HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


η  =  215 formes différentes pour 576 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 παραλάβῃ
1 κατεβλάβη
3 συνέβη
1 ἐπισυνέβη
1 ὑπέβη
1 προύβη
2 γῆ
1 παραλλαγή
1 ἐξερράγη
1 πληγῇ
1 ὀργῇ
1 προαγωγῇ
1 καταγωγὴ
3 δὴ
25 ἤδη
1 Ἤδη
2 Κἀπειδὴ
4 ἐπειδὴ
3 Ἐπειδὴ
1 σπουδή
1 λοιμώδη
13 Ἡρώδῃ
1 Ἡρώδη
1 δέῃ
2 ἀδεῆ
1 βάθη
3 πάθη
1 μεγέθη
2 ἀφῃρέθη
1 ἀφαιρεθῇ
1 ἔθη
1 ἀπενικήθη
1 ἐξῳκοδομήθη
1 ᾠκοδομήθη
1 ἀρνηθῇ
1 ἐδυνήθη
1 ᾠήθη
1 κατεκλίθη
1 ἄνθη
1 ἐνεδόθη
1 ἤρθη
1 ἠγάσθη
1 ἐσπουδάσθη
1 Ἐσπουδάσθη
1 ἐστασιάσθη
1 Κατεσκευάσθη
1 ᾐδέσθη
1 ἐξετελέσθη
1 ἀνεπείσθη
1 ἠρεθίσθη
1 συνεκκομισθῇ
1 ἐνεχειρίσθη
1 φθῇ
4 ἔφθη
1 ἐξήφθη
1 ἀπελείφθη
1 ταραχθῇ
2 ἐπράχθη
2 προσηνέχθη
1 προήχθη
1 ἐξετελειώθη
2 ἠξιώθη
1 παρεδηλώθη
1 ἐπληρώθη
1 παραιρεθείη
1 οἰηθείη
1 ὁρμηθείη
1 ἐλπισθείη
1 ἐπενεχθείη
1 περισωθείη
1 δοκοίη
1 συναποστεροίη
1 ἐγχειροίη
1 κρατοίη
6 εἴη
1 φυλακῇ
1 ἀνάγκη
1 ἀνάγκῃ
1 ἰσομήκη
2 βασιλικῇ
1 Φοινίκῃ
1 μουσικῇ
1 ἐστάλη
1 θέλῃ
1 τέλη
2 πολλὴ
1 διαβολῇ
1 ἐντολὴ
61 μὴ
1 μή
1 ἐμὴ
2 μνήμη
1 φήμη
3 τιμῇ
6 Μαριάμμη
4 Μαριάμμῃ
1 ἀφορμῇ
1 ἀφορμὴ
1 ὁρμή
4 Σαλώμη
1 Ῥώμῃ
1 καταφανῆ
1 ἐνεφάνη
1 ἐφάνη
1 ἐμφανῆ
1 ἐγγενῆ
1 αἰτιασαμένη
1 παρασκευασαμένη
1 ἐπισταμένη
1 φαμένη
1 ἐπικρυψαμένη
1 καταδεδειγμένῃ
1 συνεπιθεμένη
1 νενικημένη
1 γεγενημένη
1 ἐφειμένη
1 διειλημμένη
1 δεομένῃ
1 ἐξεργαζομένη
1 συγκαταλογιζομένη
1 αἰσθομένη
1 ἑλομένη
1 βουλομένη
1 βουλομένῃ
1 πυνθανομένη
1 στερομένη
1 ὀδυρομένη
1 παραστησομένη
1 προσοδευομένῃ
1 θεραπευομένη
1 ἀπολυομένη
1 τρεφομένη
1 περιεχομένη
1 εὐχομένη
1 ἡγουμένη
1 ποιουμένη
1 τηρουμένη
1 λοιδορουμένη
1 ἐξαιτουμένη
2 χρωμένη
1 ἀλλοεθνῆ
2 Κἀκείνη
1 ἐκείνῃ
6 ἐκείνη
1 κοινὴ
1 ἐπιμονὴ
2 γυνὴ
1 τέχνῃ
1 δόξῃ
1 τεύξῃ
1 χαλεπὴ
1 λοιπὴ
1 διεφθάρη
3 μέρη
1 δυσχερῆ
1 στασιάσῃ
1 πάσῃ
2 ἁπάσῃ
1 ἀποστήσῃ
1 κληθείσῃ
1 διαχωρισθείσῃ
1 μίση
1 ἁμαρτούσῃ
1 βασιλευούσῃ
1 δουλευούσῃ
1 χρυσῆ
81 τῇ
1 Τῇ
1 ἀναγκαιοτάτη
1 δυσχερεστάτῃ
3 ἔτη
1 διαίτῃ
1 ἕκτῃ
1 κρυπτὴ
1 ἑορτὴ
1 Σεβαστῇ
1 ἐπέστη
1 παρέστη
1 ἐπισυνίστη
1 πιστὴ
1 θαλάττῃ
1 Τοιαύτῃ
1 ταύτῃ
2 αὐτὴ
1 Αὐτή
24 αὐτῇ
2 αὕτη
2 πρώτῃ
1 Παρασκευὴ
1 κατασκευὴ
1 γραφῇ
1 διαγραφῇ
6 ἔφη
1 ξίφη
3 ἀδελφὴ
1 καταστροφῇ
1 μορφῇ
4 μάχῃ
1 μάχη
1 ταραχὴ
1 συνεχῆ
1 ἔχῃ
1 Ἀρχὴ
1 ἀρχῇ
2 τύχῃ
1 ψυχῇ
2
43
1
2
30
9
10
2
3
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007