HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ε  =  292 formes différentes pour 1459 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἀπέλαβε
1 παρέλαβε
2 ἔλαβε
1 γέ
14 γε
1 συνήγαγε
2 κατήγαγε
1 ἀντέλεγε
1 ἀντεξῆγε
1 ἐξῆγε
8 ἀπῆγε
3 ἦγε
1 ἔμοιγε
1 εἴγε
1 ἔγωγε
1 ἔγωγέ
22 δέ
343 δὲ
4 ἐνθάδε
3 τοιάδε
1 οἴκαδε
2 τάδε
7 μηδὲ
3 ἥδε
2 οἵδε
2 τήνδε
1 τοιόνδε
5 τόνδε
3 τόδε
3 τοιόσδε
1 τηλικοῦδε
3 τοῦδε
48 οὐδὲ
1 οὐδέ
1 τοσῷδε
1 ἐσπούδαζε
1 ἐστασίαζέ
1 νόμιζε
1 λέληθέ
1 πεῖθε
1 παρῆλθε
1 ἦλθε
1 παύσασθε
2 ἐπίστασθε
1 διαλέγεσθε
1 βιάζεσθε
2 οἴεσθε
1 ἀφείλεσθέ
3 βούλεσθε
1 ἐγένεσθε
1 αἰτιάσεσθε
1 ἔσεσθε
1 χρήσεσθε
1 τραφήσεσθε
1 εἰρωνεύεσθε
1 προσδέχεσθέ
1 ἀνάσχεσθέ
1 ἀπολήψεσθε
1 βούλησθε
1 ἄρξησθε
1 καταχρῆσθέ
1 πορίσησθε
1 βουλεύσησθε
1 δεῖσθε
1 δεῖσθέ
1 ἀγωνιεῖσθε
1 ἀδικεῖσθε
1 αἰτεῖσθέ
1 εὕροισθε
1 βλάπτοισθε
1 Παῖε
1 ἀποδείξειέ
4 δόξειε
1 περισπάσειε
1 ἐπαινέσειέ
1 παρακινήσειε
1 ἐπιχειρήσειε
1 πείσειε
13 Μάρκιε
13 Μηνύκιε
2 Οὐεργίνιε
2 Κάσσιε
1 ἐξήνεγκε
1 ἀπήνεγκε
1 ἤνεγκε
1 διατετέλεκε
1 ἀνέθηκε
1 ἐπέθηκε
1 μετέθηκε
1 ἔθηκε
1 προὔθηκε
1 μεμίσηκε
2 προσῆκέ
3 προσῆκε
2 ἐφῆκε
1 ἧκε
1 ἔοικέ
1 εὕρισκε
2 ἀπέδωκε
1 παρέδωκέ
1 πέπτωκε
1 παρήγγειλε
1 ἀπέστειλε
1 εἷλε
1 Βάλλε
4 ἔμελλε
1 Τύλλε
41 με
1 κἀμὲ
1 ἐμέ
6 ἐμὲ
1 ἀνελάμβανε
1 συνελάμβανε
2 ἐλάμβανε
1 διέμενε
1 ἔμενε
1 ὑπέμεινε
1 παρέμεινε
1 ἐξέτεινε
2 ἀπέκτεινε
1 ἔκλινε
2 γέγονε
2 ἤλαυνε
2 παρεθάρρυνε
1 ἔπραξε
2 ἔταξε
1 ἔλεξε
5 ἔδοξε
1 ἐξέλειπε
1 ἀπεῖπε
1 παρέλιπε
4 εἶπε
4 φέρε
4 Φέρε
1 εἰσέφερε
1 ἤγειρε
1 ταλαίπωρε
2 σέ
32 σε
6 σὲ
1 κατεβίβασε
1 ἔφθασε
2 εἴασε
2 ἠνάγκασε
1 ἐξήλασέ
1 ἐξήλασε
1 ἀπήλασε
1 ἐθαύμασέ
1 ἐθαύμασε
1 κατεσκεύασε
1 συνεκάλεσε
1 ἐκάλεσε
1 διετέλεσε
1 ἐνέπεσε
1 ὡμολόγησε
1 παρηκολούθησε
2 ἐποίησε
1 ὠφέλησε
1 κατεφίλησε
1 ἐμέλλησε
1 συνεχώρησε
3 ἐχώρησε
1 ἀποκατέστησε
1 ἐκεῖσε
10 ὁμόσε
1 πανταχόσε
2 ἔπαυσε
2 κατεστρατοπέδευσε
9 ἐκέλευσε
1 ἀντέπνευσε
1 ἐστράτευσε
3 διέλυσε
1 ἀπέλυσε
1 ἤκουσε
1 ἴσχυσέ
1 ἐξέωσε
1 ἐδικαίωσε
1 ἐμείωσε
1 ἑτέρωσέ
1 ἐπέρρωσε
1 ἐπεκύρωσε
1 ἐκύρωσε
335 τε
1 τέ
1 καταπεφεύγατε
1 ἐληλύθατε
1 δεδώκατέ
1 κατεγνώκατέ
1 τιμᾶτε
1 διεμείνατε
1 εἴπατέ
1 ἀπηλάσατε
1 ἀκούσατέ
2 ἐπιτρέψατε
1 ἐρρίψατε
1 ὑπολάβετε
1 κατάγετε
4 λέγετε
1 χρῄζετε
1 μάθετε
1 ἐπάθετε
1 πείθετε
1 προστίθετε
1 ἥκετε
1 διδάσκετέ
1 διδάσκετε
1 θέλετε
2 ἀπαγγέλλετε
1 μέλλετε
1 λανθάνετε
1 ἕξετε
1 πέμπετε
1 φέρετε
2 χαίρετε
1 ποιήσετε
1 χωρήσετε
1 ἐξοίσετε
1 παύσετε
1 ἄφετε
1 τρέφετε
1 ἔχετε
1 ἄρχετε
1 ἔλθητε
1 δοίητε
1 ἐξενέγκητε
1 διατελῆτε
19 μήτε
1 θορυβήσητε
1 ποιήσητε
1 ἀκούσητε
1 προεξαναστῆτε
1 τάττητε
1 ἀπεστράφητέ
1 ἔχητε
1 ἦτε
1 καλλιλογεῖτε
1 ὁμολογεῖτε
1 ποθεῖτε
1 ποιεῖτε
1 ἀδικεῖτε
1 καλεῖτε
1 παρακαλεῖτέ
1 σκοπεῖτε
1 μισεῖτε
1 ἀπαιτεῖτε
2 ἄπιτε
1 ἴτε
15 εἴτε
1 πέντε
1 δίδοτε
3 ποτε
1 ποτέ
1 πότε
4 ποτὲ
1 μηδέποτέ
4 οὐδέποτε
1 δήποτε
1 ὁτῳδήποτε
1 μήποτε
7 ὁπότε
4 πώποτε
1 Τότε
39 τότε
4 τοτὲ
2 ἑκάστοτε
1 Ὅτε
7 ὅτε
1 Ἴστε
3 ἴστε
21 ὥστε
2 ἐτάραττε
1 ἐπιδείκνυτε
3 ἀξιοῦτέ
1 ἀξιοῦτε
1 Οὔτε
67 οὔτε
1 ἐκέλευέ
1 συνεβούλευε
1 περιετάφρευε
1 ἐπεστράτευε
1 ὑπήκουε
1 παρεῖχε
1 ἀντεῖχε
6 εἶχε
5 κατέσχε
1 ἐπέτυχε
2 ἔτυχε
1 ἔβλαψε
1 ἀνέτρεψε
1 ἐπέτρεψε
1 προσῆψε
1 ὀψὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009