Alphabétiquement     [«   »]
τούτοισι 1
τοῦτον 10
τούτου 7
τούτους 4
τούτῳ 7
τούτω 1
τούτων 31
Fréquences     [«    »]
4 τοιοῦτος
4 τοιούτου
4 τοὔνομα
4 τούτους
4 τρίτον
4 τρίτου
4 ὑπὲρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

τούτους


Livre, pages
[12, 946]   ἂν ἕπωνται χρόνον τῇ κρίσει.  τούτους   δὲ πρώτῳ μὲν ἐνιαυτῷ δώδεκα
[12, 946]   προκριθέντων οὓς ἂν πλεῖστοι ἐνέγκωσι,  τούτους   ἐκλέξαι μέχρι τῶν ἡμίσεων, ἐὰν
[12, 947]   τῆς θεωρίας ἑκάστης ἐκπέμπειν, καὶ  τούτους   μόνους δάφνης στεφάνῳ τῶν ἐν
[12, 951]   τινα πλείω σχολήν, ἀπειργέτω μηδεὶς  τούτους   νόμος. οὔτε (γὰρ ἄπειρος οὖσα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007