HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Vers 1100-1149

  Vers 1100-1149

[1100] παίδων ἀμνημοσύναν,
1101 οὐ κοινὰν τεκέων τύχαν
1102 οἴκοισι φυτεύσας
1103 δεσποίναι· πρὸς δ´ Ἀφροδίταν
1104 ἄλλαν θέμενος χάριν
1105 νόθου παιδὸς ἔκυρσεν.
1106 {ΘΕΡΑΠΩΝ}
1106 κλεινήν, γυναῖκες, ποῦ κόρην Ἐρεχθέως
1107 δέσποιναν εὕρω; πανταχῆι γὰρ ἄστεως
1108 ζητῶν νιν ἐξέπλησα κοὐκ ἔχω λαβεῖν.
1109 (ΧΟΡΟΣ) τί δ´ ἔστιν, ξύνδουλε; τίς προθυμία
1110 ποδῶν ἔχει σε καὶ λόγους τίνας φέρεις;
1111 (ΘΕΡΑΠΩΝ) θηρώμεθ´· ἀρχαὶ δ´ ἁπιχώριοι χθονὸς
1112 ζητοῦσιν αὐτὴν ὡς θάνηι πετρουμένη.
1113 (ΧΟΡΟΣ) οἴμοι, τί λέξεις; οὔτι που λελήμμεθα
1114 κρυφαῖον ἐς παῖδ´ ἐκπορίζουσαι φόνον;
1115 (ΘΕΡΑΠΩΝ) ἔγνως· μεθέξεις δ´ οὐκ ἐν ὑστάτοις κακοῦ.
1116 (ΧΟΡΟΣ) ὤφθη δὲ πῶς τὰ κρυπτὰ μηχανήματα;
1117 (ΘΕΡΑΠΩΝ) {τὸ μὴ δίκαιον τῆς δίκης ἡσσώμενον}
1118 ἐξηῦρεν θεός, οὐ μιανθῆναι θέλων.
1119 (ΧΟΡΟΣ) πῶς; ἀντιάζω ς´ ἱκέτις ἐξειπεῖν τάδε.
1120 πεπυσμέναι γάρ, εἰ θανεῖν ἡμᾶς χρεών,
1121 ἥδιον ἂν θάνοιμεν, εἴθ´ ὁρᾶν φάος.
1122 (ΘΕΡΑΠΩΝ) ἐπεὶ θεοῦ μαντεῖον ὤιχετ´ ἐκλιπὼν
1123 πόσις Κρεούσης παῖδα τὸν καινὸν λαβὼν
1124 πρὸς δεῖπνα θυσίας θ´ ἃς θεοῖς ὡπλίζετο,
1125 Ξοῦθος μὲν ὤιχετ´ ἔνθα πῦρ πηδᾶι θεοῦ
1126 βακχεῖον, ὡς σφαγαῖσι Διονύσου πέτρας
1127 δεύσειε δισσὰς παιδὸς ἀντ´ ὀπτηρίων,
1128 λέξας· Σὺ μέν νυν, τέκνον, ἀμφήρεις μένων
1129 σκηνὰς ἀνίστη τεκτόνων μοχθήμασιν.
1130 θύσας δὲ γενέταις θεοῖσιν ἢν μακρὸν χρόνον
1131 μείνω, παροῦσι δαῖτες ἔστωσαν φίλοις.
1132 λαβὼν δὲ μόσχους ὤιχεθ´· δὲ νεανίας
1133 σεμνῶς ἀτοίχους περιβολὰς σκηνωμάτων
1134 ὀρθοστάταις ἱδρύεθ´, ἡλίου βολὰς
1135 καλῶς φυλάξας, οὔτε πρὸς μέσας φλογὸς
1136 ἀκτῖνας οὔτ´ αὖ πρὸς τελευτώσας βίον,
1137 πλέθρου σταθμήσας μῆκος εἰς εὐγωνίαν,
1138 μέτρημ´ ἔχουσαν τοὐν μέσωι γε μυρίων
1139 ποδῶν ἀριθμόν, ὡς λέγουσιν οἱ σοφοί,
1140 ὡς πάντα Δελφῶν λαὸν ἐς θοίνην καλῶν.
1141 λαβὼν δ´ ὑφάσμαθ´ ἱερὰ θησαυρῶν πάρα
1142 κατεσκίαζε, θαύματ´ ἀνθρώποις ὁρᾶν.
1143 πρῶτον μὲν ὀρόφωι πτέρυγα περιβάλλει πέπλων,
1144 ἀνάθημα Δίου παιδός, οὓς Ἡρακλέης
1145 Ἀμαζόνων σκυλεύματ´ ἤνεγκεν θεῶι.
1146 ἐνῆν δ´ ὑφανταὶ γράμμασιν τοιαίδ´ ὑφαί·
1147 Οὐρανὸς ἀθροίζων ἄστρ´ ἐν αἰθέρος κύκλωι·
1148 ἵππους μὲν ἤλαυν´ ἐς τελευταίαν φλόγα
1149 Ἥλιος, ἐφέλκων λαμπρὸν Ἑσπέρου φάος·
[1100] Un prince issu du sang de Jupiter se rend coupable d'ingratitude, en refusant de partager avec son épouse le bonheur de la paternité ; il s'est livré a un autre amour, dont il montre aujourd'hui le fruit illégitime. UN SERVITEUR DE CRÉUSE. 1106 Femmes, où trouverai-je la noble fille d'Érechthée, ma maîtresse ? Je l'ai cherchée par toute la ville sans pouvoir la rencontrer. LE CHOEUR. Qu'y a-t-il, compagnon de notre esclavage ? Quelle est la cause de cet empressement? quelles sont les nouvelles que tu apportes ? LE SERVITEUR. On est à sa poursuite ; les magistrats de cette cité la cherchent pour la faire lapider. LE CHOEUR. 1113 O ciel ! que dis-tu ? On a surpris une traîne secrète pour faire périr le jeune homme ? LE SERVITEUR. Tout est découvert ; le plus grand péril nous menace. LE CHOEUR. Et comment ce fatal secret a-t-il été révélé ? LE SERVITEUR. Les dieux n'ont pas souffert que l'injustice triomphât de l'innocence. LE CHOEUR. Comment ? Je t'en conjure, explique-nous cet événement. Après t'avoir entendu, si l'on veut notre mort, elle nous semblera moins cruelle. LE SERVITEUR. 1122 L'époux de Créuse revenait de consulter l'oracle, et conduisait son nouveau fils au festin et aux sacrifices qu'il préparait aux dieux. Xuthus va sur le Parnasse, dans le lieu où brille le feu de Bacchus, pour arroser le double rocher du sang des victimes, en reconnaissance du fils qu'il a retrouvé. « Toi, mon fils, dit-il, reste en ces lieux pour construire des tentes et diriger le travail des ouvriers ; après avoir sacrifié aux dieux qui président à la naissance, si je tarde trop longtemps, donne à tes amis un joyeux festin. » Il part en emmenant les victimes. Le jeune homme fait dresser une tente soutenue par de simples colonnes, garantie à la fois des ardeurs du midi et des rayons du soleil couchant ; il lui donne une forme carrée et la longueur d'un plèthre en tout sens ; en sorte que, suivant le calcul des sages, elle enfermait dix mille pieds dans son enceinte, comme s'il voulait inviter à son festin tout le peuple de Delphes. Ensuite il prend dans les trésors sacrés des tapis magnifiques et d'un travail admirable. Il attache d'abord au toit la dépouille des Amazones, offrande du vaillant Hercule. On voyait peint sur ce tissu précieux le ciel rassemblant dans les airs les étoiles dispersées; le Soleil, animant ses coursiers sur la fin de leur carrière, traînait après lui Hespérus, brillant d'une vive clarté ;


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/10/2009