Alphabétiquement     [«   »]
μεῖζον 2
μείζονι 1
μείζονος 1
μειζόνων 2
μείζω 1
μείναντες 1
μέλει 3
Fréquences     [«    »]
2 μέγιστον
2 μέθην
2 μεῖζον
2 μειζόνων
2 μέλος
2 μέσῳ
2 μετ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

μειζόνων


Discours, par.
[32, 30]   μέν, ἄν τις ἀσχημονῇ τῶν  μειζόνων   ἐν τῷ μέσῳ πάντων ὁρώντων,
[32, 70]   τἄλλα σωφρονεῖν καὶ περὶ τῶν  μειζόνων   ὀρθῶς βουλεύεσθαι. γὰρ τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007