HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Vers 1200-1249

  Vers 1200-1249

[1200] καθῆκαν, εἷλκον δ´ εὐπτέρους ἐς αὐχένας.
1201 καὶ ταῖς μὲν ἄλλαις ἄνοσος ἦν λοιβὴ θεοῦ·
1202 δ´ ἕζετ´ ἔνθ´ καινὸς ἔσπεισεν γόνος
1203 ποτοῦ τ´ ἐγεύσατ´ εὐθὺς εὔπτερον δέμας
1204 ἔσεισε κἀβάκχευσεν, ἐκ δ´ ἔκλαγξ´ ὄπα
1205 ἀξύνετον αἰάζους´· ἐθάμβησεν δὲ πᾶς
1206 θοινατόρων ὅμιλος ὄρνιθος πόνους.
1207 θνήισκει δ´ ἀπασπαίρουσα, φοινικοσκελεῖς
1208 χηλὰς παρεῖσα. γυμνὰ δ´ ἐκ πέπλων μέλη
1209 ὑπὲρ τραπέζης ἧχ´ μαντευτὸς γόνος,
1210 βοᾶι δέ· Τίς μ´ ἔμελλεν ἀνθρώπων κτανεῖν;
1211 σήμαινε, πρέσβυ· σὴ γὰρ προθυμία
1212 καὶ πῶμα χειρὸς σῆς ἐδεξάμην πάρα.
1213 εὐθὺς δ´ ἐρευνᾶι γραῖαν ὠλένην λαβών,
1214 ἐπ´ αὐτοφώρωι πρέσβυν ὡς ἔχονθ´ ἕλοι
1215 ὤφθη δὲ καὶ κατεῖπ´ ἀναγκασθεὶς μόλις
1216 τόλμας Κρεούσης πώματός τε μηχανάς.
1217 θεῖ δ´ εὐθὺς ἔξω συλλαβὼν θοινάτορας
1218 πυθόχρηστος Λοξίου νεανίας,
1219 κἀν κοιράνοισι Πυθικοῖς σταθεὶς λέγει·
1220 γαῖα σεμνή, τῆς Ἐρεχθέως ὕπο,
1221 ξένης γυναικός, φαρμάκοισι θνήισκομεν.
1222 Δελφῶν δ´ ἄνακτες ὥρισαν πετρορριφῆ
1223 θανεῖν ἐμὴν δέσποιναν οὐ ψήφωι μιᾶι,
1224 τὸν ἱερὸν ὡς κτείνουσαν ἔν τ´ ἀνακτόροις
1225 φόνον τιθεῖσαν. πᾶσα δὲ ζητεῖ πόλις
1226 τὴν ἀθλίως σπεύσασαν ἀθλίαν ὁδόν·
1227 παίδων γὰρ ἐλθοῦς´ εἰς ἔρον Φοίβου πάρα
1228 τὸ σῶμα κοινῆι τοῖς τέκνοις ἀπώλεσεν.
1229 (ΧΟΡΟΣ) οὐκ ἔστ´ οὐκ ἔστιν θανάτου
1230 παρατροπὰ μελέαι μοι·
1231 φανερὰ φανερὰ τάδ´ ἤδη
1232 σπονδὰς ἐκ Διονύσου
1233 βοτρύων θοᾶς ἐχίδνας
1234 σταγόσι μειγνυμένας φόνωι.
1235 φανερὰ θύματα νερτέρων,
1236 συμφοραὶ μὲν ἐμῶι βίωι,
1237 λεύσιμοι δὲ καταφθοραὶ δεσποίναι.
1238 τίνα φυγὰν πτερόεσσαν
1239 χθονὸς ὑπὸ σκοτίους μυχοὺς πορευθῶ,
1240 θανάτου λεύσιμον ἄταν
1241 ἀποφεύγουσα, τεθρίππων
1242 ὠκιστᾶν χαλᾶν ἐπιβᾶς´
1243 πρύμνας ἔπι ναῶν;
1244 οὐκ ἔστι λαθεῖν ὅτε μὴ χρήιζων
1245 θεὸς ἐκκλέπτει.
1246 τί ποτ´, μελέα δέσποινα, μένει
1247 ψυχῆι σε παθεῖν; ἆρα θέλουσαι
1248 δρᾶσαί τι κακὸν τοὺς πέλας αὐταὶ
1249 πεισόμεθ´ ὥσπερ τὸ δίκαιον;
[1200] leurs becs reçoivent la douce liqueur dans leur gorge emplumée. Aucune n'en éprouve un effet funeste ; mais celle qui s'était arrêtée près du fils de Xuthus à peine a trempé son bec dans la liqueur empoisonnée, qu'elle agite ses ailes tremblantes, son corps palpite, elle exhale des cris confus et plaintifs ; enfin ses membres se roidissent, ses pieds de pourpre s'allongent, elle meurt en se débattant aux yeux des convives saisis de stupeur. Alors le fils désigné par l'oracle déchire ses vêtements, il se roule sur la table, et s'écrie : «Quel mortel attente à mes jours? réponds, vieillard : c'est toi qui as fait la tentative ; j'ai reçu la coupe de ta main. » En même temps il saisit le bras du vieillard pour le prendre sur le fait. Le vieillard résiste longtemps, mais il finit par avouer le crime de Créuse et sa traîne odieuse. Aussitôt le jeune homme marqué par l'oracle d'Apollon sort et entraîne avec lui le reste des convives ; il court devant les magistrats de Delphes, et leur dit : « Citoyens de cette terre sacrée, une étrangère, issue du sang d'Érechthée, a voulu me faire périr par le poison. » Les magistrats de Delphes la condamnent, d'une voix unanime, à être précipitée du haut d'un rocher, pour expier un attentat commis dans un lieu saint, et contre une personne sacrée. Toute la ville la cherche. Funeste voyage qu'elle fit avec tant d'empressement ! le désir d'obtenir des enfants la conduisit auprès d'Apollon, et avec l'espoir d'en avoir jamais elle perd aussi la vie. LE CHOEUR, seul. 1229 Il n'est point pour moi, non, il n'est point de refuge contre la mort. Ah ! je le vois trop, cette funeste libation du sang de la Gorgone, mêlé à la liqueur de Bacchus, est le sacrifice funèbre qui doit précéder le supplice de notre lapidation. Où fuir, ô ma maîtresse? m'envolerai-je dans les airs? me cacherai-je dans les retraites ténébreuses de la terre, pour échapper aux pierres qui doivent me donner la mort? Monterai-je sur un char rapide, ou sur un vaisseau léger ? Rien ne peut nous dérober au supplice, à moins qu'un dieu ne veuille nous y soustraire. Et toi, mon infortunée maîtresse, à quel châtiment es-tu réservée ? Hélas ! le mal que nous avons médité contre notre prochain, nous en souffrons nous-même, et c'est bien juste.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/10/2009