HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre VI

Chapitre 9-10

  Chapitre 9-10

[6,9] ’ μὲν ἐκκλησία περὶ παρασκευῆς τῆς ἡμετέρας ἥδε ξυνελέγη, καθ' ὅτι χρὴ ἐς Σικελίαν ἐκπλεῖν· ἐμοὶ μέντοι δοκεῖ καὶ περὶ αὐτοῦ τούτου ἔτι χρῆναι σκέψασθαι, εἰ ἄμεινόν ἐστιν ἐκπέμπειν τὰς ναῦς, καὶ μὴ οὕτω βραχείᾳ βουλῇ περὶ μεγάλων πραγμάτων ἀνδράσιν ἀλλοφύλοις πειθομένους πόλεμον (6.9.2) οὐ προσήκοντα ἄρασθαι. καίτοι ἔγωγε καὶ τιμῶμαι ἐκ τοῦ τοιούτου καὶ ἧσσον ἑτέρων περὶ τῷ ἐμαυτοῦ σώματι ὀρρωδῶ, νομίζων ὁμοίως ἀγαθὸν πολίτην εἶναι ὃς ἂν καὶ τοῦ σώματός τι καὶ τῆς οὐσίας προνοῆται· μάλιστα γὰρ ἂν τοιοῦτος καὶ τὰ τῆς πόλεως δι' ἑαυτὸν βούλοιτο ὀρθοῦσθαι. ὅμως δὲ οὔτε ἐν τῷ πρότερον χρόνῳ διὰ τὸ προτιμᾶσθαι εἶπον παρὰ γνώμην οὔτε νῦν, ἀλλὰ ἂν γιγνώσκω βέλτιστα, (6.9.3) ἐρῶ. καὶ πρὸς μὲν τοὺς τρόπους τοὺς ὑμετέρους ἀσθενὴς ἄν μου λόγος εἴη, εἰ τά τε ὑπάρχοντα σῴζειν παραινοίην καὶ μὴ τοῖς ἑτοίμοις περὶ τῶν ἀφανῶν καὶ μελλόντων κινδυνεύειν· ὡς δὲ οὔτε ἐν καιρῷ σπεύδετε οὔτε ῥᾴδιά ἐστι κατασχεῖν ἐφ' ὥρμησθε, ταῦτα διδάξω. [6,9] IX. – « Cette Assemblée est réunie pour régler les préparatifs de notre expédition en Sicile. Mon avis à moi est qu'il faut à nouveau procéder à l'examen de la situation, voir si nous faisons bien d'envoyer des vaisseaux et aussi que nous n'avons pas, dans une question si importante, à entreprendre précipitamment, pour complaire à des gens d'une autre race, une guerre qui ne nous touche en rien. En ce qui me concerne, c'est la guerre qui me vaut les honneurs dont je jouis et, moins que personne, je crains pour ma vie ; néanmoins, je pense qu'on peut être bon citoyen, tout en ménageant sa vie et sa fortune ; car alors on est dans son propre intérêt tout naturellement porté à désirer la prospérité de son pays. Pourtant, jamais jusqu'à présent, les honneurs ne m'ont fait parler contre ma pensée et je n'irai pas maintenant non plus trahir ma conviction intime. Ajoutez que mes paroles seraient impuissantes à combattre vos dispositions, si je vous engageais à sauvegarder votre situation présente, sans compromettre vos avantages actuels en poursuivant des avantages problématiques et incertains. Votre empressement est inopportun ; la conquête à laquelle vous vous élancez est pleine de difficultés ; voilà ce que je veux vous montrer.
[6,10] ‘Φημὶ γὰρ ὑμᾶς πολεμίους πολλοὺς ἐνθάδε ὑπολιπόντας καὶ ἑτέρους ἐπιθυμεῖν ἐκεῖσε πλεύσαντας δεῦρο ἐπαγαγέσθαι. (6.10.2) καὶ οἴεσθε ἴσως τὰς γενομένας ὑμῖν σπονδὰς ἔχειν τι βέβαιον, αἳ ἡσυχαζόντων μὲν ὑμῶν ὀνόματι σπονδαὶ ἔσονται (οὕτω γὰρ ἐνθένδε τε ἄνδρες ἔπραξαν αὐτὰ καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων), σφαλέντων δέ που ἀξιόχρεῳ δυνάμει ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ἡμῖν οἱ ἐχθροὶ ποιήσονται, οἷς πρῶτον μὲν διὰ ξυμφορῶν ξύμβασις καὶ ἐκ τοῦ αἰσχίονος ἡμῖν κατ' ἀνάγκην ἐγένετο, ἔπειτα ἐν αὐτῇ ταύτῃ πολλὰ τὰ ἀμφισβητούμενα (6.10.3) ἔχομεν. εἰσὶ δ' οἳ οὐδὲ ταύτην πω τὴν ὁμολογίαν ἐδέξαντο, καὶ οὐχ οἱ ἀσθενέστατοι· ἀλλ' οἱ μὲν ἄντικρυς πολεμοῦσιν, οἱ δὲ καὶ διὰ τὸ Λακεδαιμονίους ἔτι ἡσυχάζειν (6.10.4) δεχημέροις σπονδαῖς καὶ αὐτοὶ κατέχονται. τάχα δ' ἂν ἴσως, εἰ δίχα ἡμῶν τὴν δύναμιν λάβοιεν, ὅπερ νῦν σπεύδομεν, καὶ πάνυ ἂν ξυνεπιθοῖντο μετὰ Σικελιωτῶν, οὓς πρὸ πολλῶν ἂν ἐτιμήσαντο ξυμμάχους γενέσθαι ἐν τῷ πρὶν (6.10.5) χρόνῳ. ὥστε χρὴ σκοπεῖν τινὰ αὐτὰ καὶ μὴ μετεώρῳ τε <τῇ> πόλει ἀξιοῦν κινδυνεύειν καὶ ἀρχῆς ἄλλης ὀρέγεσθαι πρὶν ἣν ἔχομεν βεβαιωσώμεθα, εἰ Χαλκιδῆς γε οἱ ἐπὶ Θρᾴκης ἔτη τοσαῦτα ἀφεστῶτες ἀφ' ἡμῶν ἔτι ἀχείρωτοί εἰσι καὶ ἄλλοι τινὲς κατὰ τὰς ἠπείρους ἐνδοιαστῶς ἀκροῶνται. ἡμεῖς δὲ Ἐγεσταίοις δὴ οὖσι ξυμμάχοις ὡς ἀδικουμένοις ὀξέως βοηθοῦμεν· ὑφ' ὧν δ' αὐτοὶ πάλαι ἀφεστώτων ἀδικούμεθα, ἔτι μέλλομεν ἀμύνεσθαι. [6,10] X. – « J'affirme, pour mon compte, que vous embarquer pour cette expédition, c'est vouloir augmenter le nombre déjà considérable des ennemis que vous avez en Grèce et les attirer ici. Vous vous imaginez sans doute que la trêve que vous avez conclue est une garantie durable ? Tant que vous vous tiendrez tranquilles, elle subsistera de nom ; elle ne vise à rien d'autre dans l'esprit des gens d'ici et des ennemis qui l'ont conclue. Mais que nous venions à subir quelque échec important, nos ennemis en profiteront sur-le-champ pour nous attaquer ; car, d'abord, ils n'ont souscrit à cet accord que dans la défaite, sous la contrainte d'une situation pire que la nôtre ; de plus, dans cet accord même, que de points restent en litige ! Il est des États qui n'ont pas accepté cette convention et ce ne sont pas les plus faibles. Les uns nous font ouvertement la guerre ; les autres, en raison de l'inaction des Lacédémoniens, ne se sont engagés que par une trêve de dix jours. Vraisemblablement, s'ils voyaient nos forces divisées - et c'est à quoi tend notre conduite présente - s'empresseraient-ils de se joindre, pour nous accabler, aux Siciliens, dont naguère ils eussent fort apprécié l'alliance. Aussi faut-il avoir égard à ces circonstances, ne pas engager dans les périls une ville encore abattue et ne pas viser à accroître notre empire, avant d'avoir affermi celui que nous possédons ; car les Khalkidiens du littoral de Thrace, en dissidence depuis si longtemps, demeurent encore insoumis et, sur divers points du continent, il se trouve des peuples dont l'obéissance est douteuse. Et nous nous empressons de nous porter au secours des Egestains, de simples alliés, sous prétexte qu'on leur fait tort, quand, victimes nous-mêmes de peuples depuis longtemps rebelles, nous hésitons encore à nous venger d'eux !


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 12/04/2007