Alphabétiquement     [«   »]
γυναικὸς 1
γυναικῶν 1
γυνὴ 1
δ 98
δαίδαλα 2
δαιδαλέου 1
δαίμονος 1
Fréquences     [«    »]
47 δὲ
72 καὶ
38 τε
98 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XIX

δ


Chant, vers
[19, 100-149]   δ᾽ ἕβδομος ἑστήκει μείς· ~ἐκ  δ᾽   ἄγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ
[19, 200-249]   ἐν μέσσῃ ἀγορῇ θέσαν, ἂν  δ᾽   Ἀγαμέμνων ~ἵστατο· Ταλθύβιος δὲ θεῷ
[19, 100-149]   τόκον, σχέθε δ᾽ Εἰλειθυίας. ~αὐτὴ  δ᾽   ἀγγελέουσα Δία Κρονίωνα προσηύδα· ~Ζεῦ
[19, 100-149]   αὖτε τέλος μύθῳ ἐπιθήσεις. ~εἰ  δ᾽   ἄγε νῦν μοι ὄμοσσον Ὀλύμπιε
[19, 200-249]   ἐείκοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους· ~ἐκ  δ᾽   ἄγον αἶψα γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα
[19, 250-299]   Ἄρηα. ~ὣς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, λῦσεν  δ᾽   ἀγορὴν αἰψηρήν. ~οἳ μὲν ἄρ᾽
[19, 300-349]   πολέμου στόμα δύμεναι αἱματόεντος. ~μνησάμενος  δ᾽   ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε· ~ἦ
[19, 300-349]   γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων, ~αἶψα  δ᾽   Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· ~τέκνον
[19, 100-149]   ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσθη. ~Ἥρη  δ᾽   ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο, ~καρπαλίμως
[19, 0-49]   ἐγγείνωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρόν, ~ἐκ  δ᾽   αἰὼν πέφαται, κατὰ δὲ χρόα
[19, 300-349]   ἄλλοι ~οἴχονται μετὰ δεῖπνον,  δ᾽   ἄκμηνος καὶ ἄπαστος. ~ἀλλ᾽ ἴθι
[19, 0-49]   μάλ᾽ ἐς πόλεμον θωρήσσεο, δύσεο  δ᾽   ἀλκήν. ~ὣς ἄρα φωνήσασα μένος
[19, 300-349]   εἴβει ~χήτεϊ τοιοῦδ᾽ υἷος·  δ᾽   ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ ~εἵνεκα ῥιγεδανῆς
[19, 200-249]   δέκα πάντα τάλαντα ~ἦρχ᾽ ἅμα  δ᾽   ἄλλοι δῶρα φέρον κούρητες Ἀχαιῶν.
[19, 150-199]   τεῖος ἐπειγόμενός περ Ἄρηος· ~μίμνετε  δ᾽   ἄλλοι πάντες ἀολλέες, ὄφρά κε
[19, 250-299]   αὐτῷ χυμένη λίγ᾽ ἐκώκυε, χερσὶ  δ᾽   ἄμυσσε ~στήθεά τ᾽ ἠδ᾽ ἁπαλὴν
[19, 0-49]   φίλον υἱὸν ~κλαίοντα λιγέως· πολέες  δ᾽   ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι ~μύρονθ᾽
[19, 300-349]   δ᾽ αὐτῶν κήδε᾽ ἑκάστη. ~αὐτὸν  δ᾽   ἀμφὶ γέροντες Ἀχαιῶν ἠγερέθοντο ~λισσόμενοι
[19, 200-249]   ἔχοντας ἐπ᾽ ἤματι δακρύσαντας· ~ὅσσοι  δ᾽   ἂν πολέμοιο περὶ στυγεροῖο λίπωνται
[19, 0-49]   τεύχε᾽ ἔθηκε ~πρόσθεν Ἀχιλλῆος· τὰ  δ᾽   ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα. ~Μυρμιδόνας δ᾽
[19, 50-99]   δὴ πάντες ἀολλίσθησαν Ἀχαιοί, ~τοῖσι  δ᾽   ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
[19, 150-199]   Διί τ᾽ Ἠελίῳ τε. ~τὸν  δ᾽   ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
[19, 100-149]   τοι μενοεικέα δώσω. ~τὸν  δ᾽   ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
[19, 150-199]   ὑμείων μεμνημένος ἀνδρὶ μαχέσθω. ~τὸν  δ᾽   ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· ~μὴ
[19, 200-249]   καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν. ~τὸν  δ᾽   ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· ~ὦ
[19, 350-399]   ἐρισθενέος πυκινὸν δῶ ~ᾤχετο, τοὶ  δ᾽   ἀπάνευθε νεῶν ἐχέοντο θοάων. ~ὡς
[19, 350-399]   τε στιβαρόν τε ~εἵλετο, τοῦ  δ᾽   ἀπάνευθε σέλας γένετ᾽ ἠΰτε μήνης.
[19, 100-149]   δὲ καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα, ~Ἀλκμήνης  δ᾽   ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ᾽ Εἰλειθυίας.
[19, 250-299]   ἀγέλην ἔλασαν θεράποντες ἀγαυοί. ~Βρισηῒς  δ᾽   ἄρ᾽ ἔπειτ᾽ ἰκέλη χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ
[19, 400-449]   Πάτροκλον λίπετ᾽ αὐτόθι τεθνηῶτα. ~τὸν  δ᾽   ἄρ᾽ ὑπὸ ζυγόφι προσέφη πόδας
[19, 350-399]   θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν. ~ἀμφὶ  δ᾽   ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
[19, 250-299]   κατὰ μοῖραν ἀκούοντες βασιλῆος. ~εὐξάμενος  δ᾽   ἄρα εἶπεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν
[19, 250-299]   δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα. ~εἶπε  δ᾽   ἄρα κλαίουσα γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσι·
[19, 0-49]   δ᾽ ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα. ~Μυρμιδόνας  δ᾽   ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ
[19, 250-299]   Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν ~εὔχετο· τοὶ  δ᾽   ἄρα πάντες ἐπ᾽ αὐτόφιν εἵατο
[19, 350-399]   ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν. ~ἐκ  δ᾽   ἄρα σύριγγος πατρώϊον ἐσπάσατ᾽ ἔγχος
[19, 300-349]   ἕκαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπον· ~μυρομένους  δ᾽   ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησε
[19, 350-399]   ἦτορ ~δῦν᾽ ἄχος ἄτλητον·  δ᾽   ἄρα Τρωσὶν μενεαίνων ~δύσετο δῶρα
[19, 350-399]   ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην· ~ἣ  δ᾽   ἅρπῃ ἐϊκυῖα τανυπτέρυγι λιγυφώνῳ ~οὐρανοῦ
[19, 350-399]   ἀείρας ~κρατὶ θέτο βριαρήν·  δ᾽   ἀστὴρ ὣς ἀπέλαμπεν ~ἵππουρις τρυφάλεια,
[19, 300-349]   ἄλλους μὲν ἀπεσκέδασεν βασιλῆας, ~δοιὼ  δ᾽   Ἀτρεΐδα μενέτην καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
[19, 0-49]   φωνήσασα μένος πολυθαρσὲς ἐνῆκε, ~Πατρόκλῳ  δ᾽   αὖτ᾽ ἀμβροσίην καὶ νέκταρ ἐρυθρὸν
[19, 100-149]   ἀέθλων. ~ὣς καὶ ἐγών, ὅτε  δ᾽   αὖτε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ ~Ἀργείους
[19, 150-199]   ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. ~τὸν  δ᾽   αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
[19, 350-399]   κορυφῆς φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν· ~ἵππους  δ᾽   Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ἀμφιέποντες
[19, 150-199]   καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν. ~σοὶ  δ᾽   αὐτῷ τόδ᾽ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ
[19, 300-349]   στενάχοντο γυναῖκες ~Πάτροκλον πρόφασιν, σφῶν  δ᾽   αὐτῶν κήδε᾽ ἑκάστη. ~αὐτὸν δ᾽
[19, 350-399]   ~αὐτίκα θωρήσσοντο κατὰ στρατόν·  δ᾽   Ἀχιλῆϊ ~νέκταρ ἐνὶ στήθεσσι καὶ
[19, 100-149]   ἀνασσέμεν Ἀργείοισιν. ~ὣς φάτο, τὸν  δ᾽   ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε
[19, 100-149]   δ᾽ ἐκύει φίλον υἱόν,  δ᾽   ἕβδομος ἑστήκει μείς· ~ἐκ δ᾽
[19, 150-199]   πάντα διίκεο καὶ κατέλεξας. ~ταῦτα  δ᾽   ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δέ
[19, 100-149]   καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς. ~δῶρα  δ᾽   ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχέμεν ὅσσά
[19, 350-399]   ὣς ἀπέλαμπεν ~ἵππουρις τρυφάλεια, περισσείοντο  δ᾽   ἔθειραι ~χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει
[19, 100-149]   κλισίῃσιν ὑπέσχετο δῖος Ὀδυσσεύς. ~εἰ  δ᾽   ἐθέλεις, ἐπίμεινον ἐπειγόμενός περ Ἄρηος,
[19, 400-449]   παρὰ ζυγὸν οὖδας ἵκανεν· ~αὐδήεντα  δ᾽   ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη· ~καὶ
[19, 100-149]   κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν· ~αὐτίκα  δ᾽   εἷλ᾽ Ἄτην κεφαλῆς λιπαροπλοκάμοιο ~χωόμενος
[19, 100-149]   ~Ἀλκμήνης δ᾽ ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε  δ᾽   Εἰλειθυίας. ~αὐτὴ δ᾽ ἀγγελέουσα Δία
[19, 250-299]   θέσαν, κάθισαν δὲ γυναῖκας, ~ἵππους  δ᾽   εἰς ἀγέλην ἔλασαν θεράποντες ἀγαυοί.
[19, 100-149]   ~ἰφθίμην ἄλοχον Σθενέλου Περσηϊάδαο. ~ἣ  δ᾽   ἐκύει φίλον υἱόν, δ᾽
[19, 50-99]   γὰρ ἐπισταμένῳ περ ἐόντι. ~ἀνδρῶν  δ᾽   ἐν πολλῷ ὁμάδῳ πῶς κέν
[19, 0-49]   ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι ~μύρονθ᾽  δ᾽   ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα θεάων,
[19, 0-49]   ὡς εἰ σέλας ἐξεφάανθεν· ~τέρπετο  δ᾽   ἐν χείρεσσιν ἔχων θεοῦ ἀγλαὰ
[19, 350-399]   ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς. ~πειρήθη  δ᾽   ἕο αὐτοῦ ἐν ἔντεσι δῖος
[19, 150-199]   δίκης ἐπιδευὲς ἔχῃσθα. ~Ἀτρεΐδη σὺ  δ᾽   ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπ᾽ ἄλλῳ
[19, 250-299]   δὲ Μυρμιδόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο, ~βὰν  δ᾽   ἐπὶ νῆα φέροντες Ἀχιλλῆος θείοιο.
[19, 250-299]   Ἀχαιοῖσιν θάνατον πολέεσσι γενέσθαι. ~νῦν  δ᾽   ἔρχεσθ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν
[19, 200-249]   οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν, ~ὑμεῖς  δ᾽   ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον· τ᾽
[19, 300-349]   μ᾽ ἄχος αἰνὸν ἱκάνει· ~δύντα  δ᾽   ἐς ἠέλιον μενέω καὶ τλήσομαι
[19, 0-49]   φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν· ~ἣ  δ᾽   ἐς νῆας ἵκανε θεοῦ πάρα
[19, 200-249]   ~κεῖται ἀνὰ πρόθυρον τετραμμένος, ἀμφὶ  δ᾽   ἑταῖροι ~μύρονται· τό μοι οὔ
[19, 350-399]   καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα· ~τῷ  δ᾽   εὖτε πτερὰ γίγνετ᾽ ἄειρε δὲ
[19, 50-99]   ἔγχεος ἡμετέροιο. ~ὣς ἔφαθ᾽ οἳ  δ᾽   ἐχάρησαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ ~μῆνιν ἀπειπόντος
[19, 200-249]   υἷας Ἀχαιῶν ~νήστιας ἀκμήνους, ἅμα  δ᾽   ἠελίῳ καταδύντι ~τεύξεσθαι μέγα δόρπον,
[19, 0-49]   δὲ χρόα πάντα σαπήῃ. ~τὸν  δ᾽   ἠμείβετ᾽ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα·
[19, 400-449]   πόδας αἰόλος ἵππος ~Ξάνθος, ἄφαρ  δ᾽   ἤμυσε καρήατι· πᾶσα δὲ χαίτη
[19, 350-399]   δὲ χαλινοὺς ~γαμφηλῇς ἔβαλον, κατὰ  δ᾽   ἡνία τεῖναν ὀπίσσω ~κολλητὸν ποτὶ
[19, 300-349]   Ἀχαιῶν ἠγερέθοντο ~λισσόμενοι δειπνῆσαι·  δ᾽   ἠρνεῖτο στεναχίζων· ~λίσσομαι, εἴ τις
[19, 0-49]   δῖος Ἀχιλλεὺς ~σμερδαλέα ἰάχων, ὦρσεν  δ᾽   ἥρωας Ἀχαιούς. ~καί ῥ᾽ οἵ
[19, 0-49]   δὲ βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι. ~νῦν  δ᾽   ἤτοι μὲν ἐγὼ θωρήξομαι· ἀλλὰ
[19, 50-99]   στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ· ~νῦν  δ᾽   ἤτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον,
[19, 0-49]   πρῶτα θεῶν ἰότητι δαμάσθη· ~τύνη  δ᾽   Ἡφαίστοιο πάρα κλυτὰ τεύχεα δέξο
[19, 100-149]   ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο, ~καρπαλίμως  δ᾽   ἵκετ᾽ Ἄργος Ἀχαιικόν, ἔνθ᾽ ἄρα
[19, 100-149]   οὐρανοῦ ἀστερόεντος ~χειρὶ περιστρέψας· τάχα  δ᾽   ἵκετο ἔργ᾽ ἀνθρώπων. ~τὴν αἰεὶ
[19, 200-249]   Κρειοντιάδην Λυκομήδεα καὶ Μελάνιππον· ~βὰν  δ᾽   ἴμεν ἐς κλισίην Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο.
[19, 350-399]   ὥς τ᾽ ἠλέκτωρ Ὑπερίων, ~σμερδαλέον  δ᾽   ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο· ~Ξάνθέ
[19, 200-249]   ~αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα  δ᾽   ἵππους· ~ἐκ δ᾽ ἄγον αἶψα
[19, 200-249]   ᾖσιν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσι. ~νῦν  δ᾽   οἳ μὲν κέαται δεδαϊγμένοι, οὓς
[19, 200-249]   καλάμην χθονὶ χαλκὸς ἔχευεν, ~ἄμητος  δ᾽   ὀλίγιστος, ἐπὴν κλίνῃσι τάλαντα ~Ζεύς,
[19, 350-399]   σέλας γένετ᾽ ἠΰτε μήνης. ~ὡς  δ᾽   ὅτ᾽ ἂν ἐκ πόντοιο σέλας
[19, 350-399]   ἀπάνευθε νεῶν ἐχέοντο θοάων. ~ὡς  δ᾽   ὅτε ταρφειαὶ νιφάδες Διὸς ἐκποτέονται
[19, 200-249]   δόρπον, ἐπὴν τεισαίμεθα λώβην. ~πρὶν  δ᾽   οὔ πως ἂν ἔμοιγε φίλον
[19, 200-249]   ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται. ~γαστέρι  δ᾽   οὔ πως ἔστι νέκυν πενθῆσαι
[19, 100-149]   εἰσι γενέθλης. ~ὣς ἔφατο· Ζεὺς  δ᾽   οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησεν, ~ἀλλ᾽
[19, 50-99]   ~καί τέ με νεικείεσκον· ἐγὼ  δ᾽   οὐκ αἴτιός εἰμι, ~ἀλλὰ Ζεὺς
[19, 350-399]   ὄρεσφι ~σταθμῷ ἐν οἰοπόλῳ· τοὺς  δ᾽   οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι ~πόντον ἐπ᾽
[19, 50-99]   κράατα βαίνει ~βλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους· κατὰ  δ᾽   οὖν ἕτερόν γε πέδησε. ~καὶ
[19, 350-399]   κραταιγύαλοι καὶ μείλινα δοῦρα. ~αἴγλη  δ᾽   οὐρανὸν ἷκε, γέλασσε δὲ πᾶσα
[19, 150-199]   ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· ~μὴ  δ᾽   οὕτως, ἀγαθός περ ἐών, θεοείκελ᾽
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2006