HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

Liste du vocabulaire (ordre alphabétique)


ε  =  991 formes différentes pour 3153 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Numéro d'ordre, fréquences d'attestations & formes
1      1 ἑαλώκεσαν
2      1 ἑαυτῆς
3      1 ἑαυτὸν
4      3 ἑαυτοῦ
5      1 ἑαυτῷ
6      2 ἑαυτῶν
7      2 ἑβδομήκοντα
8      1 ἐβιάζοντο
9      1 ἐβιάσαντο
10      1 ἔβλαψε
11      1 ἐβούλετο
12      1 ἐβούλευσεν
13      1 ἐβούλοντο
14      1 ἐγγραφῆναι
15      1 ἐγγυμνάζεσθαι
16      2 ἐγγὺς
17      1 ἐγγύτατα
18      1 ἐγγυτάτω
19      1 ἐγεγόνει
20      25 ἐγένετο
21      11 ἐγένοντο
22      4 ἐγίνετο
23      4 ἐγίνοντο
24      1 ἐγκαθεύδουσι
25      1 ἐγκαταληφθέντων
26      1 ἐγκαταλιπόντες
27      2 ἔγκλημα
28      1 ἐγκλήμασί
29      3 ἐγκλήματα
30      1 ἐγκλημάτων
31      1 ἔγνω
32      1 ἐγνωκέναι
33      2 ἐγνωσμένα
34      1 ἐγνωσμένοι
35      2 ἔγραψαν
36      1 ἐγχειρήματος
37      1 ἐγχειρίζοντες
38      1 ἐγώ
39      5 ἐγὼ
40      5 ἔδαφος
41      1 ἐδέησαν
42      1 ἔδειμα
43      3 ἐδέξαντο
44      1 ἐδέξατο
45      1 ἐδέοντο
46      1 ἐδέχθησαν
47      1 ἐδήλωσαν
48      2 ἐδήλωσε
49      1 ἐδήλωσεν
50      1 ἔδησαν
51      1 ἐδῄωσαν
52      1 ἐδίκαζόν
53      1 ἐδίωκεν
54      3 ἐδόθη
55      2 ἐδόκει
56      1 ἐδόκουν
57      1 ἔδοξεν
58      1 ἐδούλευον
59      1 ἐδουλώθησαν
60      1 ἕδρας
61      1 ἔδρασε
62      1 ἐδυνάστευον
63      1 ἐδύνατο
64      2 ἐδυνήθησαν
65      1 ἐδωδίμους
66      3 ἔδωκε
67      1 ἐζευγμένων
68      1 ἔθαψαν
69      1 ἐθεασάμην
70      1 ἐθεάσατο
71      2 ἐθέλει
72      1 ἐθελῆσαι
73      1 ἐθελήσειεν
74      1 ἐθελονταὶ
75      1 ἐθελοντὰς
76      1 ἐθέλοντες
77      1 ἐθέλοντι
78      1 ἐθέλουσαν
79      4 ἐθέλουσιν
80      2 ἐθέλω
81      1 ἐθέλωσιν
82      1 ἔθεον
83      3 ἔθετο
84      3 ἔθνος
85      3 ἔθνους
86      1 ἔθυσαν
87      19 εἰ
88      1 εἴ
89      1 εἴα
90      1 εἴγε
91      1 εἶδε
92      2 εἶδεν
93      3 εἶδος
94      1 εἴδους
95      1 εἶεν
96      2 εἴη
97      3 εἰκάζειν
98      1 εἰκάζω
99      1 εἰκάσαι
100      1 εἰκάσειε
101      1 εἴκασται
102      1 εἴκειν
103      3 εἰκόνα
104      1 εἰκόνας
105      1 εἰκόνες
106      2 εἰκόνι
107      1 εἰκόνος
108      1 εἰκὸς
109      1 εἴκοσι
110      1 εἴκοσί
111      1 εἴκοσιν
112      1 Εἰλείθυιά
113      1 Εἰλείθυια
114      1 Εἰλειθυίᾳ
115      4 Εἰλειθυίας
116      2 εἷλεν
117      1 εἴληφε
118      1 εἰλίποδας
119      1 εἷλον
120      45 εἶναι
121      3 εἶναί
122      1 εἴξας
123      2 εἶπε
124      2 εἰπεῖν
125      1 εἴπερ
126      2 εἵπετο
127      1 εἵποντο
128      1 εἰργάσαντο
129      1 εἰργασμένα
130      1 εἰργασμέναι
131      1 εἰργασμένοι
132      1 εἰργασμένοις
133      3 εἰργασμένον
134      1 εἰργασμένους
135      3 εἴργασται
136      1 εἰρήκασι
137      1 εἴρηκε
138      1 εἰρηκέναι
139      1 εἰρηκότα
140      4 εἰρημένα
141      1 εἰρημένον
142      5 εἰρήνην
143      1 εἰρήνης
144      2 εἴρητο
145      2 εἰς
146      2 εἷς
147      1 εἰσί
148      3 εἰσὶ
149      6 εἰσι
150      14 εἰσιν
151      5 εἰσὶν
152      1 εἴτ´
153      2 εἴτε
154      2 εἶχε
155      12 εἶχεν
156      1 εἴχομεν
157      4 εἶχον
158      1 εἴωθεν
159      1 εἰωθὸς
160      1 εἰωθότα
161      1 εἴων
162      126 ἐκ
163      4 ἔκ
164      1 ἔκαιε
165      1 ἐκάλει
166      1 ἐκαλεῖτο
167      1 ἐκάλεσεν
168      2 ἐκάλουν
169      2 ἐκαλοῦντο
170      2 ἑκάστῃ
171      2 ἕκαστοι
172      1 ἑκάστοις
173      1 ἕκαστον
174      3 ἕκαστος
175      1 ἑκάστοτε
176      3 ἑκάστου
177      3 ἑκάστῳ
178      3 ἑκάστων
179      1 ἑκατέρᾳ
180      1 ἑκάτερα
181      1 ἑκάτεροι
182      1 ἑκάτερον
183      2 ἑκατὸν
184      5 ἑκατόν
185      1 ἐκβάλλουσι
186      1 ἐκβαλόντων
187      1 ἐκβὰς
188      2 ἐκβληθέντας
189      1 ἐκδηλότατον
190      1 ἐκδιδράσκει
191      1 ἐκδιδράσκουσι
192      1 ἐκδίδωσι
193      2 ἐκδίδωσιν
194      1 ἐκεῖ
195      1 ἐκεῖθεν
196      2 ἐκείνης
197      1 ἐκεῖνό
198      1 ἐκεῖνοι
199      2 ἐκείνοις
200      1 ἐκεῖνος
201      1 ἐκείνου
202      1 ἐκείνους
203      3 ἐκείνῳ
204      4 ἐκείνων
205      2 ἐκεκύρωτο
206      1 ἐκέλευε
207      1 ἐκέλευεν
208      2 ἐκέλευον
209      5 ἐκέλευσεν
210      1 ἐκέχρητο
211      1 ἑκκαίδεκα
212      1 ἐκκείμενον
213      1 ἐκκλησίαν
214      1 ἐκλείπουσι
215      2 ἐκλείπουσιν
216      1 ἐκλειφθῆναι
217      1 ἐκλελοιπότες
218      1 ἐκλήθη
219      2 ἐκλιπεῖν
220      1 ἐκλιπόν
221      1 ἐκόλουσεν
222      1 ἐκομίζετο
223      2 ἐκομίσθη
224      1 ἐκομίσθησαν
225      1 ἑκόντος
226      1 ἐκόσμουν
227      5 ἑκουσίως
228      1 ἐκπέμψαντος
229      1 ἐκπεπτωκότας
230      1 ἐκπεπτωκότες
231      1 ἐκπεσόντα
232      1 ἐκπεσόντες
233      1 ἔκπληξιν
234      1 ἐκρατήθη
235      1 ἐκρατήθησαν
236      1 ἐκράτησαν
237      1 ἐκράτησεν
238      1 ἐκριφῆναι
239      1 ἐκστρατεύσασθαι
240      1 ἐκτείνοντο
241      1 ἐκτέταται
242      1 ἕκτῃ
243      4 ἐκτῖσαι
244      1 ἔκτισαν
245      1 ἕκτον
246      1 Ἕκτορι
247      1 ἐκτός
248      9 ἐκτὸς
249      1 Ἕκτωρ
250      1 ἐκύει
251      1 ἐκφεύγοντα
252      1 ἐκφοβήσαντες
253      1 ἔκφρονες
254      1 ἔκφρων
255      1 ἐκώλυον
256      1 ἐκωλύοντο
257      1 ἑκὼν
258      2 ἔλαβεν
259      2 ἔλαβον
260      1 ἐλαίου
261      1 ἐλάσας
262      1 ἐλάσσονα
263      1 ἐλάσσονας
264      1 ἐλάσσονί
265      1 ἐλάσσων
266      2 Ἐλατείας
267      1 ἐλαύνοντι
268      1 ἐλαύνουσι
269      1 ἔλαφοι
270      1 ἐλάφους
271      1 ἐλαφρότατον
272      1 ἐλαφρότερον
273      1 ἐλάφων
274      1 ἐλάχιστά
275      1 ἐλαχίστου
276      1 ἐλεγεῖα
277      2 ἐλεγεῖον
278      1 ἐλεγείου
279      4 ἔλεγεν
280      1 ἐλέγετο
281      1 ἐλέγοντο
282      1 ἐλεεινὸν
283      1 ἐλείπετο
284      1 ἐλείποντο
285      1 ἐλείφθησαν
286      1 ἔλεον
287      1 ἔλεος
288      1 ἐλευθέραις
289      1 ἐλευθέραν
290      3 ἐλευθερίαν
291      1 ἐλευθέροις
292      1 ἐλεύθερον
293      1 ἐλευθερωθέντες
294      1 Ἐλευσινίων
295      1 ἐλέφαντι
296      6 ἐλέφαντος
297      1 ἐληλυθότες
298      2 ἐλθεῖν
299      1 ἐλθόντα
300      1 ἐλθόντας
301      3 ἐλθόντες
302      1 ἐλθοῦσαι
303      1 Ἑλικαέων
304      1 ἕλικας
305      3 Ἑλίκη
306      3 Ἑλίκῃ
307      12 Ἑλίκην
308      4 Ἑλίκης
309      2 Ἑλικώνιον
310      2 Ἑλικωνίου
311      1 Ἑλικωνίῳ
312      1 ἕλκειν
313      11 Ἑλλάδα
314      5 Ἑλλάδι
315      9 Ἑλλάδος
316      1 Ἑλλάς
317      5 Ἕλληνας
318      2 Ἕλληνες
319      1 Ἑλληνίδας
320      2 Ἑλληνικόν
321      3 Ἑλληνικὸν
322      7 Ἑλληνικοῦ
323      2 Ἑλληνικῷ
324      1 Ἑλληνικῶν
325      2 Ἕλληνος
326      15 Ἑλλήνων
327      1 Ἕλλησί
328      7 Ἕλλησι
329      5 Ἕλλησιν
330      1 ἑλόντων
331      1 ἐλπίδα
332      1 ἐλπίδος
333      1 ἐλυμήνατο
334      1 ἐλύπησαν
335      1 ἔλυσαν
336      1 ἔλυτρον
337      1 ἑλών
338      1 ἑλὼν
339      1 ἕλωνται
340      1 ἕλωσιν
341      1 ἐμαίνετο
342      2 ἐμαχέσαντο
343      1 ἐμβαλόντες
344      1 ἐμβληθεὶς
345      1 ἐμβολαὶ
346      1 ἐμβολὴν
347      14 ἐμὲ
348      3 ἔμελλε
349      8 ἔμελλεν
350      1 ἐμέλλησε
351      2 ἔμελλον
352      1 ἐμνᾶτο
353      1 ἐμνημόνευσε
354      6 ἐμοὶ
355      1 ἐμὸν
356      1 Ἐμπέδου
357      1 ἐμπιπράναι
358      1 ἐμπλήσας
359      1 ἐμποιοῦντα
360      1 ἔμπροσθεν
361      1 ἐμφερές
362      1 ἐμφύλιον
363      285 ἐν
364      2 ἔν
365      1 ἕνα
366      1 ἐναγεῖς
367      1 ἐναγίζειν
368      2 ἐναγίζουσι
369      2 ἐναγίζουσιν
370      13 ἐναντία
371      1 ἐναντίον
372      1 ἐναντιούμενος
373      1 ἐναντιοῦσθαι
374      1 ἐναντίων
375      2 ἐνδεδυκὼς
376      1 ἐνδιδόναι
377      1 Ἐνδοίου
378      1 ἔνδον
379      1 ἐνέδραν
380      1 ἐνεῖναί
381      16 ἕνεκα
382      1 ἐνεκάλουν
383      1 ἐνέκειντο
384      1 ἐνέκειτο
385      2 ἐνέμοντο
386      1 ἐνενήκοντά
387      1 ἐνεπεπτώκει
388      1 ἐνέπεσον
389      1 ἐνεποίησε
390      1 ἐνετρέπετο
391      1 ἐνέχονται
392      13 ἔνθα
393      1 ἐνιᾶσιν
394      1 ἐνιδόντα
395      2 ἐνίκα
396      1 ἐνίκησαν
397      1 ἐνίκησε
398      1 ἐννέα
399      1 ἐννοσίγαιον
400      1 ἐνοικήσεως
401      1 ἐνοικίζεσθαι
402      1 ἐνοικούντων
403      1 ἐνομίζετο
404      1 ἐνομίσθησαν
405      1 ἑνὸς
406      1 ἑνός
407      1 ἐνόστησε
408      1 Ἔνουδον
409      1 ἔνοχος
410      2 ἐνταῦθά
411      36 ἐνταῦθα
412      2 ἐντεταλμένα
413      2 ἐντεῦθεν
414      6 ἐντὸς
415      2 ἐντός
416      1 ἐντυχόντες
417      49 ἐξ
418      1 ἐξαγγέλλει
419      1 ἐξάγειν
420      1 ἐξαίρετον
421      1 ἐξαιτοῦντος
422      1 ἐξαίφνης
423      1 ἑξακοσίους
424      1 ἐξαπατᾶν
425      1 ἐξάπτουσι
426      1 ἐξάψας
427      2 ἐξέβαλεν
428      1 ἐξεγείρας
429      1 ἐξεγείρῃ
430      1 ἐξεγένετο
431      1 ἐξεδέξαντο
432      1 ἐξειργασμένα
433      1 ἐξείργαστό
434      2 ἐξελαύνουσιν
435      1 ἐξελέσθαι
436      1 ἐξεληλάσθαι
437      2 ἐξέλιπον
438      2 ἐξενίκησεν
439      1 ἐξεπεπτώκεσαν
440      1 ἐξέπεσεν
441      1 ἐξέπεσον
442      1 ἐξέπλευσαν
443      1 ἐξέπλευσε
444      1 ἐξέπλησαν
445      1 ἐξεπράχθησαν
446      1 ἐξεστρατευμένοι
447      1 ἐξέτισαν
448      1 ἐξευρεῖν
449      1 ἐξεύρητό
450      1 ἐξήγαγεν
451      1 ἐξηγεῖσθαι
452      1 ἐξήγησιν
453      1 ἐξηγητὴς
454      2 ἑξήκοντα
455      1 ἐξήκοντος
456      1 ἑξηκοστῇ
457      1 ἐξήλασαν
458      1 ἐξήρκεσε
459      1 ἔξοδόν
460      3 ἔξοδον
461      1 ἔξοδος
462      1 ἐξόδου
463      1 ἐοικότα
464      2 ἐοικυῖαν
465      2 ἑορτῇ
466      9 ἑορτὴν
467      2 ἑορτῆς
468      17 ἐπ´
469      1 ἐπαγαγομένων
470      1 ἐπαγγέλλοντος
471      2 ἐπάγεσθαι
472      1 ἔπαινον
473      1 ἐπακούσῃ
474      1 Ἐπαμινώνδας
475      1 ἐπανάγουσιν
476      1 ἐπανελθόντι
477      1 ἐπανήγαγεν
478      1 ἐπανήρχοντο
479      1 ἐπανίασιν
480      1 ἐπανιόντες
481      1 ἐπάξειν
482      1 ἐπάξοντες
483      1 ἐπαρρησιάζετο
484      1 ἔπασχον
485      1 ἐπαύσθη
486      1 ἐπεδείκνυτο
487      1 ἐπέδειξε
488      11 ἐπεὶ
489      1 ἐπεί
490      3 ἐπειδὰν
491      3 ἐπειδὴ
492      1 ἔπειθεν
493      1 ἔπειθον
494      1 ἐπειργασμένος
495      1 ἐπειρῶντο
496      1 ἔπεισεν
497      1 ἐπεισήγαγεν
498      5 ἔπειτα
499      1 ἐπεῖχεν
500      2 ἐπεκηρυκεύετο
501      1 ἐπεκηρυκεύοντο
502      4 ἐπέλαβεν
503      1 ἐπελάβετο
504      2 ἐπελάμβανε
505      1 ἐπέλειπον
506      1 ἐπελθεῖν
507      1 ἐπελθόντες
508      1 ἐπελθούσης
509      1 ἐπέλιπε
510      2 ἔπεμπεν
511      2 ἐπέμφθησαν
512      1 ἐπενεγκόντες
513      1 ἐπενόησεν
514      2 ἐπέξεισιν
515      1 ἐπεξελθόντων
516      1 ἐπεξῆλθον
517      1 ἐπεξίασιν
518      1 ἐπεπόμφεσαν
519      1 ἐπέπυστο
520      2 ἔπεσεν
521      2 ἕπεσθαι
522      3 ἔπεσιν
523      1 ἐπεστάλη
524      2 ἐπέστελλεν
525      1 ἔπεστιν
526      1 ἐπέσχεν
527      1 ἕπεται
528      1 ἐπέταξαν
529      1 ἐπετάχθησαν
530      2 ἐπετράπη
531      1 ἐπέτρεψε
532      1 ἐπέφερον
533      1 ἐπέχειν
534      1 ἐπεχείρησεν
535      4 ἔπη
536      1 ἐπήγγελλέ
537      1 ἐπήγγελλον
538      2 ἐπηγγέλλοντο
539      1 ἐπῆγεν
540      1 ἐπῆγον
541      1 ἐπήγοντο
542      1 ἐπήκοον
543      1 ἐπῆλθε
544      1 ἐπῆλθεν
545      1 ἐπῆλθον
546      1 ἐπηνθισμένον
547      1 ἐπήρθησαν
548      3 ἐπί
549      172 ἐπὶ
550      1 ἐπιβάλλειν
551      1 ἐπιβάλλουσι
552      2 ἐπιβάλλουσιν
553      1 ἐπιβεβλήκει
554      1 ἐπιβουλεύειν
555      1 ἐπιβουλευθέντα
556      1 ἐπιγενέσθαι
557      1 ἐπίγραμμά
558      3 ἐπίγραμμα
559      1 Ἐπιδαυρίας
560      1 Ἐπιδαύριος
561      1 Ἐπιδαυρίους
562      1 ἐπιδείκνυσι
563      1 ἐπίδειξιν
564      1 ἐπιδημίαν
565      1 ἐπιδημοῦντες
566      2 ἐπιδρομῆς
567      1 ἐπίεζε
568      1 ἐπίῃ
569      1 ἐπιθεὶς
570      1 ἐπιθέμενοι
571      2 ἐπίθημα
572      1 ἐπιθήματα
573      1 ἐπίκαιρα
574      1 ἐπικλήσεις
575      1 ἐπικλήσεως
576      9 ἐπίκλησιν
577      3 ἐπίκλησις
578      1 ἐπικλυσθεῖσαν
579      1 ἐπικουρεῖν
580      1 ἐπικουρήσοντας
581      1 ἐπικουρίαν
582      1 ἐπικουρικὰ
583      1 ἐπικουρικοῦ
584      1 ἐπικούρους
585      2 ἐπιλαμβάνει
586      1 ἐπιλέγοντες
587      1 ἐπιλειπόντων
588      1 ἐπιλείπουσιν
589      5 ἐπίνειον
590      2 ἐπινείου
591      1 ἐπινείῳ
592      1 ἐπιορκίας
593      2 ἐπιοῦσαν
594      1 ἐπίπαν
595      1 ἐπιπεμπόντων
596      1 ἐπιπέμψαι
597      1 ἐπιπολῆς
598      1 ἐπισημαίνει
599      1 ἐπιστάμεναι
600      3 ἐπιστάμενος
601      1 ἐπίστευσεν
602      1 ἐπιστρατείαις
603      1 ἐπιστρατείαν
604      1 ἐπισχόντες
605      1 ἐπιτάγμασιν
606      1 ἐπιτελοῦσι
607      1 ἐπιτεταγμένα
608      1 ἐπιτήδεια
609      1 ἐπιτηδείας
610      2 ἐπιτήδειον
611      1 ἐπιτηδειότατα
612      2 ἐπιτηδειότατον
613      1 ἐπιτηδειοτάτους
614      1 ἐπιτηδειότεροι
615      1 ἐπίτηδες
616      1 ἐπιτηδεύειν
617      1 ἐπιτίθενται
618      1 ἐπιτρέπει
619      1 ἐπιτροπεύων
620      1 ἐπιτυχεῖν
621      1 ἐπιτύχῃ
622      1 ἐπιτυχόντων
623      1 ἐπιφαίνονται
624      1 ἐπιφανείσας
625      1 ἐπιφανές
626      1 ἐπιφανεστέρα
627      1 ἐπιφανέστερος
628      1 ἐπιφανῆ
629      2 ἐπιφέρειν
630      1 ἐπιφέροντες
631      1 ἐπιφημίζειν
632      1 ἐπιφθονώτατον
633      1 ἐπιφραξάμενος
634      1 ἐπίχρυσοι
635      2 ἐπιχώρια
636      2 ἐπιχωρίας
637      4 ἐπιχώριοι
638      1 ἐπιχώριοί
639      1 ἐπιχώριον
640      1 ἐπιχώριός
641      2 ἐπιχώριος
642      2 ἐπιχωρίου
643      8 ἐπιχωρίων
644      1 ἐπιψαῦσαι
645      1 ἐπλανῶντο
646      2 ἐποίει
647      3 ἐποιεῖτο
648      4 ἐποιήθη
649      1 ἐποιήθησαν
650      1 ἐποιήσαντο
651      4 ἐποιήσατο
652      3 ἐποίησε
653      9 ἐποίησεν
654      1 ἐποικούντων
655      6 ἐποιοῦντο
656      1 ἐπολέμησαν
657      1 ἐπολέμησεν
658      1 ἐπολιόρκησαν
659      1 ἐπολιόρκουν
660      1 ἐπομβρίαι
661      1 ἑπόμενον
662      1 ἐπονομάζεσθαι
663      1 ἐπονομάζουσι
664      2 ἐπονομάζουσιν
665      1 ἐπόρθησε
666      1 ἐπόρθησεν
667      1 ἔπος
668      2 ἔπραξαν
669      1 ἔπραξε
670      1 ἔπραξεν
671      1 ἔπρασσον
672      2 ἐπράχθη
673      1 ἑπτά
674      1 ἑπτακαιδεκάτῳ
675      2 ἐπύθετο
676      2 ἐπύθοντο
677      1 ἐπυνθάνετο
678      1 ἐπῶν
679      1 ἐπώνυμον
680      1 ἐρᾶν
681      1 ἐρασθεῖσαν
682      1 ἐρασθέντα
683      1 ἐρασθῆναι
684      8 ἔργα
685      1 ἐργάσασθαι
686      1 ἐργάσεσθαι
687      1 ἐργασίᾳ
688      1 ἐργασίαν
689      11 ἔργον
690      5 ἔργου
691      2 ἔργῳ
692      2 ἔργων
693      1 ἐρεῖν
694      5 ἐρείπια
695      1 Ἐρετρίᾳ
696      1 Ἐρέτριάν
697      1 Ἐρέτριαν
698      1 Ἐρεχθείδην
699      3 Ἐρεχθέως
700      2 ἔρημον
701      1 ἐρημωθείσης
702      1 ἐρημωθῆναι
703      1 ἐρησομένους
704      1 Ἐρινεὸν
705      1 Ἐρινεοῦ
706      1 Ἑρμῆν
707      1 Ἑρμῆς
708      1 Ἑρμησιάνακτι
709      2 Ἑρμησιάνακτος
710      1 Ἕρμον
711      4 Ἑρμοῦ
712      1 ἐρομένων
713      1 ἐροῦντας
714      1 ἔρριψε
715      1 ἐρρύη
716      4 Ἐρυθραῖοι
717      2 Ἐρυθραίοις
718      1 Ἐρυθραῖος
719      3 Ἐρυθραῖς
720      3 Ἐρυθραίων
721      1 Ἐρυθράς
722      1 Ἔρυθρον
723      1 ἐρυθρότερον
724      1 Ἐρύθρῳ
725      1 ἔρχεται
726      1 ἐρχομένοις
727      1 ἐρχομένῳ
728      1 ἐρώμενόν
729      1 ἐρῶντα
730      1 ἐρῶντας
731      1 Ἔρως
732      2 ἔρως
733      1 ἐρωτᾷ
734      3 ἔρωτα
735      1 ἐρώτημά
736      2 ἔρωτι
737      8 ἔρωτος
738      473 ἐς
739      5 ἔς
740      1 ἐσαχθῆναι
741      1 ἐσβάλλειν
742      1 ἐσβάλλουσι
743      2 ἐσδραμεῖν
744      1 ἐσέβαλον
745      1 ἐσείσθη
746      1 ἐσεῖχεν
747      5 ἐσελθεῖν
748      1 ἐσέλθῃ
749      1 ἐσελθόντων
750      1 ἔσεσθαί
751      2 ἔσεσθαι
752      2 ἐσήγαγε
753      1 ἐσηγμένον
754      1 ἐσῄει
755      1 ἐσῄεσαν
756      1 ἐσῆλθεν
757      1 ἐσθεμένης
758      1 ἐσθής
759      1 ἐσθῆτα
760      1 ἐσθῆτι
761      2 ἐσθῆτος
762      1 ἐσίασιν
763      1 ἐσκεδάσθησαν
764      1 ἔσοδον
765      2 ἔσοδός
766      2 ἔσοδος
767      1 ἐσοίκησιν
768      1 ἐσοικισάμενοι
769      1 ἐσομένην
770      1 ἔσονται
771      1 ἐσπέμπει
772      2 ἑσπέραν
773      1 ἑσπερίοισιν
774      1 ἐσπευκότι
775      1 ἔσπλουν
776      1 ἐσπουδάσθη
777      2 ἔστ´
778      1 ἔσται
779      1 ἐστάλησαν
780      1 ἑστᾶσι
781      1 ἐστασίασαν
782      1 ἐστεφανωμένοι
783      1 ἑστήκασι
784      1 ἑστήκασιν
785      3 ἕστηκε
786      1 ἑστηκὼς
787      28 ἐστι
788      4 ἐστί
789      9 ἐστὶ
790      32 ἔστι
791      1 ἑστία
792      2 Ἑστίαιαν
793      1 ἑστίαν
794      1 ἑστίας
795      4 ἐστίν
796      22 ἐστὶν
797      59 ἐστιν
798      10 ἔστιν
799      1 ἑστιῶνται
800      1 ἐστρατηγηκότες
801      1 ἐστρατήγησα
802      1 ἑστῶσα
803      1 ἐσχάτη
804      1 ἔσχατοι
805      2 ἔσχατον
806      1 ἔσχατος
807      4 ἔσχε
808      9 ἔσχεν
809      1 ἔσχηκε
810      2 ἔσχηκεν
811      1 ἐσχήκεσαν
812      7 ἔσχον
813      1 ἔσω
814      1 ἔσωζον
815      2 ἐσῳκίζοντο
816      1 ἐσῳκισμένος
817      1 ἑταίρων
818      1 ἐτάξαντο
819      1 ἔταξε
820      1 ἔταξεν
821      1 ἐτάχθη
822      2 ἐτέθη
823      1 ἐτεθνήκεσαν
824      2 ἔτει
825      1 ἐτειχίσθη
826      1 ἐτεκμαιρόμεθα
827      1 ἐτέλει
828      1 ἐτελεύτησεν
829      1 ἑτέρᾳ
830      1 ἑτέρα
831      1 ἑτέραν
832      2 ἑτέρας
833      3 ἕτερον
834      1 ἕτερός
835      1 ἕτερος
836      1 ἑτέρους
837      2 ἑτέρῳ
838      1 ἑτέρωθεν
839      1 ἑτέρωθί
840      2 ἑτέρωθι
841      1 ἑτέρωσε
842      3 ἔτεσι
843      3 ἔτεσιν
844      2 ἐτετείχιστο
845      61 ἔτι
846      1 ἕτοιμος
847      1 ἑτοιμοτέρων
848      1 ἐτόλμησε
849      3 ἐτόλμησεν
850      7 ἔτος
851      1 ἔτους
852      1 ἐτράπετο
853      1 ἐτράποντο
854      2 ἐτρέποντο
855      1 ἔτυχε
856      1 ἔτυχεν
857      3 ἔτυχον
858      2 εὖ
859      2 Εὐαίμονος
860      1 Εὐάνθην
861      1 Εὐβοεῦσι
862      1 Εὐβοεῦσιν
863      2 Εὐβοέων
864      4 Εὐβοίᾳ
865      2 Εὐβοίας
866      1 εὐδαίμονα
867      1 εὐδαιμονίαν
868      1 εὐδαίμων
869      1 Εὐδαμίδου
870      1 εὐδοκιμοῦντες
871      1 εὐθεῖα
872      1 εὐθεῖά
873      2 εὐθέος
874      3 εὐθὺ
875      2 εὐθὺς
876      1 εὐθύς
877      3 Εὐκλείδου
878      1 Εὐκτήμονος
879      1 εὐμενές
880      2 Εὐμενίδων
881      1 Εὐμενίσιν
882      1 Εὔμηλον
883      1 Εὔμηλος
884      2 Εὐμήλου
885      1 εὖνοι
886      3 εὐνοίᾳ
887      1 εὔνοια
888      1 εὔνοιαν
889      1 εὐνοίας
890      1 εὐνούστατον
891      1 εὐξάμενοι
892      1 εὐπρεπείᾳ
893      1 εὐπρεπὲς
894      2 εὕρασθαι
895      1 εὕρασθαί
896      1 εὑρέθη
897      1 εὐρεῖαν
898      1 εὑρετὴν
899      1 εὕρετο
900      1 εὑρήσεις
901      1 εὕρητο
902      1 Εὐρίπῳ
903      1 εὕρισκεν
904      1 εὑρίσκετο
905      2 εὕρισκον
906      1 εὕροι
907      1 εὑρόντες
908      1 εὑρόντι
909      1 εὕροντο
910      1 εὐρύ
911      3 Εὐρύπυλον
912      2 Εὐρύπυλος
913      3 Εὐρυπύλου
914      2 Εὐρυπύλῳ
915      1 Εὐρυστέρνου
916      1 Εὐρυτειὰς
917      1 Εὐρυτίωνα
918      1 εὑρὼν
919      1 Εὐρώπη
920      2 Εὐρώπης
921      1 εὐτυχῆσαι
922      1 εὐτυχία
923      1 Εὔφορβος
924      1 εὐχὰς
925      1 εὔχεσθαι
926      1 εὔχεται
927      1 εὐχῇ
928      1 εὐχομένου
929      12 ἐφ´
930      4 ἐφαίνετο
931      1 ἔφασαν
932      5 ἔφασκε
933      4 ἔφασκεν
934      1 ἐφεῖσθαι
935      1 ἐφειστήκει
936      2 ἐφεξῆς
937      1 Ἐφεσίᾳ
938      1 Ἐφεσία
939      1 Ἐφεσίαν
940      1 Ἐφεσίας
941      3 Ἐφέσιοι
942      1 Ἐφεσίους
943      3 Ἔφεσον
944      1 Ἔφεσος
945      1 Ἐφέσου
946      1 ἐφεστηκότων
947      1 Ἐφέσῳ
948      1 ἔφευγεν
949      1 ἔφευγον
950      2 ἔφη
951      1 ἐφηβεύσωσιν
952      2 ἐφήβοις
953      1 ἐφήβων
954      1 ἔφην
955      1 ἐφθακόσιν
956      2 ἐφθάρη
957      1 ἐφθάρησαν
958      1 ἔφθειρε
959      1 ἐφιᾶσιν
960      1 ἐφιέντες
961      1 ἐφίσταται
962      1 ἔφοδον
963      3 ἔφυγεν
964      2 ἔφυγον
965      15 ἔχει
966      2 ἔχειν
967      1 ἐχειρώσαντο
968      2 ἔχεται
969      1 ἔχῃ
970      1 ἐχθίστους
971      1 ἔχοι
972      1 ἔχοιεν
973      4 ἔχον
974      1 ἔχοντα
975      1 ἔχονται
976      3 ἔχοντας
977      5 ἔχοντες
978      2 ἔχοντος
979      9 ἐχόντων
980      2 ἔχουσα
981      1 ἔχουσαι
982      1 ἔχουσι
983      3 ἔχουσιν
984      1 ἐχρᾶτο
985      1 ἔχρησεν
986      3 ἐχρῆτο
987      1 ἐχρῶντο
988      5 ἔχων
989      1 ἕω
990      1 ἑωράκεσαν
991      2 ἑώρων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007