Alphabétiquement     [«   »]
εἶπε 1
εἰπεῖν 1
εῖπεν 1
εἶπεν 16
εἶπον 4
Εἰπόντος 1
εἰπόντος 2
Fréquences     [«    »]
15 λόγος
15 σε
15 τὰς
16 εἶπεν
17 τις
18 ἀνθρώπων
18 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ÉSOPE, Les Fables, quatrième partie (fables 151 à 200)

εἶπεν


Fables
[152]   λίθοις ~βαλλομένη, στενάξασα πρὸς ἑαυτὴν  εἶπεν·   Ἀθλία εἰμὶ ἐγώ, ἥτις κατ'
[189]   ~αὐτὸν ἀπελθεῖν. δὲ ὑποτυχὼν  εἶπεν·   Ἀλλ' οὔτε, ὅτε ἦλθες, ἔγνων,
[183]   δὲ ἐπιστραφείς, ὡς ἐθεάσατο αὐτόν,  ~εἶπεν·   Ἀλλ' οὗτος, ὅπου ἂν
[197]   γυνὴ θεασαμένη αὐτὸν στένοντα  εἶπεν·   Ἀλλὰ σύ γε ~δίκαια πέπονθας·
[186]   ἀγορᾷ ~ἠλαζονεύετο. Γραῦς δὲ κύων  εἶπεν   αὐτῷ· Τί φαντάζῃ; οὐ δι'
[199]   προσφιλεῖ δὲ ἀλώπεκι, ~προσωμίλει,  εἶπεν·   εἰ θέλεις ὑγιᾶναί με καὶ
[194]   παῖδας σὺ γεννᾷς; δὲ  εἶπεν·   Ἕνα μέν, ἀλλὰ γενναῖον. Ὅτι
[199]   καὶ ~προσμένειν τελευτῶντι αὐτῷ. Οὕτως  εἶπεν   ἀλώπηξ. Τῆς δὲ
[151]   τὰς ~πλευρὰς προστρίβειν. δὲ  εἶπεν·   Μῆτερ, σύ, διδάσκουσα, ὀρθὰ
[179]   ταῦρον εἶπον· ~Τί φεύγεις; οδὲ  εἶπεν·   Ὅτι μὲν τποφῇ συζῶ περισσῇ
[179]   ~τῆς φυγῆς ἐπηρώτων. δὲ  εἶπεν·   Ὅτι τροφῇ συζῶ περισσῇ καὶ
[188]   λέων. ~Κώνωψ πρὸς λέοντα ἐλθὼν  εἶπεν·   Οὔτε φοβοῦμαί σε, οὔτε ~δυνατώτερός
[199]   ~βασιλεῖς καὶ ἐρέθιζε. δὲ  εἶπεν·   Οὕτως ἄνανδρος εἶ καὶ δειλή;
[199]   πάλιν ταύτην ~ἀγαγεῖν. δὲ  εἶπεν·   Χαλεπὸν καὶ δύσκολον ἐπιτάττεις ἐμοὶ
[199]   χολωθεῖσα καὶ φρίξασα τὴν χαίτην  ~εἶπεν·   κάθαρμα, ἀλλὰ οὐκέτι χειρώσῃ
[166]   θῦσαι. δὲ πρὸς αὐτὸν  εἶπεν·   κάκιστον ζῷον, ~πῶς σοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site AESOPICA

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2005