HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ο  =  192 formes différentes pour 663 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 διὸ
5 ἄλλο
1 ἐκεῖνό
1 ἐκεῖνο
16 ἀπὸ
30 ὑπὸ
2 ὑπό
7 πρὸ
1 μέμνησο
10 Τὸ
219 τὸ
3 Τό
4 τό
1 ᾐτιᾶτο
1 εἱστιᾶτο
1 ἠνέγκατο
1 προσεδοκᾶτο
1 ἐνετείλατο
1 ἐξεδέξατο
1 ἐδέξατο
1 ἐπεδείξατο
1 ἐπεσπᾶτο
1 εὕρατο
1 ἑωρᾶτο
1 προσκατεσκευάσατο
1 ἡγήσατο
4 ἐποιήσατο
1 ἐξεμιμήσατο
1 ἐχρήσατο
3 ἐδωρήσατο
2 ᾐτήσατο
1 ἀνεκτήσατο
1 ἐκτήσατο
2 παρεστήσατο
3 κατεστήσατο
1 ἐκομίσατο
1 διεχειρίσατο
1 ἐπραγματεύσατο
1 ἐψεύσατο
1 διεκρούσατο
1 ἐρρύσατο
1 διετέτατο
1 διῃτᾶτο
1 ὑποκαθίστατο
1 ἐξίστατο
2 ἠπίστατο
1 ἡττᾶτο
1 ἤγετο
1 ἠπείγετο
1 συνεδέδετο
1 ἠναγκάζετο
1 ἠσπάζετο
1 ἐξητάζετο
1 ἀπεσκευάζετο
1 κατεσκευάζετο
1 εὐηγγελίζετο
2 ἐνομίζετο
1 ἐβασανίζετο
1 ὑπεξέθετο
1 ἐπέθετο
1 ἀνεπείθετο
1 Παρετίθετο
1 προσεπύθετο
1 ἐπύθετο
2 ἤχθετο
1 ἀντεξεκαίετο
1 προσίετο
2 ἀφίκετο
1 εὑρίσκετο
1 ἐπεβάλετο
2 μετεβάλετο
1 ἀφείλετο
1 Περιεβάλλετο
2 ἐπεβάλλετο
1 ὑπερεβάλλετο
1 ἐβάλλετο
1 διεπυνθάνετο
9 ἐγένετο
1 ἐγένετό
1 κατεφαίνετο
1 ἐφαίνετο
1 ὑπεγίνετο
1 ἐγίνετο
1 ὑπελείπετο
1 ἀνεφέρετο
1 ἠγείρετο
1 ἥπτετο
1 ἐδράττετο
1 ἐπετηδεύετο
1 παρεκελεύετο
1 ἐνοσηλεύετο
1 ἐπραγματεύετο
1 Ἐπραγματεύετο
1 ἐτερατεύετο
1 ἐπεφύετο
2 περιείχετο
4 ᾤετο
1 προβέβλητο
1 κέκλητο
1 ὥρμητο
1 κεκόσμητο
1 ἐκεκίνητο
1 ἐκεκίνητό
1 ἐτετήρητο
1 ἀφῄρητο
2 ἐχρῆτο
1 ἥττητο
1 δύναιτο
1 ἀπελογεῖτο
1 ἀνωμολογεῖτο
1 διωθεῖτο
6 ἐποιεῖτο
1 διέκειτο
1 ἔκειτο
1 Προύκειτο
2 ἐκαλεῖτο
1 ἐπεμελεῖτο
1 διενοεῖτο
1 ἀφῃρεῖτο
2 ἐδωρεῖτο
1 παρῃτεῖτο
1 ᾐτεῖτο
1 ἀφεῖτο
1 ἐφεῖτο
1 λάβοιτο
1 σπουδάζοιτο
1 γένοιτο
1 ἐπιτηδεύοιτο
1 πραγματεύοιτο
1 ἐξετετάρακτο
1 Ἐτετάρακτο
1 ἐπιτέτακτο
1 συντέτακτο
1 ἐνετέταλτο
1 ἀπεφήναντο
2 ἐδύναντο
1 ἠδύναντο
1 ἐξεδέξαντο
1 διωμολογήσαντο
1 ἐποιήσαντο
1 κατεψηφίσαντο
1 ἐπαύσαντο
1 κατετίθεντο
1 προίεντο
1 ἐξήσκηντο
1 διεκεκίνηντο
1 ἀφῄρηντο
1 δύναιντο
1 ἀπέκειντο
1 διασώζοιντο
1 ἤγοντο
1 ἐλῄζοντο
1 ἐχαρίζοντο
1 Ἐγένοντο
2 ἐγένοντο
2 ἐγίνοντο
2 διεφθείροντο
1 ἐπρεσβεύοντο
1 ἐπετηδεύοντο
1 ἐπολιτεύοντο
1 διελύοντο
1 ἐκωλύοντο
1 ἐξηλέγχοντο
1 περιείχοντο
1 ἠνέσχοντο
1 ἐποιοῦντο
1 ἐκαλοῦντο
1 Ἐτιμῶντο
1 ἐχρῶντο
1 ἡττῶντο
1 διεσπούδαστο
1 ἐσπούδαστο
1 ἐπεπόριστο
1 ἐτετείχιστο
1 ἀπέγνωστο
1 ἐκεκώλυτο
1 συνεπεδείκνυτο
1 ἐπεδείκνυτο
1 ἐδεξιοῦτο
26 τοῦτο
5 Τοῦτο
1 αὐτό
12 αὐτὸ
1 ἐμεμίσθωτο
1 χρῷτό
6 δύο
1 Δύο
1 δεκαδύο
26
63
4
11




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007