Alphabétiquement     [«   »]
κάθισον 1
καθύπερθεν 1
Καί 3
καὶ 104
καί 7
κάκ 1
κακὰ 2
Fréquences     [«    »]
42 δὲ
27 μὲν
56 τε
104 καὶ
110 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant III

καὶ


Chant, vers
[3, 250-299]   Τρώων τε· ~Ζεῦ κύδιστε μέγιστε  καὶ   ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι ~ὁππότεροι πρότεροι
[3, 300-349]   μέν που τό γε οἶδε  καὶ   ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι ~ὁπποτέρῳ θανάτοιο
[3, 0-49]   τ᾽ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον  καὶ   ἀθέσφατον ὄμβρον ~κλαγγῇ ταί γε
[3, 100-149]   πολλὰ πέπασθε ~εἵνεκ᾽ ἐμῆς ἔριδος  καὶ   Ἀλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἀρχῆς· ~ἡμέων δ᾽
[3, 350-399]   χιτῶνα ~ἔγχος· δ᾽ ἐκλίνθη  καὶ   ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. ~Ἀτρεΐδης δὲ
[3, 350-399]   κεν φιλότητα παράσχῃ. ~Ἦ ῥα  καὶ   ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, ~καὶ
[3, 100-149]   ~οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε  καὶ   ἀμφίπολοι δύ᾽ ἕποντο, ~Αἴθρη Πιτθῆος
[3, 100-149]   τ᾽ ὄζον Ἄρηος ~Οὐκαλέγων τε  καὶ   Ἀντήνωρ πεπνυμένω ἄμφω ~ἥατο δημογέροντες
[3, 100-149]   ~αὐτός, ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι  καὶ   ἄπιστοι, ~μή τις ὑπερβασίῃ Διὸς
[3, 250-299]   κε τέλος πολέμοιο κιχείω. ~Ἦ,  καὶ   ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ
[3, 50-99]   πουλυβοτείρῃ, ~αὐτὸν δ᾽ ἐν μέσσῳ  καὶ   ἀρηΐφιλον Μενέλαον ~οἴους ἀμφ᾽ Ἑλένῃ
[3, 50-99]   Ἀχαιούς, ~αὐτὰρ ἔμ᾽ ἐν μέσσῳ  καὶ   ἀρηΐφιλον Μενέλαον ~συμβάλετ᾽ ἀμφ᾽ Ἑλένῃ
[3, 250-299]   ὅρκια πιστὰ τάμητε· ~αὐτὰρ Ἀλέξανδρος  καὶ   ἀρηΐφιλος Μενέλαος ~μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσοντ᾽
[3, 100-149]   ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν. ~Αὐτὰρ Ἀλέξανδρος  καὶ   ἀρηΐφιλος Μενέλαος ~μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσονται
[3, 400-449]   γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ. ~Ἦ ῥα,  καὶ   ἄρχε λέχος δὲ κιών· ἅμα
[3, 350-399]   ~Καί νύ κεν εἴρυσσέν τε  καὶ   ἄσπετον ἤρατο κῦδος, ~εἰ μὴ
[3, 100-149]   ἔμβαλε θυμῷ ~ἀνδρός τε προτέρου  καὶ   ἄστεος ἠδὲ τοκήων· ~αὐτίκα δ᾽
[3, 50-99]   δὲ νεέσθων ~Ἄργος ἐς ἱππόβοτον  καὶ   Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα. ~Ὣς ἔφαθ᾽ Ἕκτωρ
[3, 250-299]   δὲ νέονται ~Ἄργος ἐς ἱππόβοτον  καὶ   Ἀχαιΐδα καλλιγύναικα. ~Ὣς φάτο ῥίγησεν
[3, 250-299]   δή ῥ᾽ ἵκοντο μετὰ Τρῶας  καὶ   Ἀχαιούς, ~ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ
[3, 300-349]   ὁμίλου θωρήχθησαν, ~ἐς μέσσον Τρώων  καὶ   Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο ~δεινὸν δερκόμενοι· θάμβος
[3, 250-299]   χθόνα πουλυβότειραν ~ἐς μέσσον Τρώων  καὶ   Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο. ~Ὄρνυτο δ᾽ αὐτίκ᾽
[3, 250-299]   τρίχας· αὐτὰρ ἔπειτα ~κήρυκες Τρώων  καὶ   Ἀχαιῶν νεῖμαν ἀρίστοις. ~Τοῖσιν δ᾽
[3, 250-299]   καλέουσιν ἄριστοι ~Τρώων θ᾽ ἱπποδάμων  καὶ   Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων ~ἐς πεδίον καταβῆναι
[3, 100-149]   ἔργα ἴδηαι ~Τρώων θ᾽ ἱπποδάμων  καὶ   Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων, ~οἳ πρὶν ἐπ᾽
[3, 100-149]   ἐνέπασσεν ἀέθλους ~Τρώων θ᾽ ἱπποδάμων  καὶ   Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων, ~οὕς ἑθεν εἵνεκ᾽
[3, 350-399]   καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,  ~καὶ   βάλε Πριαμίδαο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσε
[3, 300-349]   δ᾽ Ἀλέξανδρος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,  ~καὶ   βάλεν Ἀτρεΐδαο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσε
[3, 250-299]   καὶ πάντ᾽ ἐπακούεις, ~καὶ ποταμοὶ  καὶ   γαῖα, καὶ οἳ ὑπένερθε καμόντας
[3, 150-199]   τότ᾽ ἐστρατόωντο παρ᾽ ὄχθας Σαγγαρίοιο·  ~καὶ   γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ
[3, 200-249]   οὐ πολύμυθος ~οὐδ᾽ ἀφαμαρτοεπής·  καὶ   γένει ὕστερος ἦεν. ~Ἀλλ᾽ ὅτε
[3, 400-449]   ἀμφοτέρων μητίσομαι ἔχθεα λυγρὰ ~Τρώων  καὶ   Δαναῶν, σὺ δέ κεν κακὸν
[3, 450-499]   ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων· ~κέκλυτέ μευ Τρῶες  καὶ   Δάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι· ~νίκη μὲν
[3, 200-249]   ἔπος νημερτὲς ἔειπες· ~ἤδη γὰρ  καὶ   δεῦρό ποτ᾽ ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεὺς
[3, 350-399]   ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,  ~καὶ   διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο· ~ἀντικρὺ
[3, 350-399]   ~Κεῖνος γ᾽ ἐν θαλάμῳ  καὶ   δινωτοῖσι λέχεσσι ~κάλλεΐ τε στίλβων
[3, 300-349]   ἀπονέοντο· ~Ἕκτωρ δὲ Πριάμοιο πάϊς  καὶ   δῖος Ὀδυσσεὺς ~χῶρον μὲν πρῶτον
[3, 400-449]   ~σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ  καὶ   ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι· ~ἀλλ᾽ ἴθι
[3, 350-399]   δινωτοῖσι λέχεσσι ~κάλλεΐ τε στίλβων  καὶ   εἵμασιν· οὐδέ κε φαίης ~ἀνδρὶ
[3, 50-99]   βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος· ~κέκλυτε νῦν  καὶ   ἐμεῖο· μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱκάνει
[3, 350-399]   πρότερος κάκ᾽ ἔοργε ~δῖον Ἀλέξανδρον,  καὶ   ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον, ~ὄφρα
[3, 200-249]   Μενελάῳ· ~τοὺς δ᾽ ἐγὼ ἐξείνισσα  καὶ   ἐν μεγάροισι φίλησα, ~ἀμφοτέρων δὲ
[3, 350-399]   ἐτώσιον, οὐδ᾽ ἔβαλόν μιν. ~Ἦ  καὶ   ἐπαΐξας κόρυθος λάβεν ἱπποδασείης, ~ἕλκε
[3, 200-249]   τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη  ~καὶ   ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν, ~οὐκ
[3, 250-299]   ἐθέλωσιν Ἀλεξάνδροιο πεσόντος, ~αὐτὰρ ἐγὼ  καὶ   ἔπειτα μαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς ~αὖθι
[3, 300-349]   τέλος πεπρωμένον ἐστίν. ~Ἦ ῥα  καὶ   ἐς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσόθεος
[3, 250-299]   ἥν τιν᾽ ἔοικεν, ~ἥ τε  καὶ   ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνθρώποισι πέληται. ~Εἰ
[3, 450-499]   ἥν τιν᾽ ἔοικεν, ~ἥ τε  καὶ   ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνθρώποισι πέληται. ~Ὣς
[3, 300-349]   ἔχεν εἰσορόωντας ~Τρῶάς θ᾽ ἱπποδάμους  καὶ   ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς. ~Καί ῥ᾽ ἐγγὺς
[3, 150-199]   πτερόεντ᾽ ἀγόρευον· ~οὐ νέμεσις Τρῶας  καὶ   ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς ~τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ
[3, 300-349]   μῦθον ἔειπε· ~κέκλυτέ μευ Τρῶες  καὶ   ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί· ~ἤτοι ἐγὼν εἶμι
[3, 50-99]   ἀμφοτέροισιν ἔειπε· ~κέκλυτέ μευ Τρῶες  καὶ   ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ ~μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ
[3, 400-449]   δ᾽ ἐν Κραναῇ ἐμίγην φιλότητι  καὶ   εὐνῇ, ~ὥς σεο νῦν ἔραμαι
[3, 200-249]   τε ~ἔξοχος Ἀργείων κεφαλήν τε  καὶ   εὐρέας ὤμους; ~τὸν δ᾽ Ἑλένη
[3, 100-149]   ἑτέρην δὲ μέλαιναν, ~Γῇ τε  καὶ   Ἠελίῳ· Διὶ δ᾽ ἡμεῖς οἴσομεν
[3, 400-449]   ἐγώ· πάρα γὰρ θεοί εἰσι  καὶ   ἡμῖν. ~Ἀλλ᾽ ἄγε δὴ φιλότητι
[3, 0-49]   Ἀλέξανδρος θεοειδὴς ~παρδαλέην ὤμοισιν ἔχων  καὶ   καμπύλα τόξα ~καὶ ξίφος· αὐτὰρ
[3, 400-449]   Μῃονίης ἐρατεινῆς, ~εἴ τίς τοι  καὶ   κεῖθι φίλος μερόπων ἀνθρώπων· ~οὕνεκα
[3, 0-49]   ὠκεανοῖο ῥοάων ~ἀνδράσι Πυγμαίοισι φόνον  καὶ   κῆρα φέρουσαι· ~ἠέριαι δ᾽ ἄρα
[3, 150-199]   τά γ᾽ οὐκ ἐγένοντο· τὸ  καὶ   κλαίουσα τέτηκα. ~Τοῦτο δέ τοι
[3, 450-499]   Μενελάου, ~ὑμεῖς δ᾽ Ἀργείην Ἑλένην  καὶ   κτήμαθ᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ ~ἔκδοτε, καὶ
[3, 250-299]   ~τῷ δέ κε νικήσαντι γυνὴ  καὶ   κτήμαθ᾽ ἕποιτο· ~οἳ δ᾽ ἄλλοι
[3, 50-99]   ἀρηΐφιλον Μενέλαον ~συμβάλετ᾽ ἀμφ᾽ Ἑλένῃ  καὶ   κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι· ~ὁππότερος δέ
[3, 50-99]   ἀρηΐφιλον Μενέλαον ~οἴους ἀμφ᾽ Ἑλένῃ  καὶ   κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι. ~Ὁππότερος δέ
[3, 250-299]   ξανθὸς Μενέλαος, ~Τρῶας ἔπειθ᾽ Ἑλένην  καὶ   κτήματα πάντ᾽ ἀποδοῦναι, ~τιμὴν δ᾽
[3, 250-299]   καταπέφνῃ ~αὐτὸς ἔπειθ᾽ Ἑλένην ἐχέτω  καὶ   κτήματα πάντα, ~ἡμεῖς δ᾽ ἐν
[3, 150-199]   μέγας τε. ~Ἤτοι μὲν κεφαλῇ  καὶ   μείζονες ἄλλοι ἔασι, ~καλὸν δ᾽
[3, 50-99]   ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ· ~τοῖσι δὲ  καὶ   μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος· ~κέκλυτε
[3, 450-499]   ἀπήχθετο κηρὶ μελαίνῃ. ~Τοῖσι δὲ  καὶ   μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων· ~κέκλυτέ
[3, 200-249]   Ὀδυσσεύς· ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μύθους  καὶ   μήδεα πᾶσιν ὕφαινον ~ἤτοι μὲν
[3, 200-249]   φίλησα, ~ἀμφοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην  καὶ   μήδεα πυκνά. ~Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ
[3, 200-249]   ἐούσης ~εἰδὼς παντοίους τε δόλους  καὶ   μήδεα πυκνά. ~Τὴν δ᾽ αὖτ᾽
[3, 100-149]   ἀρχῆς· ~ἡμέων δ᾽ ὁπποτέρῳ θάνατος  καὶ   μοῖρα τέτυκται ~τεθναίη· ἄλλοι δὲ
[3, 150-199]   Φρύγας ἀνέρας αἰολοπώλους ~λαοὺς Ὀτρῆος  καὶ   Μυγδόνος ἀντιθέοιο, ~οἵ ῥα τότ᾽
[3, 0-49]   ὤμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα  ~καὶ   ξίφος· αὐτὰρ δοῦρε δύω κεκορυθμένα
[3, 250-299]   ἐπακούεις, ~καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα,  καὶ   οἳ ὑπένερθε καμόντας ~ἀνθρώπους τίνυσθον
[3, 200-249]   φέρον ὅρκια πιστὰ ~ἄρνε δύω  καὶ   οἶνον ἐΰφρονα καρπὸν ἀρούρης ~ἀσκῷ
[3, 150-199]   τε λιποῦσα ~παῖδά τε τηλυγέτην  καὶ   ὁμηλικίην ἐρατεινήν. ~Ἀλλὰ τά γ᾽
[3, 350-399]   περικαλλέα δειρὴν ~στήθεά θ᾽ ἱμερόεντα  καὶ   ὄμματα μαρμαίροντα, ~θάμβησέν τ᾽ ἄρ᾽
[3, 200-249]   μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν ~αἴσχεα δειδιότες  καὶ   ὀνείδεα πόλλ᾽ μοί ἐστιν.
[3, 100-149]   γέρων μετέῃσιν ἅμα πρόσσω  καὶ   ὀπίσσω ~λεύσσει, ὅπως ὄχ᾽ ἄριστα
[3, 300-349]   εἴσω, ~ἡμῖν δ᾽ αὖ φιλότητα  καὶ   ὅρκια πιστὰ γενέσθαι. ~Ὣς ἄρ᾽
[3, 250-299]   ἕποιτο· ~οἳ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα  καὶ   ὅρκια πιστὰ ταμόντες ~ναίοιμεν Τροίην
[3, 50-99]   ἀγέσθω· ~οἳ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα  καὶ   ὅρκια πιστὰ ταμόντες ~ναίοιτε Τροίην
[3, 50-99]   ἀγέσθω· ~οἳ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα  καὶ   ὅρκια πιστὰ τάμωμεν. ~Ὣς ἔφαθ᾽
[3, 350-399]   χερσὶ δάμασσον, ~ὄφρα τις ἐρρίγῃσι  καὶ   ὀψιγόνων ἀνθρώπων ~ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι,
[3, 100-149]   ἦσαν. ~Οἳ δ᾽ ἀμφὶ Πρίαμον  καὶ   Πάνθοον ἠδὲ Θυμοίτην ~Λάμπόν τε
[3, 250-299]   ~Ἠέλιός θ᾽ ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς  καὶ   πάντ᾽ ἐπακούεις, ~καὶ ποταμοὶ καὶ
[3, 50-99]   μάχεσθαι, ~ἄλλους μὲν κάθισον Τρῶας  καὶ   πάντας Ἀχαιούς, ~αὐτὰρ ἔμ᾽ ἐν
[3, 50-99]   ὄρωρεν. ~Ἄλλους μὲν κέλεται Τρῶας  καὶ   πάντας Ἀχαιοὺς ~τεύχεα κάλ᾽ ἀποθέσθαι
[3, 300-349]   στίχας, ἧχι ἑκάστῳ ~ἵπποι ἀερσίποδες  καὶ   ποικίλα τεύχε᾽ ἔκειτο· ~αὐτὰρ
[3, 250-299]   πάντ᾽ ἐφορᾷς καὶ πάντ᾽ ἐπακούεις,  ~καὶ   ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἳ
[3, 200-249]   κοσμήτορε λαῶν ~Κάστορά θ᾽ ἱππόδαμον  καὶ   πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα ~αὐτοκασιγνήτω, τώ
[3, 300-349]   ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος ~αὐτῶν  καὶ   τεκέων, ἄλοχοι δ᾽ ἄλλοισι δαμεῖεν.
[3, 350-399]   δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ ~τριχθά τε  καὶ   τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός. ~Ἀτρεΐδης
[3, 450-499]   καὶ κτήμαθ᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ ~ἔκδοτε,  καὶ   τιμὴν ἀποτινέμεν ἥν τιν᾽ ἔοικεν,
[3, 150-199]   πόλεμον πολύδακρυν Ἀχαιῶν· ~ὥς μοι  καὶ   τόνδ᾽ ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνῃς ~ὅς
[3, 150-199]   γεραιός· ~εἴπ᾽ ἄγε μοι  καὶ   τόνδε φίλον τέκος ὅς τις
[3, 250-299]   στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλκῷ·  ~καὶ   τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς
[3, 50-99]   φρονέω δὲ διακρινθήμεναι ἤδη ~Ἀργείους  καὶ   Τρῶας, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπασθε
[3, 0-49]   ~ἢ οὕτω λώβην τ᾽ ἔμεναι  καὶ   ὑπόψιον ἄλλων. ~Ἦ που καγχαλόωσι
[3, 150-199]   πολλοὶ δεδμήατο κοῦροι Ἀχαιῶν. ~Ἤδη  καὶ   Φρυγίην εἰσήλυθον ἀμπελόεσσαν, ~ἔνθα ἴδον
[3, 400-449]   ἀρηϊφίλου Μενελάου ~σῇ τε βίῃ  καὶ   χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι·
[3, 150-199]   θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν· ~ἀλλὰ  καὶ   ὧς τοίη περ ἐοῦσ᾽ ἐν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/10/2005