Alphabétiquement     [«   »]
δ 46
δαιμόνιον 1
δέ 6
δὲ 79
δεῖ 2
δεκτικοὺς 1
δεκτικῷ 1
Fréquences     [«    »]
49 γὰρ
48 τὰ
52 τοῦ
79 δὲ
85 τὸ
188 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Opuscules. Du sommeil et de la veille (texte complet)

δὲ


Chapitre
[2]   φύσιν ἕνεκά του ποιεῖν͵ τοῦτο  δὲ   ἀγαθόν τι͵ τὴν δ΄ ἀνάπαυσιν
[1]   τούτῳ καὶ τὸν καθυπνοῦντα· τὸν  δὲ   αἰσθανόμενον ἐγρηγορέναι νομίζομεν͵ καὶ τὸν
[1]   τὰ μὲν οὐδετέρου τὰ  δὲ   ἀμφοτέρων· πρὸς δὲ τούτοις τί
[2]   τὸ δὲ τέλος βέλτιστον. Ἔτι  δὲ   ἀναγκαῖον ἑκάστῳ τῶν ζῴων ὑπάρχειν
[2]   αὐτῆς ὕστερον καθ΄ αὑτήν. Τοῖς  δὲ   ἀναίμοις καὶ τοῖς ἐντόμοις καὶ
[3]   ἐν τοῖς Περὶ τροφῆς· νῦν  δὲ   ἀναληπτέον ὑπὲρ αὐτῶν τούτου χάριν͵
[1]   ὑπερβολὴ ὁτὲ μὲν νοσώδης ὁτὲ  δὲ   ἄνευ νόσου γίγνεται͵ ὥστε καὶ
[3]   ποιεῖ τὴν τοιαύτην ἀδυναμίαν. Ἤδη  δὲ   γεγένηταί τισι καὶ φαντασία λειποψυχήσασιν
[2]   οὐκ ἀνάγκη τοῦτ΄ ἀδυνατεῖν. Φανερὸν  δὲ   ἐκ πολλῶν ὅτι οὐκ ἐν
[1]   τὰ μὲν θατέρου τὰ  δὲ   θατέρου μόνον͵ τὰ μὲν
[3]   καὶ μεταβάλλειν καθάπερ εὔριπον. Τὸ  δὲ   θερ μὸν ἑκάστου τῶν ζῴων
[3]   καθαρώτερον εἰς τὰ ἄνω͵ τὸ  δὲ   θολερώτερον εἰς τὰ κάτω· ὅταν
[2]   ταῦτα τῆς αἰσθήσεως. ~Διὰ τί  δὲ   καθεύδει καὶ ἐγρήγορε καὶ διὰ
[1]   καὶ ἀκοὴ καὶ κωφότης. Ἔτι  δὲ   (καὶ ἐκ τῶνδε δῆλον·
[2]   γὰρ αἰσθήσεως λειποψυχία͵ γίγνονται  δὲ   καὶ ἔκνοιαί τινες τοιαῦται· ἔτι
[3]   τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ͵ παχύτατον  δὲ   καὶ θολερώτατον τὸ ἐν τοῖς
[1]   τῷ εἶναι χωριστόν ἐστιν) ὁμοίως  δὲ   καὶ ὅτι οὐδέν ἐστιν
[1]   καὶ παύεσθαι τοῦτο ποιοῦντα͵ ὁμοίως  δὲ   καὶ χεῖρα καὶ ἄλλο πᾶν
[2]   μυίαις καὶ ὅσα τοιαῦτα. Ἐπεὶ  δὲ   κινεῖν μέν τι ποιεῖν
[1]   τούτου καὶ ἐνέργεια·  δὲ   λεγομένη αἴσθησις ὡς ἐνέργεια κίνησίς
[3]   αἷμα καὶ τὸ καθαρώτερον. Ἔστι  δὲ   λεπτότατον μὲν αἷμα καὶ καθαρώτατον
[1]   τὸν ὕπνον εἶναί φαμεν͵ τὴν  δὲ   λύσιν καὶ τὴν ἄνεσιν ἐγρήγορσιν.
[3]   διάκειται τὰ σώματα αὐτοῖς.  δὲ   μέλαινα χολὴ φύσει ψυχρὰ οὖσα
[3]   ἀναθυμίασις εἰς τὰς φλέβας͵ ἐκεῖ  δὲ   μεταβάλλουσα ἐξαιματοῦται καὶ πορεύεται ἐπὶ
[2]   μὲν εἰσφερομένοις θύραθεν͵ τοῖς  δὲ   μὴ ἀναπνέουσιν σύμφυτος (διὸ
[3]   σώματι ψυχρότατον ἐγκέφαλος͵ τοῖς  δὲ   μὴ ἔχουσι τὸ ἀνάλογον τούτῳ
[2]   εἰ γὰρ τῇ μέν͵ τῇ  δὲ   μή͵ ταύτῃ καθεῦδον αἰσθήσεται͵ τοῦτο
[3]   φλεβῶν πρὸς τὴν κεφαλήν· ὅταν  δὲ   μηκέτι δύνηται͵ ἀλλὰ τῷ πλήθει
[3]   διαρρεῖν κατιὸν τὸ ὑγρόν͵ τοῖς  δὲ   νανώδεσι καὶ μεγαλοκεφάλοις ἄνω
[2]   τὸ μὴ ἅμα ἠρεμεῖν. Ὡς  δὲ   νῦν λέγομεν͵ εὐλόγως ἔχει καὶ
[1]   καθεύδοντες ὁτὲ μὲν ὀνειρώττουσιν ὁτὲ  δὲ   οὔ͵ συμβαίνει μὲν ἀεὶ
[1]   τοῦ πρώτου αἰσθητικοῦ) οὐκ ἐνδέχεται  δὲ   οὐδὲ θάτερον τούτων ἀεὶ ὑπάρχειν
[1]   ἀδύνατον γὰρ ἀεὶ ἐνεργεῖν. Ὁμοίως  δὲ   οὐδὲ καθεύδειν οὐδὲν ἀεὶ ἐνδέχεται.
[1]   καὶ καθεύδει τὰ καθεύδοντα. Ἐπεὶ  δὲ   οὔτε τῆς ψυχῆς ἴδιον τὸ
[2]   τὸ ὑπόζωμα τῶν ὁλοπτέρων) κινεῖται  δὲ   πᾶν αἰσθήσεώς τινος γενομένης͵
[2]   θερμοῦ φύσις πεπόρικεν· ῥηθήσεται  δὲ   περὶ αὐτῆς ὕστερον καθ΄ αὑτήν.
[2]   δ΄ ἄλλα τούτου ἀχώριστα͵ εἴρηται  δὲ   περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς Περὶ
[2]   τι τῶν ζῴων ἀτελές (εἴρηται  δὲ   περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς Περὶ
[2]   ἐστιν αἴσθημα τρόπον τινά· λεκτέον  δὲ   περὶ αὐτῶν ὕστερον. Διότι δὲ
[3]   πορεύεται ἐπὶ τὴν ἀρχήν. Εἴρηται  δὲ   περὶ τούτων ἐν τοῖς Περὶ
[3]   μὲν οὖσα θερμή ἐστιν͵  δὲ   πλήρωσις αὐτὴν καταψύχει διὰ τὴν
[2]   τούτων ὑπαρχόντων ἕτερα ὑπάρχειν. Ἔτι  δὲ   ποίας κινήσεως καὶ πράξεως ἐν
[2]   ποιεῖν ἄνευ ἰσχύος ἀδύνατον͵ ἰσχὺν  δὲ   ποιεῖ τοῦ πνεύματος κάθεξις͵
[3]   ποιεῖ ἐξαδυνατεῖν καὶ ὑποχωρεῖν; ἔτι  δὲ   πολλῆς ἐμπιπτούσης τροφῆς͵ ἣν ἀνάγει
[1]   ἄψυχον σῶμα δυνατὸν αἰσθάνεσθαι. Διωρισμένων  δὲ   πρότερον ἐν ἑτέροις περὶ τῶν
[3]   βαρύνει καὶ ποιεῖ νυστάζειν· ὅταν  δὲ   ῥέψῃ κάτω καὶ ἀντιστρέψαν ἀπώσῃ
[3]   μὲν γὰρ κόπος συντηκτικόν͵ τὸ  δὲ   σύντηγμα γίγνεται ὥσπερ τροφὴ (ἄπεπτος͵
[3]   συμβαινόντων τῶν ἀπεργαζομένων αὐτό) ἕνεκα  δὲ   σωτηρίας· σῴζει γὰρ ἀνάπαυσις.
[3]   τούτου μᾶλλον μέλας. Οὕτω  δὲ   τὰ ἄνω πλήρη τροφῆς τοῖς
[2]   δὲ περὶ αὐτῶν ὕστερον. Διότι  δὲ   τὰ μὲν ἐνύπνια μνημονεύουσιν ἐγερθέντες͵
[1]   καὶ τὰ ἔντομα κοιμώμενα· βραχύυπνα  δὲ   τὰ τοιαῦτα πάντα͵ διὸ καὶ
[1]   λυπεῖσθαι καὶ τὸ χαίρειν· οἷς  δὲ   ταῦτα͵ καὶ ἐπιθυμία· τοῖς δὲ
[2]   αὐτῶν. Βέλτιστα γὰρ ταῦτα͵ τὸ  δὲ   τέλος βέλτιστον. Ἔτι δὲ ἀναγκαῖον
[1]   δυνατὸν αἰσθάνεσθαι κατ΄ ἐνέργειαν· ἐνεργεῖν  δὲ   τῇ αἰσθήσει κυρίως καὶ ἁπλῶς
[3]   καλουμένης καὶ τῆς ἀορτῆς· ἐν  δὲ   τῇ μέσῃ γίγνεται διάκρισις.
[3]   γίγνεσθαι τὴν αὔξησιν. Διὰ ταύτην  δὲ   τὴν αἰτίαν καὶ ἐπιληπτικὰ γίγνεται·
[3]   ἑτέρων ἐστὶ λόγων οἰκειότερον· διὰ  δὲ   τὸ γίγνεσθαι ἀδιακριτώτερον τὸ αἷμα
[1]   ἔχειν τὸ αἰσθητικὸν μόριον. Αἰσθητικὸν  δὲ   τὸ δυνατὸν αἰσθάνεσθαι κατ΄ ἐνέργειαν·
[3]   καὶ καταψύχει τὸ θερμόν. Πρὸς  δὲ   τὸ καταψύχεσθαι καὶ μὴ δέχεσθαι
[3]   δ΄ ἀρχὴ καρδία (φανερὸν  δὲ   τὸ λεχθὲν ἐκ τῶν ἀνατομῶν)
[3]   τροφὴν ἄνω φέρεσθαι πᾶσαν. Σημεῖον  δὲ   τὸ ὑπερβάλλειν τὸ μέγεθος τῶν
[3]   δ΄ ἀναίμοις τὸ ἀνάλογον͵ (τόπος  δὲ   τοῦ αἵματος αἱ φλέβες͵ τούτων
[3]   ἐν τοῖς κάτω μέρεσιν. Παντὸς  δὲ   τοῦ αἵματος ἀρχή͵ ὥσπερ εἴρηται
[1]   δι΄ ὑπερβολὴν τοῦ ἐγρηγορέναι͵  δὲ   τοῦ ἐγρηγορέναι ὑπερβολὴ ὁτὲ μὲν
[3]   μεθύουσιν͵ ὑγρότης ἀναφέρεται πολλή. Εὔλογον  δὲ   τοῦτ΄ εἶναι τὸ πάθος αἴτιον
[2]   ἀναφυσώμενον καὶ συνιζάνον φαίνεται. Δῆλον  δὲ   τοῦτο ἐπὶ τῶν ὁλοπτέρων͵ οἷον
[3]   θολερώτερον εἰς τὰ κάτω· ὅταν  δὲ   τοῦτο συμβῇ͵ ἐγείρονται ἀπολυθέντα τοῦ
[1]   οὐδετέρου τὰ δὲ ἀμφοτέρων· πρὸς  δὲ   τούτοις τί ἐστι τὸ ἐνύπνιον͵
[3]   καὶ τὸ ζῷον καθεύδει. Σημεῖον  δὲ   τούτων καὶ τὰ ὑπνωτικά· πάντα
[2]   τὸ πάθος ἐστί͵ λεκτέον. Ἐπεὶ  δὲ   τρόποι πλείους τῆς αἰτίας (καὶ
[3]   γιγνόμενοι ἐκ τῆς κεφαλῆς)  δὲ   τρόφιμος καὶ μὴ νοσώδης καταφέρεται
[3]   ἐν τοῖς Προβληματικοῖς εἴρηται. ~Ἐχόμενον  δὲ   τῶν εἰρημένων ἐστὶν ἐπελθεῖν τίνων
[1]   ~Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως. ~Περὶ  δὲ   ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως ἐπισκεπτέον τίνα
[2]   ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ὠφέλιμον͵ τῷ  δὲ   ὕπνῳ αὐτῇ τῇ ἀληθείᾳ προσάπτουσι
[3]   ἐπιπεσὸν μὲν ἔκνοιαν ποιεῖ͵ ὕστερον  δὲ   φαντασίαν. αἱ μὲν νῦν
[3]   τὸ πρῶτον. Καὶ τὸ ὅλον  δὲ   φίλυπνοι οἱ ἀδηλόφλεβοι καὶ οἱ
[3]   ὁρμὴ πολλὴ καὶ ἀναθυμίασις. Οἱ  δὲ   φλεβώδεις οὐχ ὑπνωτικοὶ δι΄ εὔροιαν
[1]   δὲ ταῦτα͵ καὶ ἐπιθυμία· τοῖς  δὲ   φυτοῖς οὐδὲν ὑπάρχει τούτων. Σημεῖον
[1]   καὶ τὴν ἄνεσιν ἐγρήγορσιν. Τῶν  δὲ   φυτῶν οὐδὲν οἷόν τε κοινωνεῖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 12/11/2009