HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Vers 1550-1599

  Vers 1550-1599

[1550] ἀντήλιον πρόσωπον ἐκφαίνει θεῶν;
1551 φεύγωμεν, τεκοῦσα, μὴ τὰ δαιμόνων
1552 ὁρῶμεν, εἰ μὴ καιρός ἐσθ´ ἡμᾶς ὁρᾶν.
1553 (ΑΘΗΝΑ)
1553 μὴ φεύγετ´· οὐ γὰρ πολεμίαν με φεύγετε
1554 ἀλλ´ ἔν τ´ Ἀθήναις κἀνθάδ´ οὖσαν εὐμενῆ.
1555 ἐπώνυμος δὲ σῆς ἀφικόμην χθονὸς
1556 Παλλάς, δρόμωι σπεύσας´ Ἀπόλλωνος πάρα,
1557 ὃς ἐς μὲν ὄψιν σφῶιν μολεῖν οὐκ ἠξίου,
1558 μὴ τῶν πάροιθε μέμψις ἐς μέσον μόληι,
1559 ἡμᾶς δὲ πέμπει τοὺς λόγους ὑμῖν φράσαι·
1560 ὡς ἥδε τίκτει ς´ ἐξ Ἀπόλλωνος πατρός,
1561 δίδωσι δ´ οἷς ἔδωκεν, οὐ φύσασί σε,
1562 ἀλλ´ ὡς κομίζηι ´ς οἶκον εὐγενέστατον.
1563 ἐπεὶ δ´ ἀνεώιχθη πρᾶγμα μηνυθὲν τόδε,
1564 θανεῖν σε δείσας μητρὸς ἐκ βουλευμάτων
1565 καὶ τήνδε πρὸς σοῦ, μηχαναῖς ἐρρύσατο.
1566 ἔμελλε δ´ αὐτὰ διασιωπήσας ἄναξ
1567 ἐν ταῖς Ἀθήναις γνωριεῖν ταύτην τε σοὶ
1568 σέ θ´ ὡς πέφυκας τῆσδε καὶ Φοίβου πατρός.
1569 ἀλλ´ ὡς περαίνω πρᾶγμα καὶ χρησμοὺς θεοῦ,
1570 ἐφ´ οἷσιν ἔζευξ´ ἅρματ´, εἰσακούσατον.
1571 λαβοῦσα τόνδε παῖδα Κεκροπίαν χθόνα
1572 χώρει, Κρέουσα, κἀς θρόνους τυραννικοὺς
1573 ἵδρυσον. ἐκ γὰρ τῶν Ἐρεχθέως γεγὼς
1574 δίκαιος ἄρχειν τῆς ἐμῆς ὅδε χθονός,
1575 ἔσται δ´ ἀν´ Ἑλλάδ´ εὐκλεής. οἱ τοῦδε γὰρ
1576 παῖδες γενόμενοι τέσσαρες ῥίζης μιᾶς
1577 ἐπώνυμοι γῆς κἀπιφυλίων χθονὸς
1578 λαῶν ἔσονται, σκόπελον οἳ ναίους´ ἐμόν.
1579 Γελέων μὲν ἔσται πρῶτος· εἶτα δεύτερος
1580 Ὅπλητες Ἀργαδῆς τ´, ἐμῆς τ´ ἀπ´ αἰγίδος
1581 ἓν φῦλον ἕξους´ Αἰγικορῆς. οἱ τῶνδε δ´ αὖ
1582 παῖδες γενόμενοι σὺν χρόνωι πεπρωμένωι
1583 Κυκλάδας ἐποικήσουσι νησαίας πόλεις
1584 χέρσους τε παράλους, σθένος τἠμῆι χθονὶ
1585 δίδωσιν· ἀντίπορθμα δ´ ἠπείροιν δυοῖν
1586 πεδία κατοικήσουσιν, Ἀσιάδος τε γῆς
1587 Εὐρωπίας τε· τοῦδε δ´ ὀνόματος χάριν
1588 Ἴωνες ὀνομασθέντες ἕξουσιν κλέος.
1589 Ξούθωι δὲ καὶ σοὶ γίγνεται κοινὸν γένος,
1590 Δῶρος μέν, ἔνθεν Δωρὶς ὑμνηθήσεται
1591 πόλις κατ´ αἶαν Πελοπίαν· δεύτερος
1592 Ἀχαιός, ὃς γῆς παραλίας Ῥίου πέλας
1593 τύραννος ἔσται, κἀπισημανθήσεται
1594 κείνου κεκλῆσθαι λαὸς ὄνομ´ ἐπώνυμον.
1595 καλῶς δ´ Ἀπόλλων πάντ´ ἔπραξε· πρῶτα μὲν
1596 ἄνοσον λοχεύει ς´, ὥστε μὴ γνῶναι φίλους·
1597 ἐπεὶ δ´ ἔτικτες τόνδε παῖδα κἀπέθου
1598 ἐν σπαργάνοισιν, ἁρπάσαντ´ ἐς ἀγκάλας
1599 Ἑρμῆν κελεύει δεῦρο πορθμεῦσαι βρέφος,
[1550] quelle est cette divinité qui s'élève au-dessus du sanctuaire, et dont la face radieuse brille à l'égal du soleil ? Fuyons, ma mère, de peur que nos yeux profanes ne voient ce que les dieux veulent dérober à nos regards. MINERVE. 1553 Arrêtez : je ne suis point une divinité ennemie; mais, soit à Athènes, soit en ces lieux, ma protection vous suit. Je suis Minerve ; je viens de ta patrie, à laquelle j'ai donné mon nom ; c'est Apollon qui m'envoie ; il n'a pas voulu paraître lui-même en votre présence, pour éviter tout reproche sur le passé. Voici les faits qu'il veut vous révéler par ma bouche : tu es fils d'Apollon, et Créuse est ta mère ; il t'a donné au roi d'Athènes, non comme à ton père, mais pour te faire entrer dans une maison illustre. Mais une fois que le mystère a été divulgué, craignant de te voir succomber sous les embûches de ta mère, ou elle sous tes coups, il a renoncé à son projet. Car il avait résolu de le taire, et de ne vous faire connaître l'un à l'autre qu'à Athènes. Mais j'achève de vous dévoiler les oracles que vous êtes venus chercher dans son temple. Créuse, pars avec ton fils pour la terre de Cécrops, et place-le sur le trône ; il est du sang d'Érechthée, il est juste qu'il règne sur la terre que je chéris. Il sera célèbre dans toute la Grèce : quatre fils nés de lui donneront leurs noms aux tribus qui vivent sur mes rochers. Téléon sera le premier ; les trois autres fonderont les tribus des Hoplètes, des Argades et des Égicores, dont le nom rappelle celui de mon Égide. Au temps marqué par la destinée, leurs enfants peupleront les îles des Cyclades et les côtes voisines, de villes riches et florissantes, qui feront la puissance de mon peuple. Ils s'étendront au loin sur les deux continents opposés de l'Europe et de l'Asie ; et celui-ci prendra le nom d'IONIE, en mémoire du fils d'Apollon. Cependant Xuthus te rendra mère d'une postérité nouvelle ; Dorus, né de cette union, transmettra à la Doride et son nom et sa gloire : dans la terre de Pélops, Achéus, qui vous devra aussi la naissance, régnera sur les rivages voisins de Rhios, et son peuple s'enorgueillira de porter le même nom que lui. 1595 Apollon a tout conduit avec sagesse : d'abord, il t'a épargné les douleurs de l'enfantement, afin que ton secret restât ignoré; puis, lorsqu'après avoir donné le jour à ce fils tu l'eus enveloppé dans ses langes, il envoya Mercure pour le prendre entre ses bras


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/10/2009