HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  760 formes différentes pour 1311 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ὧν
1 ἰών
2 ἐών
1 ἣν
3 ἀν
3 ἰὼν
2 ἵν
3 ὃν
1 ἑὸν
2 ἥν
3 ἦν
4 ὅν
1 ἔν
1 ἐόν
2 ἐὼν
52 ἐν
2 ἄν
4 ἂν
4 αἰὲν
1 αἰέν
1 Αἶαν
3 γαῖαν
1 βαῖν
4 μέγαν
1 δῖαν
1 Αἰνείαν
1 ῥίζαν
1 κυανόπεζαν
1 τράπεζαν
5 λαὸν
11 λαῶν
1 μέλαν
4 Δαναῶν
3 μέλαιναν
1 παρήϊξαν
1 κεραὸν
2 πουλυβότειραν
2 ἄρουραν
6 ἦσαν
3 ἔσαν
1 εἴασαν
1 πάρεσαν
1 ἔτρεσαν
2 διέτρεσαν
1 περίτρεσαν
1 ἔβησαν
1 ἀπέβησαν
1 ἐλελίχθησαν
1 ἐγδούπησαν
1 ἔστησαν
1 περίδεισαν
1 ἔλσαν
1 ὑπῆσαν
1 ὦρσαν
1 ἐξήλασσαν
1 δακρυόεσσαν
1 ἀπέπαυσαν
1 ἀνέπνευσαν
1 ἄκουσαν
1 ἀγγελέουσαν
1 ὠδίνουσαν
1 ἔχουσαν
1 εἴρυσαν
1 ἔσταν
1 ἀμφέσταν
1 δίψαν
4 λαβὼν
1 λαβών
2 ἐγὼν
1 αἰγῶν
1 φηγὸν
5 ἰδὼν
1 κεκαδὼν
2 σχεδὸν
1 σχεδόν
2 ἦεν
2 εἰν
1 ῥέεν
1 ἄγαγεν
1 πάγεν
1 ἔκφυγεν
1 προφυγεῖν
2 ἄνωγεν
1 εἶδεν
2 προσεφώνεεν
1 ἐξενάριζεν
5 θεῶν
1 ἠΐθεόν
1 ἠῶθεν
1 θῦεν
1 ὅθεν
1 ἔργαθεν
1 ἔκταθεν
3 ἐγγύθεν
1 κλισίηθεν
1 ὄπιθεν
3 ἦλθεν
1 ἔνθεν
1 οὐρανόθεν
1 οἴκοθεν
1 ἀνήνοθεν
1 ὕπερθεν
1 καθύπερθεν
1 νέρθεν
1 ἤλυθεν
1 ὑψόθεν
3 ἑτέρωθεν
1 ἄϊεν
1 ἕλοιεν
1 κείν
1 κίεν
9 κεν
1 ἧκεν
1 δῶκεν
1 παρέθηκεν
1 ἔσκεν
1 ἀριστεύεσκεν
1 φάνεσκεν
1 ἔδωκεν
1 ἕλεν
3 βάλεν
1 ἔθελεν
1 ἔμελλεν
2 ἐπέτελλεν
1 ἔκμολεν
1 πέλεν
1 κουλεὸν
2 ἦμεν
1 ἴμεν
1 μείναμεν
1 βήσαμεν
1 συνελάσσαμεν
1 ἴδμεν
1 κατεκοιμήθημεν
1 τάρπημεν
1 ἐρυκέμεν
2 ἐλαυνέμεν
1 γεγωνέμεν
1 ἐξέμεν
1 ἴομεν
1 ἕρδομεν
1 ὁμιλέομεν
1 ἰθύνομεν
1 ῥέξομεν
1 ἠκούομεν
1 διείπομεν
1 εὕρομεν
1 χραισμεῖν
1 στῆμεν
1 στέωμεν
1 νεῶν
1 παρέμεινεν
1 ἐρινεὸν
2 ἐξενάριξεν
1 μάστιξεν
1 νύξεν
1 πῆξεν
3 ἔειπεν
1 λίπεν
1 ἄειρεν
1 ἄγειρεν
1 ἐπαυρεῖν
1 ὄρωρεν
1 ἤλασεν
2 ἵμασεν
1 παῦσεν
1 οὔτασεν
1 ἔπεσεν
1 ἐβόησεν
2 ἐνόησεν
1 δούπησεν
1 πέρσεν
3 ἤϋσεν
1 ἐκέλευσεν
2 ἔλυσεν
1 ἀνόρουσεν
1 τεῒν
1 ἔνευεν
1 ἡνιόχευεν
2 ἔχεν
1 ἐκάλυψεν
1 ἀπέκρυψεν
1 μαζὸν
1 πεζῶν
2 ἔην
1 ἤην
1 ἀγελαίην
1 λώβην
1 Φαυσιάδην
1 Αἰακίδην
1 Ἀγαμήδην
1 Πριαμίδην
2 Παιονίδην
1 Ἱππασίδην
1 Κλυτίδην
1 Ὑπειροχίδην
1 γουναζέσθην
1 πειθέσθην
2 πετέσθην
1 ὕλην
2 ἀργαλέην
1 ἀγέλην
1 ἀγγελίην
1 φίλην
1 λιπόμην
2 μενεχάρμην
1 ζώνην
1 Ἑλένην
2 ὑσμίνην
1 κυνέην
1 Τροίην
1 θεοπροπίην
1 ἄκρην
2 ἐΐσην
3 κλισίην
1 μέσην
1 προσαυδήτην
1 κυκηθήτην
1 ἑλέτην
1 ποικιλομήτην
1 ἄντην
1 σίντην
1 Ὀπίτην
1 Δηϊοπίτην
1 ἀμφιβρότην
1 Πυλάρτην
1 πρεσβυτάτην
1 ἀφέτην
2 μάχην
1 θῖν
1 θήν
1 ἀγαθόν
1 λαθὼν
1 πληθὺν
2 πληθύν
1 κριθῶν
3 ἐλθὼν
1 εἰσελθὼν
1 ξανθὴν
1 τυτθὸν
1 φθὰν
1 χθών
14 Ἀχαιῶν
1 φεύγειν
1 ὁδεύειν
1 δαιτρεύειν
1 ἀριστεύειν
3 πολεμίζειν
2 θέειν
1 σημαίνειν
2 κτείνειν
1 ἐκτάμνειν
1 Ἐπειῶν
1 κρειῶν
1 ἄσειν
1 δώσειν
1 πάσσειν
1 στείχειν
1 προϊάψειν
2 πάλιν
1 πόλιν
1 πτόλιν
15 μιν
1 νῶϊν
1 δεξιόν
1 δεξιὸν
1 πνοιὴν
1 τοῖιν
2 φύλοπιν
1 Ἶριν
1 θοῦριν
1 ἵππουριν
1 χάριν
1 φασιν
1 θεῇσιν
1 βέλεσιν
1 ἔντεσιν
1 τεύχεσιν
1 πρότμησιν
1 πάθῃσιν
2 χερμαδίοισιν
1 μύθοισιν
1 Λυκίοισιν
2 ἀλλήλοισιν
2 ὤμοισιν
1 μαρναμένοισιν
1 ἀργυρέοισιν
1 μέσοισιν
1 χρυσέοισιν
1 ἀθανάτοισιν
1 πρώτοισιν
1 ἀλόχοισιν
3 προμάχοισιν
1 σφισιν
1 πολέσιν
1 κνήμῃσιν
1 μελαίνῃσιν
1 κονίῃσιν
1 κορωνίσιν
1 οἷσιν
1 Δαναοῖσιν
1 ὀδοῦσιν
1 θοῇσιν
2 Ἀχαιοῖσιν
1 δοιοῖσιν
2 κρατεροῖσιν
1 τοῖσιν
1 αὐτοῖσιν
1 κολλητοῖσιν
1 ἀστοῖσιν
1 σφοῖσιν
1 ἀνδράσιν
1 θύρῃσιν
2 γλαφυρῇσιν
1 βόεσσιν
2 στήθεσσιν
1 μέλεσσιν
1 νήεσσιν
1 ἐπέεσσιν
1 γύπεσσιν
2 Τρώεσσιν
1 ἀορτήρεσσιν
1 κλισίῃσιν
1 ἴρισσιν
1 βήσσῃσιν
1 γένυσσιν
1 μένουσιν
1 δαρδάπτουσιν
1 πίπτουσιν
1 τύπτουσιν
1 ἐλαύνωσιν
1 μῆτιν
2 ἐστιν
1 κεφαλῆφιν
2 σφιν
1 στήθεσφιν
2 ὄρεσφιν
1 ὄχεσφιν
1 νόσφιν
1 αὐτόφιν
1 σφωϊν
3 κέν
1 κακὴν
3 κακὸν
1 κακόν
1 χαλκόν
2 λευκὸν
2 ἑλών
1 λῖν
4 βαλὼν
1 καλόν
1 καλήν
1 καλὴν
1 ἁπαλόν
1 ἀμπεπαλὼν
1 ὄφελόν
1 ἐσθλὸν
1 πολλῶν
3 πολλὸν
1 πολλὴν
1 μολὼν
1 ἠμὲν
58 μὲν
2 ἡμῖν
1 ἐμὸν
8 μέν
1 τελαμὼν
1 ἡγεμόν
2 κυδοιμὸν
1 θερμὸν
5 θυμόν
5 θυμὸν
11 νῦν
1 αἰνήν
1 σφεδανὸν
1 οὐρανὸν
1 εὐνήν
2 κελαινὸν
2 δεινόν
2 δεινὸν
1 πυκινὸν
1 Αἴσυμνόν
1 ὀξὺν
2 ἔον
5 οὖν
1 ῥόον
2 οἰῶν
1 Ἀγέλαον
1 Μενέλαον
1 Θυμβραῖον
1 Ἀσαῖον
4 βοῶν
1 βοὴν
1 βοῦν
1 Πόλυβον
1 φόβον
1 ἦγον
1 ἄγον
1 ἤγαγον
3 ὀλίγον
1 ἔργον
1 πύργον
1 φύγον
3 ἴδον
5 δῖον
5 πεδίον
3 ἔνδον
1 ἀντίθεον
1 χάλκεον
1 πλεῖον
1 κυδοίμεον
1 ἀνδρόμεον
1 κάνεον
1 ἀνέπνεον
1 ἀργύρεον
1 ἐπέρρεον
1 ἄφρεον
1 κάθιζον
1 κροτάλιζον
1 ἐνάριζον
1 θοὸν
2 μετεκίαθον
1 ἦλθον
6 μῦθον
2 νόθον
1 ἤλυθον
1 ἀντίβιον
1 ῥίγιον
1 ἑπταβόειον
1 αἴγειον
1 χάλκειον
1 χρύσειον
1 δολιχόσκιον
2 Ἴλιον
2 ἅλιον
1 λήϊον
1 Νηλήϊον
1 Μούλιον
1 ξεινήϊον
2 Τελαμώνιον
1 μετώπιον
1 ἀρήϊον
1 κατακαίριον
1 ἀκήριον
1 πελώριον
1 πανημέριον
1 κάπριον
1 γνήσιον
2 διαπρύσιον
1 ἀναίτιον
1 Ὀφέλτιον
1 Μενοίτιον
1 κύον
2 ὄλεκον
1 Πάνδοκον
1 Σῶκον
3 ἕλον
1 πολυδαίδαλον
1 ἀμφίφαλον
1 βάλον
1 ἐπιείκελον
1 ἔξελον
1 ἀΐδηλον
1 ὄφειλον
6 ὅμιλον
1 Δόρυκλον
4 ἄλλον
1 ἔβαλλον
2 ἔμελλον
1 ἐπέτελλον
2 παναίολον
2 Πύλον
4 φίλον
2 ὦμον
1 Ἱππόδαμον
1 ὄγμον
1 δόμον
1 δῆμον
3 πόλεμον
2 ὄβριμον
1 ὅλμον
1 Ἔννομον
1 κόσμον
1 πότμον
1 νέον
2 δῦνον
1 βιαζόμενον
1 ἀπαινύμενον
1 τειρόμενον
1 ἀκαχήμενον
1 κιχήμενον
1 θῦνον
1 ἐλίγαινον
1 πάμφαινον
1 ἄμεινον
1 τέκνον
4 βεβλημένον
1 ἀνέμιμνον
1 πεπαρμένον
1 οἶνον
1 μοῦνον
1 ὕπνον
1 πόνον
1 δεῖπνον
1 κτάνον
1 φόνον
1 τόξον
1 Ἱππόνοον
1 Αὐτόνοον
1 ἐΰξοον
1 ἕπον
1 μετέπρεπον
1 λίπον
1 δοῦπον
2 πέπον
1 πλήξιππον
1 δόρπον
2 ἑταῖρον
2 ταῦρον
1 Πείσανδρον
1 Λύσανδρον
1 εὗρον
1 σήμερον
1 δεύτερον
1 χρυσόπτερον
1 ὑπέρτερον
1 ὕστερον
1 ἔφερον
1 τετραφάληρον
1 ὄλεθρον
1 ἀπέλεθρον
1 καλλιπάρῃον
1 Κύπρον
1 ὄπατρον
1 μέτρον
1 φέρον
5 δίφρον
1 ὅσον
1 Πύρασον
1 ἔκπεσον
1 ἄλεισον
1 μέσον
1 πέσον
1 ὅσσον
2 μέσσον
1 σάωσον
1 νείατον
1 πύματον
1 θάνατον
1 ὕστατον
1 ὀπίστατον
1 ὀδυνήφατον
1 ἠθέλετον
1 ἕπετον
1 κασίγνητον
1 αὐτοκασίγνητον
1 πέσητον
1 ἄληκτον
1 ἀμείλικτον
4 ἀντίον
1 ἐναντίον
1 πόντον
3 τοῦτον
4 πρῶτον
2 ἕκαστον
1 δαίτρευον
1 κρόμυον
1 ἔλαφον
2 Ἄντιφον
1 Ἀγάστροφον
2 ἔχον
1 Ἱππόλοχον
1 Ὑπείροχον
1 ὑπείροχον
1 ἦρχον
1 ἰσχίον
1 ὄψον
1 πᾶν
1 αἰπὺν
4 εἰπὼν
1 παρειπών
1 ἐριπὼν
1 στεροπήν
1 ἀστεροπὴν
1 ἱρήν
1 Ὦρόν
1 λιαρὸν
1 βριαρήν
11 ἀνδρῶν
1 Πείσανδρόν
4 ἱερὸν
1 κρατερόν
2 κρατερὴν
1 ἀριστερόν
1 μηρόν
3 μηρὸν
1 δειρὴν
4 χειρῶν
1 μακρὸν
1 πικρὴν
1 καθορῶν
1 πρὶν
1 πλευρῶν
1 πυρῶν
1 τυρὸν
1 δίφρόν
1 χλωρόν
8 σὺν
1 σῶν
1 Ἶσόν
1 πεσών
2 πεσὼν
1 φρεσὶν
1 ῥίγησέν
2 ταρσὸν
1 χερσίν
2 χερσὶν
7 νηυσὶν
1 χρυσὸν
1 Τρωσὶν
3 τὴν
1 τήν
30 τὸν
3 τόν
10 τῶν
1 αὐτὴν
2 αὐτῶν
1 αὐτόν
4 αὐτὸν
2 ἑκατὸν
2 στρατὸν
1 στρατόν
1 ἀφυσγετὸν
1 αἰχμητήν
1 κλειτῶν
1 ἀκτήν
1 ἐστόν
1 στῆν
1 στὰν
1 ἐστίν
1 ὀϊστόν
1 κλυτὸν
2 υἱὸν
2 υἱόν
1 ἔδυν
1 δῄουν
1 συῶν
1 πῆχυν
1 ταφὼν
1 ταφών
1 κωφὸν
1 αὐχέν
1 ψυχὴν
1 γαίων
1 Ἰδαίων
1 ἀμείβων
1 ἄγων
1 φεύγων
1 θήγων
2 κεκλήγων
1 μογέων
1 ἔργων
1 ἀρήγων
1 Εὐρυμέδων
1 σπένδων
1 πραπίδων
4 Ἀργείων
4 κελεύων
1 ἱππείων
6 κρείων
1 ῥέζων
1 δαΐζων
1 σκάζων
1 ἐρατίζων
1 θέων
1 φαέθων
1 ἐρεύθων
1 πλήθων
1 ἐνοσίχθων
2 θρασειάων
1 κλισιάων
1 ἀέκων
1 Κόων
1 δράκων
1 γιγνώσκων
1 γλυκίων
3 λέων
1 δόλων
1 βελέων
5 ἄλλων
1 βάλλων
1 πάλλων
2 Ἀπόλλων
1 μήλων
1 ὁπλέων
3 Πυλίων
1 φίλων
1 ἡμέων
4 ὤμων
1 δαίμων
1 ἱπποδάμων
1 ἰφθίμων
1 νέων
1 παμφαίνων
1 ἔγνων
1 Μυρμιδόνων
1 ἀλεείνων
1 ἀμείνων
2 ἀποκτείνων
1 ἀμύνων
11 Ἀγαμέμνων
1 τάμνων
1 κλονέων
1 ἀποίνων
3 Κρονίων
1 φρονέων
1 ὀτρύνων
1 χιτώνων
1 ἄξων
1 ἐξεναρίξων
1 ἐπέων
2 ἱππήων
8 ἵππων
4 θεράπων
1 μερόπων
1 ἀνθρώπων
1 ἐρωὴν
1 ἐρέων
1 ὀρέων
1 ἑταίρων
1 Κενταύρων
7 γέρων
1 Χείρων
1 ἐπικούρων
2 εἰσορόων
12 Τρώων
1 ἑτάρων
1 προτέρων
1 ἀμφοτέρων
1 ἐπισσώτρων
2 φέρων
1 ἄφρων
1 ἐπαλεξήσων
1 ἀΐσσων
1 ἐπαΐσσων
1 ἐτέων
1 φευγόντων
1 ὀδόντων
1 ἀκόντων
1 πάντων
2 ἁπάντων
1 τύπτων
1 ἀσπιστάων
1 νεφέων
1 εἰλυφόων
4 ὀχέων
2 ἔχων
3 Μαχάων
1 λεχέων
2 προμάχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006