HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

Vers 300-399

  Vers 300-399

[2,300] ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται ἦε καὶ οὐκί.
Εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν, ἐστὲ δὲ πάντες
μάρτυροι, οὓς μὴ κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι·
χθιζά τε καὶ πρωΐζὅτἐς Αὐλίδα νῆες Ἀχαιῶν
ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι,
ἡμεῖς δἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς
ἕρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας
καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ·
ἔνθἐφάνη μέγα σῆμα· δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς
σμερδαλέος, τόν αὐτὸς Ὀλύμπιος ἧκε φόως δέ,
310 βωμοῦ ὑπαΐξας πρός ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν.
Ἔνθα δἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα,
ὄζῳ ἐπἀκροτάτῳ πετάλοις ὑποπεπτηῶτες
ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν τέκε τέκνα·
ἔνθ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας·
μήτηρ δἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα·
τὴν δἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν.
Αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν,
τὸν μὲν ἀρίζηλον θῆκεν θεὸς ὅς περ ἔφηνε·
λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω·
320 ἡμεῖς δἑσταότες θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη.
Ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθἑκατόμβας,
Κάλχας δαὐτίκἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε·
τίπτἄνεῳ ἐγένεσθε κάρη κομόωντες Ἀχαιοί;
ἡμῖν μὲν τόδἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺς
ὄψιμον ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔ ποτὀλεῖται.
Ὡς οὗτος κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν
ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν τέκε τέκνα,
ὣς ἡμεῖς τοσσαῦτἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι,
τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν.
330 Κεῖνος τὼς ἀγόρευε· τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται.
Ἀλλἄγε μίμνετε πάντες ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ
αὐτοῦ εἰς κεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν.
Ὣς ἔφατ᾽, Ἀργεῖοι δὲ μέγἴαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες
σμερδαλέον κονάβησαν ἀϋσάντων ὑπἈχαιῶν,
μῦθον ἐπαινήσαντες Ὀδυσσῆος θείοιο·
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
πόποι δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε
νηπιάχοις οἷς οὔ τι μέλει πολεμήϊα ἔργα.
Πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἥμιν;
340 ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τἀνδρῶν
σπονδαί τἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιθμεν·
αὔτως γὰρ ἐπέεσσἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος
εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδἐόντες.
Ἀτρεΐδη σὺ δἔθὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν
ἄρχευἈργείοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας,
τούσδε δἔα φθινύθειν ἕνα καὶ δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν
νόσφιν βουλεύωσ᾽· ἄνυσις δοὐκ ἔσσεται αὐτῶν·
πρὶν Ἄργος δἰέναι πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο
γνώμεναι εἴ τε ψεῦδος ὑπόσχεσις εἴ τε καὶ οὐκί.
[2,300] si les prophéties de Calchas sont vraies, ou non. Car nous
savons bien ceci, et vous en êtes tous témoins, vous que les divinités
funestes n'ont pas emportés : hier, avant-hier, quand,
à Aulis, les vaisseaux des Achéens se rassemblèrent, portant
le malheur à Priam et aux Troyens, nous, réunis
autour d'une fontaine, près des autels sacrés, nous offrions
aux immortels des hécatombes parfaites, sous un beau
platane, d'où coulait une eau brillante. Alors apparut un
grand miracle. Un serpent au dos roux, effrayant, que
l'Olympien lui-même envoyait au jour, s'élança de dessous
l'autel et se dressa vers le platane. Il y avait là de
petits moineaux, tout jeunes, sur la branche la plus
haute, blottis sous les feuilles; ils étaient huit, et la mère
qui les produisit faisait neuf. Le serpent les dévora malgré
leurs cris affreux; la mère volait tout autour pleurant ses petits;
enroulé à l'arbre, le serpent l'attrapa par une aile, gémissante.
Quand il eut dévoré les petits et la mère, lui, miraculeusement,
fut transformé, par le dieu même qui l'avait fait apparaître : il fut
transformé en pierre par le fils de Cronos à l'esprit retors; nous,
immobiles, nous nous étonnions de l'événement.
«Ce prodige effrayant des dieux étant survenu pendant
nos hécatombes, Calchas, aussitôt après, nous révéla le dessein divin :
«Pourquoi restez-vous muets, Achéens chevelus?
C'est pour nous que Zeus prudent a fait apparaître ce
signe d'un avenir tardif, qui tardera à se réaliser, mais
dont la gloire ne périra jamais. De même que le serpent
a dévoré les petits de l'oiseau et l'oiseau lui-même, huit
petits, et la mère qui les produisit faisait neuf, de même,
nous, nous combattrons le même nombre d'années, et,
la dixième, nous prendrons la ville aux larges rues.»
Ainsi parla-t-il, et tout cela va maintenant s'accomplir.
Allons, restez donc tous, Achéens aux beaux jambarts, ici,
jusqu'à ce que nous prenions la grande ville de Priam.»
Il dit; les Argiens poussèrent une grande clameur
(tout autour, les vaisseaux résonnèrent terriblement au
cri des Achéens) pour approuver les paroles du divin
Ulysse. Alors Nestor, l'écuyer de Gérénia, ajouta :
« Ah ! oui, vous discourez vraiment comme des enfants
tout petits, qui n'ont nul souci des travaux de la guerre.
Où passeront nos conventions et nos serments? Au
feu, les avis et les pensées viriles, les libations de vin pur,
les serrements de main à quoi nous nous étions fiés ! Vainement,
en effet, nous nous disputons ainsi, sans pouvoir
trouver de remède, depuis le long temps que nous sommes ici.
Atride, toi, comme avant, tiens-toi fermement à ton
dessein, conduis les Argiens à de rudes mêlées, et laisse
mourir d'ennui ceux (il y en a un ou deux) qui, à l'écart
des Achéens, projettent — mais ils ne pourront aboutir
seuls — de retourner à Argos avant de savoir si la promesse
de Zeus porte-égide est un mensonge, ou non.
[2,350] Φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα
ἤματι τῷ ὅτε νηυσὶν ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον
Ἀργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες
ἀστράπτων ἐπιδέξιἐναίσιμα σήματα φαίνων.
Τὼ μή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἶκον δὲ νέεσθαι
πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηθῆναι,
τίσασθαι δἙλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε.
Εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἶκον δὲ νέεσθαι
ἁπτέσθω ἧς νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης,
ὄφρα πρόσθἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ.
360 Ἀλλὰ ἄναξ αὐτός τεὖ μήδεο πείθεό τἄλλῳ·
οὔ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν εἴπω·
κρῖνἄνδρας κατὰ φῦλα κατὰ φρήτρας Ἀγάμεμνον,
ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις.
Εἰ δέ κεν ὣς ἕρξῃς καί τοι πείθωνται Ἀχαιοί,
γνώσῃ ἔπειθὅς θἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν
ἠδὅς κἐσθλὸς ἔῃσι· κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται.
Γνώσεαι δεἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις,
ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο.
Τὸν δἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
370 μὰν αὖτἀγορῇ νικᾷς γέρον υἷας Ἀχαιῶν.
Αἲ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον
τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἶεν Ἀχαιῶν·
τώ κε τάχἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος
χερσὶν ὑφἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
Ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγεἔδωκεν,
ὅς με μετἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει.
Καὶ γὰρ ἐγὼν Ἀχιλεύς τε μαχεσσάμεθεἵνεκα κούρης
ἀντιβίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δἦρχον χαλεπαίνων·
εἰ δέ ποτἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτἔπειτα
380 Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ ἔσσεται οὐδἠβαιόν.
Νῦν δἔρχεσθἐπὶ δεῖπνον ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
Εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δἀσπίδα θέσθω,
εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν,
εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω,
ὥς κε πανημέριοι στυγερῷ κρινώμεθἌρηϊ.
Οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται οὐδἠβαιὸν
εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διακρινέει μένος ἀνδρῶν.
Ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσφιν
ἀσπίδος ἀμφιβρότης, περὶ δἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται·
390 ἱδρώσει δέ τευ ἵππος ἐΰξοον ἅρμα τιταίνων.
Ὃν δέ κἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω
μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα
ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδοἰωνούς.
Ὣς ἔφατ᾽, Ἀργεῖοι δὲ μέγἴαχον ὡς ὅτε κῦμα
ἀκτῇ ἐφὑψηλῇ, ὅτε κινήσῃ Νότος ἐλθών,
προβλῆτι σκοπέλῳ· τὸν δοὔ ποτε κύματα λείπει
παντοίων ἀνέμων, ὅτἂν ἔνθ ἔνθα γένωνται.
Ἀνστάντες δὀρέοντο κεδασθέντες κατὰ νῆας,
κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο.
[2,350] Car, je l'affirme, il a incliné sa tête, le très ardent fils de
Cronos, le jour où, sur leurs vaisseaux rapides, sont partis
les Argiens, aux Troyens portant le meurtre et la
mort. Il a lancé un éclair à notre droite, signe révélateur
de notre destin. Que personne donc ne se hâte de retourner
chez lui, avant d'avoir couché avec la femme d'un
Troyen et vengé le départ et les plaintes d'Hélène.
Et si quelqu'un, follement, veut s'en retourner chez lui,
qu'il prenne son noir vaisseau bien charpenté, afin de
poursuivre avant les autres sa mort et son destin. Toi,
prince, par toi-même pense bien, et suis aussi le conseil
d'un autre. Il n'est pas à dédaigner, l'avis que je vais te
donner. Répartis les guerriers par tribus, par phratries,
Agamemnon, pour que la phratrie aide la phratrie et
la tribu la tribu. Si tu fais ainsi, et si les Achéens t'obéissent,
tu reconnaîtras ensuite qui des chefs est lâche, et
quelles troupes, qui, au contraire, est brave : car ils combattront
par eux-mêmes; tu reconnaîtras si la volonté
des dieux t'empêche de prendre la ville, ou la lâcheté
des hommes et leur ignorance de la guerre.»
Le puissant Agamemnon répondit :
«Certes, dans l'assemblée, tu l'emportes encore, vieillard,
sur les fils d'Achéens. Ah ! Zeus le père, Athénè,
Apollon, si j'avais dix Achéens de ce genre pour conseillers !
Elle pencherait vite à sa ruine, la ville du roi Priam,
par nos mains prise et saccagée ! Mais le porte-égide,
Zeus fils de Cronos, m'a donné des douleurs en me jetant
dans des discordes et des querelles vaines. Moi et Achille,
nous avons lutté pour une jeune femme en propos violents,
et j'ai été le premier à m'emporter. Mais si jamais
nous n'avons qu'un avis, il n'y aura plus au malheur des
Troyens de retard, même court. Pour l'instant, allez
manger, afin d'engager ensuite le combat. Que chacun
aiguise bien sa lance, qu'il arrange bien son bouclier,
qu'il donne bien à manger à ses chevaux aux pieds
rapides, qu'il examine bien son char, et pense à la guerre,
afin que, tout le jour, le terrible Arès juge notre querelle.
Car il n'y aura pas de trêve, même courte, à moins que
la nuit ne sépare l'ardeur des combattants. La sueur
coulera sur le baudrier de poitrine du bouclier qui couvre
l'homme, et la lance fatiguera la main; la sueur coulera
sur le cheval tirant le char poli. Et l'homme que je verrai,
loin du combat, chercher à rester près des vaisseaux recourbés,
il ne pourra par la suite éviter les chiens et les oiseaux de proie.»
Il dit; les Argiens poussèrent une grande clameur,
comme la vague qui, sur une haute falaise (quand la
venue du Notos la soulève), heurte le cap rocheux que
n'épargnent les vagues d'aucun vent, qu'elles naissent
ici où là. Debout, ils s'élancèrent, se dispersant vers les
vaisseaux; les baraques fumèrent, et ils prirent leur repas.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/03/2005