Alphabétiquement     [«   »]
ταῦτα 4
τάχα 1
τέ 2
τε 38
τεθνάμεν 1
τεθνηότα 1
τεθνηῶτα 2
Fréquences     [«    »]
20 ἐν
22 ἐνὶ
33 μὲν
38 τε
47 δὲ
72 καὶ
98 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XIX

τε


Chant, vers
[19, 300-349]   καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς ~Νέστωρ Ἰδομενεύς  τε   γέρων θ᾽ ἱππηλάτα Φοῖνιξ ~τέρποντες
[19, 150-199]   τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ  τε   γούνατ᾽ ἰόντι. ~ὃς δέ κ᾽
[19, 150-199]   Ἀχιλῆϊ ~χθιζὸν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν  τε   γυναῖκας. ~Ταλθύβιος δέ μοι ὦκα
[19, 150-199]   ἄναξ τ᾽ ἀνδρῶν  τε   γυναικῶν· ~καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ
[19, 350-399]   ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν  τε   ~εἵλετο, τοῦ δ᾽ ἀπάνευθε σέλας
[19, 300-349]   ~μνησάμενος δ᾽ ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν  τε·   ~ἦ ῥά νύ μοί ποτε
[19, 100-149]   μευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί  τε   θέαιναι, ~ὄφρ᾽ εἴπω τά με
[19, 100-149]   πάντεσσι θεοῖσι· ~κέκλυτέ μευ πάντές  τε   θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι, ~ὄφρ᾽
[19, 200-249]   φρεσὶ ταῦτα μέμηλεν, ~ἀλλὰ φόνος  τε   καὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος
[19, 350-399]   ἔμμεναι ἡρώεσσιν· ~ἵππους δ᾽ Αὐτομέδων  τε   καὶ Ἄλκιμος ἀμφιέποντες ~ζεύγνυον· ἀμφὶ
[19, 300-349]   ἄπαστος. ~ἀλλ᾽ ἴθι οἱ νέκτάρ  τε   καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν ~στάξον ἐνὶ
[19, 400-449]   σοὶ αὐτῷ ~μόρσιμόν ἐστι θεῷ  τε   καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι. ~ὣς
[19, 400-449]   ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο· ~Ξάνθέ  τε   καὶ Βαλίε τηλεκλυτὰ τέκνα Ποδάργης
[19, 250-299]   θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος ~Γῆ  τε   καὶ Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες, αἵ
[19, 200-249]   τε Μέγητα Θόαντά τε Μηριόνην  τε   ~καὶ Κρειοντιάδην Λυκομήδεα καὶ Μελάνιππον·
[19, 150-199]   γυῖα βαρύνεται, ἠδὲ κιχάνει ~δίψά  τε   καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε
[19, 100-149]   ὅρκον ~μή ποτ᾽ ἐς Οὔλυμπόν  τε   καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα ~αὖτις ἐλεύσεσθαι
[19, 300-349]   δείξειας ἕκαστα ~κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς  τε   καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα. ~ἤδη
[19, 350-399]   ναύτῃσι φανήῃ ~καιομένοιο πυρός, τό  τε   καίεται ὑψόθ᾽ ὄρεσφι ~σταθμῷ ἐν
[19, 250-299]   πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ, ~τρεῖς  τε   κασιγνήτους, τούς μοι μία γείνατο
[19, 350-399]   ἐκφορέοντο καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι ~θώρηκές  τε   κραταιγύαλοι καὶ μείλινα δοῦρα. ~αἴγλη
[19, 0-49]   νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσκον ~οἵ  τε   κυβερνῆται καὶ ἔχον οἰήϊα νηῶν
[19, 150-199]   θυμῷ γε μενοινάᾳ πολεμίζειν, ~ἀλλά  τε   λάθρῃ γυῖα βαρύνεται, ἠδὲ κιχάνει
[19, 400-449]   τοι ἡμεῖς ~αἴτιοι, ἀλλὰ θεός  τε   μέγας καὶ Μοῖρα κραταιή. ~οὐδὲ
[19, 200-249]   Νέστορος υἷας ὀπάσσατο κυδαλίμοιο ~Φυλεΐδην  τε   Μέγητα Θόαντά τε Μηριόνην τε
[19, 0-49]   σκάζοντε βάτην Ἄρεος θεράποντε ~Τυδεΐδης  τε   μενεπτόλεμος καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς ~ἔγχει
[19, 200-249]   κυδαλίμοιο ~Φυλεΐδην τε Μέγητα Θόαντά  τε   Μηριόνην τε ~καὶ Κρειοντιάδην Λυκομήδεα
[19, 50-99]   ~ἔπλετο σοὶ καὶ ἐμοί,  τε   νῶΐ περ ἀχνυμένω κῆρ ~θυμοβόρῳ
[19, 400-449]   κραταιή. ~οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί  τε   νωχελίῃ τε ~Τρῶες ἀπ᾽ ὤμοιιν
[19, 200-249]   φυλόπιδος πέλεται κόρος ἀνθρώποισιν, ~ἧς  τε   πλείστην μὲν καλάμην χθονὶ χαλκὸς
[19, 350-399]   οἱ ὄσσε ~λαμπέσθην ὡς εἴ  τε   πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἱ
[19, 350-399]   ~χάλκεον· αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα  τε   στιβαρόν τε ~εἵλετο, τοῦ δ᾽
[19, 300-349]   τυτθὸν ἔτι ζώοντ᾽ ἀκάχησθαι ~γήραΐ  τε   στυγερῷ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ
[19, 150-199]   ἑτοιμασάτω ταμέειν Διί τ᾽ Ἠελίῳ  τε.   ~τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας
[19, 400-449]   γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελίῃ  τε   ~Τρῶες ἀπ᾽ ὤμοιιν Πατρόκλου τεύχε᾽
[19, 300-349]   ~αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ δέ  τε   Φθίην δὲ νέεσθαι, ~ὡς ἄν
[19, 200-249]   ἐπιτλήτω κραδίη μύθοισιν ἐμοῖσιν. ~αἶψά  τε   φυλόπιδος πέλεται κόρος ἀνθρώποισιν, ~ἧς
[19, 0-49]   ἄγρια φῦλα ~μυίας, αἵ ῥά  τε   φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν· ~ἤν περ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2006