Alphabétiquement     [«   »]
καθ´ 1
Καὶ 1
ΚΑΙ 1
καὶ 118
καιροῦ 1
καίτοι 2
κακὰς 1
Fréquences     [«    »]
52 δὲ
27 μὲν
27 τῶν
118 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur Homère et sur Socrate (discours 55; traduction anglaise)

καὶ


Discours, par.
[55, 5]   πυρὸς καὶ ἀνέμων καὶ θαλάττης  καὶ   ἀετῶν καὶ ταύρων καὶ λεόντων
[55, 15]   μαντικῆς, πρὸς δὲ τούτοις καιροῦ  καὶ   ἀκαιρίας ἔοικεν ὑποτίθεσθαι; ~ἐν δὲ
[55, 20]   γὰρ ἀλαζονίστατον πεποίηκε τῶν μνηστήρων  καὶ   ἀκολαστότατον· ὃς πρῶτον μὲν κατεφρόνει
[55, 5]   ὁρῶσι τοὺς αὐλητὰς καὶ ξύνεισι  καὶ   ἀκούουσιν ὁσημέραι, καὶ οὐδ´ ἂν
[55, 15]   ἆρ´ οὖν οὐ περὶ ἀπειθείας  καὶ   (ἀλαζονείας τότε λέγειν φαίνεται; πάλιν
[55, 20]   καὶ ἐρωμένων. {οὐ μέντοι ἀλλὰ  καὶ   ἄλλων ἐνίοτε παραδειγμάτων εὐπόρει, φίλους
[55, 15]   ἐπιπλήττοντα τῷ Ἀγαμέμνονι ὡς ἁμαρτόντι  καὶ   ἀναγκάζοντα δεῖσθαι τοῦ Ἀχιλλέως·
[55, 5]   εἰ ταῖς Ὁμήρου παραβολαῖς πυρὸς  καὶ   ἀνέμων καὶ θαλάττης καὶ ἀετῶν
[55, 5]   καὶ κατορθωμάτων καὶ περὶ ἀληθείας  καὶ   ἀπάτης καὶ ὅπως δοξάζουσιν οἱ
[55, 10]   γὰρ τῶν λόγων τοὺς ἀνθρώπους  καὶ   ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τοὺς λόγους
[55, 20]   Τηλέμαχος ξυνιείς. ὅμως δὲ τοῦτον  καὶ   ἀποθανόντα ἐποίησεν οὐκ εἰκῇ πληγέντα
[55, 15]   του δοκεῖ λέγειν δωροδοκίας  καὶ   ἀσεβείας καὶ τὸ ξύμπαν ἀφροσύνης;
[55, 5]   χρήσαντος ὡς εἴη σοφώτατος Ἑλλήνων  καὶ   βαρβάρων. τελευταῖον δὲ οὐδὲ τοὺς
[55, 10]   ἀναίσχυντον καὶ βδελυρόν, περὶ ἀναιδείας  καὶ   βδελυρίας· ὁπότε δὲ ἀγνώμονα καὶ
[55, 10]   ἀλαζονείας λέγειν· ὁπότε δὲ ἀναίσχυντον  καὶ   βδελυρόν, περὶ ἀναιδείας καὶ βδελυρίας·
[55, 20]   τὸν Πάνδαρον διὰ τῆς γλώττης.  καὶ   γὰρ εἰ τύχῃ τινὶ συμβαίνει
[55, 10]   καὶ τοῦτο παρ´ Ὁμήρου λαβεῖν.  καὶ   γὰρ ἐκεῖνος, ὅταν μὲν διηγῆται
[55, 10]   καὶ ὑπὲρ ὧν μηδεὶς ἐπυνθάνετο  (καὶ   γὰρ τοὺς ἵππους ἐμήνυσε τοὺς
[55, 0]   ὁποία τυγχάνει οὖσα, μηδενὸς διδάξαντος  καὶ   γενέσθαι παρ´ αὑτοῦ σοφός. Ὁμήρου
[55, 20]   ποτηρίων καὶ τούτων οὐχ αὑτοῦ  καὶ   ἐδείπνει πολυτελῶς οὐκ ἐκ τῶν
[55, 5]   τούτοις ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ἐσπουδαζέτην  καὶ   ἐλεγέτην, μὲν διὰ τῆς
[55, 10]   ὀργίλον, ἀγνωμοσύνης καὶ ὀργῆς ἀποτρέπειν.  καὶ   ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως τὰ
[55, 20]   αὐτὸς δὲ ἐν πολυτελεῖ ἐσθῆτι  καὶ   ἔπινεν ἐκ χρυσῶν ποτηρίων καὶ
[55, 10]   τέφρας κυάμων τε  καὶ   ἐρεβίνθων λικμῶντας ἀνθρώπους πεποίηκεν,
[55, 20]   δὲ τῷ Θετταλῷ περὶ ἐραστῶν  καὶ   ἐρωμένων. {οὐ μέντοι ἀλλὰ καὶ
[55, 5]   καταλιπόντων. οὕτως ἄγαν κεκολασμένω ἤστην  καὶ   ἐσωφρονείτην ἄμφω τὼ ἄνδρε. (ἔπειτα
[55, 0]   διδάσκαλος γενέσθαι, Πυθαγόρας δὲ Ἐμπεδοκλέους  καὶ   ἑτέρων, καὶ τῶν ἄλλων δὲ
[55, 20]   ἀλλὰ παρασιτῶν ἐπ´ οἰκίας ἀδεσπότου·  καὶ   ἔφη μὲν τῆς Πηνελόπης ἐρᾶν,
[55, 15]   ὃς καὶ τοῖς βέλεσι κατηρᾶτο  καὶ   ἠπείλει διακλάσειν αὐτὰ καὶ κατακαύσειν,
[55, 0]   δίχα γε Ἡρακλείτου τοῦ Ἐφεσίου  καὶ   Ἡσιόδου τοῦ Ἀσκραίου. μὲν
[55, 5]   Ὁμήρου παραβολαῖς πυρὸς καὶ ἀνέμων  καὶ   θαλάττης καὶ ἀετῶν καὶ ταύρων
[55, 10]   ὥσπερ Ὅμηρος διά τε μύθων  καὶ   ἱστορίας ἐπεχείρησε τοὺς ἀνθρώπους παιδεύειν,
[55, 5]   δὲ καταλογάδην· περὶ ἀρετῆς ἀνθρώπων  καὶ   κακίας καὶ περὶ ἁμαρτημάτων καὶ
[55, 0]   σοφίας αὐτοῦ διδάσκαλον οὕτως ὠφελίμου  καὶ   καλῆς γενομένης (σὺ ἡμῖν σαφῶς
[55, 15]   κατηρᾶτο καὶ ἠπείλει διακλάσειν αὐτὰ  καὶ   κατακαύσειν, ὡς φοβουμένων αὐτὸν τῶν
[55, 5]   καὶ κακίας καὶ περὶ ἁμαρτημάτων  καὶ   κατορθωμάτων καὶ περὶ ἀληθείας καὶ
[55, 20]   εἰ δὲ Λυσικλεῖ διαλέγοιτο, ἀμνίων  καὶ   κωδίων· Λύκωνι δὲ δικῶν καὶ
[55, 5]   θαλάττης καὶ ἀετῶν καὶ ταύρων  καὶ   λεόντων καὶ τῶν ἄλλων, οἷς
[55, 15]   τὴν γλῶτταν ἀποτμηθείς, πρὶν  καὶ   λόγῳ φῆσαι τὸν Ἀλέξανδρον αὐτῷ
[55, 0]   συγγενομένων; (Ἔγωγε. (Εἴπερ οὖν ζηλωτής,  καὶ   μαθητὴς εἴη ἄν. γὰρ
[55, 10]   τὰ ὀνόματα· ἀλλὰ ᾔδει τούτῳ  καὶ   μάλιστα ὀνήσων τοὺς ἀκούοντας, εἴ
[55, 15]   οὐ περὶ φρονήσεως καὶ στρατηγίας  καὶ   μαντικῆς, πρὸς δὲ τούτοις καιροῦ
[55, 5]   Ὁμήρῳ ἐοικέναι; (Τὸ μὲν πρῶτον  καὶ   μέγιστον κατὰ τὸ ἦθος. οὐδέτερος
[55, 15]   τούτοις παρατιθεὶς Πολυδάμαντα κελεύοντα εὐλαβηθῆναι  καὶ   μὴ διαβαίνειν τὴν τάφρον, ἅμα
[55, 0]   γενομένης (σὺ ἡμῖν σαφῶς εἰπὲ  καὶ   μὴ φθονήσῃς. (Ἀλλὰ τοῦτό γε
[55, 5]   καὶ ὅπως ἐπίστανται οἱ φρόνιμοι.  καὶ   μὴν εἰκάσαι καὶ παραβαλεῖν ἱκανώτατοι
[55, 10]   τὰ παιδία διηγούμεναι τὴν Λάμιαν.  καὶ   μὴν ὥσπερ Ὅμηρος διά τε
[55, 0]   ἐπίσταται δήπου ἐκεῖνον ὁποῖος ἦν  καὶ   μιμούμενος τὰ ἔργα καὶ τοὺς
[55, 15]   δυσχωρίαν τάφρου τε καὶ τείχους  καὶ   νεῶν εἰσελαύνων, ὅπου γε μηδὲ
[55, 5]   τὴν τέχνην. τὸ δὲ ὁρᾶν  καὶ   ξυνεῖναι οὐδέν ἐστι πρὸς τὸ
[55, 5]   γὰρ καὶ ὁρῶσι τοὺς αὐλητὰς  καὶ   ξύνεισι καὶ ἀκούουσιν ὁσημέραι, καὶ
[55, 0]   Ἡγίου, Πολύγνωτος δὲ ζωγράφος  καὶ   ἀδελφὸς ἄμφω τοῦ πατρὸς
[55, 0]   αὑτὸν ἀποφαίνειν. ταὐτὸ δὲ τοῦτο  καὶ   μαθητὴς ποιεῖν ἔοικε· ~μιμούμενος
[55, 5]   κτήσεως χρημάτων ὁμοίως Σωκράτης τε  καὶ   Ὅμηρος. πρὸς δὲ τούτοις ὑπὲρ
[55, 15]   οὔ νύ τι κάλλιόν ἐστι·  (καὶ   ὃν τρόπον ἀπέθανεν οὐ μετὰ
[55, 5]   καὶ περὶ ἀληθείας καὶ ἀπάτης  καὶ   ὅπως δοξάζουσιν οἱ πολλοὶ καὶ
[55, 5]   καὶ ὅπως δοξάζουσιν οἱ πολλοὶ  καὶ   ὅπως ἐπίστανται οἱ φρόνιμοι. καὶ
[55, 10]   δὲ ἀγνώμονα καὶ ὀργίλον, ἀγνωμοσύνης  καὶ   ὀργῆς ἀποτρέπειν. καὶ ἐπὶ τῶν
[55, 10]   καὶ βδελυρίας· ὁπότε δὲ ἀγνώμονα  καὶ   ὀργίλον, ἀγνωμοσύνης καὶ ὀργῆς ἀποτρέπειν.
[55, 5]   πρὸς τὸ μανθάνειν· πολλοὶ γὰρ  καὶ   ὁρῶσι τοὺς αὐλητὰς καὶ ξύνεισι
[55, 5]   καὶ ξύνεισι καὶ ἀκούουσιν ὁσημέραι,  καὶ   οὐδ´ ἂν ἐμφυσῆσαι τοῖς αὐλοῖς
[55, 10]   ἔστη τοῦ δόρατος ἐγγὺς παγέντος  καὶ   οὐδὲν αὐτὸν ὤνησε τὸ τάχος,
[55, 10]   λέουσι καὶ ταῖς παρδάλεσι παραβάλλομεν  καὶ   οὐδὲν μὴ πολὺ ἀποδεῖν
[55, 15]   δῶρα παρὰ Ἀλεξάνδρου τοῦ Πριάμου,  καὶ   οὔτε ἀπέκτεινε τὸν Μενέλεων βαλών,
[55, 15]   κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας, ἵπποισιν  καὶ   ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος παρὰ νηῶν ἂψ
[55, 10]   μάτην οἴονται τὰ τοιαῦτα λέγεσθαι  καὶ   ὄχλον ἄλλως καὶ (φλυαρίαν ἡγοῦνται.
[55, 5]   οἱ φρόνιμοι. καὶ μὴν εἰκάσαι  καὶ   παραβαλεῖν ἱκανώτατοι ἦσαν. (Τοῦτο μὲν
[55, 15]   καίτοι τοξότης ἱκανὸς εἶναι δοκῶν,  καὶ   παραβὰς τὰ ὅρκια τοὺς Τρῶας
[55, 5]   καὶ περὶ ἁμαρτημάτων καὶ κατορθωμάτων  καὶ   περὶ ἀληθείας καὶ ἀπάτης καὶ
[55, 5]   περὶ ἀρετῆς ἀνθρώπων καὶ κακίας  καὶ   περὶ ἁμαρτημάτων καὶ κατορθωμάτων καὶ
[55, 15]   Ἀχιλλέα λοιδορουμένους παύοντα τῆς ὀργῆς  καὶ   προλέγοντα φανερῶς τὰ συμβησόμενα αὐτοῖς
[55, 5]   ποιεῖν ἔοικε· ~μιμούμενος τὸν διδάσκαλον  καὶ   προσέχων ἀναλαμβάνει τὴν τέχνην. τὸ
[55, 20]   Ἀνύτῳ μὲν διαλεγόμενος βυρσέων ἐμέμνητο  καὶ   σκυτοτόμων. εἰ δὲ Λυσικλεῖ διαλέγοιτο,
[55, 15]   αὐτοὺς ἐποίησεν· οὐ περὶ φρονήσεως  καὶ   στρατηγίας καὶ μαντικῆς, πρὸς δὲ
[55, 20]   καὶ κωδίων· Λύκωνι δὲ δικῶν  καὶ   συκοφαντημάτων, Μένωνι δὲ τῷ Θετταλῷ
[55, 10]   δὲ ἐβάμβαινεν ὑπὸ τοῦ δέους  καὶ   συνεκρότει τοὺς ὀδόντας, ὅπως δὲ
[55, 5]   Ἕλληνες, Στησίχορον Ὁμήρου ζηλωτὴν γενέσθαι  καὶ   σφόδρα γε ἐοικέναι κατὰ τὴν
[55, 10]   παιδεύειν, σφόδρα ἐργώδεις ὄντας παιδευθῆναι,  καὶ   Σωκράτης πολλάκις ἐχρῆτο τῷ τοιούτῳ,
[55, 10]   τῶν ἄλλων ὁμοίως τὰ πάθη  καὶ   τὰ νοσήματα ἐπ´ αὐτῶν τῶν
[55, 10]   τὴν Ἀρχιλόχου ἀλώπεκα τοῖς λέουσι  καὶ   ταῖς παρδάλεσι παραβάλλομεν καὶ οὐδὲν
[55, 20]   ταῖς δούλαις ταῖς τοῦ Ὀδυσσέως  καὶ   τἄλλα ἦν ἀκόλαστος, (οὐχ ὡς
[55, 0]   ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. (Ἐπεὶ φαίνῃ  καὶ   τἄλλα Σωκράτους ὢν ἐπαινέτης καὶ
[55, 10]   τοὺς λέοντας καὶ τοὺς ἀετοὺς  καὶ   τὰς Σκύλλας καὶ τοὺς Κύκλωπας,
[55, 20]   ἐπεχείρει τοξεύειν, ἄπειρος ὢν τοξικῆς  καὶ   τὰς χεῖρας οὕτως ὑπὸ τρυφῆς
[55, 5]   ἀνέμων καὶ θαλάττης καὶ ἀετῶν  καὶ   ταύρων καὶ λεόντων καὶ τῶν
[55, 20]   εἰ μή τις ἐπιχρίσειε στέαρ,  καὶ   ταῦτα τοῦ Ὀδυσσέως ὁρῶντος καὶ
[55, 5]   τοὺς λόγους αὐτὸς κατέλιπε γράψας,  καὶ   ταύτῃ γε ὑπερέβαλε τὸν Ὅμηρον.
[55, 15]   (εἰς τοσαύτην δυσχωρίαν τάφρου τε  καὶ   τείχους καὶ νεῶν εἰσελαύνων, ὅπου
[55, 10]   σκυτοτόμους. ~(Εἴπερ γε, μακάριε,  καὶ   τὴν Ἀρχιλόχου ἀλώπεκα τοῖς λέουσι
[55, 5]   ἂν (τοῦ γράψαντος τὴν Ἰλιάδα  καὶ   τὴν Ὀδύσσειαν. Σωκράτης δὲ τὴν
[55, 20]   καὶ ταῦτα τοῦ Ὀδυσσέως ὁρῶντος  καὶ   τῆς ἐρωμένης παρούσης, ἐν ἀνθρώποις
[55, 0]   δὲ ποιήσεως ξυνέντα τῆς Ὁμήρου  καὶ   τῆς ὅλης διανοίας ἔμπειρον γενόμενον
[55, 15]   λέγειν δωροδοκίας καὶ ἀσεβείας  καὶ   τὸ ξύμπαν ἀφροσύνης; ὃς καὶ
[55, 5]   ἐκαλεῖτο. ἀλλὰ ὅσον ἐπ´ ἐκείνῳ  καὶ   τὸ ὄνομα ἠγνοοῦμεν ἂν (τοῦ
[55, 5]   ἦν ἀποκρύψασθαι διὰ τὸ μέγεθος  καὶ   τὸ σφόδρα ἐνδόξους εἶναι τὰς
[55, 15]   καὶ τὸ ξύμπαν ἀφροσύνης; ὃς  καὶ   τοῖς βέλεσι κατηρᾶτο καὶ ἠπείλει
[55, 10]   ῥᾴδιον ἄλλοις τοῖς φιλοσόφοις  καὶ   τοῖς πεπαιδευμένοις. οἱ δὲ πολλοὶ
[55, 10]   ἴσως δὲ προσέκρουσε (τοῖς μυθολόγοις  καὶ   τοῖς συγγραφεῦσιν. οὐ τοίνυν οὐδὲ
[55, 0]   καὶ τἄλλα Σωκράτους ὢν ἐπαινέτης  καὶ   τὸν ἄνδρα ἐκπληττόμενος ἐν τοῖς
[55, 15]   Νέστορα τοὺς περὶ τὸν Ἀγαμέμνονα  καὶ   τὸν Ἀχιλλέα λοιδορουμένους παύοντα τῆς
[55, 10]   τοὺς ἵππους ἐμήνυσε τοὺς Θρᾳκικοὺς  καὶ   τὸν Ῥῆσον, ὃν οὐδεὶς ᾔδει
[55, 10]   μόνους δὲ θαυμάζεις τοὺς λέοντας  καὶ   τοὺς ἀετοὺς καὶ τὰς Σκύλλας
[55, 10]   τοὺς ἀετοὺς καὶ τὰς Σκύλλας  καὶ   τοὺς Κύκλωπας, οἷς ἐκεῖνος ἐκήλει
[55, 5]   παρ´ ἑτέρων ἀκούοντες ἴσμεν, οὕτω  καὶ   τοὺς λόγους τοὺς Σωκράτους ἄλλων
[55, 0]   ἦν καὶ μιμούμενος τὰ ἔργα  καὶ   τοὺς λόγους ὡς οἷόν τε
[55, 5]   παραβαλεῖν ἀξιώσεις τοὺς Σωκράτους κεραμέας  καὶ   {τοὺς} σκυτοτόμους. ~(Εἴπερ γε,
[55, 0]   τὰ ἄλλα τὰ περὶ αὐτόν,  καὶ   τοῦτο ἄδηλον τοῖς Ἕλλησιν.
[55, 10]   ψιλοὺς ἔλεγε. δοκεῖ δέ μοι  καὶ   τοῦτο παρ´ Ὁμήρου λαβεῖν. καὶ
[55, 20]   καὶ ἔπινεν ἐκ χρυσῶν ποτηρίων  καὶ   τούτων οὐχ αὑτοῦ καὶ ἐδείπνει
[55, 15]   δὲ ὑπὸ τῶν ἵππων ἐπαιρόμενος  καὶ   τῷ κάλλει τοῦ δίφρου ᾤετο
[55, 0]   Πυθαγόρας δὲ Ἐμπεδοκλέους καὶ ἑτέρων,  καὶ   τῶν ἄλλων δὲ τῶν πλείστων
[55, 5]   ἀετῶν καὶ ταύρων καὶ λεόντων  καὶ   τῶν ἄλλων, οἷς ἐκόσμησε τὴν
[55, 5]   σφόδρα ἐνδόξους εἶναι τὰς Ἀθήνας  καὶ   τῶν Ἑλλήνων ἄρχειν κατ´ ἐκεῖνον
[55, 10]   ἀποδεῖν φαμεν. ἀλλὰ γὰρ ἴσως  καὶ   τῶν Ὁμήρου τὰ τοιαῦτα ἀποδοκιμάζεις,
[55, 10]   μόνον εἴ τι ἐρωτῷεν, ἀλλὰ  καὶ   ὑπὲρ ὧν μηδεὶς ἐπυνθάνετο (καὶ
[55, 20]   παραδειγμάτων εὐπόρει, φίλους μὲν ὀνομάζων  καὶ   φιλίαν, ὅτε πρὸς Λῦσιν διαλέγοιτο,
[55, 10]   ἐναργῶς οὐ περὶ δειλίας ὑμῖν  καὶ   φιλοδοξίας δοκεῖ διαλέγεσθαι; ~ὅταν δὲ
[55, 10]   τοιαῦτα λέγεσθαι καὶ ὄχλον ἄλλως  καὶ   (φλυαρίαν ἡγοῦνται. Σωκράτης δὲ ἐνόμιζεν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 20/12/2007