Alphabétiquement     [«   »]
ἔχοντες 9
ἔχοντι 1
ἐχόντων 2
ἔχουσα 4
ἔχουσαι 3
ἔχουσι 5
ἔχουσιν 5
Fréquences     [«    »]
4 ἔφοδον
4 ἔχεις
4 ἐχθρὸν
4 ἔχουσα
4 ἔχω
4 ἐψηφίσαντο
4 ἡγεῖσθαι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἔχουσα


Livre, Chap.
[8, 54]   δέ τις αὐτοὺς ὑποψία δέος  ἔχουσα,   μή ποτε ἀλόγιστος ὄχλος ἐν
[8, 43]   καὶ γονάτων ἁπτόμεναι, ὥστ´ οὐκ  ἔχουσα,   τι πάθῃ πρὸς τοὺς
[8, 51]   ἀνελεῖ χρόνος, τιμωρὸν καὶ σύμμαχον  ἔχουσα   οὐκ ἀξιῶ, Μάρκιε, μόνη τιμῶν,
[8, 43]   τὴν ἔξοδον μέγιστον ἀμφοῖν ἐγκώμιον  ἔχουσα,   τῆς μὲν βουλῆς τοῦ φρονίμου,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009