Alphabétiquement     [«   »]
καθεῦδε 1
καθῆραι 1
κάθηράν 1
καὶ 70
καί 5
κακὰ 2
κακοῖσιν 1
Fréquences     [«    »]
36 δὲ
20 μὲν
39 τε
70 καὶ
84 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Odyssée, Chant VI

καὶ


Chant, vers
6, [100-149]   ῥ᾽ οἵ γ᾽ ὑβρισταί τε  καὶ   ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι, ~ἦε φιλόξεινοι
6, [100-149]   πεποιθώς, ~ὅς τ᾽ εἶσ᾽ ὑόμενος  καὶ   ἀήμενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε
6, [200-249]   ἔφαθ᾽ αἱ δ᾽ ἔσταν τε  καὶ   ἀλλήλῃσι κέλευσαν, ~κὰδ δ᾽ ἄρ᾽
6, [0-49]   πατέρα κλυτὸν ἠῶθι πρὸ ~ἡμιόνους  καὶ   ἄμαξαν ἐφοπλίσαι, κεν ἄγῃσι
6, [250-299]   ~τόφρα σὺν ἀμφιπόλοισι μεθ᾽ ἡμιόνους  καὶ   ἄμαξαν ~καρπαλίμως ἔρχεσθαι· ἐγὼ δ᾽
6, [50-99]   φίλῳ. δὲ πάντα νόει  καὶ   ἀμείβετο μύθῳ· ~οὔτε τοι ἡμιόνων
6, [50-99]   ~οὐκ οἴην, ἅμα τῇ γε  καὶ   ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι. ~αἱ δ᾽
6, [150-199]   τε βίη τε. ~ἦ ῥα  καὶ   ἀμφιπόλοισιν ἐυπλοκάμοισι κέλευσε· ~στῆτέ μοι,
6, [300-349]   Ἀλκινόοιο. ~ῥεῖα δ᾽ ἀρίγνωτ᾽ ἐστί,  καὶ   ἂν πάϊς ἡγήσαιτο ~νήπιος· οὐ
6, [250-299]   μελαινάων ἀλέγουσι, ~πείσματα καὶ σπεῖρα,  καὶ   ἀποξύνουσιν ἐρετμά. ~οὐ γὰρ Φαιήκεσσι
6, [150-199]   μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον  καὶ   ἄρειον, ~ἢ ὅθ᾽ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν
6, [300-349]   ὁπότ᾽ ἄν σε δόμοι κεκύθωσι  καὶ   αὐλή, ~ὦκα μάλα μεγάροιο διελθέμεν,
6, [0-49]   Φαιήκων, ὅθι τοι γένος ἐστὶ  καὶ   αὐτῇ. ~ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐπότρυνον πατέρα
6, [50-99]   ἐπεὶ σίτου τάρφθεν δμῳαί τε  καὶ   αὐτή, ~σφαίρῃ ταὶ δ᾽ ἄρ᾽
6, [50-99]   ἄμοτον τανύοντο, φέρον δ᾽ ἐσθῆτα  καὶ   αὐτήν, ~οὐκ οἴην, ἅμα τῇ
6, [150-199]   οἶδα ~ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν  καὶ   γαῖαν ἔχουσιν. ~ἄστυ δέ μοι
6, [150-199]   λαῶν. ~Φαίηκες μὲν τήνδε πόλιν  καὶ   γαῖαν ἔχουσιν, ~εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ
6, [150-199]   δ᾽ ἐπεὶ ἡμετέρην τε πόλιν  καὶ   γαῖαν ἱκάνεις, ~οὔτ᾽ οὖν ἐσθῆτος
6, [250-299]   δέ κ᾽ ὀνείδεα ταῦτα γένοιτο.  ~καὶ   δ᾽ ἄλλῃ νεμεσῶ, τις
6, [50-99]   πλυνέουσα, τά μοι ῥερυπωμένα κεῖται;  ~καὶ   δὲ σοὶ αὐτῷ ἔοικε μετὰ
6, [0-49]   καὶ πέπλους καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα.  ~καὶ   δὲ σοὶ ὧδ᾽ αὐτῇ πολὺ
6, [0-49]   οἴκους, ~καὶ νηοὺς ποίησε θεῶν,  καὶ   ἐδάσσατ᾽ ἀρούρας. ~ἀλλ᾽ μὲν
6, [0-49]   ~ἀμφὶ δὲ τεῖχος ἔλασσε πόλει,  καὶ   ἐδείματο οἴκους, ~καὶ νηοὺς ποίησε
6, [0-49]   ἔνι κούρη ~κοιμᾶτ᾽ ἀθανάτῃσι φυὴν  καὶ   εἶδος ὁμοίη, ~Ναυσικάα, θυγάτηρ μεγαλήτορος
6, [100-149]   μειλιχίοισι ~λίσσοιτ᾽ εἰ δείξειε πόλιν  καὶ   εἵματα δοίη. ~ὣς ἄρα οἱ
6, [100-149]   Ἀθήνη ~θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε  καὶ   ἐκ δέος εἵλετο γυίων. ~στῆ
6, [250-299]   ἂν μέν κ᾽ ἀγροὺς ἴομεν  καὶ   ἔργ᾽ ἀνθρώπων, ~τόφρα σὺν ἀμφιπόλοισι
6, [250-299]   βιὸς οὐδὲ φαρέτρη, ~ἀλλ᾽ ἱστοὶ  καὶ   ἐρετμὰ νεῶν καὶ νῆες ἐῖσαι,
6, [100-149]   δέ γαστὴρ ~μήλων πειρήσοντα  καὶ   ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν· ~ὣς
6, [250-299]   τοί μιν μνῶνται πολέες τε  καὶ   ἐσθλοί. ~ὣς ἐρέουσιν, ἐμοὶ δέ
6, [50-99]   ἀπ᾽ ἀπήνης ~εἵματα χερσὶν ἕλοντο  καὶ   ἐσφόρεον μέλαν ὕδωρ, ~στεῖβον δ᾽
6, [200-249]   Ὀδυσσεὺς ~ἅλμην, οἱ νῶτα  καὶ   εὐρέας ἄμπεχεν ὤμους, ~ἐκ κεφαλῆς
6, [50-99]   γυναιξίν. ~ἡ δ᾽ ἔλαβεν μάστιγα  καὶ   ἡνία σιγαλόεντα, ~μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν·
6, [200-249]   τε. ~ἦ τοι πῖνε  καὶ   ἦσθε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς ~ἁρπαλέως·
6, [300-349]   τοι ἔπειτα φίλους τ᾽ ἰδέειν  καὶ   ἱκέσθαι ~οἶκον ἐυκτίμενον καὶ σὴν
6, [250-299]   κεν ἡμεῖς ~ἄστυδε ἔλθωμεν  καὶ   ἱκώμεθα δώματα πατρός. ~αὐτὰρ ἐπὴν
6, [0-49]   καθεῦδε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς ~ὕπνῳ  καὶ   καμάτῳ ἀρημένος· αὐτὰρ Ἀθήνη ~βῆ
6, [100-149]   ~ἑζόμενος δ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα  καὶ   κατὰ θυμόν· ~ὤ μοι ἐγώ,
6, [150-199]   κήδε᾽ ἔσεσθαι. ~ὣς δ᾽ αὔτως  καὶ   κεῖνο ἰδὼν ἐτεθήπεα θυμῷ ~δήν,
6, [150-199]   ἔρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα· ~ἦλθον γὰρ  καὶ   κεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο
6, [100-149]   χολώσαιτο φρένα κούρη. ~αὐτίκα μειλίχιον  καὶ   κερδαλέον φάτο μῦθον. ~γουνοῦμαί σε,
6, [200-249]   ~αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα λοέσσατο  καὶ   λίπ᾽ ἄλειψεν, ~ἀμφὶ δὲ εἵματα
6, [300-349]   ἦμαρ ἴδηαι ~χαίρων καρπαλίμως, εἰ  καὶ   μάλα τηλόθεν ἐσσί. ~εἴ κέν
6, [50-99]   ἵν᾽ ἀγγείλειε τοκεῦσιν, ~πατρὶ φίλῳ  καὶ   μητρί· κιχήσατο δ᾽ ἔνδον ἐόντας·
6, [250-299]   ~ἥ τ᾽ ἀέκητι φίλων πατρὸς  καὶ   μητρὸς ἐόντων, ~ἀνδράσι μίσγηται, πρίν
6, [250-299]   ~ἀλλ᾽ ἱστοὶ καὶ ἐρετμὰ νεῶν  καὶ   νῆες ἐῖσαι, ~ᾗσιν ἀγαλλόμενοι πολιὴν
6, [0-49]   ἔλασσε πόλει, καὶ ἐδείματο οἴκους,  ~καὶ   νηοὺς ποίησε θεῶν, καὶ ἐδάσσατ᾽
6, [250-299]   ξυνίει ἔπος, ὄφρα τάχιστα ~πομπῆς  καὶ   νόστοιο τύχῃς παρὰ πατρὸς ἐμοῖο.
6, [200-249]   πόσις κεκλημένος εἴη ~ἐνθάδε ναιετάων,  καὶ   οἱ ἅδοι αὐτόθι μίμνειν. ~ἀλλὰ
6, [150-199]   φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς, ~ἄνδρα τε  καὶ   οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν ~ἐσθλήν·
6, [150-199]   μενοινᾷς, ~ἄνδρα τε καὶ οἶκον,  καὶ   ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν ~ἐσθλήν· οὐ μὲν
6, [200-249]   ἀνὴρ ~ἴδρις, ὃν Ἥφαιστος δέδαεν  καὶ   Παλλὰς Ἀθήνη ~τέχνην παντοίην, χαρίεντα
6, [200-249]   Διὸς ἐκγεγαυῖα ~μείζονά τ᾽ εἰσιδέειν  καὶ   πάσσονα, κὰδ δὲ κάρητος ~οὔλας
6, [0-49]   κεν ἄγῃσι ~ζῶστρά τε  καὶ   πέπλους καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα. ~καὶ
6, [100-149]   αἳ ἔχουσ᾽ ὀρέων αἰπεινὰ κάρηνα  ~καὶ   πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα.
6, [100-149]   αἰπεινὰ κάρηνα ~καὶ πηγὰς ποταμῶν  καὶ   πίσεα ποιήεντα. ~ἦ νύ που
6, [0-49]   ἀναβαίνει ~ἐσθλή, χαίρουσιν δὲ πατὴρ  καὶ   πότνια μήτηρ. ~ἀλλ᾽ ἴομεν πλυνέουσαι
6, [150-199]   μάκαρες μὲν σοί γε πατὴρ  καὶ   πότνια μήτηρ, ~τρὶς μάκαρες δὲ
6, [0-49]   ἄγῃσι ~ζῶστρά τε καὶ πέπλους  καὶ   ῥήγεα σιγαλόεντα. ~καὶ δὲ σοὶ
6, [300-349]   ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι ~οἶκον ἐυκτίμενον  καὶ   σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν. ~ὣς
6, [250-299]   νηῶν ὅπλα μελαινάων ἀλέγουσι, ~πείσματα  καὶ   σπεῖρα, καὶ ἀποξύνουσιν ἐρετμά. ~οὐ
6, [50-99]   γ᾽ ἡμιόνους μὲν ὑπεκπροέλυσαν ἀπήνης.  ~καὶ   τὰς μὲν σεῦαν ποταμὸν πάρα
6, [150-199]   κάββαλε δαίμων, ~ὄφρ᾽ ἔτι που  καὶ   τῇδε πάθω κακόν· οὐ γὰρ
6, [50-99]   ἐκ θαλάμοιο φέρεν ἐσθῆτα φαεινήν.  ~καὶ   τὴν μὲν κατέθηκεν ἐυξέστῳ ἐπ᾽
6, [300-349]   ἐπέβαλλεν ἱμάσθλην. ~δύσετό τ᾽ ἠέλιος  καὶ   τοὶ κλυτὸν ἄλσος ἵκοντο ~ἱρὸν
6, [250-299]   ἡμέας ἔλπῃ ποτὶ δώματ᾽ ἀφῖχθαι,  ~καὶ   τότε Φαιήκων ἴμεν ἐς πόλιν
6, [200-249]   κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσης, ~κάλλεϊ  καὶ   χάρισι στίλβων· θηεῖτο δὲ κούρη.
6, [50-99]   ἀποπλύνεσκε θάλασσα. ~αἱ δὲ λοεσσάμεναι  καὶ   χρισάμεναι λίπ᾽ ἐλαίῳ ~δεῖπνον ἔπειθ᾽
6, [100-149]   περιμήκετον Ἐρύμανθον, ~τερπομένη κάπροισι  καὶ   ὠκείῃς ἐλάφοισι· ~τῇ δέ θ᾽
6, [200-249]   τῷ κατέχευε χάριν κεφαλῇ τε  καὶ   ὤμοις. ~ἕζετ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε κιὼν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site PHILOCTETES

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/10/2005