HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  628 formes différentes pour 1112 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
4 ὧς
1 ἰὸς
3 σ
8 ὃς
4 ὅς
1 ἲς
1 ἧς
18 ἐς
22 ὡς
6 ὥς
1 ἠΰς
37 ὣς
2 ἠὼς
2 ἅς
1 ἃς
2 ἔασ
7 Αἴας
1 παρβεβαώς
1 αἶγας
4 φάλαγγας
1 μέγας
2 παῖδας
1 κνημῖδας
1 οὖδας
4 πόδας
1 ἀσπίδας
1 Ἀντηνορίδας
1 Αὐγείας
1 θηλείας
1 βοείας
1 σφεας
1 ὄχθας
2 ὠκέας
1 πεύκας
1 λαός
2 λαὸς
1 μυδαλέας
1 ἀζαλέας
1 ἀγέλας
1 ἀγλαὸς
1 ἐξέλασ
1 πύλας
1 ἡμέας
1 γήμας
1 δέμας
2 Ἰφιδάμας
1 μεμαώς
1 μεμαὼς
1 νομῆας
14 νῆας
1 ὠδῖνας
1 ὀδύνας
1 κτείνας
1 κατακτείνας
2 κύνας
1 ἡγεμόνας
1 ἀμύμονας
1 φρένας
1 μαντοσύνας
1 χιτῶνας
1 παπτήνας
1 τμήξας
1 ὑπάλυξας
2 ἅπας
1 δέπας
1 ἱππῆας
1 ἄνδρας
3 χεῖρας
1 ἀνέρας
1 ἀπούρας
4 Τρῶας
2 τέρας
1 γεφύρας
1 ἀΰσας
2 ἐΐσας
1 ἴσας
2 ταρβήσας
1 πιθήσας
1 ὀχθήσας
2 κλισίας
1 ἀντιβολήσας
1 ἐκτανύσας
1 φωνήσας
1 ἀκούσας
2 ὀρούσας
2 πάσας
1 ἁπάσας
1 ἐέρσας
1 ἀναχωρήσας
1 γελάσσας
1 ἔπαυσας
1 κεκμηότας
2 ἐόντας
1 φεύγοντας
1 ἀργιόδοντας
1 παμφαίνοντας
1 ναιετάοντας
3 πάντας
1 υἷας
1 υἱέας
1 ἀραρυίας
2 κνέφας
1 ταχέας
2 καλλίτριχας
1 πτύχας
6 στίχας
3 μώνυχας
1 κόψας
1 καλύψας
1 ἐπιγράψας
1 διατρίψας
1 ὑποστρέψας
1 καταβάς
1 φορβῆς
4 ἐγγὺς
1 πληγῆς
1 μεσσηγύς
1 λοιγὸς
1 θεοειδὴς
3 ποδὸς
1 ποδός
11 εἰς
1 βόες
1 αἶγες
2 φάλαγγες
1 ῥαθάμιγγες
1 ἄντυγες
1 ἔφυγες
2 παῖδες
1 πελειάδες
1 ἐϋκνήμιδες
1 μηκάδες
1 πόδες
1 Πατρόκλεες
1 Ζεύς
8 Ζεὺς
1 θεὸς
3 θῶες
1 λιασθεὶς
1 μεταστρεφθείς
1 ὑποστρεφθείς
1 μονωθεὶς
1 κεῖσ
1 γυναῖκες
1 κήρυκες
1 Νηλεὺς
1 Νηλεύς
2 νηλεὲς
2 Πηλεὺς
1 Ἀχιλεὺς
3 Ἀχιλλεὺς
6 Ἀχιλλεύς
1 πολεῖς
1 πλέες
1 πρυλέες
3 ἡμεῖς
1 ὑμεῖς
1 θαμέες
1 νῆες
1 Ἰδομενεὺς
1 ἐριαύχενες
1 πρηνεῖς
2 κύνες
1 πυθμένες
1 χαλκοχίτωνες
1 ἔπεσ
3 ἱππῆες
1 ἱππεῖς
1 ἐνίσπες
3 τυπεὶς
1 τέσσαρες
1 ἄνδρες
1 πολυηγερέες
1 κῆρες
2 ἀνέρες
4 ἡγήτορες
13 Τρῶες
3 τρεῖς
1 θυγατέρες
1 ἀμητῆρες
2 Ὀδυσσεύς
2 Ὀδυσσεὺς
5 Ὀδυσεὺς
2 μεμαῶτες
1 ἐοικότες
1 ἀκμῆτες
1 ἐόντες
1 ἰόντες
1 κλίναντες
1 ῥέξαντες
1 ἀποτμήξαντες
1 ἀναπλήσαντες
1 κοσμηθέντες
1 τιθέντες
2 ἐλθόντες
2 θωρηχθέντες
1 ἐλελιχθέντες
1 βαλόντες
1 προβαλόντες
2 δαμέντες
1 ἀΐοντες
1 στείβοντες
2 φεύγοντες
1 λέγοντες
3 μέδοντες
1 πνείοντες
1 ὑβρίζοντες
1 ποθέοντες
1 ἄκοντες
1 δράκοντες
1 εἴσκοντες
1 ὑπερηφανέοντες
1 μένοντες
1 ἐνέποντες
1 ἀγείροντες
1 φέροντες
1 νύσσοντες
1 ἐγρήσσοντες
6 πάντες
1 θορόντες
1 δηϊόωντες
1 φῶτες
2 υἷες
2 υἱέες
1 ἀμφιστρεφέες
1 ταρφέες
1 στίχες
1 μώνυχες
2 πεζὸς
1 πεζός
1 αἴης
3 γαίης
1 ἥβης
4 Ἴδης
3 Τυδεΐδης
8 Ἀτρεΐδης
1 κουριδίης
2 Πριαμίδης
6 Διομήδης
1 Εὐαιμονίδης
2 Κρονίδης
2 Ἀντηνορίδης
1 βαθείης
1 πειρηθείης
1 ταχείης
1 τραπέζης
1 Φθίης
1 ποδάρκης
1 νηός
2 ἐνόησ
1 Ὠλενίης
1 Κεβριόνης
1 Μυκήνης
2 Ἑλένης
1 κονίης
1 Ἀρήνης
1 Ἥρης
1 Κινύρης
1 πέτρης
1 ἴσης
1 ἀνδροκτασίης
1 πάσης
1 πιδηέσσης
1 θαλάσσης
3 ὀμφαλοέσσης
4 μάχης
2 ἰθὺς
1 ἀγαθὸς
1 ξανθὰς
1 ἐπιτάρροθός
1 νωθής
1 ὄϊς
1 Σκαιάς
1 ὀρίναις
1 γεραιός
1 γεραιὸς
1 βιὸς
2 Διὸς
2 ἄλλυδις
1 ἄγεις
1 κικλήσκεις
1 μέλλεις
1 πείσεις
1 Ἰλιὰς
1 πόλις
2 θέμις
1 χρυσείοις
2 δόμοις
1 ξείνοις
1 αἰθομένοις
1 εἴποις
1 μεγάροις
1 ἐπισφυρίοις
1 μειλιχίοις
1 πάϊς
1 αὐλῶπις
1 βλοσυρῶπις
1 Ἔρις
3 Ἶρις
2 πόσις
1 ἀνάπνευσις
7 τις
4 αὖτις
3 ὠκὺς
1 γυναικὸς
1 ἐοικὼς
4 ἀλκῆς
2 χαλκός
1 χαλκὸς
1 περιπευκές
1 λίς
1 ἁλός
1 αὐλῆς
1 καλὰς
1 κεφαλῆς
2 κεφαλὰς
2 ἐσθλὸς
1 ὠτειλῆς
1 περικαλλές
1 Παλλὰς
3 πολλὰς
1 ἐμῆς
1 ὁμῶς
2 ποταμὸς
1 Δεῖμός
1 ὁρμῆς
1 θυμός
1 ἑνὸς
1 αἰνὸς
2 διογενὲς
1 διογενὴς
1 πρεσβυγενὴς
1 ἐσσύμενός
1 Ζηνὸς
1 φαεινῆς
1 δεινὸς
1 γουνὸς
2 γεγωνώς
1 ἰούς
1 ῥοὰς
1 οὖς
1 οὓς
2 Μενέλαος
1 Δαναοὺς
1 βοῦς
2 βοὸς
1 μόλιβος
2 Φοῖβος
1 φόβος
1 Φόβος
1 ὑψίζυγος
1 ἦδος
1 ἕδος
3 δῖος
1 ἅδος
2 ἔμπεδος
1 Ἄϊδος
1 ἀνάλκιδος
1 σπιδέος
4 θούριδος
3 κῦδος
1 τρίποδος
4 ἀσπίδος
1 πατρίδος
1 ἐρικυδέος
1 Τυδέος
3 εἷος
1 θεοῖς
1 πένθεος
3 ἰσόθεος
1 ἕλκεος
1 κυάνεος
1 ἀργύρεος
1 οὔρεος
3 χρεῖος
1 πεζοὺς
1 Ἄρηος
2 θοὰς
1 νόθος
1 πένθος
2 στῆθος
2 Ἀχαιοὺς
1 Ἀχαιούς
3 ἠέλιος
1 οὔλιος
1 πόλιος
1 Τελαμώνιος
3 Γερήνιος
1 ἀντάξιος
1 ἀρήϊος
1 Ποδαλείριος
1 νότιος
2 Μενοίτιος
1 ὕπτιος
1 Μινυήϊος
3 νεῖκος
2 θώρηκος
3 ἕλκος
1 Σῶκος
4 σάκος
1 ἐγκέφαλος
7 βέλος
2 ἄγγελος
1 Νηλῆος
1 Πηλῆος
2 κλέος
4 Πάτροκλος
4 ἄλλος
2 Ἀχιλλῆος
1 κορυθαίολος
2 τέλος
6 Εὐρύπυλος
2 φίλος
1 ἦμος
1 ἐϋπλόκαμος
1 πόλεμος
1 ἄνεμος
1 ποδήνεμος
1 φαίδιμος
3 ἄλκιμος
1 ὄβριμος
1 ὀφθαλμοὺς
1 τρόμος
1 τῆμος
1 δρυτόμος
1 νόος
1 ὄνος
3 μέλανος
1 ἐκεῖνος
2 ἀπαμειβόμενος
1 ἀτεμβόμενος
1 ὀπαζόμενος
1 καθεζόμενος
1 ἐντροπαλιζόμενος
1 χαριζόμενος
1 τιτυσκόμενος
2 βλήμενος
2 ἐπάλμενος
1 κατεπάλμενος
1 μετάλμενος
1 κρινάμενος
1 ἐλαυνόμενος
1 φθεγξάμενος
1 ὀλοφυρόμενος
1 ἱστάμενος
1 εὐχόμενος
1 σπερχόμενος
1 εὐηφενέος
2 ἔθνος
2 σθένος
1 ἀγκῶνος
3 μένος
1 δεδεγμένος
1 τετιημένος
3 βεβλημένος
1 κεκλιμένος
1 κεχολωμένος
1 μοῦνος
1 Εὐαίμονος
3 ἀμύμονος
2 Ἀγαμέμνονος
5 δαΐφρονος
1 ταλασίφρονος
1 Ἀπισάονος
1 πολύστονος
1 αὐχένος
2 οἷος
2 οἶος
1 αἰδοῖος
3 ἔπος
1 εἰποῦσ
1 κόμπος
1 Μέροπος
1 μάκαρος
3 Ἀλέξανδρος
1 ἵμερος
1 πρεσβύτερος
1 πρότερος
1 σίδηρος
1 αἰθέρος
2 ὄλεθρος
1 οὖρος
1 Ἀντήνορος
1 Ἄκτορος
1 μεγαλήτορος
4 πάρος
1 Ἀτρέος
2 ἰητῆρος
1 Ζέφυρος
3 χροὸς
4 ἶσος
3 Ὀδυσσῆος
1 Ὀδυσῆος
12 τοὺς
1 τοῖς
2 αὐτοὺς
1 αἵματος
1 δούρατος
1 δικαιότατος
1 ἀριδείκετος
1 ἐδητύος
1 κακότητος
1 ἄνακτος
2 ἀντίος
2 Αἴαντος
1 ἠμαθόεντος
1 μετακλινθέντος
1 σπασθέντος
1 γέροντος
1 δημογέροντος
1 ἰάχοντος
2 πάντοσ
1 πεσόντος
4 κράτος
4 πρῶτος
2 ἕκαστος
3 ἄσβεστος
1 ὤριστος
1 ποτῆτος
1 Ἄντιφος
1 λόφος
1 ξίφος
5 ἔγχος
1 ἔλεγχος
3 εὖχος
1 τεῖχος
2 δυσηχέος
1 Ἱππόλοχος
1 ἡνίοχος
1 ἔννυχος
1 τρίπτυχος
1 ζωοὺς
1 πῶς
1 πώς
1 πᾶς
2 αἰπὺς
1 ὁρᾷς
1 γαμβρὸς
1 δρῦς
1 ἱδρὼς
2 ἀνδρὸς
1 ἀμπερὲς
1 κρατερῶς
4 κρατερὸς
1 ὑπέρτερός
1 θηρὸς
1 ἀρηρός
1 χειρός
5 χειρὸς
1 πικρὰς
6 πρὸς
2 τρὶς
2 πατρὸς
1 ἰητρὸς
1 οἰκτρὸς
2 νευρῆς
1 δουρὸς
1 δουρός
3 πυρὸς
2 γλαφυράς
1 παραίφασίς
1 Κισσῆς
1 ὀλέσσῃς
1 χρυσός
2 τίς
1 τάς
1 τόσ
3 τῆς
1 τὰς
2 αὐτῆς
5 αὐτὸς
1 ἀρετῆς
1 πολύκμητός
1 νεμεσητὸς
1 δουρικλειτὸς
1 ἀνεκτός
1 νυκτὸς
1 ὀλλύντάς
1 κτείνοντές
1 στᾶσ
1 παραστάς
1 μνηστῆς
1 ὀϊστός
1 κλυτός
1 κλυτὸς
1 περικλυτός
1 δουρικλυτὸς
3 φωτός
4 υἱός
3 υἱὸς
1 νέκυάς
1 σπεύδουσ
1 Ἀργείους
1 θέουσ
2 ἄλλους
4 ἀλλήλους
1 δόμους
1 μεγαθύμους
1 ἰφθίμους
2 ἐϋσσέλμους
1 ὀρινομένους
1 λισσομένους
1 ὀλλυμένους
1 ἐσσυμένους
18 ἵππους
2 ὄρουσ
1 ἑταίρους
1 ἐνόρουσ
1 χειμάρρους
1 δίφρους
1 ἀάπτους
1 ἀρίστους
1 ἡνιόχους
3 φώς
1 διοτρεφὲς
2 διοτρεφές
1 ἀνεμοτρεφὲς
3 ἀμφὶς
1 ψυχῆς
1 ἰωῆς
1 ῥηϊδίως
1 ἄλλως
1 καρπαλίμως
1 ὅπως
3 ἥρως
1 ἀσπασίως
1 αὔτως
2 φόως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006