HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ε  =  316 formes différentes pour 1369 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 παρέλαβε
2 κατέλαβε
4 ἔλαβε
32 γε
3 γέ
1 ἄγε
1 ἀντέλεγε
2 ἐξῆγε
2 ἀπῆγε
1 προσῆγε
1 μέντοιγε
2 ἔγωγε
15 δέ
402 δὲ
6 ἐνθάδε
3 τοιάδε
1 οἴκαδε
6 τάδε
8 μηδὲ
1 τῇδε
1 ἥδε
1 τοιαίδε
1 οἵδε
1 ἐνθένδε
1 τήνδε
1 τοιόνδε
4 τόνδε
1 τῶνδε
2 τόδε
1 ὅδε
2 τοῖσδε
1 τοιόσδε
1 τούσδε
5 τοῦδε
30 οὐδὲ
1 οὐδέ
2 τῷδε
1 εἴκαζε
1 ἔπειθε
1 ἐξαπέσταλθε
1 ἀπέσταλθε
1 διεξῆλθε
1 ἐμπίμπλασθε
1 ἀπεδείξασθε
1 ἐπεδείξασθε
1 πεπείρασθε
2 ἐποιήσασθε
1 κατεχρήσασθε
1 χαρίσασθε
1 ἐχαρίσασθε
1 ἐψηφίσασθε
1 παύσασθε
2 ἐψεύσασθε
1 ἀπολύσασθε
1 ὠρέγεσθε
1 οἴεσθε
1 ἕλεσθε
1 ἀφείλεσθε
3 βούλεσθε
1 ἐγένεσθε
1 εὔξεσθε
1 ἐπαίρεσθε
1 εὕρεσθε
1 ἐπιταχθήσεσθε
1 γενήσεσθε
1 ἐναντιώσεσθε
1 ἐναντιώσεσθέ
1 πλάττεσθε
1 βουλεύεσθε
1 πορεύεσθε
1 ἐλέγχεσθε
1 δέχεσθε
1 ἀνέχεσθε
1 ἄρχεσθε
1 περιέρχεσθε
1 ὑπέσχεσθε
1 παρέσχεσθέ
1 λήψεσθε
2 ᾤεσθε
1 δέησθε
1 βούλησθε
1 μέμνησθε
1 ἀποδείξησθε
1 προαιρῆσθε
1 τιμωρήσησθε
2 ψηφίσησθε
1 αἰτῆσθε
2 ἀνάσχησθε
1 παράσχησθε
1 ὑπόσχησθε
1 ἀδικεῖσθε
1 αἰτεῖσθε
1 καταπέπληχθε
1 ὑπομείνειε
1 διαστασιάσειε
1 φήσειε
2 ἀξιώσειε
1 Καπετώλιε
3 Οὐαλέριε
1 παρεσκεύακε
1 προήνεγκε
1 ἤνεγκε
1 διατετέλεκε
1 ἐμπέπληκε
1 προσῆκε
1 διαφῆκε
1 Ἔοικέ
1 ἔοικε
1 ὑπεμίμνησκε
1 ἐγίγνωσκε
1 πέφυκε
1 ἀποδέδωκε
1 ἀπέδωκε
1 προσέβαλε
1 διήγγειλε
2 παρήγγειλε
1 διάβαλλε
3 ἔμελλε
6 με
1 ἐμὲ
1 συνέβαινε
1 ὑπέμεινε
1 ἀπέκτεινε
1 ἔκρινε
1 ἔκαμνε
1 ἐτράχυνε
1 ἐπέταξε
2 ἔλεξε
1 ἔδοξε
1 ἐξέλιπε
1 εἰπὲ
2 εἶπε
2 φέρε
1 ἔφερε
2 χεῖρε
1 ἐστασίασε
3 ἐνέπεσε
1 προσέπεσε
1 ἐδέησε
2 ἐποίησε
1 ἐνίκησε
1 ὥρμησε
1 ἀνέμνησε
1 κατηγόρησε
1 ἐτελεύτησε
1 ὠνείδισέ
2 ἔπεισε
12 ὁμόσε
1 προσαπήλαυσέ
1 ἔπαυσε
3 ἐκέλευσε
1 διέλυσε
1 ἀπέλυσε
1 ἤκουσε
1 ἐξεμίσθωσε
1 ἐδικαίωσε
1 ἠξίωσε
2 ἐδήλωσε
1 ἐξανήλωσε
261 τε
1 ἐᾶτε
2 πεπόνθατε
1 συνεληλύθατε
1 εἰώθατε
1 διατετελέκατε
1 ἀφήκατε
1 δεδοίκατε
1 ἀπολελαύκατε
1 δεδώκατε
1 ἀποδεδώκατε
1 ἀπεδώκατε
1 κατωρθώκατε
1 γεγόνατε
1 ἐφυλάξατε
1 δείξατε
1 εἴξατε
1 σιωπᾶτε
1 ἐφορᾶτε
6 ὁρᾶτε
1 εἰάσατε
1 ἀπηλάσατε
3 ἐποιήσατε
1 παρηνομήσατε
1 ἐκοινωνήσατε
1 Συγχωρήσατε
1 ἐκρατήσατε
1 ἐνουθετήσατε
1 ἀπεστήσατε
1 ὑβρίσατε
1 ἐκελεύσατε
2 ἀκούσατέ
2 ἀκούσατε
1 κατωρθώσατε
1 ἐλευθερώσατε
1 ἐντρυφᾶτε
1 ἐπιτρέψατε
1 ἅτε
1 παρελάβετε
1 ὑπολάβετε
1 τρίβετε
4 λέγετε
1 σπεύδετε
1 σπουδάζετε
1 χρήζετε
2 μάθετε
1 μετάθετε
2 ἤλθετε
4 ἥκετε
1 καταγινώσκετε
1 Ἀπαγγέλλετε
2 μέλλετε
2 ἐμέλλετε
1 λαμβάνετε
1 ὑπολαμβάνετε
1 χαλεπαίνετε
1 ἥξετε
1 ἐπιτρέπετε
1 πέμπετε
1 πολεμήσετε
1 παρήσετε
3 συγχωρήσετε
1 παραδώσετε
1 ἐμπεδώσετε
1 ζημιώσετε
1 πρεσβεύετε
1 ἐθύετε
1 ἐλέγχετε
4 ἔχετε
1 ἀπέσχετε
1 ἐτύχετε
1 ζῆτε
1 πάθητε
1 ἠδικήθητε
1 ἐξεβλήθητε
1 ἐβουλήθητε
1 ἐνεθυμήθητέ
1 ἐνθυμήθητε
1 παρέλθητε
1 ἠναγκάσθητε
1 ἐπικλάσθητε
1 συνεπαιδεύθητε
1 ἐξηλέγχθητε
1 δοίητε
2 εἴητε
1 δοκῆτε
32 μήτε
1 κρίνητε
1 σωφρονῆτε
1 σκοπῆτε
1 ἐξελάσητε
2 ἀπολύσητε
1 κατορθώσητε
1 πιστεύητε
1 συνετράφητε
1 ἐτράφητε
1 ἐπιμείναιτε
1 ὁμολογεῖτε
1 ἀκολουθεῖτε
1 ἀδικεῖτε
2 δοκεῖτε
2 καλεῖτε
1 μετακαλεῖτε
1 διατελεῖτε
1 ὑπομενεῖτε
1 ὀκνεῖτε
1 φρονεῖτε
1 μεγαληγορεῖτε
1 ἐκρατεῖτε
1 ζητεῖτε
1 εὐτυχεῖτε
1 μάθοιτε
1 κατέλθοιτε
1 ὑποπτεύοιτε
1 τύχοιτε
4 ἄπιτε
1 ἴτε
11 εἴτε
2 πέντε
1 ἀπέδοτε
1 ἀπεδίδοτε
5 ποτε
8 ποτὲ
4 οὐδέποτε
1 ὁπωσδήποτε
3 ὁπότε
3 πώποτε
1 Τότε
27 τότε
7 ὅτε
1 συνεισέπιπτε
1 ἐστε
5 ἴστε
1 οἷστε
17 ὥστε
5 ἀξιοῦτε
1 ἠξιοῦτε
1 ὑποδηλοῦτε
1 Βροῦτε
88 οὔτε
1 παραδῶτε
1 διέγνωτε
1 ἔγνωτε
3 συνεβούλευε
1 ἔθυε
1 ἀπεδείκνυε
1 ἐδείκνυε
1 ἔλαχε
1 παρεῖχε
2 κατεῖχε
2 εἶχε
1 ἐπέσχε
1 κατέσχε
1 ἔσχε
2 ἔτυχε
1 ἐπέτρεψε
1 ὀψὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007