Alphabétiquement     [«   »]
ὅσοι 14
ὅσοις 3
ὅσον 6
ὅσους 3
ὅστις 1
ὅσῳ 1
ὅσων 2
Fréquences     [«    »]
3 ὁρμηθεὶς
3 ὄρους
3 ὅσοις
3 ὅσους
3 ὄχθην
3 πάντας
3 πάντοθεν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ARRIEN, L'Anabase, livre V

ὅσους


Livre, Chapitre
[5, 4]   ἀχρύσους τε εἶναι Ἰνδοὺς ἐξήλεγξαν,  ὅσους   γε δὴ Ἀλέξανδρος ξὺν τῇ
[5, 21]   ὁμώνυμον, φεύγει τὴν ἑαυτοῦ ἀναλαβὼν  ὅσους   τῶν μαχίμων ξυμπεῖσαι ἠδυνήθη μετασχεῖν
[5, 12]   ἱππικὴ τῶν διφθερῶν ἐπιβᾶσα καὶ  ὅσους   τῶν πεζῶν τὰ πλοῖα ἐδέχετο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/12/2005