HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant III

Vers 250-299

  Vers 250-299

[3,250] ὄρσεο Λαομεδοντιάδη, καλέουσιν ἄριστοι
Τρώων θἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ἐς πεδίον καταβῆναι ἵνὅρκια πιστὰ τάμητε·
αὐτὰρ Ἀλέξανδρος καὶ ἀρηΐφιλος Μενέλαος
μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσοντἀμφὶ γυναικί·
255 τῷ δέ κε νικήσαντι γυνὴ καὶ κτήμαθἕποιτο·
οἳ δἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
ναίοιμεν Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νέονται
Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα.
Ὣς φάτο ῥίγησεν δ γέρων, ἐκέλευσε δἑταίρους
260 ἵππους ζευγνύμεναι· τοὶ δὀτραλέως ἐπίθοντο.
Ἂν δἄρἔβη Πρίαμος, κατὰ δἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον·
τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίον δἔχον ὠκέας ἵππους.
Ἀλλὅτε δή ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
265 ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν
ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο.
Ὄρνυτο δαὐτίκἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἂν δὈδυσεὺς πολύμητις· ἀτὰρ κήρυκες ἀγαυοὶ
ὅρκια πιστὰ θεῶν σύναγον, κρητῆρι δὲ οἶνον
270 μίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν.
Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν,
οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεόν αἰὲν ἄωρτο,
ἀρνῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας· αὐτὰρ ἔπειτα
κήρυκες Τρώων καὶ Ἀχαιῶν νεῖμαν ἀρίστοις.
275 Τοῖσιν δἈτρεΐδης μεγάλεὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων κύδιστε μέγιστε,
Ἠέλιός θ᾽, ὃς πάντἐφορᾷς καὶ πάντἐπακούεις,
καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἳ ὑπένερθε καμόντας
ἀνθρώπους τίνυσθον ὅτις κἐπίορκον ὀμόσσῃ,
280 ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δὅρκια πιστά·
εἰ μέν κεν Μενέλαον Ἀλέξανδρος καταπέφνῃ
αὐτὸς ἔπειθἙλένην ἐχέτω καὶ κτήματα πάντα,
ἡμεῖς δἐν νήεσσι νεώμεθα ποντοπόροισιν·
εἰ δέ κἈλέξανδρον κτείνῃ ξανθὸς Μενέλαος,
285 Τρῶας ἔπειθἙλένην καὶ κτήματα πάντἀποδοῦναι,
τιμὴν δἈργείοις ἀποτινέμεν ἥν τινἔοικεν,
τε καὶ ἐσσομένοισι μετἀνθρώποισι πέληται.
Εἰ δἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
τίνειν οὐκ ἐθέλωσιν Ἀλεξάνδροιο πεσόντος,
290 αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα μαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς
αὖθι μένων, ἧός κε τέλος πολέμοιο κιχείω.
, καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλκῷ·
καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς ἀσπαίροντας
θυμοῦ δευομένους· ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός.
295 Οἶνον δἐκ κρητῆρος ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν
ἔκχεον, ἠδεὔχοντο θεοῖς αἰειγενέτῃσιν.
Ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
Ζεῦ κύδιστε μέγιστε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι
ὁππότεροι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια πημήνειαν
[3,250] "Lève-toi, fils de Laomédon à l'appel des meilleurs Troyens dompteurs de chevaux et Achéens vêtus de bronze, pour descendre dans la plaine sacrifier les gages des serments. Alexandre et Ménélas aimé d'Arès, avec leurs longues piques, vont se battre pour cette femme. Le vainqueur, femme et biens le suivraient; quant aux autres, nous étant garantis amitié et serments par des sacrifices, nous habiterions, nous, la Troade fertile; eux, ils s'en iront vers Argos nourricière de chevaux et l'Achaïe aux belles femmes. » Il dit, et le vieillard frémit. il ordonna à ses compagnons d'atteler les chevaux; eux s'empressèrent d'obéir. Priam monta, et tira les rênes en arrière. Près de lui, Anténor entra dans le char magnifique. Tous deux, par la porte Scée, menèrent dans la plaine les chevaux rapides. Quand ils furent arrivés au milieu des Troyens et des Achéens, quittant les chevaux pour le sol fécond, ils s'avancèrent entre les Troyens et les Achéens. Aussitôt se leva le roi de guerriers Agamemnon, et l'ingénieux Ulysse. Les hérauts admirables rassemblèrent les gages des serments prêtés au nom des dieux, mélangèrent le vin dans le cratère, versèrent l'eau sur les mains des rois. Alors 1'Atride tirant, de sa main, un coutelas toujours suspendu près du grand fourreau de son épée, coupa quelques poils sur la tête des agneaux. Les hérauts les distribuèrent aux plus nobles Troyens et Achéens. Pour eux, l'Atride pria d'une voix forte, les mains levées : Zeus père, qui gouvernes du haut de l'Ida, très glorieux, très grand, et toi, Soleil, qui vois tout et qui entends tout, Fleuves, Terre, et Vous, qui tous deux, là-bas, punissez, parmi les défunts, quiconque s'est parjuré, vous, soyez témoins, veillez sur la fidélité de ces serments. Si Alexandre abat Ménélas, qu'il garde lui-même Hélène et ses biens, et nous, partons sur nos vaisseaux coureurs de mer. Si, au contraire, le blond Ménélas tue Alexandre, aux Troyens de rendre Hélène et tous ses biens, et de payer aux Argiens un prix convenable, dont se souvien- nent même les hommes à venir. Si Priam et les fils de Priam refusent de me payer ce prix malgré la défaite d'Alexandre, je continuerai, moi, à combattre pour cette indemnité, restant ici jusqu'à ce que j'aie atteint la fin de la guerre. » Il dit, et trancha la gorge des agneaux avec le bronze impitoyable. Il les posa à terre encore palpitants, privés de vie : le bronze leur avait ôté l'ardeur vitale. Ensuite, puisant du vin dans le cratère avec les coupes, ils firent les libations, et prièrent les dieux éternels; et voici ce que répétait chacun des Achéens et des Troyens : Zeus très glorieux, très grand, et autres immortels, ceux des deux partis qui, les premiers, en se parjurant, feront le mal,


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/10/2005