HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant II

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  401 formes différentes pour 802 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2
2 Ἄβαντες
2 Ἀγάμεμνον
2 Ἀγαμέμνονος
2 ἄγγελός
2 ἄγγελος
2 ἄγεν
2 ἀγκυλομήτεω
2 ἀγλαὸν
2 ἀγλαὸς
2 ἀγόρευε
2 ἀγορὴ
2 ἀγορήν
2 ἀγορὴν
2 ἀγορήσατο
2 ἀγχοῦ
2 ἁδινάων
2 Ἀθηναίων
2 αἴ
2 Αἰακίδαο
2 Αἰγιαλόν
2 αἰεί
2 αἰεὶ
2 αἴης
2 αἰπὺ
2 αἱρήσομεν
2 αἶψα
2 Ἀκάμας
2 ἀκούσειαν
2 ἀκροτάτῳ
2 ἄλγεα
2 ἀλλά
2 Ἀλλὰ
2 ἄλλοι
2 Ἄλλοι
2 ἄλλον
2 ἄλλους
2 ἄλλῳ
2 ἀμύμονα
2 ἀμφιελίσσας
2 Ἀμφίμαχος
2 ἄμφω
2 ἄναρχοι
2 ἀνέρες
2 ἄνευθεν
2 Ἄντιφος
2 Ἀξιοῦ
2 ἀπ
2 ἀπάνευθε
2 Ἀπόλλων
2 ἀπόλοντο
2 ἀπονέεσθαι
2 Ἀργείην
2 Ἀργείοισι
2 ἀργινόεντα
2 Ἄρηα
2 ἀρήϊος
2 ἀρίστη
2 ἄριστοι
2 ἀρχὸν
2 ἀρχόν
2 Ἄσιος
2 ἀτάλαντον
2 Ἀτρεΐδην
2 Ἀτρεΐδης
2 Ἀτρέος
2 Αὐγειὰς
2 αὖθι
2 Αὐλίδα
2 αὖτε
2 αὖτις
2 αὐτὸν
2 αὐτός
2 αὔτως
2 ἄφθιτον
2 ἀχέων
2 Ἀχιλεὺς
2 Ἀχιλῆα
2 Ἀχιλῆϊ
2 βασιλεῦσιν
2 βασιλῆας
2 βασιλῆες
2 βασιλήων
2 βουλῇ
2 βουλήν
2 βουλὴν
2 βουλῆς
2 βουληφόρον
2 γένετ
2 γέρον
2 γερόντων
2 γυναῖκες
2 δαιμόνι
2 δαΐφρονος
2 δάκρυ
2 δῆμον
2 Διομήδης
2 δῖος
2 δίῳ
2 δύο
2 δῶκεν
2
2 ἔασιν
2 ἔβαινον
2 ἔβη
2 ἐγώ
2 ἐδάμη
2 ἕδρας
2 ἔδωκεν
2 ἔειπεν
2 ἐέργει
2 ἐθέλοντα
2 Εἰ
2 εἶεν
2 εἴκοσι
2 εἰμι
2 εἶναι
2 εἰνοσίφυλλον
2 εἴπω
2 εἰπὼν
2 εἷς
2 ἐΐσας
2 ἕκαστον
2 ἑκάστῳ
2 ἑκατόμβας
2 ἐκήρυσσον
2 ἐκπάγλως
2 ἐκπέρσαντ
2 Ἕκτωρ
2 ἐλεαίρει
2 Ἑλένην
2 Ἑλένης
2 ἕλοις
2 Ἕλος
2 ἕλωμεν
2 ἐμέθεν
2 ἔμελλεν
2 ἔμελλον
2 ἕνα
2 ἐνάτη
2 ἐννέα
2 ἐντὸς
2 ἑξήκοντα
2 ἔξοχον
2 ἐοικότες
2 ἐόντα
2 ἔπεα
2 ἐπεσσεύοντο
2 Ἐπίστροφος
2 ἐπιτετράφαται
2 ἔπος
2 ἔργον
2 ἐρέω
2 ἐρήτυε
2 ἐρήτυθεν
2 ἐριζέμεναι
2 ἐρχομένων
2 ἐσσεύοντο
2 ἔσται
2 ἔστη
2 ἐστι
2 ἐτύχθη
2 Εὖ
2 ἐὺ
2 εὕδειν
2 εὕδεις
2 Εὔμηλος
2 ἐϋσσέλμοιο
2 εὖτ
2 εὐτείχεον
2 εὐχωλὴν
2 ἐφ
2 ἔφαλον
2 ἔφηνε
2 ζαθέην
2 Ζεῦ
2
2 ἠγείροντο
2 ἡγεμόνευ
2 ᾔδεε
2 ἤδη
2 ᾔδη
2 ἠὲ
2 ἦεν
2 ἦλθον
2 ἡμῖν
2 ἥν
2 ἥρωες
2 ἡρώεσσιν
2 ἥρως
2 Ἥφαιστος
2 θανάτοιο
2 θεᾶς
2 θεοειδὴς
2 θεὸς
2 Θερσίτης
2 θεῶν
2 θυμῷ
2 θωρῆξαί
2 θωρήξομεν
2 ἴαχον
2 Ἴδης
2 Ἰδομενεὺς
2 ἷζε
2 ἵκανε
2 Ἰλίου
2 ἵν
2 ἵνα
2 ἱπποδάμοιο
2 ἵππων
2 ἱσταμένη
2 ἵσταντο
2 καθ
2 Καὶ
2 κακὸν
2 Κάλχας
2 καρπαλίμως
2 κατ
2 κείνῳ
2 κέν
2 κεφαλῆς
2 κήδεται
2 κῆρα
2 κῆρες
2 κήρυκες
2 κηρύκεσσι
2 κηρύσσειν
2 κίεν
2 κινήθη
2 κινήσῃ
2 κλέος
2 κλισίῃς
2 κοίρανοι
2 κορωνίσιν
2 κούρης
2 κρατερὰς
2 κρήνην
2 Κρονίδης
2 Κρονίων
2 Κρονίωνι
2 Κρόνου
2 κύδιστε
2 κῦμα
2 κύματα
2 λαός
2 λαούς
2 λειμῶνι
2 λιγυφθόγγοισι
2 λινοθώρηξ
2 Λοκρῶν
2 μακρὰ
2 μάλιστ
2 μάχης
2 μεγαθύμου
2 μεγαθύμων
2 μεγαλήτορος
2 μείων
2 μελαίνης
2 μεμαῶτες
2 μέμηλε
2 Μενέλαος
2 μετ
2 μετέειπεν
2 μή
2 μηδὲ
2 μητίετα
2 ναιετάασκον
2 νέμοντο
2 Νέστορι
2 νήπια
2 νήπιος
2 νηυσὶν
2 Νιρεὺς
2 Νότος
2 Νῦν
2 νῶτα
2 ξύνες
2 ὀγδώκοντα
2 Ὀδυσῆα
2 Ὀδυσῆϊ
2 Ὀϊλῆος
2 οἷον
2 Οἰχαλιῆος
2 ὀκτώ
2 Ὃν
2 ὄνειρον
2 ὅρκια
2 ὁρμήματά
2 Ὀρχομενὸν
2 ὅσοι
2 ὅτ
2 ὀτρύνουσ
2 οὗ
2 Οὐδὲ
2 οὐκέτ
2 οὐλοχύτας
2 οὐρανὸν
2 παννύχιον
2 πάντων
2 παρ
2 πᾶσιν
2 πάσχων
2 πατρίδος
2 πατρὸς
2 πατρώϊον
2 πεδίοιο
2 πεδίῳ
2 πεποιθὼς
2 πέρην
2 Πηλεΐωνα
2 Πηνειὸν
2 πλεῖστοι
2 πληθὺν
2 πόδα
2 πόδας
2 ποδώκεος
2 ποδῶν
2 πόλεμος
2 πολίων
2 πολυκλήϊσι
2 πολυτρήρωνά
2 πόντον
2 ποσσὶ
2 ποταμὸν
2 ποταμοῦ
2 ποταμῷ
2 ποτε
2 που
2 Πριάμου
2 πρίν
2 Πρόθοος
2 προπάροιθε
2 πρὸς
2 πρῶτα
2 Πρωτεσίλαος
2 Πτελεὸν
2 πυρὶ
2 ῥέεθρα
2 Ρόδον
2 σάφα
2 Σελλήεντος
2 σέο
2 σεῦ
2 σῆμα
2 σῇσιν
2 σκήπτρῳ
2 σμαραγεῖ
2 σμερδαλέον
2 σοῖς
2 σπλάγχνα
2 στεναχίζετο
2 στήθεσσι
2 στίχας
2 στρατὸν
2 σφεας
2 τὰς
2 τέ
2 τειχιόεσσαν
2 τέκεν
2 τέκετο
2 Τελαμώνιος
2 τερπικεραύνῳ
2 τευ
2 τῆς
2 τινα
2 τίσασθαι
2 τοιόνδε
2 τοῖσιν
2 τόξων
2 τόσσα
2 τότε
2 τρηχεῖαν
2 Τρῶας
2 Τρῶές
2 Τρωσὶν
2 υἱὲ
2 υἱέες
2 ὑμεῖς
2 ὑπὲρ
2 ὑπερμενέϊ
2 Ὑρτακίδης
2 ὑσμίνας
2 φάγε
2 φέρουσαι
2 φίλα
2 φίλης
2 φίλον
2 φόως
2 φρονέων
2 Φωκήων
2 Χαλκίδα
2 χαλκοῦ
2 χερσὶ
2 χθὼν
2 χρὴ
2 χρόνον
2 χρυσὸν
2
2 ὤμοισιν
2 ὤμω
2 ὥρῃ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/03/2005