Alphabétiquement     [«   »]
ἑτοίμως 1
ἐτόλμησαν 1
ἔτος 7
ἔτους 2
ἐτράπετο 1
ἐτράποντο 4
ἐτραχύνετο 1
Fréquences     [«    »]
2 ἑτέρῳ
2 Ἔτι
2 ἐτίμησαν
2 ἔτους
2 ἔτυχε
2 ἔτυχεν
2 εὔκλειαν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἔτους


Livre, Chap.
[8, 82]   ἐπ´ οἴκου τελευτῶντος ἤδη τοῦ  ἔτους.   ἐπιστάντων δὲ τῶν ἀρχαιρεσίων ἔδοξε
[8, 89]   ἄσθματος, οἷα ἐν πνιγηρᾷ ὥρᾳ  ἔτους   τοῖς πολὺν χρόνον ἀγωνιζομένοις συμπίπτειν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009