HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Vers 700-749

  Vers 700-749

[700] πόλιον ἐσπεσοῦσα γῆρας, πόσις δ´
701 ἀτίετος φίλων.
702 μέλεος, ὃς θυραῖος ἐλθὼν δόμους
704 μέγαν ἐς ὄλβον οὐκ ἴσωσεν τύχας.
705 ὄλοιτ´ ὄλοιτο πότνιαν ἐξαπαφὼν ἐμάν,
706 καὶ θεοῖσιν μὴ τύχοι
707 καλλίφλογα πελανὸν ἐπὶ
708 πυρὶ καθαγνίσας· τὸ δ´ ἐμὸν εἴσεται
709
710 τυραννίδος φίλα.
711 ἤδη πέλας δεινῶν κυρεῖ
712 παῖς καὶ πατὴρ νέος νέου.
713 ἰὼ δειράδες Παρνασοῦ πέτρας
715 ἔχουσαι σκόπελον οὐράνιόν θ´ ἕδραν,
716 ἵνα Βάκχιος ἀμφιπύρους ἀνέχων πεύκας
717 λαιψηρὰ πηδᾶι νυκτιπόλοις ἅμα σὺν Βάκχαις.
719 μή τί ποτ´ εἰς ἐμὰν πόλιν ἵκοιθ´ παῖς,
720 νέαν δ´ ἁμέραν ἀπολιπὼν θάνοι.
721 στεγομένα γὰρ ἂν πόλις ἔχοι σκῆψιν
722 ξενικὸν ἐσβολάν
723 ἁλίσας πάρος ἀρχαγὸς ὢν
724 Ἐρεχθεὺς ἄναξ.
725 (ΚΡΕΟΥΣΑ) πρέσβυ παιδαγώγ´ Ἐρεχθέως πατρὸς
726 τοὐμοῦ ποτ´ ὢν τόθ´ ἡνίκ´ ἦν ἔτ´ ἐν φάει,
727 ἔπαιρε σαυτὸν πρὸς θεοῦ χρηστήρια,
728 ὥς μοι συνησθῆις, εἴ τι Λοξίας ἄναξ
729 θέσπισμα παίδων ἐς γονὰς ἐφθέγξατο.
730 σὺν τοῖς φίλοις γὰρ ἡδὺ μὲν πράσσειν καλῶς·
731 μὴ γένοιτο δ´, εἴ τι τυγχάνοι κακόν,
732 ἐς ὄμματ´ εὔνου φωτὸς ἐμβλέψαι γλυκύ.
733 ἐγὼ δέ ς´, ὥσπερ καὶ σὺ πατέρ´ ἐμόν ποτε,
734 δέσποιν´ ὅμως οὖς´ ἀντικηδεύω πατρός.
735 {ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ}
735 θύγατερ, ἄξι´ ἀξίων γεννητόρων
736 ἤθη φυλάσσεις κοὐ καταισχύνας´ ἔχεις
737 τοὺς σούς, παλαιῶν ἐκγόνους αὐτοχθόνων.
738 ἕλχ´ ἕλκε πρὸς μέλαθρα καὶ κόμιζέ με.
739 αἰπεινά μοι μαντεῖα· τοῦ γήρως δέ μοι
740 συνεκπονοῦσα κῶλον ἰατρὸς γενοῦ.
741 (ΚΡΕΟΥΣΑ) ἕπου νυν· ἴχνος δ´ ἐκφύλασς´ ὅπου τίθης.
742 (ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἰδού·
742 τὸ τοῦ ποδὸς μὲν βραδύ, τὸ τοῦ δὲ νοῦ ταχύ.
743 (ΚΡΕΟΥΣΑ) βάκτρωι δ´ ἐρείδου· περιφερὴς στίβος χθονός.
744 (ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) καὶ τοῦτο τυφλόν, ὅταν ἐγὼ βλέπω βραχύ.
745 (ΚΡΕΟΥΣΑ) ὀρθῶς ἔλεξας· ἀλλὰ μὴ παρῆις κόπωι.
746 (ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) οὔκουν ἑκών γε· τοῦ δ´ ἀπόντος οὐ κρατῶ.
747 (ΚΡΕΟΥΣΑ) γυναῖκες, ἱστῶν τῶν ἐμῶν καὶ κερκίδος
748 δούλευμα πιστόν, τίνα τύχην λαβὼν πόσις
749 βέβηκε παίδων, ὧνπερ οὕνεχ´ ἥκομεν;
[700] devenu maître d'une maison florissante, n'a pas rendu la destinée égale entre lui et son épouse. Périsse le traître qui a trompé ma maîtresse! puissent les dieux rejeter l'offrande qu'il dépose sur leurs autels ! Ma maîtresse reconnaîtra mon attachement pour la race royale. Déjà Xuthus et son nouveau fils préparent un nouveau banquet, aux lieux où la roche du Parnasse élance son double sommet dans les cieux, et où Bacchus, armé de torches ardentes, conduit d'un pied léger les danses nocturnes des Bacchantes. Ah ! puisse cet enfant ne voir jamais ma patrie ! puisse la mort interrompre le cours de ses jeunes années! Cette invasion étrangère serait pour Athènes un sujet de douleur. C'est assez de la race de l'antique roi Érechthée. 725 CRÉUSE. Vieillard, qui jadis veillas sur l'enfance de mon père Érechthée, monte jusqu'au lieu saint où Apollon rend ses oracles, pour partager ma joie, si la réponse d'Apollon me permet l'espoir d'être mère. Il est doux de faire part à ses amis de son heureuse fortune ; ou si, ce qu'aux dieux ne plaise, il arrive quelque malheur, on aime à reposer ses yeux sur un mortel bienveillant. Quoique ta maîtresse, je t'honore ainsi qu'un père, comme autrefois tu honoras le mien. 735 LE VIEILLARD. Ma fille, tes sentiments sont dignes de tes illustres ancêtres, tu ne déshonores point l'antique race autochtone dont tu sors. Conduis, conduis mes pas vers le temple, soutiens-moi : le sanctuaire de l'oracle m'est rude à gravir; remédie à ma vieillesse, en aidant ma démarche chancelante. CRÉUSE. Suis-moi, observe bien où tu poses tes pas. LE VIEILLARD. Ainsi fais-je. Mon pied est lent, mais mon âme est prompte. CRÉUSE. Appuie-toi sur ton bâton dans ce sentier tortueux. LE VIEILLARD. Mon bâton aussi est aveugle, et ma vue est fort courte. CRÉUSE. Tu dis vrai ; mais ne cède pas à la fatigue. LE VIEILLARD. C'est malgré moi, mais les forces manquent à ma volonté. CRÉUSE. 747 Femmes, qui prêtez votre service fidèle à mes toiles et à ma navette, quelle réponse mon époux a-t-il reçue de l'oracle? quelle chance d'avoir un jour des enfants?


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/10/2009