HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Euripide, Iphigenie à Aulis

Vers 1300-1349

  Vers 1300-1349

[1300] Παλλὰς ἔμολε καὶ δολιόφρων Κύπρις
1302 Ἥρα θ´ Ἑρμᾶς Διὸς ἄγγελος,
1303 μὲν ἐπὶ πόθωι τρυφῶσα
1304 Κύπρις, δὲ δορὶ Παλλάς,
1305 Ἥρα δὲ Διὸς ἄνακτος
1306 εὐναῖσι βασιλίσιν,
1307 κρίσιν ἐπὶ στυγνὰν ἔριν τε
1308 καλλονᾶς, ἐμοὶ δὲ θάνατον,
1309 ὄνομα μὲν φέροντα Δαναΐσιν
1310 κόραις, πρόθυμα δ´ ἔλαβεν
1311 Ἄρτεμις πρὸς Ἴλιον.
1312 δὲ τεκών με τὰν τάλαιναν,
1313 μᾶτερ μᾶτερ,
1314 οἴχεται προδοὺς ἔρημον.
1315 δυστάλαιν´ ἐγώ, πικρὰν
1316 πικρὰν ἰδοῦσα δυσελέναν,
1317 φονεύομαι διόλλυμαι
1318 σφαγαῖσιν ἀνοσίοισιν ἀνοσίου πατρός.
1319 μή μοι ναῶν χαλκεμβολάδων
1320 πρύμνας ἅδ´ Αὐλὶς δέξασθαι
1321 τούσδ´ εἰς ὅρμους εἰς Τροίαν
1322 ὤφελεν ἐλάταν πομπαίαν,
1323 μηδ´ ἀνταίαν Εὐρίπωι
1324 πνεῦσαι πομπὰν Ζεύς, εἱλίσσων
1325 αὔραν ἄλλοις ἄλλαν θνατῶν,
1326 λαίφεσι χαίρειν,
1327 τοῖσι δὲ λύπαν, τοῖσι δ´ ἀνάγκαν,
1328 τοῖς δ´ ἐξορμᾶν, τοῖς δὲ στέλλειν,
1329 τοῖσι δὲ μέλλειν.
1330 πολύμοχθον ἄρ´ ἦν γένος, πολύμοχθον
1331 ἁμερίων, τὸ χρεὼν δέ τι δύσποτμον
1332 ἀνδράσιν ἀνευρεῖν.
1333 ἰώ,
1334 μεγάλα πάθεα, μεγάλα δ´ ἄχεα,
1335 Δαναΐδαις τιθεῖσα Τυνδαρὶς κόρα.
1336 (ΧΟΡΟΣ) ἐγὼ μὲν οἰκτίρω σε συμφορᾶς κακῆς
1337 τυχοῦσαν, οἵας μήποτ´ ὤφελες τυχεῖν.
1338 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) τεκοῦσα μῆτερ, ἀνδρῶν ὄχλον εἰσορῶ πέλας.
1339 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τόν τε τῆς θεᾶς Ἀχιλλέα, τέκνον, ὧι δεῦρ´ ἤλυθες.
1340 (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) διαχαλᾶτέ μοι μέλαθρα, δμῶες, ὡς κρύψω δέμας.
1341 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τί δέ, τέκνον, φεύγεις; (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) Ἀχιλλέα τόνδ´ ἰδεῖν
1341 αἰσχύνομαι.
1342 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) ὡς τί δή; (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) τὸ δυστυχές μοι τῶν γάμων αἰδῶ φέρει.
1343 (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) οὐκ ἐν ἁβρότητι κεῖσαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα·
1344 ἀλλὰ μίμν´· οὐ σεμνότητος ἔργον, ἢν ὀνώμεθα.
1345 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) γύναι τάλαινα, Λήδας θύγατερ ... (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) οὐ ψευδῆ
1345 θροεῖς.
1346 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) δείν´ ἐν Ἀργείοις βοᾶται ... (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τίς βοή; σήμαινέ μοι.
1347 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ἀμφὶ σῆς παιδός ... (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) πονηρῶν εἶπας οἰωνὸν λόγον.
1348 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ὡς χρεὼν σφάξαι νιν. (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) κοὐδεὶς ἐναντία λέγει;
1349 (ΑΧΙΛΛΕΥΣ) ἐς θόρυβον ἐγώ τιν´ αὐτὸς ἤλυθον ... (ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ) τίν´, ξένε;
[1300] C'est là que vinrent un jour Pallas et l'artificieuse Cypris
avec Héra et le messager de Zeus, Hermès : Cypris, fière des désirs
qu'elle inspire, Pallas de sa lance, Héra de la couche royale de Zeus :
elles vinrent pour ce jugement fatal, pour cette lutte de
beauté, pour ma mort, qui doit ouvrir aux Grecs le chemin
d'Ilion, après qu'Artémis aura reçu le sacrifice d'une vierge. Et
celui qui m'a donné le jour, infortunée, ô ma mère, ma mère!
il est parti, il me livre seule et sans défense à la mort!
Malheureuse que je suis! funeste, bien funeste est pour moi
l'exécrable Hélène. Voilà qu'on m'immole; je meurs, odieusement
égorgée par un odieux père. Pourquoi faut-il qu'Aulis
ait reçu dans son port, pour mon malheur, les poupes des
navires aux éperons d'airain, la flotte qui doit conduire les
Grecs à Troie? Pourquoi Zeus a-t-il soufflé sur l'Euripe un
vent contraire, lui qui envoie tour à tour aux mortels les vents
qu'il lui plaît, la joie, le désespoir, ou la lutte, soit qu'il leur
permette de lever l'ancre, soit qu'il les force de plier les voiles
ou de rester dans la port? Malheureuse, hélas! malheureuse
est la race de ces êtres d'un jour : la fatalité les voue à un
misérable destin. Ah! que de souffrances, que de douleurs
cause aux Grecs la fille de Tyndare!
LE CHOEUR. Je te plains d'être tombée dans cette infortune,
que tu ne méritais pas.
IPHIGÉNIE. O ma mère chérie, je vois une troupe d'hommes
qui s'approchent.
CLYTEMNESTRE. C'est le fils de la déesse, celui que tu venais
épouser ici, mon enfant.
IPHIGÉNIE. Esclaves, ouvrez-moi les portes, pour que je me cache.
CLYTEMNESTRE. Pourquoi fuis-tu, ma fille?
IPHIGÉNIE. Je rougis de voir cet homme.
CLYTEMNESTRE. Pourquoi?
IPHIGÉNIE. La déplorable issue de ce mariage me couvre de honte.
CLYTEMNESTRE. Dans la situation où tu te trouves, tu n'as
pas à montrer tant de délicatesse. Demeure : réservons cette
pudeur ombrageuse pour le moment où la fierté nous sera permise.
ACHILLE. O fille de Léda, malheureuse femme!
CLYTEMNESTRE. Tu me donnes mon vrai nom.
ACHILLE. Des cris terribles se font entendre parmi les Grecs.
CLYTEMNESTRE. Quels cris? dis-moi.
ACHILLE. Au sujet de ta fille.
CLYTEMNESTRE. Ce que tu me dis là est de mauvais augure.
ACHILLE. Ils crient qu'il faut l'immoler.
CLYTEMNESTRE. Et personne ne leur tient tête?
ACHILLE. J'ai moi-même couru quelque péril.
CLYTEMNESTRE. Lequel, étranger?


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/11/2006