HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Vie d'Alcibiade

Chapitre 17

  Chapitre 17

[17] (1) Σικελίας δὲ καὶ Περικλέους ἔτι ζῶντος ἐπεθύμουν Ἀθηναῖοι, καὶ τελευτήσαντος ἥπτοντο, καὶ τὰς λεγομένας βοηθείας καὶ συμμαχίας ἔπεμπον ἑκάστοτε τοῖς ἀδικουμένοις ὑπὸ Συρακουσίων, ἐπιβάθρας τῆς μείζονος στρατείας τιθέντες. (2) δὲ παντάπασι τὸν ἔρωτα τοῦτον ἀναφλέξας αὐτῶν καὶ πείσας μὴ κατὰ μέρος μηδὲ κατὰ μικρὸν, ἀλλὰ μεγάλῳ στόλῳ πλεύσαντας ἐπιχειρεῖν καὶ καταστρέφεσθαι τὴν νῆσον Ἀλκιβιάδης ἦν, τόν τε δῆμον ἐλπίζειν μεγάλα πείσας, αὐτός τε μειζόνων ὀρεγόμενος. ἀρχὴν γὰρ εἶναι πρὸς ἠλπίκει διενοεῖτο τῆς στρατείας, οὐ τέλος ὥσπερ οἱ λοιποί, Σικελίαν. (3) καὶ Νικίας μὲν ὡς χαλεπὸν ἔργον ὂν τὰς Συρακούσας ἑλεῖν ἀπέτρεπε τὸν δῆμον, Ἀλκιβιάδης δὲ καὶ Καρχηδόνα καὶ Λιβύην ὀνειροπολῶν, ἐκ δὲ τούτων προσγενομένων Ἰταλίαν καὶ Πελοπόννησον ἤδη περιβαλλόμενος, ὀλίγου δεῖν ἐφόδιον τοῦ πολέμου Σικελίαν ἐποιεῖτο. (4) καὶ τοὺς μὲν νέους αὐτόθεν εἶχεν ἤδη ταῖς ἐλπίσιν ἐπηρμένους, τῶν δὲ πρεσβυτέρων ἠκροῶντο πολλὰ θαυμάσια περὶ τῆς στρατείας περαινόντων, ὥστε πολλοὺς ἐν ταῖς παλαίστραις καὶ τοῖς ἡμικυκλίοις καθέζεσθαι τῆς τε νήσου τὸ σχῆμα καὶ θέσιν Λιβύης καὶ Καρχηδόνος ὑπογράφοντας. (5) Σωκράτην μέντοι τὸν φιλόσοφον καὶ Μέτωνα τὸν ἀστρολόγον οὐδὲν ἐλπίσαι τῇ πόλει χρηστὸν ἀπὸ τῆς στρατείας ἐκείνης λέγουσιν, μὲν ὡς ἔοικε τοῦ συνήθους δαιμονίου γενομένου καὶ προσημαίνοντος, δὲ Μέτων εἴτε δείσας ἐκ λογισμοῦ τὸ μέλλον, εἴτε μαντικῆς τινι τρόπῳ χρησάμενος, ἐσκήψατο μεμηνέναι, καὶ λαβὼν δᾷδα καιομένην οἷος ἦν αὑτοῦ τὴν οἰκίαν ὑφάπτειν. (6) ἔνιοι δέ φασι προσποίημα μὲν μανίας μηδὲν ἐσκευάσθαι τὸν Μέτωνα, καταπρῆσαι δὲ τὴν οἰκίαν νύκτωρ, εἶθ´ ἕωθεν προελθόντα δεῖσθαι καὶ ἀντιβολεῖν ἐπὶ συμφορᾷ τηλικαύτῃ τὸν υἱὸν αὐτῷ παρεθῆναι τῆς στρατείας. ἐκεῖνος μὲν οὖν ἔτυχεν ὧν ἠξίου, παρακρουσάμενος τοὺς πολίτας. [17] (1) Les Athéniens s'étaient pris de désir pour la Sicile du vivant même de Périclès et, une fois qu'il fut mort, ils s'y attaquèrent; chaque fois que des cités se trouvaient lésées pas les Syracusains, Athènes leur envoyait des "secours" et gages d'alliance, posant là des passerelles en vue d'une plus grande expédition. (2) Mais celui qui alluma complètement cette passion des Athéniens et sut les convaincre d'agir, non pas partiellement ni progressivement, mais d'entreprendre une grande expédition maritime et de soumettre l'île, ce fut Alcibiade. Il fit miroiter au peuple de grandes espérances, aspirant quant à lui à des résultats plus grands encore; c'est qu'au regard de ses espérances la Sicile constituait le point de départ de l'expédition, non, comme le croyaient les autres, son but final. (3) Nicias, pour sa part, convaincu que c'était tâche ardue que de chercher à prendre Syracuse, s'efforçait d'en détourner le peuple. Alcibiade, au contraire, qui allait jusqu'à rêver de Carthage et de la Libye et qui, à la suite de ces succès, s'emparait déjà de l'Italie et du Péloponnèse, Alcibiade donc ne faisait guère de la Sicile qu'une source d'approvisionnement pour la guerre. (4) Il tenait dès lors les jeunes, déjà soulevés d'espoirs et qui écoutaient leurs aînés alléguer quantité de merveilles à propos de cette expédition; si bien que beaucoup de gens allaient s'asseoir dans les palestres et les hémicycles, y esquissant la forme de l'île et la position de la Libye et de Carthage. (5) Cependant Socrate le philosophe et Méton l'astronome n'espéraient de cette expédition, dit-on, rien de bon pour la cité: le premier, semble-t-il, avait noté l'apparition et l'avertissement de son démon familier; quant à Méton, soit que, par raisonnement, il craignît l'avenir, soit qu'il ait recouru à une forme de divination, il feignit la folie et, prenant une torche enflammée, il avait tout l'air de vouloir mettre le feu à sa maison. (6) Certains affirment que la folie simulée de Méton n'était nullement préméditée, mais qu'il mit nuitamment le feu à sa maison puis que, au petit jour, il vint demander et supplier qu'en raison d'un pareil malheur, on dispense son fils de l'expédition. Ainsi obtint-il ce qu'il demandait, s'étant bien joué de ses concitoyens.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 12/05/2005