HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Vers 1-49

  Vers 1-49

[0] ΙΩΝ.
1 (ΕΡΜΗΣ)
1 χαλκέοισιν οὐρανὸν νώτοις Ἄτλας
2 θεῶν παλαιὸν οἶκον ἐκτρίβων θεῶν
3 μιᾶς ἔφυσε Μαῖαν, ´μ´ ἐγείνατο
4 Ἑρμῆν μεγίστωι Ζηνί, δαιμόνων λάτριν.
5 ἥκω δὲ Δελφῶν τήνδε γῆν, ἵν´ ὀμφαλὸν
6 μέσον καθίζων Φοῖβος ὑμνωιδεῖ βροτοῖς
7 τά τ´ ὄντα καὶ μέλλοντα θεσπίζων ἀεί.
8 ἔστιν γὰρ οὐκ ἄσημος Ἑλλήνων πόλις,
9 τῆς χρυσολόγχου Παλλάδος κεκλημένη,
10 οὗ παῖδ´ Ἐρεχθέως Φοῖβος ἔζευξεν γάμοις
11 βίαι Κρέουσαν, ἔνθα προσβόρρους πέτρας
12 Παλλάδος ὑπ´ ὄχθωι τῆς Ἀθηναίων χθονὸς
13 Μακρὰς καλοῦσι γῆς ἄνακτες Ἀτθίδος.
14 ἀγνὼς δὲ πατρί (τῶι θεῶι γὰρ ἦν φίλον)
15 γαστρὸς διήνεγκ´ ὄγκον. ὡς δ´ ἦλθεν χρόνος,
16 τεκοῦς´ ἐν οἴκοις παῖδ´ ἀπήνεγκεν βρέφος
17 ἐς ταὐτὸν ἄντρον οὗπερ ηὐνάσθη θεῶι
18 Κρέουσα, κἀκτίθησιν ὡς θανούμενον
19 κοίλης ἐν ἀντίπηγος εὐτρόχωι κύκλωι,
20 προγόνων νόμον σώιζουσα τοῦ τε γηγενοῦς
21 Ἐριχθονίου. κείνωι γὰρ Διὸς κόρη
22 φρουρὼ παραζεύξασα φύλακε σώματος
23 δισσὼ δράκοντε, παρθένοις Ἀγλαυρίσιν
24 δίδωσι σώιζειν· ὅθεν Ἐρεχθείδαις ἐκεῖ
25 νόμος τις ἔστιν ὄφεσιν ἐν χρυσηλάτοις
26 τρέφειν τέκν´. ἀλλ´ ἣν εἶχε παρθένος χλιδὴν
27 τέκνωι προσάψας´ ἔλιπεν ὡς θανουμένωι.
28 κἄμ´ ὢν ἀδελφὸς Φοῖβος αἰτεῖται τάδε·
29 σύγγον´, ἐλθὼν λαὸν εἰς αὐτόχθονα
30 κλεινῶν Ἀθηνῶν (οἶσθα γὰρ θεᾶς πόλιν)
31 λαβὼν βρέφος νεογνὸν ἐκ κοίλης πέτρας
32 αὐτῶι σὺν ἄγγει σπαργάνοισί θ´ οἷς ἔχει
33 ἔνεγκε Δελφῶν τἀμὰ πρὸς χρηστήρια
34 καὶ θὲς πρὸς αὐταῖς εἰσόδοις δόμων ἐμῶν.
35 τὰ δ´ ἄλλ´ (ἐμὸς γάρ ἐστιν, ὡς εἰδῆις, παῖς)
36 ἡμῖν μελήσει. Λοξίαι δ´ ἐγὼ χάριν
37 πράσσων ἀδελφῶι πλεκτὸν ἐξάρας κύτος
38 ἤνεγκα καὶ τὸν παῖδα κρηπίδων ἔπι
39 τίθημι ναοῦ τοῦδ´, ἀναπτύξας κύτος
40 ἑλικτὸν ἀντίπηγος, ὡς ὁρῶιθ´ παῖς.
41 κυρεῖ δ´ ἅμ´ ἱππεύοντος ἡλίου κύκλωι
42 προφῆτις ἐσβαίνουσα μαντεῖον θεοῦ·
43 ὄψιν δὲ προσβαλοῦσα παιδὶ νηπίωι
44 ἐθαύμας´ εἴ τις Δελφίδων τλαίη κόρη
45 λαθραῖον ὠδῖν´ ἐς θεοῦ ῥῖψαι δόμον,
46 ὑπέρ τε θυμέλας διορίσαι πρόθυμος ἦν·
47 οἴκτωι δ´ ἀφῆκεν ὠμότητα, καὶ θεὸς
48 συνεργὸς ἦν τῶι παιδὶ μὴ ´κπεσεῖν δόμων·
49 τρέφει δέ νιν λαβοῦσα, τὸν σπείραντα δὲ
[0] ION. La scène est à l'entrée du temple de Delphes. MERCURE Atlas, qui sur ses épaules d'airain porte le ciel, antique demeure des dieux, engendra dans le sein d'une déesse, Maïa, qui me mit au monde, moi Mercure, messager de Jupiter, le plus grand des immortels. 5 J'arrive ici, à Delphes, dans ce temple placé au centre de la terre, où Apollon dévoile aux mortels ses oracles, qui révèlent le présent et l'avenir. Il est une ville célèbre de la Grèce à laquelle Pallas à la lance d'or a donné son nom : là Phébus surprit Créuse, fille d'Érechthée, et la força de céder à sa passion, au pied de la citadelle de Pallas, dans cette partie du territoire athénien que les maîtres de l'Attique appellent l'antre de Macra. A l'insu de son père (telle était la volonté du dieu), elle porta dans son sein le fruit de leur amour ; et, quand le temps fut venu, lorsque Créuse eut mis au monde un fils, elle le déposa dans la même grotte où le dieu l'avait rendue mère, et l'enferma pour mourir dans une corbeille arrondie. Elle resta fidèle à l'usage de ses ancêtres, à celui qui fut suivi pour Érichthon, fils de la Terre. En effet, Minerve avait mis près de lui deux serpents pour le défendre, en le confiant à la garde des filles d'Agraule. De là l'usage constant parmi les Érechthides d'élever leurs enfants parmi des serpents dorés. Créuse attacha donc au cou de son fils un ornement semblable, puis elle l'exposa à la mort. Alors Apollon m'adresse cette prière : 29 « O mon frère, va vers le peuple autochtone de l'illustre Athènes (tu connais la ville de Minerve). Sous une grotte creusée dans le roc tu trouveras un enfant nouveau-né. Prends-le avec le berceau et les langes qui l'enveloppent ; apporte-le à Delphes, où je rends mes oracles, et dépose-le à l'entrée de mon sanctuaire. C'est mon fils, afin, que tu le saches. Je veillerai sur sa destinée. » Pour complaire à mon frère Apollon, je transporte le berceau de joncs, je dépose l'enfant sur les marches du temple, et j'entrouvre la corbeille afin de laisser paraître ce qu'elle contenait. 41 Aussitôt que le Soleil pousse ses coursiers dans la céleste carrière, la prophétesse entre dans le temple. En jetant les yeux sur ce jeune enfant, elle s'étonne qu'une fille de Delphesa ait osé profaner la demeure du dieu, en y portant le fruit d'un amour criminel. Elle était disposée à rejeter du sanctuaire cette créature innocente ; mais la pitié attendrit son cœur, et le dieu protecteur de l'enfant le préserva d'un arrêt sévère. La prêtresse le prit et l'éleva.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/10/2009