HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Vers 650-699

  Vers 650-699

[650] (ΞΟΥΘΟΣ) παῦσαι λόγων τῶνδ´, εὐτυχεῖν δ´ ἐπίστασο·
651 θέλω γὰρ οὗπέρ ς´ ηὗρον ἄρξασθαι, τέκνον,
652 κοινῆς τραπέζης, δαῖτα πρὸς κοινὴν πεσών,
653 θῦσαί θ´ σου πρὶν γενέθλι´ οὐκ ἐθύσαμεν.
654 καὶ νῦν μὲν ὡς δὴ ξένον ἄγων ς´ ἐφέστιον
655 δείπνοισι τέρψω, τῆς δ´ Ἀθηναίων χθονὸς
656 ἄξω θεατὴν δῆθεν, οὐχ ὡς ὄντ´ ἐμόν.
657 καὶ γὰρ γυναῖκα τὴν ἐμὴν οὐ βούλομαι
658 λυπεῖν ἄτεκνον οὖσαν αὐτὸς εὐτυχῶν.
659 χρόνωι δὲ καιρὸν λαμβάνων προσάξομαι
660 δάμαρτ´ ἐᾶν σε σκῆπτρα τἄμ´ ἔχειν χθονός.
661 Ἴωνα δ´ ὀνομάζω σε τῆι τύχηι πρέπον,
662 ὁθούνεκ´ ἀδύτων ἐξιόντι μοι θεοῦ
663 ἴχνος συνῆψας πρῶτος. ἀλλὰ τῶν φίλων
664 πλήρωμ´ ἀθροίσας βουθύτωι σὺν ἡδονῆι
665 πρόσειπε, μέλλων Δελφίδ´ ἐκλιπεῖν πόλιν.
666 ὑμῖν δὲ σιγᾶν, δμωίδες, λέγω τάδε,
667 θάνατον εἰπούσαισι πρὸς δάμαρτ´ ἐμήν.
668 (ΙΩΝ) στείχοιμ´ ἄν. ἓν δὲ τῆς τύχης ἄπεστί μοι·
669 εἰ μὴ γὰρ ἥτις μ´ ἔτεκεν εὑρήσω, πάτερ,
670 ἀβίωτον ἡμῖν. εἰ δ´ ἐπεύξασθαι χρεών,
671 ἐκ τῶν Ἀθηνῶν μ´ τεκοῦς´ εἴη γυνή,
672 ὥς μοι γένηται μητρόθεν παρρησία.
673 καθαρὰν γὰρ ἤν τις ἐς πόλιν πέσηι ξένος,
674 κἂν τοῖς λόγοισιν ἀστὸς ἦι, τό γε στόμα
675 δοῦλον πέπαται κοὐκ ἔχει παρρησίαν.
676 (ΧΟΡΟΣ) ὁρῶ δάκρυα καὶ πενθίμους
677 ἀλαλαγὰς στεναγμάτων τ´ ἐσβολάς,
678 ὅταν ἐμὰ τύραννος εὐπαιδίαν
679 πόσιν ἔχοντ´ εἰδῆι,
680 αὐτὴ δ´ ἄπαις ἦι καὶ λελειμμένη τέκνων.
681 τίν´, παῖ πρόμαντι Λατοῦς, ἔχρησας
682 ὑμνωιδίαν;
683 πόθεν παῖς ὅδ´ ἀμφὶ ναοὺς σέθεν
684 τρόφιμος ἐξέβα; γυναικῶν τίνος;
685 οὐ γάρ με σαίνει θέσφατα μή τιν´ ἔχηι δόλον.
688 δειμαίνω συμφοράν,
689 ἐφ´ ὅτι ποτὲ βάσεται.
690 ἄτοπος ἄτοπα γὰρ παραδίδωσί μοι
691 τάδε θεοῦ φήμα.
692 πλέκει δόλον τέχναν θ´ παῖς
693 ἄλλων τραφεὶς ἐξ αἱμάτων.
694 τίς οὐ τάδε ξυνοίσεται;
695 φίλαι, πότερ´ ἐμᾶι δεσποίναι
696 τάδε τορῶς ἐς οὖς γεγωνήσομεν
697 πόσιν ἐν ὧι τὰ πάντ´ ἔχους´ ἐλπίδων
698 μέτοχος ἦν τλάμων;
699 νῦν δ´ μὲν ἔρρει συμφοραῖς, δ´ εὐτυχεῖ,
[650] XUTHUS. Ne parle pas ainsi, mon fils, et apprends à être heureux. Je veux, puisque je te retrouve, célébrer cet heureux jour par un festin public, et offrir les sacrifices que je n'ai point offerts pour ta naissance. Maintenant je t'inviterai à un joyeux banquet, comme un hôte que je conduis dans mes foyers ; je t'emmènerai à Athènes comme pour la visiter, et non comme mon fils ; car je ne veux pas attrister mon épouse encore stérile, quand je suis dans la joie. J'attendrai du temps l'occasion de décider Créuse à te voir sans jalousie hériter de mon sceptre. Je te donne le nom d'Ion, qui convient à ta fortune, puisque, au sortir du sanctuaire du dieu, tu es le premier que j'ai rencontré. Va réunir tes amis, et invite-les au joyeux festin du sacrifice, avant de quitter la ville de Delphes. Vous, femmes, gardez le silence sur tous ces faits, ou la mort si vous les révélez à mon épouse. ION. 668 J'y vais; mais une chose manque à mon bonheur : si je ne retrouve celle qui m'a donné le jour, ô mon père, la vie est pour moi sans charmes. Si j'ai quelque vœu à former, puisse ma mère être Athénienne, pour que je tienne d'elle le droit de parler librement. Car l'étranger qui arrive dans une ville d'où les étrangers sont exclus, fût-il citoyen de nom, reste toujours esclave dans son langage, car il n'a pas la liberté de parler. LE CHOEUR seul. 676 Je vois couler les larmes, j'entends les gémissements et la désolation de ma maîtresse, lorsqu'elle saura que son époux retrouve un fils, tandis qu'elle-même demeure stérile et sans enfants. Fils de Latone, dieu prophète, quel oracle as-tu prononcé? Quel est donc cet enfant élevé dans ton temple? à quelle mère doit-il la vie? Cet oracle porte la tristesse dans mon âme; j'y redoute quelque tromperie. Je crains l'issue d'un événement si étrange; il m'annonce des suites non moins étranges. La fortune de ce jeune homme, dira-t-on, est l'ouvrage de ses artifices, l'origine qu'il s'attribue n'est pas la sienne. — Qui n'applaudira à ce langage ? 695 O mes amies, révélerons-nous à notre maîtresse l'ingratitude d'un époux en qui elle avait mis toutes ses espérances? Pendant qu'il jouira de son bonheur, elle consumera ses jours dans l'affliction ; son époux encourra le mépris de ses amis, lui qui, étranger,


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/10/2009