι μὲν ὅσα (πεζὰ  καὶ   ἔναιμα πάντα καθεύδει καὶ ἐγρήγορεν,
[4, 11]   Ἐν μὲν οὖν τοῖς πεζοῖς  καὶ   ἐναίμοις τῶν ζῴων ὅσα μὴ
[4, 4]   (τὰ μὲν γὰρ μείζω μόρια  καὶ   ἐνδηλότερα ἔχει (αὐτῶν, τὰ δ´
[4, 9]   γίνονται κωφοὶ ἐκ γενετῆς, πάντες  καὶ   ἐνεοὶ γίνονται· φωνὴν μὲν οὖν
[4, 7]   πολλὰ εἴδη ἔχον ἐν ἑαυτῷ,  καὶ   ἐνίοις πρὸς ἄλληλα συγγενικοῖς οὖσιν
[4, 3]   ἐκείνοις πᾶσι κοιλία καὶ στόμαχος  καὶ   ἔντερον. Οἱ δὲ καρκίνοι, περὶ
[4, 2]   σκληρόφθαλμα, καὶ κινεῖται καὶ ἐκτὸς  καὶ   ἐντὸς καὶ εἰς (τὸ πλάγιον·
[4, 1]   τε καὶ μόνη παράλευκος αὐτῶν  καὶ   ἐξ ἄκρου δικρόα (ἔστι δ´
[4, 2]   ταῦτα τοὺς μεγάλους πολλῷ μείζους  καὶ   ἐξ ἄκρου πλατυτέρους (ἢ
[4, 1]   ἀλλ´ ἔνεστιν ὥσπερ κοχλίας,  καὶ   ἔξω ἐνίοτε τὰς πλεκτάνας προτείνει.
[4, 1]   σῶμα γὰρ ὁμοίως καὶ ἔσω  καὶ   ἔξω σκληρόν ἐστιν αὐτῶν. Ἔστι
[4, 11]   λεχθέντα τῶν θηλέων. (Τοῦτο δὲ  καὶ   ἐπ´ ἀνθρώπων καὶ ἐπὶ τῶν
[4, 2]   μὲν θήλεια μεγάλα ἔχει  καὶ   ἐπαλλάττοντα πρὸς τῷ τραχήλῳ,
[4, 1]   μαλακίων, ἀλλ´ ἣν καλοῦσι (μύτιν,  καὶ   ἐπὶ ταύτῃ θολόν. Τοῦτον δὲ
[4, 7]   γὰρ ἐπὶ τὴν τομὴν πορεύεται  καὶ   ἐπὶ τὴν οὐράν, οἷον
[4, 8]   βαρὺς φαίνεται πᾶσιν. συμβαίνει  καὶ   ἐπὶ τῆς τῶν δελφίνων θήρας·
[4, 3]   οὐ στρογγύλοι οὗτοι (ἀλλὰ μακροί.  Καὶ   ἐπὶ τούτων ἐπικαλύμματά ἐστι δύο,
[4, 11]   (Τοῦτο δὲ καὶ ἐπ´ ἀνθρώπων  καὶ   ἐπὶ τῶν ἄλλων ζῴων τῶν
[4, 10]   βομβοῦσαι τῆς νυκτός. Δῆλον δὲ  καὶ   ἐπὶ τῶν ἐν ποσὶ μάλιστα
[4, 11]   οἷον ἔν τε τοῖς ἰχθύσι  καὶ   ἐπὶ τῶν ἐντόμων, μείζω τὰ
[4, 3]   πλέον ἀφεστηκὸς καὶ συνηρεφέστερον, καθάπερ  καὶ   ἐπὶ τῶν θηλειῶν καράβων. Τὰ
[4, 11]   φαλάγγια καὶ ἀσκαλαβῶται καὶ βάτραχοι.  Καὶ   ἐπὶ τῶν ἰχθύων δ´ ὡσαύτως,
[4, 4]   πυθμένι. Ταῦτα μὲν οὖν δῆλα  καὶ   ἐπὶ τῶν πορφυρῶν καὶ τῶν
[4, 4]   (Τὰ δὲ στρομβώδη πάντα κινεῖται  καὶ   ἕρπει· νέμεται δ´ ἀπολυομένη καὶ
[4, 9]   οὐδὲ τῆς γλώττης τὸ πρῶτον,  καὶ   ἔστιν ἀτελής, καὶ ἀπολύεται ὀψιαίτερον,
[4, 6]   τὸ δὲ τῇ περιττώσει ἔξοδος·  καὶ   ἔστιν αὐτῶν τὸ μὲν παχύτερον
[4, 1]   ἀμφοῖν· τὸ σῶμα γὰρ ὁμοίως  καὶ   ἔσω καὶ ἔξω σκληρόν ἐστιν
[4, 2]   μὴ ἔχειν νομήν. Ἔστι δὲ  (καὶ   ἕτερον γένος μικρὸν μὲν ὥσπερ
[4, 2]   καὶ τοῖς καρκίνοις τοῖς πλείστοις,  καὶ   ἔτι μᾶλλον. δ´ ἀστακὸς
[4, 8]   τὰ μαλακόστρακα καὶ τὰ ὀστρακόδερμα  καὶ   ἔτι τὰ ἔντομα. (Τούτων δὲ
[4, 8]   (ἀθρόους πολλοὺς ἐν ταῖς γαλήναις  καὶ   εὐδίαις ἐπιπολάζοντας, καὶ βουληθῶσιν ἰδεῖν
[4, 11]   τὰ ἄρρενα κρείττω καὶ ἰσχυρότερα  καὶ   εὐοπλότερα, τὰ δ´ ὡς ἂν
[4, 7]   ἀχέτας ὑπὸ τὸ διάζωμα διῃρῆσθαι  καὶ   ἔχειν ὑμένα φανερόν, τὰ δὲ
[4, 6]   ἐάν τι προσπέσῃ κατεσθίει  καὶ   ἐχίνους καὶ κτένας. Περίττωμα δὲ
[4, 6]   δὲ τὸ στόμα ἐν μέσῳ,  καὶ   ζῇ ἀπὸ τῆς πέτρας ὥσπερ
[4, 4]   καθ´ αὑτό, τῷ δ´ εἰσδύεσθαι  καὶ   ζῆν ἐν ὀστράκῳ ὅμοιον τοῖς
[4, 11]   τῶν ἄλλων ζῴων τῶν πεζῶν  καὶ   ζῳοτόκων πάντων ἔχει τὸν αὐτὸν
[4, 8]   ἃς ἐξέρχονται ταχέως. (Ἁλίσκεται δὲ  καὶ   ἔγχελυς τοῦτον τὸν τρόπον·
[4, 2]   φαίνεται· καὶ γὰρ ἄρρην  καὶ   θήλεια ὁποτέραν ἂν τύχῃ
[4, 9]   ἀηδὼν ᾄδει καὶ ἄρρην  καὶ   θήλεια, πλὴν (ἡ θήλεια
[4, 2]   καὶ κέρκον, πτερύγια δὲ πέντε·  καὶ   καρὶς κυφὴ τὴν
[4, 7]   Μετὰ μὲν οὖν τοῦ μέσου  καὶ   κεφαλὴ καὶ κοιλία
[4, 7]   τοῦ μέσου καὶ κεφαλὴ  καὶ   κοιλία ζῇ, ἄνευ δὲ
[4, 4]   γὰρ τὸ ὄστρακον. Φανερὰ δὲ  καὶ   κοιλία μετὰ τὸ στόμα
[4, 2]   καὶ πτερύγια τέτταρα. Ἔχει δὲ  καὶ   κραγγὼν πτερύγια ἐφ´ ἑκάτερα
[4, 4]   καὶ ἕρπει· νέμεται δ´ ἀπολυομένη  καὶ   λεπάς. Κοινὸν δὲ καὶ
[4, 4]   φέρεται πάλιν πρὸς τὸ σαρκῶδες,  καὶ   τελευτὴ τοῦ ἐντέρου παρὰ
[4, 1]   ἐλλείπει. Ἔστι δὲ πελάγιον, ὥσπερ  καὶ   τευθίς. (Μετὰ δὲ τοὺς
[4, 6]   τῷ δέρματι ἐκ τοῦ πλαγίου·  καὶ   προσπέφυκε, ταύτῃ ἐστὶ στενότερον
[4, 1]   γὰρ ἄλλα πάντα δικότυλά ἐστι)  καὶ   ἣν καλοῦσιν οἱ μὲν βολίταιναν
[4, 8]   δ´ οἱ μύρμηκες ὑπ´ ὀριγάνου  καὶ   θείου περιπαττομένων λείων ἐκλείπουσι τὰς
[4, 11]   δὲ λέγουσι διαφορὰν ἄρρενος ἐγχέλυος  καὶ   θηλείας τῷ τὸν μὲν μείζω
[4, 11]   κύειν. Ἔστι δ´ οὐδὲν ἄρρεν  καὶ   θῆλυ ἐν τοῖς μονίμοις, οὐδ´
[4, 11]   ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ' Τὸ δ´ ἄρρεν  καὶ   θῆλυ τοῖς μὲν ὑπάρχει τῶν
[4, 6]   τὴν σάρκα στιφρὰν ἔχουσι (διὸ  καὶ   θηρεύονται καὶ ἐδώδιμοί εἰσι) τοῦ
[4, 7]   τὰ ἐντὸς περὶ ἕκαστον γένος  καὶ   ἰδίᾳ καὶ κοινῇ τοῦτον ἔχει
[4, 10]   φαίνονται οὐ μόνον ἄνθρωποι, ἀλλὰ  καὶ   ἵπποι καὶ κύνες καὶ βόες,
[4, 2]   ἐκ τοῦ πλαγίου ἔντερον ἁπλοῦν  καὶ   ἰσοπαχὲς δι´ ὅλου μέχρι πρὸς
[4, 7]   ὅμοια δοκίοις, μέλανα, στρογγύλα τε  καὶ   ἰσοπαχῆ· ἕτερα δὲ καὶ ἀσπίσιν
[4, 8]   τῷ μυελῷ, δύο πόροι νευρώδεις  καὶ   ἰσχυροὶ παρ´ αὐτὰς τείνοντες τὰς
[4, 11]   τῶν ζῴων τὰ ἄρρενα κρείττω  καὶ   ἰσχυρότερα καὶ εὐοπλότερα, τὰ δ´
[4, 3]   τὴν δεξιὰν ἔχουσι μείζω χηλὴν  καὶ   ἰσχυροτέραν. Εἴρηται δὲ πρότερον καὶ
[4, 1]   τὸ κύτος, περιέχει τἀντός,  καὶ   καλοῦσιν αὐτὸ κεφαλήν τινες, οὐκ
[4, 7]   κολεῷ, οἷον (μηλολόνθη καὶ κάραβος  καὶ   κανθαρὶς καὶ ὅσα τοιαῦτα ἄλλα.
[4, 7]   ἔχει ἐν κολεῷ, οἷον (μηλολόνθη  καὶ   κάραβος καὶ κανθαρὶς καὶ ὅσα
[4, 8]   δ´ ἐκπίπτει παραφερόμενα ὡς ἀκούοντα  καὶ   καρηβαροῦντα ὑπὸ τοῦ ψόφου. Ὅτι
[4, 2]   δὲ τοῦτο τοῖς μὲν καραβοειδέσι  καὶ   καρίσι κατ´ εὐθυωρίαν πρὸς τὴν
[4, 2]   μὲν δεξιὸς μικροὺς ἅπαντας  καὶ   καρχαρόδοντας, δ´ ἀριστερὸς (ἐξ
[4, 4]   διαφέρουσιν, ὅλων τε τῶν ὀστράκων  καὶ   κατὰ μέρος, οἷον περὶ τὰ
[4, 4]   πρὸς αὑτὰ (διαφορὰς ἔχει πολλὰς  καὶ   κατὰ τὰ ὄστρακα καὶ κατὰ
[4, 4]   πολλὰς καὶ κατὰ τὰ ὄστρακα  καὶ   κατὰ τὴν σάρκα τὴν ἐντός.
[4, 1]   δὲ τὸ στερεόν, θραυστὸν ὂν  καὶ   κατακτόν, ἀλλ´ οὐ θλαστόν· τοιοῦτον
[4, 8]   ἂν μὲν ἀψοφητὶ προσπλεύσωσι, λανθάνουσι  καὶ   καταλαμβάνουσιν ἐπιπολάζοντας ἔτι, ἐὰν δέ
[4, 1]   ἔχει καθάπερ ἐμπεφυσημένην. Ἅπτεται δὲ  καὶ   κατέχει ταῖς πλεκτάναις ὑπτίαις, καὶ
[4, 11]   τὰ δ´ ὡς ἂν ὀπίσθια  καὶ   κάτω λεχθέντα τῶν θηλέων. (Τοῦτο
[4, 2]   ἐσχισμένος ὥσπερ σιαγὼν ὀδόντας ἔχων  καὶ   κάτωθεν καὶ ἄνωθεν, πλὴν
[4, 8]   πλησιάζειν, ἐὰν δὲ νεαρῷ δελέατι  καὶ   κεκνισωμένῳ, (εὐθὺς φερόμενοι πόρρωθεν εἰσδύνουσιν.
[4, 7]   Ἔχουσι δ´ ἔνια τῶν ἐντόμων  καὶ   κέντρα. (Τὸ δὲ κέντρον τὰ
[4, 11]   μόρια, οἷον ὀδόντες καὶ χαυλιόδοντες  καὶ   κέρατα καὶ πλῆκτρα καὶ ὅσα
[4, 4]   μέσου δὲ τούτου κεφαλὴ  καὶ   κεράτια δύο· ταῦτα δ´ ἐν
[4, 4]   δ´ ἑτέρως. Κεφαλὴν μὲν γὰρ  καὶ   κεράτια καὶ στόμα ἔχουσι καὶ
[4, 2]   ἐντός. Ἔχει δ´ κάραβος  καὶ   κέρκον, πτερύγια δὲ πέντε· καὶ
[4, 10]   δὲ καὶ λάβραξ καὶ χρύσοφρυς  καὶ   κεστρεὺς καὶ ὅσοι τοιοῦτοι τριώδοντι
[4, 4]   πίννα καὶ γένη κόγχων ἔνια  καὶ   κήρυκες· καὶ τούτων (τὰ μὲν
[4, 2]   ὄμματα πάντων τούτων ἐστὶ σκληρόφθαλμα,  καὶ   κινεῖται καὶ ἐκτὸς καὶ ἐντὸς
[4, 4]   τὰ στρομβώδη ῶν ὀστρακοδέρμων δεξιά,  καὶ   κινεῖται οὐκ ἐπὶ τὴν ἑλίκην
[4, 7]   ἐστι, πολὺν χρόνον ζῇ διαιρούμενα,  καὶ   κινεῖται τὸ ἀποτμηθὲν ἐπ´ ἀμφότερα
[4, 5]   ὡς ποσίν· ταύταις γὰρ ἐπερειδόμενος  καὶ   κινούμενος μεταβάλλει τὸν τόπον. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
[4, 9]   ἔχει τούτων ἕκαστον, προστρίβοντα  καὶ   κινοῦντα ποιεῖ τοὺς ψόφους. Καὶ
[4, 10]   τὸν καιρὸν τοῦτον ἠρεμοῦσι σφόδρα,  καὶ   κινοῦσιν οὐδὲν πλὴν ἠρέμα τὸ
[4, 4]   λειόστρακα, ὥσπερ σωλὴν καὶ μύες  καὶ   κόγχαι ἔνιαι αἱ καλούμεναι ὑπό
[4, 4]   ἀρράβδωτα, οἷον αἵ τε πίνναι  καὶ   κόγχων τι γένος. Καὶ πάχει
[4, 4]   μὲν ῥαβδωτά ἐστιν, οἷον κτεὶς  καὶ   κόγχων τι γένος, τὰ δ´
[4, 3]   μετὰ τὸ στόμα τὴν κοιλίαν.  Καὶ   κοιλία τούτου ἐχομένη δικρόα, (ἧς
[4, 7]   ἀναίμων οὐδέν. Ἔνια δ´ ἔχει  καὶ   κοιλίαν, καὶ ἀπὸ ταύτης τὸ
[4, 2]   τοῦ στόματος ἔχει οἰσοφάγον βραχὺν  καὶ   κοιλίαν τούτου (ἐχομένην ὑμενώδη, ἧς
[4, 2]   εἴρηται, δύο ἔχουσιν ὀδόντας μεγάλους  καὶ   κοίλους, ἐν οἷς ἔνεστι χυμὸς
[4, 7]   περὶ ἕκαστον γένος καὶ ἰδίᾳ  καὶ   κοινῇ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.
[4, 9]   τῷ Ἀχελῴῳ, ἔτι δὲ χαλκὶς  καὶ   κόκκυξ· μὲν γὰρ ψοφεῖ
[4, 6]   τι προσπέσῃ κατεσθίει καὶ ἐχίνους  καὶ   κτένας. Περίττωμα δὲ παντελῶς οὐδὲν
[4, 11]   ὁμοιότητά τινα καὶ τίκτειν λέγονται  καὶ   κύειν. Ἔστι δ´ οὐδὲν ἄρρεν
[4, 10]   μόνον ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ ἵπποι  καὶ   κύνες καὶ βόες, ἔτι δὲ
[4, 7]   τῶν ὄρχεων πτερύγια (ἔχειν δύο,  καὶ   λαβέσθαι ποτὲ τοῦ πολυαγκίστρου τῷ
[4, 10]   τυπτόμενοι τοῖς τριώδουσιν. Λαμβάνονται δὲ  καὶ   λάβραξ καὶ χρύσοφρυς καὶ κεστρεὺς
[4, 9]   δ´ ἑτέραν. Πολύφωνα δ´ ἐστὶ  καὶ   λαλίστερα τὰ ἐλάττω τῶν μεγάλων·
[4, 10]   σελάχη οὕτω καθεύδει ἐνίοτε ὥστε  καὶ   λαμβάνεσθαι τῇ χειρί. Δελφὶς δὲ
[4, 10]   δὲ τῇ σχηματίσει τῆς ἄμμου,  καὶ   λαμβάνονται τυπτόμενοι τοῖς τριώδουσιν. Λαμβάνονται
[4, 1]   ἐχούσας δικότυλον, αἷς προσάγονταί τε  καὶ   λαμβάνουσιν εἰς τὸ στόμα τὴν
[4, 8]   ἐξοκέλλειν φεύγοντας εἰς τὴν γῆν,  καὶ   λαμβάνουσιν ὑπὸ τοῦ ψόφου καρηβαροῦντας.
[4, 2]   τῆς δὲ θηλείας ταῦτα μικρὰ  καὶ   λεῖα. Ὁμοίως δ´ ἔχουσιν ἀμφότερα
[4, 1]   δὲ τὸ ὑγρόν, ὁμόχρουν ἅπαν  καὶ   λεῖον, χρῶμα δὲ λευκόν· (τὸ
[4, 2]   πλατὺ τὸ ἔσχατον πρόμηκες ἔχει  καὶ   λεπτόν, δ´ ἀριστερὸς παχὺ
[4, 3]   μὲν τὸ ἔντερόν ἐστιν ἁπλοῦν  καὶ   λεπτόν· τελευτᾷ δὲ τὸ ἔντερον
[4, 2]   τὰ κέρατα μακρά, βραχύτερα δὲ  καὶ   λεπτότερα πολὺ κάραβος,
[4, 2]   μορφὴν ὅμοια τούτοις, βραχύτερα δὲ  καὶ   λεπτότερα. (Τούτων δ´ ἐπάνω τοὺς
[4, 4]   τι γένος. Καὶ πάχει δὲ  καὶ   λεπτότητι τῶν ὀστράκων διαφέρουσιν, ὅλων
[4, 11]   καὶ ἀναρθρότερον τὸ θῆλυ μᾶλλον,  καὶ   λεπτοτριχώτερον, ὅσα τρίχας ἔχει· τὰ
[4, 4]   κοχλίας, ὀξεῖς καὶ μικροὺς  καὶ   λεπτούς. Ἔχουσι δὲ καὶ προβοσκίδας,
[4, 2]   θηλείας· ἀμφότεροι γάρ εἰσι λεπτοὶ  καὶ   λευκοὶ καὶ ὑγρότητα ἔχοντες ἐν
[4, 4]   κόχλοις συνεχόμενος ὑμενίῳ μακρὸς πόρος  καὶ   λευκός, ὅμοιος τὴν χρόαν τοῖς
[4, 8]   δ´ ὅσα ἔχει στόμα, χαίρει  καὶ   λυπεῖται τῇ τῶν χυμῶν ἅψει.
[4, 9]   τὰ γὰρ πτερύγια ἔχουσι πλατέα  καὶ   μακρά. (Ὥσπερ οὖν τῶν ὀρνίθων
[4, 11]   μὴ ᾠοτοκεῖ, τὰ πλεῖστα μείζω  καὶ   μακροβιώτερα τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν
[4, 11]   τὸν μὲν μείζω κεφαλὴν ἔχειν  καὶ   μακροτέραν, τὴν δὲ θήλειαν μικρὰν
[4, 4]   ἐλάττω τοὐναντίον) ἔτι δὲ σκληρότητι  καὶ   μαλακότητι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς
[4, 2]   καὶ τὸ ὅλον σῶμα σαρκωδέστερον  καὶ   μαλακώτερον. Τῶν δ´ ὀκτὼ ποδῶν
[4, 9]   τῶν ὀρνίθων γένος ἀφίησι φωνήν·  καὶ   μάλιστα ἔχει διάλεκτον ὅσοις ὑπάρχει
[4, 1]   ἄρρενα ταῦτα τῶν θηλειῶν (διαφέρει,  καὶ   μάλιστα σηπία· τά τε
[4, 8]   (εἰσὶ δέ τινες οἵ φασι  καὶ   μάλιστα ὀξυηκόους εἶναι τῶν ζῴων
[4, 9]   λαλίστερα τὰ ἐλάττω τῶν μεγάλων·  (καὶ   μάλιστα περὶ τὴν ὀχείαν ἕκαστον
[4, 4]   παραπλήσιος φύσις ἐστὶ πάντων,  καὶ   μάλιστα τῶν στρομβωδῶν (μεγέθει γὰρ
[4, 8]   ἐστι, τὰ μὲν τῶν ὀμμάτων  καὶ   μᾶλλον. (Διωρισμένον γὰρ ἔχει τὸν
[4, 11]   ὑπάρχει μὲν ἀμφοῖν, ἀλλὰ κρείττω  καὶ   μᾶλλον τοῖς ἄρρεσιν, οἷον τὰ
[4, 1]   πολύπους ἓν καὶ ἀνώμαλον ἔξωθεν  καὶ   μέγα ἴσχει· ἔσω δὲ τὸ
[4, 4]   τὸ μὲν ὄστρακον ἔχει λεῖον  καὶ   μέγα καὶ στρογγύλον, τὴν δὲ
[4, 8]   ὑγρῷ τὴν ἀκοὴν ἔχουσι χαλεπὸς  καὶ   μέγας καὶ βαρὺς φαίνεται πᾶσιν.
[4, 1]   ἓν μὲν τὸ μάλιστ´ ἐπιπολάζον  καὶ   μέγιστον αὐτῶν (εἰσὶ δὲ πολὺ
[4, 1]   θολόν. Τοῦτον δὲ πλεῖστον αὐτῶν  καὶ   μέγιστον σηπία ἔχει· ἀφίησι
[4, 11]   τούτων δ´ αἱ θήλειαι μακροβιώτεραι  καὶ   μείζους· (ἐν δὲ τοῖς ᾠοτόκοις
[4, 1]   διπήχεις, καὶ πολυπόδων πλεκτάναι τηλικαῦται  καὶ   μείζους ἔτι τὸ μέγεθος. Ἔστι
[4, 10]   προϊούσης τῆς ἡλικίας ἰδεῖν ἐνύπνιον,  καὶ   μετὰ ταῦτα γενέσθαι περὶ τὸ
[4, 1]   σκολόπενδρα, καὶ πτερωτά, οἷον μέλιττα  καὶ   μηλολόνθη καὶ σφήξ· καὶ ταὐτὸ
[4, 3]   κύτει ἔσω χυμός ἐστιν ὠχρός,  καὶ   μίκρ´ ἄττα προμήκη λευκά, (καὶ
[4, 7]   εἴδη, καὶ (διαφέρουσι μεγέθει τε  καὶ   μικρότητι καὶ τῷ τοὺς μὲν
[4, 4]   ἔνια, οἷον κοχλίας, ὀξεῖς  καὶ   μικροὺς καὶ λεπτούς. Ἔχουσι δὲ
[4, 1]   πλεκτανῶν, ἐστιν ὀξυτάτη τε  καὶ   μόνη παράλευκος αὐτῶν καὶ ἐξ
[4, 7]   τὰ δ´ ἐκτός, οἷον σκορπίος·  καὶ   μόνον δὴ τοῦτο τῶν ἐντόμων
[4, 4]   γάρ ἐστι λειόστρακα, ὥσπερ σωλὴν  καὶ   μύες καὶ κόγχαι ἔνιαι αἱ
[4, 9]   δὲ καὶ δελφὶς τριγμὸν  καὶ   μύζει, ὅταν ἐξέλθῃ, (ἐν τῷ
[4, 10]   δὲ τῶν ζῴων μάλιστα ἄνθρωπος.  Καὶ   νέοις μὲν οὖσι καὶ παιδίοις
[4, 9]   θήλεσιν, οἷον καὶ ἀηδὼν ᾄδει  καὶ   ἄρρην καὶ θήλεια,
[4, 9]   τῶν τοιούτων οὐδενός. Ἀφίησι δὲ  καὶ   δελφὶς τριγμὸν καὶ μύζει,
[4, 4]   πόρος. Οἱ δὲ πόδες  καὶ   θώραξ σκληρὰ μέν, ἧττον
[4, 9]   (οὗτοι γὰρ ἀφιᾶσιν ὥσπερ γρυλισμόν)  καὶ   κάπρος ἐν τῷ
[4, 4]   τε πορφύραι καὶ οἱ κήρυκες  καὶ   κόχλος καὶ τἆλλα τὰ
[4, 9]   μὲν οὖν φωνήεντα φωνὴ  καὶ   λάρυγξ ἀφίησιν, τὰ δ´
[4, 1]   καὶ κατέχει ταῖς πλεκτάναις ὑπτίαις,  καὶ   μεταξὺ τῶν ποδῶν ὑμὴν
[4, 4]   τὸ ἐντός. Ἔχει δὲ στόμα  καὶ   ὀδόντας ἔνια, οἷον κοχλίας,
[4, 9]   τῆς φωνῆς, ἀλλ´ ἐνδεχόμενον πλάττεσθαι.  Καὶ   οἱ ἄνθρωποι φωνὴν μὲν τὴν
[4, 2]   (δεύτερον δ´ οἵ τε πάγουροι  καὶ   οἱ Ἡρακλεωτικοὶ καρκίνοι, ἔτι δ´
[4, 4]   πλὴν ἧττον μέλανα. Ἔχουσι δὲ  καὶ   οἱ θαλάττιοι κόχλοι ταῦτα καὶ
[4, 10]   διὰ τὸ καθεύδειν. Πολλάκις δὲ  καὶ   οἱ θυννοσκόποι περιβάλλονται καθεύδοντας· (δῆλον
[4, 2]   Ταῦτα μὲν οὖν πάντα ἔχουσι  καὶ   οἱ κάραβοι καὶ αἱ καρίδες
[4, 7]   ἔνια, οἷον αἵ τε ψυχαὶ  καὶ   οἱ κάραβοι. Ὅσα δὲ πηδητικὰ
[4, 8]   αἱ σηπίαι καὶ οἱ πολύποδες  καὶ   οἱ κάραβοι τοῖς δελέασιν ἁλίσκονται·
[4, 2]   ταῖς ἐσχάταις χηλαῖς· ὁμοίως δὲ  καὶ   οἱ καρκίνοι δέκα τοὺς πάντας
[4, 2]   οἱ κάραβοι καὶ αἱ καρίδες  καὶ   οἱ (καρκίνοι· καὶ γὰρ ὀδόντας
[4, 4]   τὰ ὄστρακα ὥσπερ αἱ πορφύραι  καὶ   οἱ κήρυκες, ἀλλ´ εὐαπόλυτόν ἐστιν.
[4, 4]   τῇ (θαλάττῃ αἵ τε πορφύραι  καὶ   οἱ κήρυκες καὶ κόχλος
[4, 4]   δ´ ἐστὶ (γλωττοειδές. Ἔχουσι δὲ  καὶ   οἱ κήρυκες τοῦτο καὶ αἱ
[4, 8]   τὰ ἄπτερα, οἷον αἱ μέλιτται  καὶ   οἱ κνῖπες τοῦ μέλιτος· (ἐκ
[4, 4]   ζῴων, οἷον οἵ τε κοχλίαι  (καὶ   οἱ κόχλοι καὶ πάντα τὰ
[4, 8]   ἄλλο ὥσπερ ἐν θαλάμῃ ἐστίν)  καὶ   οἱ κτένες, ἐάν τις προσφέρῃ
[4, 7]   αἱ μυῖαι τούτῳ θιγγάνουσαι αἱματίζουσι  καὶ   οἱ κώνωπες τούτῳ κεντοῦσιν. Ἔχουσι
[4, 4]   ἀναπτυκτά, οἷον (οἵ τε κτένες  καὶ   οἱ μύες· ἅπαντα γὰρ τὰ
[4, 7]   ἰσχὺν πολλήν, ὥσπερ ταῖς πορφύραις.  Καὶ   οἱ μύωπες δὲ (καὶ οἱ
[4, 7]   πορφύραις. Καὶ οἱ μύωπες δὲ  (καὶ   οἱ οἶστροι ἰσχυρὸν τοῦτ´ ἔχουσι,
[4, 4]   στιφρόν, καὶ ὥσπερ οἱ μύωπες  καὶ   οἱ οἶστροι τὰ δέρματα διατρυπῶσι
[4, 8]   στύρακος. (Ἔτι δ´ αἱ σηπίαι  καὶ   οἱ πολύποδες καὶ οἱ κάραβοι
[4, 7]   διὰ μικρότητα ταχὺ καταψύχεται, ἐπεὶ  καὶ   οἱ σφῆκες διαιρεθέντες ζῶσιν. Μετὰ
[4, 7]   ἐν αὑτοῖς, οἷον αἱ μέλιτται  καὶ   οἱ σφῆκες, τὰ δ´ ἐκτός,
[4, 1]   τε σηπίαι καὶ αἱ τευθίδες  (καὶ   οἱ τεῦθοι δύο προβοσκίδας μακράς,
[4, 8]   οἱ κάραβοι τοῖς δελέασιν ἁλίσκονται·  καὶ   οἵ γε πολύποδες οὕτω μὲν
[4, 6]   ἐάν τις (θίγῃ, διασπῶνται ταχέως  καὶ   ὅλαι ἀφαιρεῖσθαι οὐ δύνανται, πονοῦσαί
[4, 8]   μακράν, ὅταν αἷμα γένηται ἰχθύων.  Καὶ   ὅλως δ´ ἐὰν μὲν σαπρῷ
[4, 8]   τοῦ κεραμίου τὸν καλούμενον ἠθμόν.  Καὶ   ὅλως δὲ πρὸς τὰ κνισώδη
[4, 2]   ἐν τοῖς τελευταίοις ποσὶ μεγάλα  (καὶ   ὀξέα ἐστὶν ὥσπερ πλῆκτρα, τῆς
[4, 11]   δέ, πάντα τὰ θήλεα λεπτοφωνότερα  καὶ   ὀξυφωνότερα, πλὴν βοός, ὅσα ἔχει
[4, 2]   τὰ ἔξω ἄκανθαν ἔχει βραχεῖαν  καὶ   ὀρθήν. Τὸ δ´ ὅλον σῶμα
[4, 9]   τὰ ἄρρενα μᾶλλον, οἷον ἀλεκτρυόνες  καὶ   ὄρτυγες, αἱ δὲ θήλειαι οὐκ
[4, 11]   χαυλιόδοντες καὶ κέρατα καὶ πλῆκτρα  καὶ   ὅσα ἄλλα τοιαῦτα μόρια, ἐν
[4, 10]   χειρί. Δελφὶς δὲ καὶ φάλαινα,  (καὶ   ὅσα αὐλὸν ἔχει, ὑπερέχοντα τὸν
[4, 1]   τῶν ἀνομοιομερῶν καὶ τῶν ὁμοιομερῶν,  καὶ   ὅσα ἐκτὸς καὶ ὅσα ἐντός,
[4, 8]   καὶ πεζά, πρὸς δὲ τούτοις  καὶ   ὅσα ἔναιμα καὶ ᾠοτόκα, πάντα
[4, 6]   ὅσα τ´ ἔχουσιν μέρη ἐκτὸς  καὶ   ὅσα ἐντός, εἴρηται. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
[4, 1]   τῶν ὁμοιομερῶν, καὶ ὅσα ἐκτὸς  καὶ   ὅσα ἐντός, εἴρηται πρότερον· (περὶ
[4, 9]   ὅσοις ὑπάρχει γλῶττα πλατεῖα,  καὶ   ὅσα ἔχουσι τὴν γλῶτταν αὐτῶν
[4, 1]   ὅσα τε κοινὰ ἔχουσι μέρη  καὶ   ὅσα ἴδια ἕκαστον γένος, καὶ
[4, 7]   (μηλολόνθη καὶ κάραβος καὶ κανθαρὶς  καὶ   ὅσα τοιαῦτα ἄλλα. Πάντων μὲν
[4, 8]   ὀξυήκοοι κεστρεύς, άβραξ, σάλπη, χρομίς,  καὶ   ὅσοι ἄλλοι τοιοῦτοι τῶν ἰχθύων·
[4, 10]   λάβραξ καὶ χρύσοφρυς καὶ κεστρεὺς  καὶ   ὅσοι τοιοῦτοι τριώδοντι ἡμέρας πολλάκις
[4, 1]   καὶ πλατύ ἐστι, μεταξὺ ἀκάνθης  καὶ   ὀστοῦ, ἔχον ἐν αὑτῷ ψαθυρότητα
[4, 6]   δ´ ὄστρακόν ἐστι μεταξὺ δέρματος  καὶ   ὀστράκου, διὸ καὶ τέμνεται ὥσπερ
[4, 2]   εἴρηται πρότερον, τὸ μὲν στερεὸν  καὶ   ὀστρακῶδες ἐκτὸς ἔχει ἐν τῇ
[4, 8]   βραγχίων. Ὅτι δὲ καὶ ἀκούουσι  καὶ   ὀσφραίνονται, φανερόν· (τούς τε γὰρ
[4, 8]   αἰσθήσεις· καὶ γὰρ ὄψιν ἔχει  καὶ   ὄσφρησιν καὶ γεῦσιν. Τά τε
[4, 3]   εἰσὶν (εὐθὺς ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμούς·  καὶ   ὅταν δέξηται τὸ ὕδωρ, ἐπιλαμβάνει
[4, 1]   εἰς τὸ στόμα τὴν τροφήν,  καὶ   ὅταν χειμὼν ᾖ, βαλλόμεναι πρός
[4, 7]   σῶμα διὰ τὴν σκληρότητα σώζει,  καὶ   οὐ προσδεῖται ἑτέρου ἐρείσματος. Δέρμα
[4, 6]   ἀπέχοντας