Alphabétiquement     [«   »]
γυναικῶν 3
γυναιμανὲς 1
γυνὴ 1
δ 110
δαὴρ 1
δαιμονίη 1
δαίμων 1
Fréquences     [«    »]
42 δὲ
104 καὶ
56 τε
110 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant III

δ


Chant, vers
[3, 200-249]   τανύπεπλος ἀμείβετο δῖα γυναικῶν· ~οὗτος  δ᾽   Αἴας ἐστὶ πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν·
[3, 300-349]   ~σείοντ᾽ ἐγχείας ἀλλήλοισιν κοτέοντε. ~Πρόσθε  δ᾽   Ἀλέξανδρος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, ~καὶ
[3, 300-349]   δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν· ~εἵλετο  δ᾽   ἄλκιμον ἔγχος, οἱ παλάμηφιν
[3, 250-299]   γυνὴ καὶ κτήμαθ᾽ ἕποιτο· ~οἳ  δ᾽   ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ
[3, 50-99]   γυναῖκά τε οἴκαδ᾽ ἀγέσθω· ~οἳ  δ᾽   ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ
[3, 50-99]   γυναῖκά τε οἴκαδ᾽ ἀγέσθω· ~οἳ  δ᾽   ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ
[3, 300-349]   οἶνος ~αὐτῶν καὶ τεκέων, ἄλοχοι  δ᾽   ἄλλοισι δαμεῖεν. ~Ὣς ἔφαν, οὐδ᾽
[3, 200-249]   ἡμετέρῳ ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο. ~Νῦν  δ᾽   ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίκωπας
[3, 100-149]   ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν. ~Οἳ  δ᾽   ἀμφὶ Πρίαμον καὶ Πάνθοον ἠδὲ
[3, 400-449]   ὡς νῦν ἔκπαγλ᾽ ἐφίλησα, ~μέσσῳ  δ᾽   ἀμφοτέρων μητίσομαι ἔχθεα λυγρὰ ~Τρώων
[3, 400-449]   ἐν τρητοῖσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν, ~Ἀτρεΐδης  δ᾽   ἀν᾽ ὅμιλον ἐφοίτα θηρὶ ἐοικὼς
[3, 250-299]   ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνθρώποισι πέληται. ~Εἰ  δ᾽   ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό
[3, 200-249]   φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ. ~Κήρυκες  δ᾽   ἀνὰ ἄστυ θεῶν φέρον ὅρκια
[3, 50-99]   τε τέχνῃ ~νήϊον ἐκτάμνῃσιν, ὀφέλλει  δ᾽   ἀνδρὸς ἐρωήν· ~ὣς σοὶ ἐνὶ
[3, 0-49]   τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα, ~ἂψ  δ᾽   ἀνεχώρησεν, ὦχρός τέ μιν εἷλε
[3, 400-449]   ~ἧσο παρ᾽ αὐτὸν ἰοῦσα, θεῶν  δ᾽   ἀπόεικε κελεύθου, ~μηδ᾽ ἔτι σοῖσι
[3, 350-399]   ~πλῆξεν ἀνασχόμενος κόρυθος φάλον· ἀμφὶ  δ᾽   ἄρ᾽ αὐτῷ ~τριχθά τε καὶ
[3, 300-349]   ἄρνας θέτο ἰσόθεος φώς, ~ἂν  δ᾽   ἄρ᾽ ἔβαιν᾽ αὐτός, κατὰ δ᾽
[3, 250-299]   τοὶ δ᾽ ὀτραλέως ἐπίθοντο. ~Ἂν  δ᾽   ἄρ᾽ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ᾽
[3, 350-399]   μάλ᾽ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε  δ᾽   ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ, ~κὰδ δ᾽
[3, 0-49]   γε κακὴν ἔριδα προφέρονται. ~Οἳ  δ᾽   ἄρ᾽ ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες
[3, 100-149]   ἠδ᾽ ἄρν᾽ ἐκέλευεν ~οἰσέμεναι·  δ᾽   ἄρ᾽ οὐκ ἀπίθησ᾽ Ἀγαμέμνονι δίῳ.
[3, 300-349]   Λυκάονος· ἥρμοσε δ᾽ αὐτῷ. ~Ἀμφὶ  δ᾽   ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
[3, 400-449]   θάλαμον κίε δῖα γυναικῶν. ~Τῇ  δ᾽   ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομειδὴς Ἀφροδίτη
[3, 350-399]   λήγοντα καθίζειν. ~Ὣς φάτο, τῇ  δ᾽   ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε·
[3, 50-99]   πιστὰ τάμωμεν. ~Ὣς ἔφαθ᾽ οἳ  δ᾽   ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ·
[3, 0-49]   φόνον καὶ κῆρα φέρουσαι· ~ἠέριαι  δ᾽   ἄρα ταί γε κακὴν ἔριδα
[3, 450-499]   δὴ φαίνετ᾽ ἀρηϊφίλου Μενελάου, ~ὑμεῖς  δ᾽   Ἀργείην Ἑλένην καὶ κτήμαθ᾽ ἅμ᾽
[3, 250-299]   καὶ κτήματα πάντ᾽ ἀποδοῦναι, ~τιμὴν  δ᾽   Ἀργείοις ἀποτινέμεν ἥν τιν᾽ ἔοικεν,
[3, 100-149]   καὶ ἄστεος ἠδὲ τοκήων· ~αὐτίκα  δ᾽   ἀργεννῇσι καλυψαμένη ὀθόνῃσιν ~ὁρμᾶτ᾽ ἐκ
[3, 250-299]   καὶ Ἀχαιῶν νεῖμαν ἀρίστοις. ~Τοῖσιν  δ᾽   Ἀτρεΐδης μεγάλ᾽ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
[3, 350-399]   ἐν θαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι. ~Αὐτὴ  δ᾽   αὖ Ἑλένην καλέουσ᾽ ἴε· τὴν
[3, 200-249]   ἔπειθ᾽ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα· ~οὗτος  δ᾽   αὖ Λαερτιάδης πολύμητις Ὀδυσσεύς, ~ὃς
[3, 300-349]   δῦναι δόμον Ἄϊδος εἴσω, ~ἡμῖν  δ᾽   αὖ φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ
[3, 100-149]   οὐκ ἀπίθησ᾽ Ἀγαμέμνονι δίῳ. ~Ἶρις  δ᾽   αὖθ᾽ Ἑλένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλθεν
[3, 200-249]   δόλους καὶ μήδεα πυκνά. ~Τὴν  δ᾽   αὖτ᾽ Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
[3, 50-99]   Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα. ~Ὣς ἔφαθ᾽ Ἕκτωρ  δ᾽   αὖτ᾽ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας,
[3, 50-99]   κακῶν ἕνεχ᾽ ὅσσα ἔοργας. ~Τὸν  δ᾽   αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής· ~Ἕκτορ
[3, 250-299]   Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο. ~Ὄρνυτο  δ᾽   αὐτίκ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
[3, 400-449]   Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν Ἀθήνῃ, ~κεῖνον  δ᾽   αὖτις ἐγώ· πάρα γὰρ θεοί
[3, 300-349]   ἔδυνεν ~οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος· ἥρμοσε  δ᾽   αὐτῷ. ~Ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὤμοισιν
[3, 300-349]   οἱ παλάμηφιν ἀρήρει. ~Ὣς  δ᾽   αὔτως Μενέλαος ἀρήϊος ἔντε᾽ ἔδυνεν.
[3, 400-449]   μ᾽ ὀπίσσω ~πᾶσαι μωμήσονται· ἔχω  δ᾽   ἄχε᾽ ἄκριτα θυμῷ. ~Τὴν δὲ
[3, 100-149]   μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ  δ᾽   ἔβαν αὐτοί, ~τεύχεά τ᾽ ἐξεδύοντο·
[3, 100-149]   δὲ πέπαυται, ~ἀσπίσι κεκλιμένοι, παρὰ  δ᾽   ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν. ~Αὐτὰρ Ἀλέξανδρος
[3, 200-249]   ἀγγελίης σὺν ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ· ~τοὺς  δ᾽   ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι
[3, 400-449]   γε δούλην. ~Κεῖσε  δ᾽   ἐγὼν οὐκ εἶμι· νεμεσσητὸν δέ
[3, 200-249]   Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὤμους, ~ἄμφω  δ᾽   ἑζομένω γεραρώτερος ἦεν Ὀδυσσεύς· ~ἀλλ᾽
[3, 400-449]   ἄρχε λέχος δὲ κιών· ἅμα  δ᾽   εἵπετ᾽ ἄκοιτις. ~Τὼ μὲν ἄρ᾽
[3, 400-449]   θοῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο, ~ἣ  δ᾽   εἰς ὑψόροφον θάλαμον κίε δῖα
[3, 350-399]   δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ, ~κὰδ  δ᾽   εἷσ᾽ ἐν θαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι.
[3, 250-299]   γὰρ μένος εἵλετο χαλκός. ~Οἶνον  δ᾽   ἐκ κρητῆρος ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν ~ἔκχεον,
[3, 350-399]   λαπάρην διάμησε χιτῶνα ~ἔγχος·  δ᾽   ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
[3, 0-49]   Ἀτρέος υἱὸν Ἀλέξανδρος θεοειδής. ~Τὸν  δ᾽   Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν·
[3, 400-449]   οἶτον ὄληαι. ~Ὣς ἔφατ᾽ ἔδεισεν  δ᾽   Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα, ~βῆ δὲ
[3, 150-199]   βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικε. ~Τὸν  δ᾽   Ἑλένη μύθοισιν ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
[3, 200-249]   τε καὶ εὐρέας ὤμους; ~τὸν  δ᾽   Ἑλένη τανύπεπλος ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
[3, 150-199]   λίποιτο. ~Ὣς ἄρ᾽ ἔφαν, Πρίαμος  δ᾽   Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ· ~δεῦρο πάροιθ᾽
[3, 400-449]   ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσι, ~νήσῳ  δ᾽   ἐν Κραναῇ ἐμίγην φιλότητι καὶ
[3, 50-99]   ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ, ~αὐτὸν  δ᾽   ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηΐφιλον Μενέλαον
[3, 250-299]   ἐχέτω καὶ κτήματα πάντα, ~ἡμεῖς  δ᾽   ἐν νήεσσι νεώμεθα ποντοπόροισιν· ~εἰ
[3, 100-149]   ἱστὸν ὕφαινε ~δίπλακα πορφυρέην, πολέας  δ᾽   ἐνέπασσεν ἀέθλους ~Τρώων θ᾽ ἱπποδάμων
[3, 0-49]   φάτο γὰρ τίσεσθαι ἀλείτην· ~αὐτίκα  δ᾽   ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο
[3, 350-399]   κατακτάμεναι μενεαίνων ~ἔγχεϊ χαλκείῳ· τὸν  δ᾽   ἐξήρπαξ᾽ Ἀφροδίτη ~ῥεῖα μάλ᾽ ὥς
[3, 300-349]   μέγα τε στιβαρόν τε· ~κρατὶ  δ᾽   ἐπ᾽ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
[3, 300-349]   Μενέλαος ἀρήϊος ἔντε᾽ ἔδυνεν. ~Οἳ  δ᾽   ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
[3, 100-149]   θυγάτηρ, Κλυμένη τε βοῶπις· ~αἶψα  δ᾽   ἔπειθ᾽ ἵκανον ὅθι Σκαιαὶ πύλαι
[3, 50-99]   τοὶ δ᾽ ἱδρύνθησαν ἅπαντες. ~Τῷ  δ᾽   ἐπετοξάζοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ ~ἰοῖσίν
[3, 350-399]   ἐπαΐξας κόρυθος λάβεν ἱπποδασείης, ~ἕλκε  δ᾽   ἐπιστρέψας μετ᾽ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς· ~ἄγχε
[3, 350-399]   ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς ~ῥῖψ᾽ ἐπιδινήσας, κόμισαν  δ᾽   ἐρίηρες ἑταῖροι· ~αὐτὰρ ἂψ
[3, 50-99]   κορυθαίολος Ἕκτωρ. ~Ὣς ἔφαθ᾽ οἳ  δ᾽   ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ᾽ ἐγένοντο
[3, 250-299]   ῥίγησεν δ᾽ γέρων, ἐκέλευσε  δ᾽   ἑταίρους ~ἵππους ζευγνύμεναι· τοὶ δ᾽
[3, 0-49]   φανέντα, κατεπλήγη φίλον ἦτορ, ~ἂψ  δ᾽   ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽
[3, 200-249]   ἐστὶ πελώριος ἕρκος Ἀχαιῶν· ~Ἰδομενεὺς  δ᾽   ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς
[3, 100-149]   Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην. ~Τὴν  δ᾽   εὗρ᾽ ἐν μεγάρῳ· δὲ
[3, 100-149]   ἀμφοτέροισι γένηται. ~Ὣς ἔφαθ᾽ οἳ  δ᾽   ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
[3, 300-349]   Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο ~δεινὸν δερκόμενοι· θάμβος  δ᾽   ἔχεν εἰσορόωντας ~Τρῶάς θ᾽ ἱπποδάμους
[3, 250-299]   ~τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίον  δ᾽   ἔχον ὠκέας ἵππους. ~Ἀλλ᾽ ὅτε
[3, 200-249]   μοί ἐστιν. ~Ὣς φάτο, τοὺς  δ᾽   ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα ~ἐν
[3, 150-199]   μέγα πῶϋ διέρχεται ἀργεννάων. ~Τὸν  δ᾽   ἠμείβετ᾽ ἔπειθ᾽ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
[3, 100-149]   ~Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ· Διὶ  δ᾽   ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον· ~ἄξετε δὲ
[3, 100-149]   ἐπὶ γαίῃ ~πλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη  δ᾽   ἦν ἀμφὶς ἄρουρα· ~Ἕκτωρ δὲ
[3, 450-499]   πέληται. ~Ὣς ἔφατ᾽ Ἀτρεΐδης, ἐπὶ  δ᾽   ᾔνεον ἄλλοι Ἀχαιοί.
[3, 250-299]   δ᾽ ἄρ᾽ ἔβη Πρίαμος, κατὰ  δ᾽   ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω· ~πὰρ δέ
[3, 300-349]   δ᾽ ἄρ᾽ ἔβαιν᾽ αὐτός, κατὰ  δ᾽   ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω· ~πὰρ δέ
[3, 400-449]   αἰγιόχοιο ~ὄσσε πάλιν κλίνασα, πόσιν  δ᾽   ἠνίπαπε μύθῳ· ~ἤλυθες ἐκ πολέμου·
[3, 300-349]   πρόσθεν ἀφείη χάλκεον ἔγχος. ~Λαοὶ  δ᾽   ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον,
[3, 50-99]   φάλαγγας ~μέσσου δουρὸς ἑλών· τοὶ  δ᾽   ἱδρύνθησαν ἅπαντες. ~Τῷ δ᾽ ἐπετοξάζοντο
[3, 100-149]   ἔπασχον ὑπ᾽ Ἄρηος παλαμάων· ~ἀγχοῦ  δ᾽   ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
[3, 150-199]   ἔην γε. ~Ὣς φάτο, τὸν  δ᾽   γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τε·
[3, 100-149]   ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται· ~οἷς  δ᾽   γέρων μετέῃσιν ἅμα πρόσσω
[3, 250-299]   Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα. ~Ὣς φάτο ῥίγησεν  δ᾽   γέρων, ἐκέλευσε δ᾽ ἑταίρους
[3, 250-299]   ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων, ~ἂν  δ᾽   Ὀδυσεὺς πολύμητις· ἀτὰρ κήρυκες ἀγαυοὶ
[3, 100-149]   ὑπερβασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσηται. ~Αἰεὶ  δ᾽   ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται· ~οἷς
[3, 100-149]   καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἀρχῆς· ~ἡμέων  δ᾽   ὁπποτέρῳ θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται
[3, 250-299]   ὀμόσσῃ, ~ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε  δ᾽   ὅρκια πιστά· ~εἰ μέν κεν
[3, 400-449]   λάθεν· ἦρχε δὲ δαίμων. ~Αἳ  δ᾽   ὅτ᾽ Ἀλεξάνδροιο δόμον περικαλλέ᾽ ἵκοντο,
[3, 0-49]   δ᾽ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. ~Οἳ  δ᾽   ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽
[3, 0-49]   ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων. ~Ὡς  δ᾽   ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν
[3, 250-299]   δ᾽ ἑταίρους ~ἵππους ζευγνύμεναι· τοὶ  δ᾽   ὀτραλέως ἐπίθοντο. ~Ἂν δ᾽ ἄρ᾽
[3, 200-249]   καί τ᾽ οὔνομα μυθησαίμην· ~δοιὼ  δ᾽   οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν
[3, 50-99]   ~ὅσσά κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν  δ᾽   οὐκ ἄν τις ἕλοιτο· ~νῦν
[3, 200-249]   κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας, ~σκῆπτρον  δ᾽   οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα,
[3, 150-199]   καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασι, ~καλὸν  δ᾽   οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον
[3, 0-49]   κονίσαλος ὄρνυτ᾽ ἀελλὴς ~ἐρχομένων· μάλα  δ᾽   ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. ~Οἳ δ᾽
[3, 150-199]   μὲν κεφαλῇ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο, ~εὐρύτερος  δ᾽   ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι. ~Τεύχεα
[3, 350-399]   τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός. ~Ἀτρεΐδης  δ᾽   ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
[3, 150-199]   ἡγήτορες ἧντ᾽ ἐπὶ πύργῳ. ~Οἳ  δ᾽   ὡς οὖν εἴδονθ᾽ Ἑλένην ἐπὶ
[3, 0-49]   σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε. ~Τὸν  δ᾽   ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
[3, 0-49]   μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι. ~Τὸν  δ᾽   ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/10/2005