Alphabétiquement     [«   »]
κὰδ 1
καδδῦσαι 1
κάθισαν 1
καὶ 72
καί 5
καίεται 1
καιομένοιο 1
Fréquences     [«    »]
47 δὲ
33 μὲν
38 τε
72 καὶ
98 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XIX

καὶ


Chant, vers
[19, 200-249]   ταῦτα μέμηλεν, ~ἀλλὰ φόνος τε  καὶ   αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν.
[19, 150-199]   οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ  καὶ   ἀλκή. ~οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν
[19, 350-399]   ἡρώεσσιν· ~ἵππους δ᾽ Αὐτομέδων τε  καὶ   Ἄλκιμος ἀμφιέποντες ~ζεύγνυον· ἀμφὶ δὲ
[19, 100-149]   ἄποινα· ~ἀλλ᾽ ὄρσευ πόλεμον δὲ  καὶ   ἄλλους ὄρνυθι λαούς. ~δῶρα δ᾽
[19, 350-399]   δ᾽ Ἀχιλῆϊ ~νέκταρ ἐνὶ στήθεσσι  καὶ   ἀμβροσίην ἐρατεινὴν ~στάξ᾽ ἵνα μή
[19, 300-349]   ~ἀλλ᾽ ἴθι οἱ νέκτάρ τε  καὶ   ἀμβροσίην ἐρατεινὴν ~στάξον ἐνὶ στήθεσσ᾽
[19, 400-449]   αὐτῷ ~μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε  καὶ   ἀνέρι ἶφι δαμῆναι. ~ὣς ἄρα
[19, 300-349]   μετὰ δεῖπνον, δ᾽ ἄκμηνος  καὶ   ἄπαστος. ~ἀλλ᾽ ἴθι οἱ νέκτάρ
[19, 250-299]   ὅτίς σφ᾽ ἀλίτηται ὀμόσσας. ~ἦ,  καὶ   ἀπὸ στόμαχον κάπρου τάμε νηλέϊ
[19, 200-249]   ~ἀλλὰ φόνος τε καὶ αἷμα  καὶ   ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν. ~τὸν δ᾽
[19, 0-49]   γ᾽ ἔσται χρὼς ἔμπεδος,  καὶ   ἀρείων. ~ἀλλὰ σύ γ᾽ εἰς
[19, 250-299]   νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν ὕπατος  καὶ   ἄριστος ~Γῆ τε καὶ Ἠέλιος
[19, 350-399]   κόρυθες λαμπρὸν γανόωσαι ~νηῶν ἐκφορέοντο  καὶ   ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι ~θώρηκές τε κραταιγύαλοι
[19, 400-449]   χρή. ~εὖ νυ τὸ οἶδα  καὶ   αὐτὸς μοι μόρος ἐνθάδ᾽
[19, 400-449]   ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο· ~Ξάνθέ τε  καὶ   Βαλίε τηλεκλυτὰ τέκνα Ποδάργης ~ἄλλως
[19, 50-99]   δ᾽ οὖν ἕτερόν γε πέδησε.  ~καὶ   γὰρ δή νύ ποτε Ζεὺς
[19, 50-99]   ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων ~ἕλκος ἔχων·  καὶ   γὰρ τὸν ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
[19, 150-199]   τ᾽ ἀνδρῶν τε γυναικῶν·  ~καὶ   δὲ σοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ
[19, 150-199]   ~ἀλλ᾽ ἄγε λαὸν μὲν σκέδασον  καὶ   δεῖπνον ἄνωχθι ~ὅπλεσθαι· τὰ δὲ
[19, 0-49]   Ἄρεος θεράποντε ~Τυδεΐδης τε μενεπτόλεμος  καὶ   δῖος Ὀδυσσεὺς ~ἔγχει ἐρειδομένω· ἔτι
[19, 300-349]   βασιλῆας, ~δοιὼ δ᾽ Ἀτρεΐδα μενέτην  καὶ   δῖος Ὀδυσσεὺς ~Νέστωρ Ἰδομενεύς τε
[19, 100-149]   ἔχοντα ὑπ᾽ Εὐρυσθῆος ἀέθλων. ~ὣς  καὶ   ἐγών, ὅτε δ᾽ αὖτε μέγας
[19, 300-349]   αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ ~ἄκμηνον πόσιος  καὶ   ἐδητύος ἔνδον ἐόντων ~σῇ ποθῇ·
[19, 200-249]   περὶ στυγεροῖο λίπωνται ~μεμνῆσθαι πόσιος  καὶ   ἐδητύος, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον ~ἀνδράσι
[19, 150-199]   δέ κ᾽ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος  καὶ   ἐδωδῆς ~ἀνδράσι δυσμενέεσσι πανημέριος πολεμίζῃ,
[19, 400-449]   τέκε Λητώ, ~ἔκταν᾽ ἐνὶ προμάχοισι  καὶ   Ἕκτορι κῦδος ἔδωκε. ~νῶϊ δὲ
[19, 300-349]   ζώοντ᾽ ἀκάχησθαι ~γήραΐ τε στυγερῷ  καὶ   ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ ~λυγρὴν ἀγγελίην,
[19, 50-99]   τόδ᾽ ἀμφοτέροισιν ἄρειον ~ἔπλετο σοὶ  καὶ   ἐμοί, τε νῶΐ περ
[19, 400-449]   φίλου πατρὸς καὶ μητέρος· ἀλλὰ  καὶ   ἔμπης ~οὐ λήξω πρὶν Τρῶας
[19, 400-449]   ἅδην ἐλάσαι πολέμοιο. ~ἦ ῥα,  καὶ   ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας
[19, 350-399]   δῖος Ἀχιλλεύς, ~εἰ οἷ ἐφαρμόσσειε  καὶ   ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα· ~τῷ δ᾽
[19, 150-199]   ~Ἀτρεΐδη σὺ δ᾽ ἔπειτα δικαιότερος  καὶ   ἐπ᾽ ἄλλῳ ~ἔσσεαι. οὐ μὲν
[19, 200-249]   πενθῆσαι Ἀχαιούς· ~λίην γὰρ πολλοὶ  καὶ   ἐπήτριμοι ἤματα πάντα ~πίπτουσιν· πότε
[19, 250-299]   ἄριστος ~Γῆ τε καὶ Ἠέλιος  καὶ   Ἐρινύες, αἵ θ᾽ ὑπὸ γαῖαν
[19, 0-49]   ἀγῶνι μένεσκον ~οἵ τε κυβερνῆται  καὶ   ἔχον οἰήϊα νηῶν ~καὶ ταμίαι
[19, 250-299]   ὕπατος καὶ ἄριστος ~Γῆ τε  καὶ   Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες, αἵ θ᾽
[19, 50-99]   εἰμι, ~ἀλλὰ Ζεὺς καὶ Μοῖρα  καὶ   ἠεροφοῖτις Ἐρινύς, ~οἵ τέ μοι
[19, 100-149]   δ᾽ ἄγαγε πρὸ φόως δὲ  καὶ   ἠλιτόμηνον ἐόντα, ~Ἀλκμήνης δ᾽ ἀπέπαυσε
[19, 150-199]   ~ἐν μοίρῃ γὰρ πάντα διίκεο  καὶ   κατέλεξας. ~ταῦτα δ᾽ ἐγὼν ἐθέλω
[19, 200-249]   Μέγητα Θόαντά τε Μηριόνην τε  ~καὶ   Κρειοντιάδην Λυκομήδεα καὶ Μελάνιππον· ~βὰν
[19, 400-449]   δ᾽ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·  ~καὶ   λίην σ᾽ ἔτι νῦν γε
[19, 150-199]   βαρύνεται, ἠδὲ κιχάνει ~δίψά τε  καὶ   λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ᾽
[19, 200-249]   ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον ~ἄλλοτέ περ  καὶ   μᾶλλον ὀφέλλετε ταῦτα πένεσθαι, ~ὁππότε
[19, 350-399]   ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι ~θώρηκές τε κραταιγύαλοι  καὶ   μείλινα δοῦρα. ~αἴγλη δ᾽ οὐρανὸν
[19, 200-249]   Μηριόνην τε ~καὶ Κρειοντιάδην Λυκομήδεα  καὶ   Μελάνιππον· ~βὰν δ᾽ ἴμεν ἐς
[19, 200-249]   ~ὁππότε τις μεταπαυσωλὴ πολέμοιο γένηται  ~καὶ   μένος οὐ τόσον ᾖσιν ἐνὶ
[19, 50-99]   ἀπειπόντος μεγαθύμου Πηλεΐωνος. ~τοῖσι δὲ  καὶ   μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων ~αὐτόθεν
[19, 0-49]   παρὰ νηυσὶν ἔσαν σίτοιο δοτῆρες,  ~καὶ   μὴν οἳ τότε γ᾽ εἰς
[19, 400-449]   ἐνθάδ᾽ ὀλέσθαι ~νόσφι φίλου πατρὸς  καὶ   μητέρος· ἀλλὰ καὶ ἔμπης ~οὐ
[19, 50-99]   οὐκ αἴτιός εἰμι, ~ἀλλὰ Ζεὺς  καὶ   Μοῖρα καὶ ἠεροφοῖτις Ἐρινύς, ~οἵ
[19, 400-449]   ~αἴτιοι, ἀλλὰ θεός τε μέγας  καὶ   Μοῖρα κραταιή. ~οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ
[19, 0-49]   ἐνῆκε, ~Πατρόκλῳ δ᾽ αὖτ᾽ ἀμβροσίην  καὶ   νέκταρ ἐρυθρὸν ~στάξε κατὰ ῥινῶν,
[19, 200-249]   ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα. ~ἦ,  καὶ   Νέστορος υἷας ὀπάσσατο κυδαλίμοιο ~Φυλεΐδην
[19, 350-399]   μέσοισι κορύσσετο δῖος Ἀχιλλεύς. ~τοῦ  καὶ   ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ
[19, 150-199]   θοῇς ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιοὺς ~σίτου  καὶ   οἴνοιο· τὸ γὰρ μένος ἐστὶ
[19, 150-199]   κε δῶρα ~ἐκ κλισίης ἔλθῃσι  καὶ   ὅρκια πιστὰ τάμωμεν. ~σοὶ δ᾽
[19, 300-349]   λαρὸν παρὰ δεῖπνον ἔθηκας ~αἶψα  καὶ   ὀτραλέως, ὁπότε σπερχοίατ᾽ Ἀχαιοὶ ~Τρωσὶν
[19, 100-149]   ~μή ποτ᾽ ἐς Οὔλυμπόν τε  καὶ   οὐρανὸν ἀστερόεντα ~αὖτις ἐλεύσεσθαι Ἄτην,
[19, 200-249]   προβαλοίμην ~πολλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην  καὶ   πλείονα οἶδα. ~τώ τοι ἐπιτλήτω
[19, 250-299]   μὲν ἔδοσάν με πατὴρ  καὶ   πότνια μήτηρ ~εἶδον πρὸ πτόλιος
[19, 50-99]   κέρδιον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς ~δηρὸν ἐμῆς  καὶ   σῆς ἔριδος μνήσεσθαι ὀΐω. ~ἀλλὰ
[19, 300-349]   ~ἦ ῥά νύ μοί ποτε  καὶ   σὺ δυσάμμορε φίλταθ᾽ ἑταίρων ~αὐτὸς
[19, 250-299]   ἐπὶ νῆα φέροντες Ἀχιλλῆος θείοιο.  ~καὶ   τὰ μὲν ἐν κλισίῃσι θέσαν,
[19, 200-249]   ἄλλοι δῶρα φέρον κούρητες Ἀχαιῶν.  ~καὶ   τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ
[19, 0-49]   κυβερνῆται καὶ ἔχον οἰήϊα νηῶν  ~καὶ   ταμίαι παρὰ νηυσὶν ἔσαν σίτοιο
[19, 300-349]   ~δύντα δ᾽ ἐς ἠέλιον μενέω  καὶ   τλήσομαι ἔμπης. ~ὣς εἰπὼν ἄλλους
[19, 50-99]   θεῶν φασ᾽ ἔμμεναι· ἀλλ᾽ ἄρα  καὶ   τὸν ~Ἥρη θῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύνῃς
[19, 50-99]   χερσὶν ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος. ~Ἕκτορι μὲν  καὶ   Τρωσὶ τὸ κέρδιον· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
[19, 50-99]   κάρη κομόωντας Ἀχαιούς, ~ὄφρ᾽ ἔτι  καὶ   Τρώων πειρήσομαι ἀντίον ἐλθὼν ~αἴ
[19, 300-349]   ἕκαστα ~κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε  καὶ   ὑψερεφὲς μέγα δῶμα. ~ἤδη γὰρ
[19, 200-249]   φέρτατ᾽ Ἀχαιῶν, ~κρείσσων εἰς ἐμέθεν  καὶ   φέρτερος οὐκ ὀλίγον περ ~ἔγχει,
[19, 100-149]   κεφαλῆς λιπαροπλοκάμοιο ~χωόμενος φρεσὶν ᾗσι,  καὶ   ὤμοσε καρτερὸν ὅρκον ~μή ποτ᾽
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2006