Alphabétiquement     [«   »]
δαίμων 1
δαΐφρονος 1
δαμεὶς 1
δὲ 36
δέ 20
δέατ 1
δέδαεν 1
Fréquences     [«    »]
18 γὰρ
20 δέ
20 μὲν
36 δὲ
39 τε
70 καὶ
84 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Odyssée, Chant VI

δὲ


Chant, vers
6, [0-49]   τοι κεῖται ἀκηδέα σιγαλόεντα, ~σοὶ  δὲ   γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ
6, [0-49]   ~Ναυσικάα, θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο, ~πὰρ  δὲ   δύ᾽ ἀμφίπολοι, Χαρίτων ἄπο κάλλος
6, [200-249]   λοέσσατο καὶ λίπ᾽ ἄλειψεν, ~ἀμφὶ  δὲ   εἵματα ἕσσαθ᾽ οἱ πόρε
6, [200-249]   Παλλὰς Ἀθήνη ~τέχνην παντοίην, χαρίεντα  δὲ   ἔργα τελείει, ~ὣς ἄρα τῷ
6, [150-199]   σπείρων ἔχες ἐνθάδ᾽ ἰοῦσα. ~σοὶ  δὲ   θεοὶ τόσα δοῖεν ὅσα φρεσὶ
6, [200-249]   μοι ἀεικέλιος δέατ᾽ εἶναι, ~νῦν  δὲ   θεοῖσιν ἔοικε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν
6, [0-49]   οἱ ὁμηλικίη μὲν ἔην, κεχάριστο  δὲ   θυμῷ. ~τῇ μιν ἐεισαμένη προσέφη
6, [50-99]   γυναιξὶν ~ἠλάκατα στρωφῶσ᾽ ἁλιπόρφυρα· τῷ  δὲ   θύραζε ~ἐρχομένῳ ξύμβλητο μετὰ κλειτοὺς
6, [200-249]   τ᾽ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα, κὰδ  δὲ   κάρητος ~οὔλας ἧκε κόμας, ὑακινθίνῳ
6, [150-199]   καὶ πότνια μήτηρ, ~τρὶς μάκαρες  δὲ   κασίγνητοι· μάλα πού σφισι θυμὸς
6, [200-249]   ~κάλλεϊ καὶ χάρισι στίλβων· θηεῖτο  δὲ   κούρη. ~δή ῥα τότ᾽ ἀμφιπόλοισιν
6, [250-299]   Ἀθήνης ἄγχι κελεύθου ~αἰγείρων· ἐν  δὲ   κρήνη νάει, ἀμφὶ δὲ λειμών·
6, [250-299]   ἐν δὲ κρήνη νάει, ἀμφὶ  δὲ   λειμών· ~ἔνθα δὲ πατρὸς ἐμοῦ
6, [250-299]   ἣν πέρι πύργος ~ὑψηλός, καλὸς  δὲ   λιμὴν ἑκάτερθε πόληος, ~λεπτὴ δ᾽
6, [50-99]   ποτὶ χέρσον ἀποπλύνεσκε θάλασσα. ~αἱ  δὲ   λοεσσάμεναι καὶ χρισάμεναι λίπ᾽ ἐλαίῳ
6, [50-99]   μιν κάλεον Φαίηκες ἀγαυοί. ~ἡ  δὲ   μάλ᾽ ἄγχι στᾶσα φίλον πατέρα
6, [300-349]   ἐὺ δὲ πλίσσοντο πόδεσσιν· ~ἡ  δὲ   μάλ᾽ ἡνιόχευεν, ὅπως ἅμ᾽ ἑποίατο
6, [100-149]   ~στῆ δ᾽ ἄντα σχομένη·  δὲ   μερμήριξεν Ὀδυσσεύς, ~ἢ γούνων λίσσοιτο
6, [100-149]   ἔπαιζον, ἀπὸ κρήδεμνα βαλοῦσαι· ~τῇσι  δὲ   Ναυσικάα λευκώλενος ἤρχετο μολπῆς. ~οἵη
6, [250-299]   ~ῥυτοῖσιν λάεσσι κατωρυχέεσσ᾽ ἀραρυῖα. ~ἔνθα  δὲ   νηῶν ὅπλα μελαινάων ἀλέγουσι, ~πείσματα
6, [50-99]   γάμον ἐξονομῆναι ~πατρὶ φίλῳ.  δὲ   πάντα νόει καὶ ἀμείβετο μύθῳ·
6, [0-49]   φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει ~ἐσθλή, χαίρουσιν  δὲ   πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. ~ἀλλ᾽
6, [300-349]   δέ οἱ εἵατ᾽ ὄπισθεν. ~ἔνθα  δὲ   πατρὸς ἐμοῖο θρόνος ποτικέκλιται αὐτῇ,
6, [250-299]   νάει, ἀμφὶ δὲ λειμών· ~ἔνθα  δὲ   πατρὸς ἐμοῦ τέμενος τεθαλυῖά τ᾽
6, [300-349]   δ᾽ ἐὺ μὲν τρώχων, ἐὺ  δὲ   πλίσσοντο πόδεσσιν· ~ἡ δὲ μάλ᾽
6, [150-199]   ~ἄστυ δέ μοι δεῖξον, δὸς  δὲ   ῥάκος ἀμφιβαλέσθαι, ~εἴ τί που
6, [50-99]   τά μοι ῥερυπωμένα κεῖται; ~καὶ  δὲ   σοὶ αὐτῷ ἔοικε μετὰ πρώτοισιν
6, [0-49]   πέπλους καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα. ~καὶ  δὲ   σοὶ ὧδ᾽ αὐτῇ πολὺ κάλλιον
6, [0-49]   ἀναστήσας ἄγε Ναυσίθοος θεοειδής, ~εἷσεν  δὲ   Σχερίῃ, ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων, ~ἀμφὶ
6, [0-49]   Σχερίῃ, ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων, ~ἀμφὶ  δὲ   τεῖχος ἔλασσε πόλει, καὶ ἐδείματο
6, [0-49]   καλὰ μὲν αὐτὴν ~ἕννυσθαι, τὰ  δὲ   τοῖσι παρασχεῖν, οἵ κέ σ᾽
6, [0-49]   κηρὶ δαμεὶς Ἄϊδόσδε βεβήκει, ~Ἀλκίνοος  δὲ   τότ᾽ ἦρχε, θεῶν ἄπο μήδεα
6, [0-49]   ὑπερηνορεόντων, ~οἵ σφεας σινέσκοντο, βίηφι  δὲ   φέρτεροι ἦσαν. ~ἔνθεν ἀναστήσας ἄγε
6, [150-199]   που σοὶ τάδ᾽ ἔδωκε, σὲ  δὲ   χρὴ τετλάμεν ἔμπης. ~νῦν δ᾽
6, [200-249]   χιτῶνά τε εἵματ᾽ ἔθηκαν, ~δῶκαν  δὲ   χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
6, [50-99]   κούρη δ᾽ ἐπεβήσετ᾽ ἀπήνης. ~δῶκεν  δὲ   χρυσέῃ ἐν ληκύθῳ ὑγρὸν ἔλαιον,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site PHILOCTETES

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/10/2005