Alphabétiquement     [«   »]
τινὰ 6
Τινὰ 1
τινὰς 1
τινες 7
τινὶ 1
τινὸς 1
τινος 1
Fréquences     [«    »]
7 οἷον
7 οὐ
7 πάλιν
7 τινες
7 τότε
7 ὥσπερ
8 ἀλλ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (V)

τινες


Homélie, Chap.
[5, 6]   ἄνω τὴν ὁρμὴν ἔχοντες, οἷόν  τινες   ἀναδενδράδες ταῖς κορυφαῖς τῶν ὑψηλοτάτων
[5, 8]   ὀπὸς τοῦ βαλσάμου· καὶ νάρθηκές  τινες   ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου καὶ Λιβύης
[5, 1]   οὐδεμιᾶς συνεργείας ἑτέρωθεν δεομένη. Ἐπειδή  τινες   οἴονται τὸν ἥλιον αἴτιον εἶναι
[5, 3]   τοῦ σίτου, ἵνα ὥσπερ σύνδεσμοί  τινες   ῥᾳδίως τὸ βάρος τῶν ἀσταχύων
[5, 7]   τὴν τομὴν ὑπομείναντα. Ἤδη δέ  τινες   τετηρήκασιν ἐκτεμνομένας καὶ ἐπικαιομένας
[5, 4]   τῶν σωμάτων κατακοιμίζουσιν. Ἤδη δέ  τινες   τῷ κωνείῳ καὶ τὸ λυσσῶδες
[5, 6]   τῷ φύλλῳ κόκκος, ὃν μισχόν  τινες   τῶν περὶ τὰς ὀνοματοποιίας ἐσχολακότων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009