Alphabétiquement     [«   »]
τετελευτηκὼς 3
τετόλμηκας 1
τέτταρας 1
τῇ 26
τήθης 4
τηλικαῦτα 2
τηλικαύτης 1
Fréquences     [«    »]
26 εἶναι
23 κλήρου
25 μὴ
26 τῇ
26 τούτου
31 γὰρ
31 ἦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Isée, Plaidoyer pour la succession de Pyrrhus (texte complet)

τῇ


Paragraphes
[50]   τὸ δέκατον μέρος ἐπιδοὺς ἐκδοῦναι  τῇ   γνησίᾳ θυγατρὶ τῶν πατρῴων; Γενομένων
[50]   Οὐκοῦν δυοῖν τὰ ἕτερα προσῆκε  τῇ   γυναικί, γυναικί ζῶντι
[20]   ἐγγυῶν διωμολογήσατο ἔχειν αὐτὸν ἐπὶ  τῇ   γυναικί, ἵνα μὴ ἐπ' ἐκείνῳ
[30]   πατρῴου Φίλην ὄνομα εἶναι ἐπεγράψατο  τῇ   γυναικί, οἱ δὲ τοῦ Πύρρου
[20]   λαμβάνων διωμολογήσαντο ἕξειν ἐπὶ  τῇ   γυναικί. Τοῦτο μὲν γὰρ εἴ
[40]   ἔχειν ἠξίου ὡς προσῆκον αὑτῷ,  τῇ   δὲ γνησίᾳ οὔσῃ θυγατρὶ> (τρισ)
[60]   ἔφασαν ἐπιδικάσασθαι προσήκειν τῶν δοθέντων,  τῇ   δὲ Φίλῃ, ἥν φασι θυγατέρα
[70]   γυναῖκα, ἔτι δὲ καὶ ἐν  τῇ   δεκάτῃ τῇ ταύτης κληθέντες συνεστιᾶσθαι;
[30]   οἱ αὐτοὶ θεῖοι οὗτοι ἐν  τῇ   δεκάτῃ τῆς θυγατρὸς ἀποφανθείσης εἶναι
[30]   δὲ τοῦ Πύρρου θεῖοι ἐν  τῇ   δεκάτῃ φάσκοντες παραγενέσθαι τὸ τῆς
[30]   ὅτι Κλειταρέτην πατὴρ ἐν  τῇ   δεκάτῃ ὠνόμηνεν, (οἱ δ' οἰκειότατοι
[50]   πῶς ἐπεσκήπτετο τοῖς μεμαρτυρηκόσιν ἐπὶ  τῇ   διαθήκῃ τοῦ Πύρρου παραγενέσθαι. Καὶ
[10]   καὶ τούτου ἐκμαρτυρίαν ἐπ' ἐκείνῃ  τῇ   δίκῃ παρέσχοντο οὗτοι· ἣν Πυρετίδης
[50]   τὸν ἄρχοντα ἠξίωσεν, οὔτ' ἐπὶ  τῇ   δοθείσῃ προικὶ αὐτῇ ἠγανάκτησεν οὐδέν,
[20]   Χαίρων καὶ Πυλάδης, φασὶ παρακληθέντες  τῇ   ἐγγύῃ παραγενέσθαι, καὶ ταῦτα θεῖοι
[40]   καταλειφθῆναι; οὐκ ᾖδεις ἐν  τῇ   ἐπιδικασίᾳ τοῦ κλήρου νόθην καθισταμένην
[0]   γυναικὸς ἐτόλμησε διαμαρτυρῆσαι μὴ ἐπίδικον  τῇ   ἡμετέρᾳ μητρὶ τὸν τοῦ ἀδελφοῦ
[40]   οὐκ ἂν ἐπὶ τοῦ κλήρου  τῇ   λήξει, ἣν Ἔνδιος λαχὼν
[0]   ἐν τοῖς αὐτοῖς δικασταῖς ἀναισχυντότατον  τῇ   μαρτυρίᾳ ὄντα ταύτῃ, ὅς γε
[40]   τῶν τοιῶνδε ἐξελέγξαι τοῦτον ἀναισχυντότατον  τῇ   μαρτυρίᾳ ὄντα ταύτῃ. Φέρε γάρ,
[10]   ἔγνωσαν τὴν κληρονομίαν μὴ προσήκειν  τῇ   μὴ ὀρθῶς γεγενημένῃ γυναικί. Ἀναγίγνωσκε.
[70]   τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ πάσῃ  τῇ   οὐσίᾳ ἐπιδικασάμενον κατὰ τοὺς νόμους
[0]   (Ὅτι μὲν οὖν καὶ ἐν  τῇ   προτέρᾳ δίκῃ τούτου μαρτυρία
[10]   μαρτυριῶν τῶν τούτοις μεμαρτυρημένων ἐν  τῇ   προτέρᾳ δίκῃ καὶ ἐκ τῶν
[10]   ὑμῖν παρέξομαι τὰς μαρτυρηθείσας ἐν  τῇ   προτέρᾳ δίκῃ, ὧν οὐδεμιᾷ ἐπισκήψασθαι
[70]   δὲ καὶ ἐν τῇ δεκάτῃ  τῇ   ταύτης κληθέντες συνεστιᾶσθαι; (Πρὸς δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/10/2008